29 Niedziela Zwykła - 21 października 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 22.10.2018

17.00 Garzyn :     + Teodorę Szlachetka - od siostry Janiny z mężem i rodziną

18.00 Drobnin :  + Antoniego, Bronisławę Gubańskich, Walentego, Sewerynę Kozak, Władysława Cwojdę, Stanisława, Wandę, Ryszarda, Grażynę Ignaszewskich oraz o zdrowie i Błogosławieństwo dla całej rodziny

 

WTOREK 23.10.2018

17.00 Garzyn :     + Konrada Dudkę - od żony z synami, córki z mężem i wnukiem

18.00 Drobnin :  1. + Wacława Szepe (13 r.), wszystkich zmarłych z rodzin Szepów, Piczów oraz za + Stanisławę, Franciszka, Ryszarda, Grzegorza Ginter i Aleksandrę Glapiak
                                2. + Mariana Jędro - od Marii i Zenona Skorupków z rodziną


ŚRODA 24.10.2018

17.00 Garzyn :       + Stefana Naskręta                             

18.00 Drobnin :   1. + Stanisławę, Ignacego Karolewicz, Stefanię, Antoniego Skórzewskich, Stanisławę, Tomasza Skórzewskich
                                2. + Leona Cugier - od rodziny Maćkowiaków z Gostynia

CZWARTEK 25.10.2018

17.00 Garzyn :     + Józefę, Michała, Jana Kubiaków, Bronisława Ziemlińskiego i Irenę Borowiak

18.00 Drobnin     1. + Bronisława Kluka (r.) Łukasza i Kazimierza Leciejewskich
                               2. + Cyrylę i Bronisława Żaba i zm. z rodziny Żabów, Wichłaczów, Koladyńskich i Dutkiewiczów

19.00 Drobnin :   + Zygmunta Wawrzyniak (6 r.) – od syna Mirosława i za zm. z rodzin Wawrzyniaków, Chudzińskich i Wolnych

 

PIĄTEK 26.10.2018

17.00 Garzyn :    + Pawła Olejniczaka – od cioci Stanisławy, kuzyna Adama, kuzyna Jerzego z rodziną

18.00 Drobnin :  1. + Pelagię (r.) Stanisława, Teresę, Kazimierza Juskowiaków
                            2. + Grzegorza Kasztelana - od siostrzenic i siostrzeńców z rodzinami z Nowego i Starego Belęcina, Kąkolewa i Zielonej Góry

SOBOTA 27.10.2018

18.00 Drobnin :  1. + Bronisława Rosińskiego (2 r.), Stanisława, Mariannę, Mariana Rosińskich, Ignacego, Franciszkę, Jana, Marię Smektałów i zm. krewnych
                              2. + Ignacego, Jadwigę Plewków, Mariannę, Edmunda, Jana, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Floriana Szyrmer, Czesława Mikołajczaka

 

NIEDZIELA  28.10.2018

 8.00 Drobnin :     + Helenę Kuśnierek (14 r.) 

 9.30 Garzyn    + Helenę i Tadeusza Szymkowiaków, Stanisława Jankowskiego oraz zmarłych z rodzin Adamczaków i Szymkowiaków

11.00 Drobnin : Z okazji 10 rocznicy ślubu Agnieszki i Rafała z podziękowaniem za odebrane laski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie
                             


28 Niedziela Zwykła - 14 października 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 15.10.2018

17.00 Garzyn :  + Jadwigę Chwaliszewską, Władysława Jędrzejczaka, Stanisławę i Jana Rzepeckich, Mariannę i Michała Chwaliszewskich i zm. z rodziny Rzepeckich, Chwaliszewskich, Nojmanów i Sikorskich, Teresę Klimpel

18.00 Drobnin :   1. + Franciszka (r.) Mariannę i zm. z rodziny Kruk, Władysławę, Franciszka Kasińskich, Bronisławę, Franciszka Gubańskich, Jerzego Apostel, Tomasza Mencla, Bogusława Bernadka, Elżbietę Kosmalską oraz o Błogosławieństwo dla całej rodziny
                              2. + Jana Mikołajczaka - od Grzegorza z Justyną, od Pauliny, Mirka i Kuby, od Karola, od Karoliny z Marcinem i Julką

WTOREK 16.10.2018

17.00 Garzyn :    + Jana, Helenę, Franciszka, Rafała Nojmanów, Antoniego, Stanisławę, Tadeusza, Sewerynę Chwaliszewskich, Stanisława, Antoninę, Bronisława, Jadwigę Sikorskich, Jana, Stanisławę Rzepeckich, Stanisława, Pelagię Klupsz oraz za zmarłych z rodzin Nojmanów, Sikorskich, Chwaliszewskich, Rzepeckich

18.00 Drobnin :    1. [+ Helenę Stelmaszyk (2 r.) Franciszka Stelmaszyka, Cecylię Andrzeja Anderszów i zm. z rodziny]
                                2. + Teresę Cierpisz - od sąsiadów nr 11, 12, 13


ŚRODA 17.10.2018

17.00 Garzyn :       + Jana Krysiaka - od rodziny Katarzyńskich                                  

18.00 Drobnin :   1. + Henrykę Urbaniak, Teodozję, Franciszka Wawrzyniak, Reginę, Alojzego Rybakowskich, Ryszarda Ciszewicz i za zmarłych krewnych
                               2. + Czesława Przybylaka -od siostrzenic Danieli, Haliny, Ireny i od siostrzeńców Grzegorza, Kazimierza z rodzinami

CZWARTEK 18.10.2018

17.00 Garzyn :     + Walentego Czajkę - od żony

18.00 Drobnin :   + Czesławę, Czesławę, Franciszka Szczęsnych i Monikę Kaźmierowską

 

PIĄTEK 19.10.2018

17.00 Garzyn :     + Teodorę Szlachetka - od Romana Pawlaka z żoną i Kasią z Dzięczyny

18.00 Drobnin : + Joannę, Franciszka Firlej, Marię, Michała Brodziak, Małgorzatę Skrzypczak, Marię Wolną, Józefa Firleja, Jerzego Skrzypczaka

SOBOTA 20.10.2018

15.00 Drobnin :  Z okazji 20-lecia ślubu Beaty i Rafała z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

16.00 Garzyn :   Z okazji 45 rocznicy ślubu Hanki i Józefa z podziękowaniem za zdrowie i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

18.00 Drobnin :    1. + Stanisławę Górską i Jana Górskiego
                         2. + Czesława Muszyńskiego, Jana, Józefę Humskich, Marię Muszyńską, Zofię Okoniewską, Marię i Józefa Wciórków

 

NIEDZIELA  21.10.2018

 8.00 Drobnin :   + Jadwigę i Walentego Skorupków

 9.30 Garzyn       + Gertrudę Motała – od siostry Jadwigi i chrześnicy Hanny z rodziną

11.00 Drobnin :  1. + Marcina Cieśla (2 r.)
                              2. + Urszulę Szymkowiak - od męża Kazimierza i córki Aleksandry


27 Niedziela Zwykła - 07 października 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 08.10.2018

17.00 Garzyn :    + Józefa, Katarzynę Maciejewskich, Marianne, Stefana Binkowskich, Aleksandrę, Alojzego Sworowskich, Henryka Ratajczaka, Franciszka Janiszewskiego, Władysławę i Bronisława Konstantynowicz i krewnych zmarłych w rodzinie

18.00 Drobnin :      1. + Józefa, Pelagię Andrzejewskich, Stanisława i Antoninę Domagałów zm. rodzeństwo i dziadków
                                  2. + Pelagię Paszkowiak - od wnuczki Wioletty z rodziną

WTOREK 09.10.2018

17.00 Garzyn :       + Jana Krysiaka - od szwagierki Krystyny Wudarczak z rodzinami Wudarczaków i Lutowiczów

18.00 Drobnin :  1.+ Marię i Walentego Jankowskich, Jadwigę i Adama Kolasińskich, Wiktorię i Wawrzyńca Duszyńskich i wszystkich zmarłych z rodziny Krajewskich
                                  2. + Mariana Jędro - od Sławka z rodziną i od pracowników firmy „Smektała”

 

ŚRODA 10.10.2018

17.00 Garzyn :       + Teodorę Szlachetka - od męża i syna Mirosława z rodziną                                                 

18.00 Drobnin :   1. + Tadeusza Adamczyka, Franciszka, Anastazję, Zofię, Stanisława Szkudlarków, Kazimierę, Teresę, Józefa Tatuszków, rodzinę Modrzyńskich i Dudzińskich
                              2. + Władysławę, Hieronima Korczak, Zofię, Franciszka Gulczyńskich, za zm. z rodziny i z podziękowaniem za szczęśliwe rozwiązanie i błogosławieństwo w rodzinie

 

CZWARTEK 11.10.2018

17.00 Garzyn :     + Stanisława Kaliskiego - od Janiny Miedziaszczyk

18.00 Drobnin :   + Aldonę, Zofię, Ksawerego Kasperskich

 

PIĄTEK 12.10.2018

17.00 Garzyn :     + Marię Lohman - od rodziny Stężyckich z Gostynia

18.00 Drobnin :   1. + Marię i Franciszka Katarzyńskich, Helenę, Franciszka, Leona Gurgów, Helenę, Waleriana, Przemka Świętków i zmarłych z rodzin
                               2. + Kazimierza Szczench - od Stefki z rodziną

SOBOTA 13.10.2018

15.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Busz – Gierczyk

16.00 Garzyn : Z okazji 1-szej rocznicy urodzin Tobiasza z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

17.00 Drobnin :   Z okazji 40-lecia ukończenia szkoły Podstawowej

18.00 Drobnin: 1. + Annę, Antoniego Nawrockich, Stanisławę, Franciszka, Wacławę, Stanisława Łukaszewskich, Teresę Klimkowską, Zofię, Honoratę Gronowskie, Krystynę Zielińską i zmarłych z rodzin Łukaszewskich i Kaźmierczaków
                               2. + Waleriana Marciniaka - od rodziny Włodarczyków z Drobnina

NIEDZIELA  14.10.2018

 8.00 Drobnin :   1. + Pelagię Babską (2 r.) , Kazimierza Babskiego, Katarzynę, Stanisława Babskich, Agnieszkę, Walentego Skopińskich, Janinę, Stanisława, Franciszka Skopińskich, Józefa Płócieniczaka za zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny
                                 2. + Czesława Muszyńskiego (1 r.)

 9.30 Garzyn :   + Bolesławę, Agnieszkę, Stanisława, Ignacego, Józefa Mróz, Leokadię, Katarzynę, Antoniego Mikołajczak, Katarzynę Nowak, Magdalenę, Jana Wilczkowiak, Helenę, Jana Włodarczak i za wszystkich zm. w rodzinie i o Boże Błogosławieństwo w rodzinie

11.00 Drobnin : 1. + Czesławę Niedzielską (4 r.) Emilię i Mieczysława Dmitrzaków, Andrzeja Chudzińskiego i Andrzeja Biernackiego
                                 2. + Zofię Wolną - od pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Garzyn i Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice


26 Niedziela Zwykła - 30 września 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 01.10.2018

17.00 Garzyn :    + Teodorę Szlachetka - od córki Aliny z rodziną

18.00 Drobnin :  1. + Klementynę Bodakiewicz (20 r.) Stanisława Bodakiewicz, zm. w rodzinie oraz księży z naszej parafii
                              2. + Rozalię i Franciszka Lewandowskich, Marię, Alinę, Józefa Ptak, Czesławę Siepka, Irenę Machowiak, Jakuba Borowiaka, Władysławę, Walentego Ptaszyńskich

 

WTOREK 02.10.2018

17.00 Garzyn :    + Joannę Komisarek (33 r.) i Stanisława Komisarek (9 r.) – od córki Marii oraz za zmarłych z rodziny i znajomych

18.00 Drobnin :  1. Do Serca Jezusowego i Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny oraz za + Józefa Gajewskiego Stefanię i Henryka Sikorskich
                              2. + Helenę Janas i Stanisława Janasa oraz o szczęśliwe rozwiązanie

 

ŚRODA 03.10.2018

17.00 Garzyn :    + Józefę Jasiniak (r.) Alfonsa Jasiniaka, Romana Staniszewskiego, Helenę Duchalską i zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :  1. + Teresę, Edmunda i Tadeusza Nowaczyk
                              2. + Irenę Pierecką - od siostry Marii z mężem Janem z Godziesze

CZWARTEK 04.10.2018

17.00 Garzyn :    + Marię Lohman - od sąsiadów z klatki nr 15

18.00 Drobnin : + Franciszka Kaczmarka (10 r.), Stanisława Adamczaka i zm. z rodz. Szczęchów, Ryczkowskich, Kamieniarzy, Adamczaków, Puśledników i Olejniczaków

 

PIĄTEK 05.10.2018 I Piątek

15.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Tomczak – Gałuszka

16.00 Drobnin :   Zjazd rodziny Szpurków

17.00 Garzyn : + Annę (r.) Antoniego, Jadwigę, Walentynę Latanowiczów, Jana Magdalenę, Jana Wilczkowiaków, Marię, Kazimierza Strabel, Leokadię, Waleriana, Ryszarda Kańdułe, Grażynę Ignaszewską, Stanisława, Stefanię Pawlickich, Cecylie Wyzuj, Irenę Naskręt, Arkadiusza Ciszewskiego i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin :  + Andrzeja Śmiejczaka – od rodzin Dutkiewiczów, Nowaczyków, Cieśli i Prałatów

 

SOBOTA 06.10.2018

15.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Rudnicki – Józefiak

17.00 Drobnin : Z okazji 25-lecia ślubu Jacka i Ewy z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.00 Drobnin :  + Albina Janiszewskiego (15 r.) rodziców, wszystkich zmarłych z rodziny i o Boże błogosławieństwo w rodzinie
        

NIEDZIELA  07.10.2018  Odpust w Garzynie

 8.00 Drobnin :   + Kazimierza Juskowiaka (4 r.), Teresę Juskowiak i Mieczysława Nowaka

 9.30 Garzyn :     Suma odpustowa za zmarłe Matki Różańcowe:
1. z Róży p. Musielak: + Jadwigę Nowak, Jadwigę Baum, Irenę Baum, Katarzynę Baum, Marię Skorupka, Pelagię Skorupka, Janinę Musielak, Annę Urbaniak, Władysławę Rosik, Marię Rozwalka, Pelagię Przybylską, Katarzynę Siniecką, Annę Siniecką, Stanisławę Koszykowską, Pelagię Zając, Stanisławę Błaszyk, Irenę Naskręt
2. z Róży p. Golembkowej: + Stanisławę Michalak, Jadwigę Katarzyńską Józefę Tomczak, Reginę Rybakowską, Teresę Maćkowiak, Klarę Olejnik, Teresę Włodarczyk, Barbarę Golembka, Antoninę Maćkowiak, Pelagię Musielak, Annę Nowakowską, Annę Karolczyk, Władysławę Ptaszyńską, Marię Pisarzewską, Pelagię Maćkowiak, Marię Naskręt, Magdalenę Wilczkowiak, Jadwigę Przybylak

11.00 Drobnin :   1. + Franciszka (r.), Teresę Kuików, Stanisława Kosmalskiego i zm. z rodzin
                               2. Z okazji 1. rocznicy urodzin Amelii


25 Niedziela Zwykła - 23 września 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 24.09.2018

17.00 Garzyn :    + Władysławę Jankowiak - od rodziny 

18.00 Drobnin :  + Irenę i Jana Sinieckich, Marka Kolasińskiego, Sławomira Kolasińskiego oraz Bronisławę, Władysława i Donatę Kolasińskich

 

WTOREK 25.09.2018

17.00 Garzyn : + Antoniego, Pelagię, Czesława Skorupków i zm. z rodziny Skorupków, Webrów, Chałupków, Wrotyńskich, Spławskich, Klupsiów, Irenę, Kazimierza Kowalczyków, Pelagię Skrzypczak, Nowaków, Kmiecików, Smyczyńskich oraz zmarłych ks. prob.

18.00 Drobnin : + Stanisława Andrzejaka (r.) Stanisława Mikołajczaka, zm. w rodzinie Andrzejaków, Adama Wajsa, Józefę, Jana Wajsów, Józefa, Marię Dworzyńskich

18.30 Drobnin :  + Jerzego Banach (3r.) i zm. z rodziny

 

ŚRODA 26.09.2018

18.00 Drobnin : + Jacka Zajdel (ur. i im.) oraz rodziców: + Helenę, Aleksandra Słodzińskich, Jadwigę, Franciszka Zajdlów i zmarłych z rodzin Słodzińskich, Zajdlów i Kolasińskich

18.30 Drobnin :   + Czesława Przybylaka - od rodziny Leśniarków z babcią i rodziny Kmieciów

 

CZWARTEK 27.09.2018

17.00 Garzyn :    + Władysława Golembkę (1 r.)

18.00 Drobnin :  + Kazimierza Kaczmarka, Józefę i Stanisława Niedzielskich oraz z okazji 30-tej rocznicy urodzin Miłosza

PIĄTEK 28.09.2018

15.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Długi – Swojak

18.00 Drobnin :   + Mariana Jędro - od Marii i Mariana Smektałów z Krobi

 

SOBOTA 29.09.2018

17.00 Drobnin :  Z okazji 25 rocznicy ślubu Marii i Dariusza z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny

18.00 Drobnin :   1. + Edmunda Maciejczyka (10 r.) i zm. z rodzin: Szelągów, Maciejczyków i Friedrichów
                               2. + Zdzisławę, Franciszka Bidermanów, Czesława, Edwarda i Anielę Kwiatkowskich
        

NIEDZIELA  30.09.2018

 8.00 Drobnin :    1. + Pelagię Klimpel, Stanisławę, Wojciecha Pacholczyk, Franciszkę Michałowską, Zygmunta Łagodę, Jadwigę, Józefa Apolinarskich oraz zm. z rodziny
                                2. W 40 rocznicę ślubu o zdrowie i błogosławieństwo dla jubilatów i rodziny

 9.30 Garzyn :      + Zofię Nowak (5 r.) Stanisława Nowaka, Krystynę, Leonardę, Wincentego Czapeczko i za zm. z rodzin Dworaków, Mików i Henryka Markowskiego

11.00 Drobnin :    1. + Jana Juja (13 r.) Mariannę i Stanisława Juja oraz zmarłych z rodziny
                     2. Z okazji 1-szej rocznicy urodzin Nikodema z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże