16 Niedziela Zwykła - 17 lipca 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 18.07.2022             

18.00 Drobnin :  + Ewę Galik (r.), Jana, Stefanię Galik, Kazimierza, Władysławę, Jerzego, Stanisława Knapik i + Zygmunta Ratajczaka - od córki Agnieszki z rodziną 

18.30 Drobnin :  + Franciszkę Kluk - od córki Heni z mężem

 

WTOREK 19.07.2022

18.00 Drobnin :  + Stanisławę, Ludwika, Michała, Krystynę, Bogdana, Bolesława Piskorz, Cecylię, Edmunda, Henryka Karolczak, Witolda Musielaka, Mariannę Małecką oraz z podziękowaniem Matce Bożej i Sercu Jezusowemu za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

18.30 Drobnin :  + Stefanię Przybylską - od bratanicy Grażyny z rodziną

 

ŚRODA 20.07.2022

17.00 Garzyn :    + Stanisławę Krajka (15 r.) Mariannę, Sylwestra Janiszewskich i zmarłych z rodzin

18.00 Drobnin :  + Stefanię Majek (8 r.), Franciszkę i Czesława Cichowlas, zmarłych w rodzinie, ks. kanonika Czesława Górznego

   

CZWARTEK 21.07.2022

18.00 Drobnin :   + Józefa (r.) i Teodorę Żabickich, Czesława Żabickiego, Stanisławę i Józefa Jaszczaków oraz Witolda Marcinkowskiego

18.30 Drobnin :   + Tadeusza Lewandowskiego - od Danuty i Janusza Wojtkowiaków z rodziną

 

PIĄTEK 22.07.2022

18.00 Drobnin :   + rodziców Janinę i Czesława Musielaków

18.30 Drobnin :   + Halinę Glapiak - od syna Zbigniewa z rodziną

                   

SOBOTA 23.07.2022    

18.00 Drobnin :   + Stanisławę, Franciszka, Grzegorza, Ryszarda Ginter, Aleksandrę Glapiak, Bolesławę, Kazimierza Loman

                               oraz + rodziców Ziemlińskich, Pawel, zm. rodzeństwo, krewnych

            

NIEDZIELA 24.07.2022

 8.00 Drobnin :     + Katarzynę i Franciszka Michalskich, Stanisława i Kazimierę Stiller i zm. w rodzinie

 9.30 Garzyn :     + Bolesławę, Stanisława, Wacława, Józefa Mróz, Leokadię, Czesława Mikołajczaków, Sabinę, Alojzego Olejnik, Lidię Śwliwowską za wszystkich zmarłych w rodzinie z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej w rodzinie

11.00 Drobnin :   za rodzinę Paszkowiaków: + Mariana, Pelagię Jerzego, Danutę, Mariana, Małgorzatę, Marię, Sławka, za Dzitków, Skrzypaków, Paszkowiaków

16.00 Drobnin :    W intencji nowożeńców: Niedzielski – Molska-Niedzielska

 

15 Niedziela Zwykła - 10 lipca 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 11.07.2022             

18.00 Drobnin :   + Bronisławę (2r.), Franciszka Janiszewskich, Teresę i Franciszka Kuików oraz zmarłych krewnych

18.30 Drobnin :   + Bogdana Patelkę - od chrześnicy Beaty z rodziną i od rodziny Glapiaków  

 

WTOREK 12.07.2022

18.00 Drobnin :   + Stefana, Helenę, Stefana Jakubiaków, Stanisławę, Józefa, Henryka, Jana, Krystynę, Kazimierza, Mariannę Jabłońskich, Stanisławę, Mariana Giezek, Andrzeja Leśniarek, Teresę Sobkowiak, Krystynę Dudzik, Danutę Czapracką, zm. rodzin Jabłońskich i Jakubiaków

18.30 Drobnin :   + Zofię Kaczmarek - od Cecylii Adamczak z rodziną Adamków i Adamczaków z Kąkolewa

 

ŚRODA 13.07.2022

18.00 Drobnin : Z okazji 38 rocznicy ślubu Alicji i Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 

18.30 Drobnin :    + Jana Olejnika (7 r.)

    

CZWARTEK 14.07.2022

18.00 Drobnin :   + Czesława Przybylak, zm. z rodzin Przybylak i Leśniarków oraz Henryka Zielińskiego

18.30 Drobnin :   + Genowefę Kowalską - od bratowej Marii Rachmajda oraz Ireny Bartkowiak z rodziną

 

PIĄTEK 15.07.2022

18.00 Drobnin :   + Stefana, Franciszka, Mariannę, Franciszka Żur, Helenę, Franciszka, Dorotę Kasińskich i Irenę Konradowską

18.30 Drobnin :   + Urszulę Siniecką - od Aleksandry z synem oraz Tomasza i Janusza z rodzinami

                   

SOBOTA 16.07.2022    

14.00 Drobnin :    W intencji nowożeńców: Juśkiewicz – Kaczmarek

18.00 Drobnin :   1. + Stanisława Rozwalka, Antoniego, Apolonię Leciej, Stanisława Kriger, zm. z rodz. Stróżyńskich, Rozwalka, ks. proboszczów Floriana Libnera i Kazimierza Zacharzewskiego

                                2. + Łukasza Raburskiego i + Mateusza Mazur - od kolegów z pracy

            

NIEDZIELA 17.07.2022

 8.00 Drobnin :    + Stanisława Ratajczaka, Genowefę, Stasia rodzinę Lisieckich i Eulalię Skrzypczak

 9.30 Garzyn :    + Bogdana, Jerzego Hądzlik (r.) Karolinę Szymczak (1r.), Barbarę Danielczak (1r.) Grażynę Turowską, Edwarda Kaźmierczak, Marka Schöpe, zm. z rodzin Tomczaków, Hądzlików, Naskrętów, ks. Władysława Koszykowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin :  1. Mariana Grzeszkowiaka, Mariannę i Stanisława Wyrwińskich, Jana Sinieckiego oraz zmarłych z rodziny

                              2. + Stanisława Jędrowiaka – od sąsiadów z ul. Handlowej rzemieślniczej i Różanej

14 Niedziela Zwykła - 03 lipca 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 04.07.2022             

17.00 Garzyn :    + Rafała Stężyckiego - od rodziców, brata Marka z żoną i synem Adamem

18.00 Drobnin :   + Stanisławę, Mariana Kaczmarek, Stanisława Machowskiego i Jerzego Maćkowiaka 

 

WTOREK 05.07.2022

17.00 Garzyn :    + Krzysztofa Maćkowiaka (2 r.), Jana Maćkowiaka, Mariannę, Stanisława Marcinkowskich, Wojciecha Łącznego, Jana Piaseckiego i zm. z rodziny

18.00 Drobnin :   + Kazimierza (r.) Władysławę Mariusza Krzysztofa Szymczak

 

ŚRODA 06.07.2022

17.00 Garzyn :  + Władysławę i Józefa Dziedzic (r.), Władysława, Piotra, Jadwigę, Walentego, Annę, Franciszka, Helenę, Kazimierza, Justynę Dziedziców, Annę, Franciszka Bojek, Pelagię, Antoniego Szymańskich, Anielę, Władysława Spychałów, Zbigniewa Tarnowskiego, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego, Olecha Matuszaka oraz z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.00 Drobnin :   Z okazji 22 r. ślubu Agnieszka i Tomasza z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.30 Drobnin :   + Damiana Ratajczaka (r.) Czesławę, Franciszka, Jerzego, Aleksandra Prałat, Eulalię Skrzypczak, Stanisławę i Mariusza Lisieckich i zm. z rodziny

 

CZWARTEK 07.07.2022

17.00 Garzyn :    + Iwonę Wilczkowiak – od męża Wiesława i córki Patrycji z rodziną

18.00 Drobnin :  + Mariana Małeckiego (18 r.)

 

PIĄTEK 08.07.2022

17.00 Garzyn :   + Andrzeja Czapeczko (3 r.), Zofię i Stanisława Nowak, Krystynę, Leonardę, Wincentego Czapeczko, zm. z rodzin Dworak i Mika i Henryka Markowskiego

18.00 Drobnin :  + Feliksa Mehr (15 r.) Zofię Mehr i Krzysztofa Mehr, zmarłych  Mejerów, Mikołajczaków i Ratajczaków oraz + Annę Fabiś – od szwagierki Stefanii z rodziną, za + Jerzego Flaka (3 r.), Józefa i Rozalię Flak, Stanisława, Annę Toboła i wszystkich zmarłych krewnych z rodzin

                   

SOBOTA 09.07.2022    

15.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Andrzejewski – Pietrowicz

16.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Kasztelan – Szymkowiak

18.00 Drobnin :  1. Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Weroniki z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie opiekę Matki Bożej na dorosłe życie

                                2. + Annę i Teodora Śliwińskich, Annę i Benona Cugierów, zmarłych z ich rodzin oraz Marię Kokocińską

            

NIEDZIELA 10.07.2022

 8.00 Drobnin :    + Eugeniusza, Leona i Władysławę Weber, Grażynę Majchrzak

 9.30 Garzyn :     + Ignacego Galon (r.) Władysławę, Halinę, Henryka, Marka Galon, Stanisławę, Ignacego Karolewicz, Stefanię, Antoniego Skórzewskich, Mateusza Mertę, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Pelagię, Edmunda Kasińskich, Hannę, Kazimierza Karolczak, Stanisławę, Jana Pacholczyk, Walentynę, Balbinę, Jana Kempa

11.00 Drobnin :   1. + Praksedę, Stanisława Otto, Krystynę i Antoniego Ryczkowskich i zm. z rodziny

                               2. + Jana Dudkiewicza - od siostry z rodziną

13 Niedziela Zwykła - 26 czerwca 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 27.06.2022             

17.00 Garzyn :    + Mariana (8 r.) Bronisława, Mariannę, Stanisława, Bronisława Rosińskich, Anielę, Władysława, Helenę, Katarzynę, Jana, Zdzisława Spychała, Jadwigę, Walentego, Władysławę, Józefa, Władysława, Helenę, Justynę, Kazimierza, Annę, Franciszka Dziedzic, Pelagię, Antoniego Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Stanisława Tobołę, Olecha Matuszaka oraz za + Władysława Stachowskiego (7 r.) i za zmarłych kapłanów

18.00 Drobnin :   1. + Teresę (r.), Franciszka Kołodziejów, Annę i Jana Janiszewskich, Pelagię i Stanisława Żurek oraz za zmarłych z rodzin Janiszewskich i Kołodziejów

                          2. Z okazji 100-urodzin dziękując za zdrowie i Błogosławieństwo Boże prosząc o dalsze błogosławieństwo dla Władysława i całej rodziny

 

WTOREK 28.06.2022

18.00 Drobnin :  1. + Alojzego Olejniczaka, Helenę, Józefa Olejniczaków, Marię, Stanisława Ratajów, Marię, Henryka, Piotra Andrzejewskich, Czesława Ratajskiego i Andrzeja Wąchalskiego

                                2. + Genowefę Zawada (r.)

 

ŚRODA 29.06.2022

17.00 Garzyn :    + Leokadię Musielak - od wnuczki Karoliny z Patrykiem, wnuczki Sylwii z Przemkiem, wnuka Szymona z Kornelią, wnuka Pawła z Wiktorią oraz od prawnuków Igi, Jagody, Jasia i Leosia

18.00 Drobnin :  1. Z okazji rocznicy ślubu Marii i Wojciecha z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

                                2. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę nad rodziną 

 

CZWARTEK 30.06.2022

18.00 Drobnin :   1. + Marię Nojman (im.) – od koleżanek

                               2. Z okazji 1 r. urodzin Neli i 1 r. ur. Józefa o zdrowie i błogosławieństwo Boże w dalszym życiu 

 

PIĄTEK 01.07.2022

17.00 Garzyn :     + Janinę Wilczkowiak - od brata Czesława Woźniaka z Leszna

18.00 Drobnin :   1. + Krystynę Katarzyńską oraz za wszystkich zmarłych z rodziny

                              2. + Bruno Mehr (r.), Józefę, Halinkę, Jadwigę, Zbisława, Stanisława Mehr, Kazimierza Skorupskiego, Benedykta Pacholskiego, Wandę Mikołajczak oraz zm. z rodzin Mehrów, Skorupskich, Mikołajczaków oraz o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie

                    

SOBOTA 02.07.2022    

18.00 Drobnin :    1. [+ Stefana i Anastazję Ryczkowskich i zm. z rodziny]

                                2. + Kazimierza, Franciszkę, Zofię, Anastazję, Stanisława Szkudlarków, Kazimierę, Teresę, Władysława, Józefa Tatuszków, zm. z rodzin Modrzyńskich, Dudzińskich, Jedrzejczaków

            

NIEDZIELA 03.07.2022

 8.00 Drobnin :    + Łucję, Jana Weberów, Anastazję, Franciszka Sorbickich, za zmarłych z rodzin Weberów, Przybylskich oraz Ewę Galik

 9.30 Garzyn :      + Magdalenę, Józefa, Helenę i Ludwika Tobółka, Marię, Stanisława Adamczak, Cecylię, Antoniego Matuszewskich

11.00 Drobnin :    1. + Kazimierę i Seweryna Wujców i Ryszarda Dymarczyka

                                2. + Kazimierę Janas - od rodziny Ziemlińskich

 

12 Niedziela Zwykła - 19 czerwca 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 20.06.2022             

17.00 Garzyn :    + Jana Biernaczyka (1 r.) (im.) i za zm. z rodzin Biernaczyków i Kędziów

18.00 Drobnin :  1. Do Najśw. Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o deszcz, o szczęśliwe żniwa i Błogosławieństwo Boże dla rolników z wioski Drobnin

                               2. + Stefanię Przybylską - od córki Gabrysi i wnuczek z rodzinami 

 

WTOREK 21.06.2022

17.00 Garzyn :     + Zygmunta Sinieckiego (11 r.) Annę Siniecką, Katarzynę, Marcina Sinieckich, Pelagię, Jana i Kazimierza Zając, Stanisława Klicha i zmarłych z rodzin

18.00 Drobnin :    1. + Władysława Jędrzejczaka i wszystkich zmarłych z rodziny Michalinę, Jana Picz, Teodorę, Stanisława Vonrath, Jadwigę Chwaliszewską, Krystynę, Antoniego Ryczkowskich

                                2. Podziękowanie za przyjęcie I Komunii św., z ok. urodzin i imienin z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

 

ŚRODA 22.06.2022

17.00 Garzyn :     Z okazji 1-szej rocznicy urodzin Michaliny

18.00 Drobnin :   1. Do Najśw. Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o deszcz, o szczęśliwe żniwa z zachowaniem od gradobicia i Błogosławieństwo Boże dla wioski Zbytki

                                2. + Jarosława Kasińskiego - od sąsiadów Bulińskich i Jakubowskich

 

CZWARTEK 23.06.2022

17.00 Garzyn :     + Jana Krysiaka, Alojzego, Jadwigę Katarzyńskich i zmarłych krewnych

17.00 Drobnin :   Zakończenie roku szkolnego dla kl. VIII

18.00 Drobnin :   1. + Przemka Świętek (r.), Helenę, Waleriana Świętek, Leona Gurgę, zm. księży proboszczów z tej parafii oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie

                                2. + Pawła Szankowskiego - od sąsiadów z ul. Różanej 

 

PIĄTEK 24.06.2022

08.00 Drobnin :   Zakończenie roku szkolnego dla klas I – VIII

08.00 Garzyn :     Zakończenie roku szkolnego w Garzynie I – IV

17.00 Garzyn :     + Jana, Pelagię, Józefa, Władysława, Tadeusza Malesińskich, Władysławę, Edmunda Zygner, Jana Nawrot, Bronisława, Sławka Barygę, Jana, Stefanię Mikołajczak, Gabrielę Michałowską, zm. z rodzin Zygnerów, Janiszewskich, Malesińskich, Patelków

18.00 Drobnin :   + Franciszka (r.) Pelagię Chudzińskich, Aleksandra Dudziaka, Stanisława Szeląga i zm. z rodzin Chudzińskich, Kaczmarków i Serwatków

                    

SOBOTA 25.06.2022    

18.00 Drobnin :   1. + Helenę i Jana Smędzik, Władysława, Władysława i Franciszka Dzikowskich, Teresę i Jana Ciesielskich i Mariana Rosińskiego i Wiesława Smędzik

                                2. + Władysławę Weber - od chrześniaczki Krystyny z rodziną

            

NIEDZIELA 26.06.2022

 8.00 Drobnin :    [+ Zofię, Władysławę, Wawrzyna Marszałek, Konstancję, Michała i Czesława Biernaczyk, Zofię i Józefa Stelmaszyk ]

 9.30 Garzyn :    + Marka (3 r.), Wiktorię, Stanisława Schöpe, Irenę, Stefana Naskręt, Danutę, Włodzimierza Astachow, Franciszka Michalak, Jerzego Kulawik, Edwarda Kaźmierczak, Bogdana Hądzlik, Józefę, Franciszka Tomczak, zm. z rodzin Naskręt, Schöpe, Bartkowiak, Tęgich, Naskręt, Wawrzyniak, Wawrzak, Wojciechowskich, księży Zacharzewskiego i Libnera oraz + Marię Puchacz (10 r.) Stanisława Puchacz, Mariannę, Mariana, Henryka Ciesielczyk i za zm. z rodziny

11.30 Drobnin :   Suma Odpustowa - Z a    P a r a f i a n