2 Niedziela W. Postu - 25 lutego 2024 roku

 

PONIEDZIAŁEK 26.02.2024   

17.00 Garzyn :    + Mirosława Nowakowskiego - od przyjaciół Elżbiety i Krzysztofa, Katarzyny i Bogdana Latanowicz, Renaty i Wojciecha Hejlińskich, Zosi Maćkowiak, Sławy i Dariusza Wels Renaty Dariusza Buśkiewicz z rodzinami

18.00 Drobnin :  + Annę Śmigielską - od wnuka Dawida z Martyną ze Stasiem i Olkiem i od wnuczki Pauliny z Filipem i wnuka Łukasza

 

WTOREK 27.02.2024    

17.00 Garzyn :     + Klarę, Franciszka, Zygmunta, Jana Olejnik, Zofię, Józefa, Henryka, Antoniego Fabijańczyk, Zbigniewa Musielak, Mariana Kmieć, Teresę, Jana Maćkowiak, Janinę, Antoniego Musielak

18.00 Drobnin :  + Józefinę Kasztelan, Franciszka Kasztelana,  Ignacego i Pelagię Picz rodzinę Jędrzejewskich i Kasztelanów

                                

ŚRODA 28.02.2024 

17.00 Garzyn :    + Stanisława Hałasa - od żony Danuty

18.00 Drobnin : + Leona, Krystynę Cugier (r.), ich rodziców Cugier, Pietrzak,  Władysławę, Kazimierza, Krzysztofa, Mariusza Szymczak 

 

CZWARTEK 29.02.2024

17.00 Garzyn :    + Stanisława Baum - od siostry Bronisławy

18.00 Drobnin :  + Krystynę Ryczkowską (8 r.), Antoniego Ryczkowskiego i zm. z rodzin Ryczkowskich i Wąsiaków oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

 

PIĄTEK 01.03.2024 I Piątek

17.00 Garzyn :    + Zdzisława Kowalskiego, Jadwigę, Józefa Czachowskich, Józefa, Wiesława Kowalskich, Józefa Czachowskiego

18.00 Drobnin :  1. + Ewę Tęga (8 r.)

                              2. + Zenona Kowalczyka - od brata Stanisława z żoną i od brata Dariusza z  żoną

                           

SOBOTA 02.03.2024   

08.00 Drobnin :   Za  Parafian

18.00 Drobnin :   1. + Ryszarda Dymarczyka, Kazimierę, Seweryna Wujców, Grzegorza Zygnera

                                2. + Marię Dudziak - od córki Zofii z rodziną

                                                                                                                                                                                           

NIEDZIELA 03.03.2024

08.00 Drobnin : Z okazji 40-tej rocznicy ślubu Jolanty i Alfreda z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie oraz za + Mieczysława Nowaka (29 r.) Marię i Zygmunta Andersz, Teresę i Kazimierza Juskowiak, Helenę i Jana Pudliszewskich, Mateusza Mazur (r.) oraz o z drowie w rodzinie

09.30 Garzyn :    + Mariannę Kapuścińską i Józefę Milczarek (30 r.), Wiesława Kapuścińskiego, Józefa Niedzielskiego, Walentynę, Jana Majchrzak, Franciszkę, Jana Niedzielskich, Edwarda Rzepeckiego, Marcina Cieślę, Jadwigę Beczkowską, Jadwigę i Józefa Kowalskich, Kazimierę Majchrzak, Wiesława Kornackiego, zm. z rodziny Kapuścińskich, Milczarków, Niedzielskich, Rzepeckich, Majchrzaków i za dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin :   1. Z okazji 65 r. urodzin Andrzeja o zdrowie i błogosławieństwo Boże – od dzieci i wnuków oraz za + Ks. Floriana Libnera (40 r.)

                               + Mariana Jędro (6 r.) i Franciszka Kamińskiego (3 r.)

1 Niedziela W. Postu - 18 lutego 2024 roku

 

PONIEDZIAŁEK 19.02.2024   

17.00 Garzyn :  + Stanisława Lisieckiego (29 r.) Mariusza Lisieckiego, Stanisława, Genowefę, Stasia i Damiana Ratajczaków, Stanisławę Grygier, Eulalię Skrzypczak, dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i opiekę dla całej rodziny

18.00 Drobnin :  + Ignacego Konury - od chrześnicy Doroty Wujczak z rodziną i od siostrzenicy Małgosi z mężem i córką

 

WTOREK 20.02.2024    

17.00 Garzyn :    + Władysława Majchrzaka - od rodziny Karpińskich z Garzyna

18.00 Drobnin :  + Mariannę (4 r.), Jana Robaszewskich, Mirosławę Tomczak, Władysławę, Czesława Ptaszyńskich, Jadwigę, Agnieszkę, Franciszka Robaszewskich, Dorotę Adamczak oraz z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

                                

ŚRODA 21.02.2024 

17.00 Garzyn :    + Joannę Babiak - od męża

18.00 Drobnin :  + Teresę Borowską, Andrzeja Szeląga i za wszystkich zmarłych w rodzinie

 

CZWARTEK 22.02.2024

17.00 Garzyn :    + Janinę Matuszak (3 r.) i za zm. z rodzin Matuszaków, Stryczke, Góralików i Mariannę Zielińską

18.00 Drobnin :  + Zofię Kaczmarek (2 r.) i Franciszka Kaczmarka

 

PIĄTEK 23.02.2024

17.00 Garzyn :    + Stanisława Bartkowiaka – od rodzin Olejników i Jabczyńskich 

18.00 Drobnin :  Z okazji 80 r. urodzin Stanisława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata

                           

SOBOTA 24.02.2024   

08.00 Drobnin :    Za Parafian

18.00 Drobnin :    1. Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Piotra z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo w dorosłym życiu

                                 2. + Jerzego Tyrkę - od sąsiadów bloku 12 i 13 i od rodz. Minkusów i Szulców                                                                                                                                                                                                                   

NIEDZIELA 25.02.2024

08.00 Drobnin :   + Zygmunta Pietraszewskiego (8 r.) i za zmarłych w rodzinie

09.30 Garzyn :    + Pelagię Klimpel (9 r.) Józefa Klimpel, Irenę Kaczmarek, zm. z rodziny oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny

11.00 Drobnin :   + Kazimierę, Marcina Cieśla, Edwarda Rzepeckiego, Helenę, Józefa Prałat, zm. dziadków Cieśla i Śmiejczak

                                 

6 Niedziela Zwykła - 11 lutego 2024 roku

 

PONIEDZIAŁEK 12.02.2024   

17.00 Garzyn :    + Stefana Zalisza – od siostry z rodziną (z dn.p.)

18.00 Drobnin :  + Barbarę Wróblewską (7 r.)

 

WTOREK 13.02.2024    

16.00 Garzyn :  + Mariana Kmieć (16 r.), Józefa, Bronisławę, Floriana Kmieć, Jana, Teresę Maćkowiak, zm. z rodzin Maćkowiaków, Olejników, Rybakowskich, Musielaków, Dolatów i dusze w czyśćcu cierp.

17.00 Garzyn :   + Andrzeja Szulca (5 r.), Magdalenę Kramarczyk, Franciszkę, Bronisława Kluk i za rodz. Szulców, Leciejewskich i Kramarczyków

18.00 Drobnin :  + Zofię Mehr (r.), Feliksa, Krzysztofa, Aldonę, zmarłych Mejerów, Ratajczaków i Mikołajczaków

                                

ŚRODA 14.02.2024 Popielec

11.00 Drobnin :  + Bolesława Kamieniarz - od kuzyna Ireneusza Kamieniarza i od rodziny Sierlejów

16.30 Garzyn :    + Franciszka Chwaliszewskiego (1 r.), Jadwigę Chwaliszewską (10 r.), Władysława Jędrzejczaka i zm. z rodzin Chwaliszewskich, Rzepeckich i Sikorskich

18.00 Drobnin :   + Marię Wagner - od chrześnicy Beaty z mężem i dziećmi

 

CZWARTEK 15.02.2024

17.00 Garzyn : + Józefa Czachowskiego (4 r.) Józefę, Walentego, Halinę, Stanisława Mostowskich, Jadwigę, Józefa Czachowskich, Zdzisława Kowalskiego, Tadeusza Gano, Bronisława, Edmunda Zajdel i zm. z rodzin Kędziorów i Zajdlów oraz o zdrowie dla całej rodziny

18.00 Drobnin :    + Stanisława Chwaliszewskiego - od rodziny Chwaliszewskich z Drobnina

 

PIĄTEK 16.02.2024

17.00 Garzyn :      + Jadwigę Bojek (r.) Czesława i Zdzisława Bojek, Helenę i Kazimierza Dziedzic, Justynę Dziedzic oraz zmarłych krewnych

18.00 Drobnin :    + Józefa Kamieńskiego - od bratowej Wiktorii z rodziną

                           

SOBOTA 17.02.2024   

08.00 Drobnin :    Za Parafian

18.00 Drobnin :    1. + Jacka Nawrockiego, Marię i Łucjana Tobółka

                                2. + Wojciecha Kosmacińskiego, Agnieszkę, Walentego Skopińskich, Helenę, Wojciecha Kosmacińskich, Pelagię, Kazimierza Babskich, Stanisława, Janinę, Franciszka, Aleksandrę Skopińskich, Jana Bartlewskiego oraz księży naszej parafii                                                                                                                                                                                                                         

NIEDZIELA 18.02.2024

08.00 Drobnin :    + Stanisława Kuśnierka (1 r.) i Stanisława Duda (18 r.)

09.30 Garzyn :      + Leokadię Musielak (2 r.), Józefa Musielaka, Mariannę i Henryka Matuszewskich oraz za zmarłych z rodziny

11.00 Drobnin :    1. + Teresę Katarzyńską (3 r.) oraz Marianne Katarzyńską i Marię Jurczyńską

                                 2. + Pawła Misiaka (14 r.) 

5 Niedziela Zwykła - 04 lutego 2024 roku

 

PONIEDZIAŁEK 05.02.2024   

18.00 Drobnin :   1. + Mieczysława Kaczmarka - od siostrzenicy Ani z rodziną

                               2. + Stefana Szymkowiaka - od wnuczki Weroniki z rodziną

 

WTOREK 06.02.2024    

18.00 Drobnin :   1. + Stanisława Kręgielczaka 

                               2. + Zenona Kowalczyka - od rodziny Kędziorów

                                

ŚRODA 07.02.2024

17.00 Garzyn :     + Franciszka Pawlickiego (1 r.) i Stanisława Hądzlik – od rodzin Hądzlik (z dn.p.)

18.00 Drobnin :   + Stefanię Mikołajczak (14 r.) i zm. z rodzin Janiszewskich, Zygnerów, Skopińskich i Raburskich

 

CZWARTEK 08.02.2024

17.00 Garzyn :     + Czesława, Genowefę Poprawskich, Kazimierę, Kazimierza, Bogdana Adamczaków, Stefana Klupsz, Władysława Dudka i za zmarłych z rodziny 

18.00 Drobnin :   + Annę Śmigielską - od syna Waldemara z żoną

 

PIĄTEK 09.02.2024

17.00 Garzyn :  + Izę Wujczak (r.) Bronisławę, Franciszka, Marię, Henryka, Eugeniusza Glapiaków, Irenę, Tadeusza, Józefa Baumów, zm. z rodzin Tobołów, Glapiaków, Baumów, Sławka Wujczaka i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin : + Jana (r.) Henryka, Edmunda, Mariannę, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Jadwigę, Ignacego Plewka, Elżbietę, Floriana Szyrmer i zmarłych z rodziny

                           

SOBOTA 10.02.2024   

18.00 Drobnin :  1. + Zofię i Józefa Stróżyńskich, wszystkich zmarłych z rodzin Stróżyńskich i Karolewiczów oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

                                 2. Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Jagody z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo w dorosłym życiu

                                                                                                                                                                                                                                       

NIEDZIELA 11.02.2024

08.00 Drobnin :   + Stanisławę (42 r.), Romana, Stanisława, Jana, Aleksego Chwaliszewskich, rodzinę Bartkowiaków, Genowefę i Władysława Grobelnych

09.30 Garzyn :   1. + Pawła Hylaka (2 r.) Jadwigę i Stefana Hylak, Wiktorię, Jana, Tadeusza i Czesława Wawrzyniak, Mariannę i Franciszka Wawrzyniak

                               2. + Cecylię Czapeczko (1 r.), Andrzeja Czapeczko oraz za zmarłych z rodzin Nowak, Dworak, Czapeczko, Mika i Henryka Markowskiego

11.00 Drobnin :  + Karolinkę Wagner (32 r.), Marię Wagner (im.), Stefanię i Józefa Wojtkowiak, Wandę, Ludwika, Jerzego, Pawła Wagner; oraz z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą do Matki Bożej i Serca Jezusowego o błogosławieństwo w rodzinie

4 Niedziela Zwykła - 28 stycznia 2024 roku

 

PONIEDZIAŁEK 29.01.2024  

17.00 Garzyn :  + Bronisława Chwaliszewskiego (3 r.) oraz za zmarłych z rodzin Nojmanów, Chwaliszewskich, Sikorskich, Klupszów i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin :  + Władysławę, Edmunda Zygner, Józefa Dworackiego Jana Malesińskiego, Jana Nawrot, Grażynę Adamczak i zm. z rodziny

 

WTOREK 30.01.2024  

17.00 Garzyn :   + Mirosława Nowakowskiego - od Artura, Wojtka Adamskich, Wiktorii Andrzejak i Kacpra Stachowskiego i od rodzin Karch i Picz z dziećmi

18.00 Drobnin :   + Teresę, Annę, Wiktorię, Nikodema Kamieniarz, Apolonię Aleksandra Kamieniarz, Janinę, Antoniego, Henryka, Leonarda Musielak, Bronisławę, Józefa, Mariana, Floriana Kmieć, Irenę, Jana Wozińskich, ks. Stanisława Wozińskiego, Genowefę, Jana Sierleja, Aleksandrę, Stanisława Sierackich, Martę Józefa Leśniewskich i wszystkich zm. z rodziny

                                

ŚRODA 31.01.2024

17.00 Garzyn :     + Jana Malesińskiego, Pelagię, Józefa, Władysława, Tadeusza Malesińskich, Władysławę, Edmunda Zygner, Sławka, Bronisława Barygów, Jana Nawrot, Gebryjelę Michałowską, zm. z rodzin Malesińskich, Patelków, Zygnerów i Janiszewskich

18.00 Drobnin :   + Stanisława Chwaliszewskiego - od Wiesławy i Henryka Grybskich z dziećmi i wnukami  i od szwagra Andrzeja z rodziną 

 

CZWARTEK 01.02.2024

17.00 Garzyn :     + Helenę Mikołajczak - od Glapiaków z Leszna

18.00 Drobnin :   + Władysława Jędrzejczaka (28 r.) oraz wszystkich zm. z rodziny Jędrzejczaków, Michalinę, Jana Picz, Teodorę, Stanisława Vonrath, Jadwigę, Franciszka Chwaliszewskich, Krystynę, Antoniego Ryczkowskich, Czesława Świdurskiego  

 

PIĄTEK 02.02.2024  Ofiarowanie

11.00 Drobnin :  + Mariannę Robaszewską (im.) Jana Robaszewskiego i Mirosławę Tomczak

17.00 Garzyn :    + Janinę Wilczkowiak (2 r.) Jana, Magdalenę, Jana Wilczkowiaków i zm. Rodziców: Stanisławę, Stanisława i zm. w rodzinie oraz Grażynę Ignaszewską, Halinę Cugier, Iwonę, Zdzisława i Mieczysława Wilczkowiaków

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława Majorczyka (r.) Władysławę, Feliksa Majorczyk, Władysława Bąka, za wszystkich zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

                                2. + rodziców: Czesławę, Czesława Beczkowiak, oraz Janusza, Marię, Ignacego Beczkowiak, Joannę, Franciszka Brylczak i wszystkich zm. w rodzinie

                           

SOBOTA 03.02.2024   

18.00 Drobnin :   1. + Czesława (r.), Teodorę, Józefa Żabickich, Stanisławę i Józefa Jaszczaków, Witolda Marcinkowskiego, Ewę i Ryszarda Gołębiowskich

                                2. + Edmunda (18 r.) Zofię, Katarzynę, Wiktorię, Wojciecha, Stanisława Wyrwę, Aldonę Kasperską (17 r.)  

                                                                                                                                                                                                                                       

NIEDZIELA 04.02.2024

08.00 Drobnin :    + Marcelego Ratajczaka (25 r.), Stanisławę Ratajczak, Bognę Wawrzyniak, Annę Maciołka, Stanisławę i Sylwestra Wawrzyniak oraz o zdrowie dla Marcelka i Boże Błogosławieństwo w rodzinie

09.30 Garzyn :   + Kazimierza Karolczaka (r.) Hannę Karolczak, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Aleksandrę, Zenona, Mateusza Merta, Marię, Antoniego Skórzewskich, Władysławę, Ignacego Galon, Pelagię, Edmunda Kasińskich, Stanisławę, Jana Pacholczyk, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, zm. ks. Proboszczów i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin :  + Irenę Koladyńską (14 r.), Eugeniusza Koladyńskiego, Bronisława Pawlaka oraz za wszystkich zmarłych z rodziny Koladyńskich, Dudkiewiczów i Swojaków