5 Niedziela W. Postu - 18 marca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  19.03.2018

17.00 Garzyn :  + Pelagię Szymańską (r.) Antoniego, Rozalię, Piotra Szymańskich, Zbigniewa, Stanisławę, Mieczysława Tarnowskich, Walentego, Jadwigę, Franciszka, Annę, Józefa, Władysławę, Kazimierza, Helenę, Justynę Dziedziców, Władysława, Anielę Spychała, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego Olecha Matuszaka

18.00 Drobnin :   1. + Władysławę, Stanisława, Krystynę, Edwarda, Bernadetę, Marcina Spychałów
                               2. + Józefa i Kazimierę Tatuszka, Zenona Lira, Marię Skurzybut, Wacława Kowalskiego, Tadeusza Adamczyka
                     

WTOREK 20.03.2018

17.00 Garzyn :   + Władysława Golembkę - od rodzin Kaźmierczak, Przybyłowicz i Hądzlik

18.00 Drobnin:  1. + Grażynę Majchrzak
                             2. + Irenę Pierecką - od córki Marzeny z synam
i

 

ŚRODA 21.03.2018

17.00 Garzyn :   + Jadwigę Katarzyńską od rodzin Karolczyków i Grochowych

18.00 Drobnin:  + Edwarda Żabę, Julię, Stanisława, Dominika Walkowiak i za wszystkich zmarłych z rodziny
                           

CZWARTEK  22.03.2018

17.00 Garzyn :   + Janinę Musielak - od prawnuków Basi, Agnieszki, Joli, Sebastiana, Klaudii, Bronka, Nikodema i Franciszka Kamieniarz

18.00 Drobnin : + Jadwigę, Zygmunta Szymańskich, Stanisławę, Jana, Marię, Franciszka, Józefa, Stanisława Bartkowiak, Ludwikę, Wojciecha Kowalczyk
                            
                                                           

PIĄTEK  23.03.2018

17.00 Garzyn :    + Alfonsa Karolczyk (r.), Annę, Czesławę, Mariana Karolczyków, Władysława Grochowego i wszystkich zmarłych z rodzin Karolczyków, Grochowych i Katarzyńskich

18.00 Drobnin : + Krystynę, Bolesława Karolczyk, Wiktorię, Stanisława Tomczak, Zygmunta Konowalczyka i zmarłych z tych rodzin 

           
SOBOTA 24.03.2018

18.00 Drobnin :  1. + Jana Górskiego i zm. z rodziny
                          2.+ Teresę i Stanisława Florczaków, Bronisława Bartmana i Anielę Waldmajer i zm. z rodzin Florczaków i Spychajów i zm. ks. prob.
                        
                                                                                                                                                                                                     

NIEDZIELA 25.03.2018

 8.00 Drobnin:   + Czesława Przybylskiego i zm. z rodzin Przybylskich, Mrozków, Janasów i Zenona Gbiorczyka

 9.30 Garzyn :    + Stanisławę Michalak - od rodzin Biernatów, Karolczyków, Borowskich oraz Maćkowiaków

11.00 Drobnin:  1. Z a  P a r a f i a n
                             2. + Marię Wolną - od rodzin Kaczmarków i Chrząstowskich oraz Banachów i Wasiółków i - od rodzin Karolczyków, Konowalczyków i Małeckich  

4 Niedziela W. Postu - 11 marca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  12.03.2018

17.00 Garzyn :   + Władysława Spychałę, Stanisława Witczaka (20 r.) Aniele Spychała, Irenę Witczak, Mariana Rosińskiego, zm. z rodziny Dziedziców i Spychałów, Zbigniewa Tarnowskiego, Pelagię i Antoniego Szymańskich, Stanisława Tobołę, Olecha Matuszaka oraz podziękowanie Panu Bogu za szczęśliwą operację z prośbą o łaskę uzdrowienia i szybki powrót do zdrowia

18.00 Drobnin :  1. + Jolantę, Bolesława, Mariana, Magdalenę, Stanisława Wasiółka i Józefa Nowaka
                              2. + Marię Wolną - od brata z rodziną i od bratowej Mirki z rodziną
                                                                         

WTOREK 13.03.2018

17.00 Garzyn :  + Władysława Golembkę - od kuzynki z rodzinami Fabichów, Ratajczaków, Bassów, Maciejewskich, Konopków i Ratajczaków

18.00 Drobnin: + Eugeniusza Szczepaniaka, Jacka Szczepaniaka, Władysławę, Józefa Maćkowiaków, Stanisławę, Jakuba Olejniczaków

 

ŚRODA 14.03.2018

17.00 Garzyn :   + Piotra Pazoła (3 r.)

18.00 Drobnin:  + Mariannę i Józefa Stachowiak i zm. z rodziny Stachowiaków i Bożenę Jakubowską
                           

CZWARTEK  15.03.2018

17.00 Garzyn : + Stanisława Kaczmarka (21 r.), Stanisławę i Andrzeja Kaczmarków, Józefa i Jadwigę Zajdlów, Józefa Zajdla, Mariana i Marię Łukaszewskich i za zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin : + Władysławę, Ludwika Cugier, Leokadię, Maksymiliana Olejniczak, Krystynę, Leona Cugier i Jana Maćkowiaka
                            
                                                           

PIĄTEK  16.03.2018

17.00 Garzyn :   + Teresę Konieczną - od męża Stanisława

18.00 Drobnin : + Franciszkę Krawczyk - od brata Andrzeja z żoną i od bratanicy Doroty z rodziną 

           
SOBOTA 17.03.2018

18.00 Drobnin : 1. + Zygmunta, Pelagię Stanisława Zyberów, Katarzynę, Pelagię Wawrzyńca Szperlików i zm. z rodziny
                            2. + zmarłych rodziców: Jadwigę, Franciszka Pawelskich, Stanisławę, Józefa Konopa oraz za wszystkich zmarłych w rodzinie
                                                                                                                                                                                                     

NIEDZIELA 18.03.2018

 8.00 Drobnin:  1. + Pelagię i Józefa Krychowskich, Pelagię i Józefa Lutowicz, Władysławę Biskup, Henryka Medyńskiego, Jana Pewnego, Mieczysława Zygner i zmarłych dziadków
                             2. + Edwarda Żabę - od córki Doroty z mężem i córkami

 9.30 Garzyn :  + Edwarda Rzepeckiego (5 r.), Marcina Cieślę, Walentynę, Jana Majchrzak, Stanisławę, Jana Rzepeckich, Jadwigę Chwaliszewską, Joannę i Franciszka Przesieckich, Jadwigę Beczkowską, Joannę Kapuścińską oraz za rodziny Niedzielskich, Sikorskich, Kolanów, Nojmanów i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin: 1. Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Mateusza z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu
                               2. + Antoniego (15 r.), Jadwigę Błaszyk i Idziego Hudego3 Niedziela W. Postu - 04 marca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  05.03.2018

17.00 Garzyn :    + Jadwigę Katarzyńską - od rodzin Krysiaków i Malutkiewiczów

18.00 Drobnin : 1. + Czesława Konopka, Władysławę, Jana Konopka, Marianne, Jana Skorupka i zm. z rodziny oraz zm. księży proboszczów z parafii
                              2. + Edwarda Żaba – od córki Lidii
                                                                           

WTOREK 06.03.2018

17.00 Garzyn :     + Annę Maciołka - od sąsiadów z Frankowa

18.00 Drobnin : + Jacka Zajdla (2 r.), Marka Kolasińskiego, rodziców Aleksandra i Helenę Słodzińskich, Franciszka, Jadwigę Zajdlów, zm. z rodzin Zajdlów i Kolasińskich

 

ŚRODA 07.03.2018

08.15 Drobnin:  + Stanisława Klicha - od właścicieli i Pracowników Młyna w Ostrowie Wlkp. I Raszkowie

09.30 Drobnin:  + Edwarda Żabę - od p. Danki Spychaj z rodziną

11.30 Garzyn :   + Stanisławę Michalak - od rodzin Golembków, Krysiaków i Katarzyńskich

18.00 Drobnin:  + Irenę Pierecką - od syna Grzegorza z rodziną
                             
                           

CZWARTEK  08.03.2018

17.00 Garzyn :    + Janinę Musielak - od wnuków Henryka, Leszka, Eugeniusza i Witolda Kamieniarz z żonami

18.00 Drobnin :  1. + Andrzeja Chudzińskiego - od Zofii i Jacka Baszyńskich z Brzezia
                              2. + Andrzeja Chudzińskiego - od Brukiewiczów z Malewa i Reni Bajer

                            
                                                           

PIĄTEK  09.03.2018

17.00 Garzyn : + Alojzego Rybakowskiego (12 r.), Reginę Rybakowską, Stanisława, Barbarę, Walentego Szymkowiak, Mariana Kmieć, Leszka, Bronisława Adamczak oraz zmarłych z rodzin Rybakowskich i Maćkowiaków  

18.00 Drobnin:  1. + Zdzisławę i Franciszka Bidermanów
                      2 .Z okazji 60 r. urodzin Henryka z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże                                      

                                                                                                             
SOBOTA 10.03.2018

18.00 Drobnin : 1. + Jana Rosika (17 r.) Jana, Marię, Romana, Sylwestra Rosików, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Jana, Franciszkę Florkowskich, Jana i Stanisławę Józefiak, Jana Bartlewskiego i za wszystkich zmarłych z rodziny
                               2. + Kazimierę Cieśla - od rodzin Piczów, Andrzejewskich, Glapiaków i Mikołajczaków
                                                                                                                                                                                                     

NIEDZIELA 11.03.2018

 8.00 Drobnin:  1. + Arka Bartkowiaka (13 r.), Franciszka Borowiaka (24 r.), Teresę Musiałowską zm. z rodz. Bartkowiaków i Borowiaków
                              2. + Mariannę Wyrwińską (3 r.) i Stanisława Wyrwińskich oraz zm. z rodziny

 9.30 Garzyn :    + Andrzeja Bondia (5 r.), Mariana Jankowskiego, rodz. Jankowskich, Charaziak i Bondia

11.00 Drobnin:   1. Za Parafian
                      2. [+ Franciszka Stelmaszyka (2 r.) Helenę Stelmaszyk, Cecylię Andersz (7 r.) Andrzeja Andersza, Agnieszkę Maćkowiak i zm. z rodziny]

2 Niedziela W. Postu - 25 lutego 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  26.02.2018

17.00 Garzyn :    + Czesława Beczkowiak – od córek Mirosławy, Agnieszki i Marioli z rodzinami

18.00 Drobnin :  + Stanisława Klicha - od chrześniaka Romana Więckowiak z rodziną
                                                                           

WTOREK 27.02.2018

17.00 Garzyn :    + Stanisławę Michalak - od siostry z rodzinami Fabichów, Ratajczaków, Konopków, Bassów i Maciejewskich

18.00 Drobnin :  + Annę Maciołka - od Bogumiły i Piotra z rodziną

 

ŚRODA 28.02.2018

17.00 Garzyn :    + Janinę Musielak - od rodzin Kmieciów, Maćkowiaków i Ziębów

18.00 Drobnin:   1. + Krystynę Ryczkowską (2 r.)
                              2. + Józefinę i Franciszka Kasztelanów, Antoniego Jędrzejewskiego i zm. z rodziny Jędrzejewskich i Kasztelanów
                           

CZWARTEK  01.03.2018

17.00 Garzyn :   + Jadwigę Katarzyńską - od rodzin Justków i Adamskich

18.00 Drobnin : 1. + Zdzisława Kaczmarka - od żony, córki Magdaleny i córki Beaty z Rafałem
                             2. + Ks.Floriana Libnera (34.r), Ks. Kazimierza Zacharzewskiego, Ks. Eryka Szymkowiaka

                                                              

PIĄTEK  02.03.2018 I Piątek

17.00 Garzyn :     + Kazimierza, Bogdana Pietrowicz, Stanisławę i Stanisława Skrzypczak, Joannę i Henryka Patelka

18.00 Drobnin:  1. + Marię, Józefa, Antoninę, Bronisława Dworzyńskich, Józefę, Jana, Adama Wajs, Stanisława Mikołajczaka, Krystynę Walkowiak
                               2. + Andrzej Chudzińskiego od rodziny Śmigielskich               

                                                                                                             
SOBOTA 03.03.2018

18.00 Drobnin : 1. + Czesława Chwaliszewskiego oraz zmarłych z rodzin: Chwaliszewskich i Maćkowiaków
                             2. + Krzysztofa Średniawę - od siostry Geni z rodziną
                                                                                                                                                                                                     

NIEDZIELA 04.03.2018

 8.00 Drobnin:  1. Za  P a r a f i a n
                   2.+ Mieczysława Nowaka (23 r.), Marię i Zygmunta Andersz, Teresę i Kazimierza Juskowiak, Helenę i Jana Pudliszewskich i zmarłych z rodziny                    

 9.30 Garzyn :   1. + Genowefę i Czesława Poprawskich, Kazimierę i Kazimierza Adamczaków oraz zmarłych z rodziny
                            2. + Helenę i Ludwika Tobółka

11.00 Drobnin: 1.+ Ryszarda Dymarczyka, Kazimierę i Seweryna Wujców
                            2.+ Jerzego, Mariana i Marię Paszkowiak i zmarłych z rodziny Paszkowiaków

1 Niedziela W. Postu - 18 lutego 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  19.02.2018

17.00 Garzyn :    + Władysława Golembkę - od chrześnicy Mirosławy z rodziną oraz rodziny Maćkowiaków

18.00 Drobnin :  1. + Irenę Pierecką - od kochającego męża Czesława
                              2. + Ks. Kan. Czesława Górznego (3 r.)

                                              

WTOREK 20.02.2018

17.00 Garzyn :    + Janinę Musielak - od rodziny Olejników, Musielaków, Sikorskich i Jankowskich

18.00 Drobnin : Z okazji 70 r. urodzin Kazimierza o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz za + Michała, Czesława, Konstancję Biernaczyk, Władysławę, Zofię i Wawrzyna Marszałek, Zofię i Józefa Stelmaszyk, Marię, Zygmunta, Pawła Mazankiewicz oraz ks. Prob.

 

ŚRODA 21.02.2018

17.00 Garzyn :   + Kazimierę i Jana Wróbel (r.) Jerzego Wróbel, Władysławę i Edmunda Rozwalkę i za wszystkich zmarłych z rodzin

18.00 Drobnin:   + Helenę Tomkowiak i + brata Franciszka - od rodziny Tomkowiak z Brzegu  
                           

CZWARTEK  22.02.2018

17.00 Garzyn :   + Stanisławę Michalak - od chrześniaka Jarosława z rodziną, szwagierki Czesławy i rodziny Bączyków

18.00 Drobnin : + Edwarda Żabę - od syna Adama z żoną i dziećmi

                                                              

PIĄTEK  23.02.2018

17.00 Garzyn :  + Pelagię Klimpel (3 r.), Irenę Kaczmarek i zmarłych z rodzin

18.00 Drobnin : + Andrzeja Chudzińskiego i Marię Wolną - od rodziny Andrzejewskich z Pudliszek i Żytowiecka i Żychlewa i od Halinki i Kazia Wolnych z dziećmi                            

                                                                                                             
SOBOTA 24.02.2018

18.00 Drobnin : 1. + Marię Wolną - od rodziny Chudzińskich i Wawrzyniaków
                          2. + Kazimierę Cieśla - od rodziny Giernasiów

                                                                                                                                                                                                      

NIEDZIELA 25.02.2018

 8.00 Drobnin:   1. Za P a r a f i a n
                          2.+ Zygmunta Pietraszewskiego (2 r.) i wszystkich zmarłych z rodziny Andrzejczaków, Pietraszewskich i Mirka Klaka

 9.30 Garzyn : + Mariannę Kapuścińską (24 r.), Józefę Milczarek, Wiesława Kornackiego, Zdzisława, Bronisława, Stanisława Milczarków, Walentynę, Jana Majchrzak, Franciszkę, Jana Niedzielskich, Edwarda Rzepeckiego, Jadwigę Beczkowską, Marcina Cieślę, Grażynę Buczyńską, zm. z rodziny Kapuścińskich, Milczarków, Niedzielskich, Majchrzaków, Rzepeckich i dusze w czyśćcu cierpiące          

11.00 Drobnin: 1. + Krystynę Ryczkowską i Praksedę Otto
                    2.+ Zofię (2 r.) i Józefa (20 r.) Stróżyńskich, zmarłych z rodzin Stróżyńskich i Karolewiczów oraz i zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie