3 Niedziela Adwentu - 16 grudnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 17.12.2018

17.00 Garzyn :    + Stefana Naskręta - od wnuczka Darka z rodziną

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława Majchrzak (24 r.) i zm. z rodziny
                              2. + Józefa Nowaka (15 r.) i zm. z rodz. Hofmanów, Gwizdków i Banachów

 

WTOREK 18.12.2018

17.00 Garzyn :    + Janinę Musielak (1 r.) Antoniego i Henryka Musielak

18.00 Drobnin :  + Czesława Cichowlas (24 r.), Franciszkę Cichowlas, Stefanię Majek, ks. Kanonika Czesława Górznego i zmarłych w rodzinie

 

ŚRODA 19.12.2018

17.00 Garzyn :   + Władysława Grochowego (r.) Annę, Alfonsa, Mariana, Czesława Karolczyków, Henrykę Urbaniak i wszystkich zmarłych krewnych

18.00 Drobnin :  1. + Jana Robaszewskiego (9 r.) Mirosławę Tomczak, Władysławę, Czesława Ptaszyńskich, Jadwigę, Agnieszkę, Franciszka, Kazimierza Robaszewskich, Joanne, Stanisława Kołackich, Jadwigę Wawrzyniak, Stanisławę Kaczmarek
                               2. + Edwarda Żabę (1 r.) oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

CZWARTEK 20.12.2018

17.00 Garzyn :  + Władysława (r.), Mariannę, Stanisławę, Erykę, Jana, Franciszka Michalaków, Henryka Ratajczaka, Antoninę, Władysława, Marię, Zenona Maćkowiaków i zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin : + Jana Konopka (r.) Władysławę, Czesława Konopka, Mariannę, Jana Skorupka, zmarłych z rodziny oraz ks. Proboszczów zm. z parafii

 

PIĄTEK 21.12.2018

17.00 Garzyn :  + Stefana Naskręta - od wnuczka Marcina z rodziną

18.00 Drobnin:  1. + Konrada Dudkę - od rodziny Lisiaków
                             2. + Jana Ludwiczaka - od córki Elżbiety z rodziną

SOBOTA 22.12.2018

18.00 Drobnin : 1. + Stanisława Ryczkowskiego (26 r.) oraz za rodziców i zmarłych z rodzin
                             2. + Kazimierza Szczench - od sąsiadów z ul. Wiejskiej

 

NIEDZIELA  23.12.2018

 8.00 Drobnin :    1. + Jana Mikołajczaka - od córki Ewy z rodziną
                              2. + Jana Mikołajczaka - od wnuka Grzegorza z Justyną

 9.30 Garzyn : + Jana Pacholczyka (r.) Annę Pacholczyk, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Władysławę, Ignacego Galon, Mateusza Mertę, Władysławę, Kazimierza, Mariusza Szymczak I Kazimierza Karolczaka

11.00 Drobnin :  + Urszulę Szymkowiak - od sąsiadów z ul. Spółdzielczej

2 Niedziela Adwentu - 09 grudnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 10.12.2018

17.00 Garzyn :    + Janinę Maciejewską - od męża

18.00 Drobnin :  1. + Bolesława Grys (r.), Damiana, Józefę, Władysława Grys, Franciszka, Helenę Juskowiaków, Dariusza Kajoch, Pawła i Władysława Maćkowiaków, Halinę Piasecką, i o zdrowie w rodzinie
                               2. + Mariana Jędro - od Leszka z rodziną wraz z kolegami z zespołu „Nogofor”

 

WTOREK 11.12.2018

17.00 Garzyn :  + Czesława Spławskiego (23 r.), Stanisława, Annę, Marię, Stefana Spławskich, Bronisława, Jadwigę, Aldonę Sikorskich, Sławomira Topolskiego, Stanisława , Kolasińskiego, Zygmunta, Marię Laszkowskich oraz o zdrowie i dalsze błogosławieństwo w rodzinie

18.00 Drobnin :   + Mirosławę Tomczak – od rodziny Serwatków

 

ŚRODA 12.12.2018

18.00 Drobnin :   1. + Teresę Nowaczyk, Tadeusza i Edmunda Nowaczyk
                               2. + Jana Mikołajczaka - od sąsiadów z bloku 46a

 

CZWARTEK 13.12.2018

17.00 Garzyn :  + Leona Szczerbal (14 r.) rodziców Stanisławę i Józefa Koronowskich, Stanisława i Franciszkę Szczerbal oraz Alojzego Wiśniewskiego i Antoniaków

18.00 Drobnin :  + Stanisławę i Feliksa Pawlaków, Stanisławę i Antoniego Kirelus, Stefana Glapiaka, Eugenię Nadolną

 

PIĄTEK 14.12.2018

17.00 Garzyn : + Henryka Ratajczaka (18 r.) Jadwigę, Walentego, Zdzisława, Łucję, Jana, Stanisława Ratajczaków, Stanisławę Michalak, Antoninę, Władysława Marię, Zenona Maćkowiaków, Genowefę, Antoniego Wawrzyniaków, zm. w rodzinie Konopków, Golembków, Kasprzaków i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin:  1. + Stanisława Spychaj (40 r.), zm. z rodziny Spychaj, Szafranów, Witkowskich, Ratajczaków i Teresę Maciejewską
                             2. + Jana Ludwiczaka - od syna Grzegorza z córkami

SOBOTA 15.12.2018

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława Marciniaka (28 r.) i wszystkich zmarłych krewnych z rodziny
                                  Oraz o zdrowie i dalszą opiekę Maryi dla Franciszki która ukończyła 99 lat
                              2. + Czesława Ratajskiego, Władysławę, Stanisława ratajskich, Barbarę Glapiak, Helenę, Józefa, Alojzego, Witolda, Pawła Olejniczaków, Tadeusza Małychę i zmarłych z rodziny


NIEDZIELA  16.12.2018

 8.00 Drobnin :    1. + Jana, Łucję Weberów, Anastazję i Franciszka Sorbickich, zmarłych z rodzin Weberów i Przybylskich oraz Ewę Galik
                                 2. + Aleksandra Stachowiaka - od brata Zenona z żoną

 9.30 Garzyn :      + Annę Siniecką (2 r.) Zygmunta Sinieckiego, Katarzynę i Marcina Sinieckich, Pelagię, Jana i Kazimierza Zając, Stanisława Klicha

11.00 Drobnin :    1. + Jana Mikołajczaka - od rodzin Borończyków do Woźniaków i mieszkańców bloków
                                2. + Urszulę Szymkowiak - od córki Iwony z mężem i dziećmi


1 Niedziela Adwentu - 02 grudnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 03.12.2018

17.00 Garzyn :  + Zbigniewa Tarnowskiego (13 r.), Stanisława, Mieczysława Tarnowskich, Pelagię, Antoniego, Rozalię, Piotra Szymańskich, Walentego, Jadwigę, Franciszka, Annę, Józefa, Władysławę, Kazimierza, Helenę, Justynę Dziedziców, Władysława, Anielę Spychała, Stanisława Toboła, Mariana Rosińskiego, Zbigniewa Adaszyńskiego, Olecha Matuszaka

18.00 Drobnin :  1. + Helenę, Wandę, Józefa Maciejewskich, Mariannę, Józefa, Stefana Rutkowskich, Zenonę Otulakowską, Marię Nojman, rodzinę Mikołajczaków, Ignaszewskich, Wysockich, Kubackich
                             
2. + Edwarda Skrzypczaka (19 r.), Zofię Skrzypczak, Wacława i Władysławę Gorwa

 

WTOREK 04.12.2018

17.00 Garzyn :   Z okazji 70-tej rocznicy Urodzin Barbary z podziękowaniem za zdrowie i otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę oraz błogosławieństwo Boże

18.00 Drobnin :   1. + Franciszka Przybylaka, Marię, Władysława, Lucjana Konatowskiego, Martę i Czesława Perek
                               2. + Teresę Cierpisz - od rodziny z Częstochowy

ŚRODA 05.12.2018

17.00 Garzyn :    + Stefana Naskręta - od córki Zofii z mężem

18.00 Drobnin :  1. + Krystynę Matuszewską (3 r.)(im.) Pelagię, Stanisława Górczaków, Zofię, Jana, Stefanię, Władysława Matuszewskich, Stanisławę i Stefana Musiał, Antoniego Sierackiego, Jana Pacholczyka, Zenona Maćkowiaka oraz wszystkich zm. z rodziny
                              2. + Annę Wojciech - od sąsiadów

 

CZWARTEK 06.12.2018

17.00 Garzyn :    + Teodorę Szlachetka - od rodziny Sikorskich i Steuer

18.00 Drobnin :  1. + Czesława Przybylaka - od sąsiadów z Bloku 10c
                              2. + Czesława Przybylaka - od rodziny z Chocianowa


PIĄTEK 07.12.2018

17.00 Garzyn :   + Stefana Naskręta - od córki Doroty z rodziną

18.00 Drobnin:  1. + Marię Muszyńską, Czesława, Jadwigę i Kazimierza Sikorskich
                             2. + Konrada Dudkę - od rodziny Kaczmarków z Luboni

SOBOTA 08.12.2018

  9.30 Garzyn :   + Teodorę Szlachetka - od pracowników firmy „Makrom"

11.00 Drobnin : + Franciszka Janiszewskiego (21 r.) Teresę (r.) Franciszka Kuików, Stanisława Kosmalskiego i zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin : 1. + Stanisławę Florkowską (14 r.) Franciszka, Mariannę, Jana, Franciszkę Florkowskich, Jana, Marię, Jana Sylwestra Rosików, Jana i Stanisławę Józefiak, Jana Bartlewskiego i za wszystkich zmarłych z rodziny
                             2. + Kazimierza Szczench - od córki Danuty z rodziną

 

NIEDZIELA  09.12.2018

 8.00 Drobnin :  + Stanisława Jabłońskiego (4 r.)  

 9.30 Garzyn :    + Edmunda i Weronikę Gubańskich (r.), zm. Z rodziny Gubańskich, Katarzynę i Antoniego Mikołajczaków, Leokadię i Marka, Tadeusza, Andrzeja, Anetę Małychów i zmarłych z rodziny Nadolnych 

11.00 Drobnin : 1. + Franciszka Grybskiego (r.), Helenę i zm. z rodziny
                             2. Z okazji 1-szej rocznicy urodzin Kacpra 

Chrystusa Króla - 25 listopada 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 26.11.2018

17.00 Garzyn :    + Marię i Jana Rozwalka, Gerego, Stanisławę i Mariana Buśkiewicz, Klarę Kielich, Pelagię i Ignacego Przybylskich, Irenę i Zdzisława Pajkert, Feliksa Prałata, Zbigniewa Adaszyńskiego, Wiesławę Sobkowską, Zdzisława Bartkowiaka, Mariana Maćkowiaka

18.00 Drobnin :  + Wacława Gorwę – od szwagra Adama z rodziną

 

WTOREK 27.11.2018

17.00 Garzyn :    + Walentego Czajkę - od dzieci i wnuków

18.00 Drobnin :  + Jana Ludwiczaka - od żony Marii

 

ŚRODA 28.11.2018

17.00 Garzyn :   + Gabrielę Piechel (8 r.), Czesława, Andrzeja, Jana, Franciszkę Piechel, Jana Ludwikę, Kazimierza Muszyńskich, Stefana, Mariusza Andrzejewskich, Annę, Kazimierza Durskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin :  + Zdzisława Szczepaniaka (2 r.)
                              + Zdzisława Kaczmarka (ur.) - od żony, córki Magdaleny, córki Beaty
 

CZWARTEK 29.11.2018

17.00 Garzyn :   Z okazji 90-tej rocznicy Urodzin Franciszka z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże

18.00 Drobnin :  1. + Stanisławę (r.) Adama, Józefę, Antoniego, Olejniczaków, Michalinę, Ignacego, Feliksa Maślankiewiczów
                              2. + Mariana Gajewskiego (r.), Stanisławę i Mariana Machowiak, Zofię, Juliana i Józefa Gajewskich 

 

PIĄTEK 30.11.2018

17.00 Garzyn :    + Stanisława Kaliskiego - od rodziny Szańca

18.00 Drobnin:   1. + Irenę Pierecką - od Ani, Karoliny i Agnieszki z rodzinami
                              2. + Irenę Pierecką - od syna Marka z rodziną


SOBOTA 01.12.2018

17.00 Garzyn :    + Urszulę Suchanek (20 r.) i zm. z rodziny

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława Nojmana (r.) zm. rodziców, Martę Flis i zm. krewnych
                              2. + Aleksandra Stachowiaka - od żony i córki Gabrieli z rodziną

 

NIEDZIELA  02.12.2018

 8.00 Drobnin :    1. + Agnieszkę, Jan Konurych, Mariannę, Ignacego Kobus i za wszystkich zmarłych z tych rodzin
                         2. + Mariana Jędro - od dyrektora, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi

 9.30 Garzyn :     + Grażynę Ignaszewską (8 r.) Wandę, Stanisława, Ryszarda Ignaszewskich, Jana Wilczkowiaka, Halinę Cugier

11.00 Drobnin : 1. + Edmunda (r.), Marianne, Jana, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Jadwigę, Ignacego Plewków
                               2. + Zenona (14 r.), Stanisławę, Stanisława Andrzejczak, Franciszka Webera oraz o zdrowie w rodzinie


33 Niedziela Zwykła - 18 listopada 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 19.11.2018

17.00 Garzyn :  + Jerzego Walkowiaka (17 r.), Helenę, Stanisława Walkowiak, Władysławę, Walentego i Andrzeja Jaszczak, Józefa Pogorzelskiego, Pawła Sroczyńskiego oraz wszystkich zm. z rodziny

18.00 Drobnin : + Krystynę Żyto

WTOREK 20.11.2018

17.00 Garzyn :    + Stefana Naskręta od syna Zbigniewa z rodziną

18.00 Drobnin :  + Mirosławę Tomczak – od szwagra Andrzeja z rodziną

 

ŚRODA 21.11.2018

17.00 Garzyn :    + Hannę Więckowiak – od teściowej, chrześniaka Artura i szwagierki Elżbiety z rodziną

18.00 Drobnin :  + Mariana Jędro - od rodziny Kamińskich z Krzemieniewa, od rodziny Bernadków i od rodziny Kasperskich

 

CZWARTEK 22.11.2018

17.00 Garzyn :    + Teodorę Szlachetka - od rodziny Wenclów z Ziemlina

18.00 Drobnin :  Z okazji 55-lecia ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże oraz za + zm. rodziców, braci i bratowe

 

PIĄTEK 23.11.2018

17.00 Drobnin :  Z okazji 50-lecia ślubu Teresy i Mariana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej (Łukaszewscy)

18.00 Drobnin:  Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Agaty z podziękowaniem Panu Bogu za dotychczas otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu

 

SOBOTA 24.11.2018

16.00 Drobnin : Z okazji 50-lecia ślubu Haliny i Edmunda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę Matki Bożej i błogosławieństwo Boże w rodzinie

17.00 Drobnin : Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Jagody o zdrowie i błogosławieństwo Boże z podziękowaniem Panu Bogu za dotychczas otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu

18.00 Drobnin :  + Waleriana Marciniaka - od siostry Janiny z rodziną

 

NIEDZIELA  25.11.2018

 8.00 Drobnin :   1. + Franciszka Musielaka (r.) i zm. z rodz. Juskowiaków
                              2. + Jana Mikołajczaka - od córki Barbary z mężem, wnuczki Martyny, Joanny i Kacpra

 9.30 Garzyn :    Z okazji 40-lecia małżeństwa Leszka i Ewy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie

11.00 Drobnin : O zdrowie dla córki Aleksandry