20 Niedziela Zwykła - 19 sierpnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  20.08.2018

17.00 Garzyn :    + Marię Mazur - od syna z żoną 

18.00 Drobnin :  W 70-tą rocznicę urodzin Ryszarda, Janinę, Mariannę Chojnackich, 90-tą rocznice urodzin Franciszka Szlachetkę (50 r. śm.), Bolesławę, Antoninę, Wawrzyńca, Czesława Szlachetkę, Stanisławę, Ignacego, Bronisława Chudzińskich, Katarzynę, Jana Janowicz i za wszystkich zm. w rodzinie oraz o Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny  

 

WTOREK 21.08.2018

17.00 Garzyn : + Antoniego Szymańskiego (18 r.), Pelagię, Rozalię, Piotra Szymańskich Zbigniewa, Stanisławę, Mieczysława Tarnowskich, Walentego, Jadwigę, Franciszka, Annę, Józefa, Władysławę, Kazimierza, Helenę, Justynę Dziedzic, Anielę, Władysława Spychała, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego, Olecha Matuszaka

18.00 Drobnin :  + Ludwika Cierpisz (1 r.), Genowefę i Józefa Bernackich, Teresę i Jana Cierpiszów

 

ŚRODA 22.08.2018

17.00 Garzyn :    + Jana Krysiaka - od Józefa Klimpla z rodziną

18.00 Drobnin:   1. [+ Stanisławę i Jana Józefiak, Annę i Mariana Fechner]
                              2. + Irenę Pierecką - od Sebastiana i Barbary Giczewskich z synami

 CZWARTEK 23.08.2018

17.00 Garzyn :      + Janinę Musielak - od chrześniaka Mirka i rodziny Dolatów z Belęcina

18.00 Drobnin :  1. + Helenę Wojtyniak (7 r.), Stanisława, Stanisławę i Józefa Wojtyniaków, Angelę i Szymona Szułczyńskich, Stefanię i Franciszka Andrzejczak oraz zmarłych z rodzin Wojtyniaków i Szułczyńskich
                                 2. + Ewę Gołębiowską (1 r.)

 PIĄTEK 24.08.2018

17.00 Garzyn :  + Jana Pacholczyka (17 r.), Pelagię, Stanisława Górczaków, Eugenię, Antoniego Pacholczyków, Mirosława Pacholczyka, Krystynę Matuszewską, Czesława Włodarczaka, Zenona Maćkowiaka, Jana Krysiaka i zm. z rodziny

18.00 Drobnin :   1. + Kazimierza, Zofie Padurskich, Teresę, Stanisława, Jana Piotrowskich
                                2. + Mariana Jędro - od siostry Elżbiety z mężem i dziećmi

SOBOTA 25.08.2018

18.00 Drobnin :  1. + Józefa Gajewskiego (r.), Marię, Marcina Pawlaków, Zofię, Juliana i Mariana Gajewskich
                              2. + Augustyna Ponikiewskiego (im.)
                    

NIEDZIELA  26.08.2018

 8.00 Drobnin :  1. + Marię i Jana Dudka, Władysława Dudka, Annę i Stanisława Nowaczyk, Kazimierza Nowaczyka oraz ks. Wojciecha Nowaczyk
                               2. + Grzegorza Kasztelana - od szwagra Piotra, Marty i syna Patryka


 9.30 Garzyn :  + Mateusza Mertę (r.), Aleksandrę, Zenona Merta, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Kazimierza Karolczaka, Marię, Antoniego Skórzewskich, Władysławę, Ignacego Galon, Jana Pacholczyka, Pelagię, Edmunda Kasińskich za. Ks. Proboszczów i dusze w czyśćcu cierpiące oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki

11.00 Drobnin :  1. + Katarzynę Fiszer i zm. z rodziny
                              2. + Waleriana Marciniaka - od wnuczek z rodzinami 

19 Niedziela Zwykła - 12 sierpnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  13.08.2018

17.00 Garzyn :     + Teodorę Szlachetka - od syna Zenona z żoną i synem

18.00 Drobnin:   1. + Władysława Cwojdę (1 r.) Bronisławę i Antoniego Gubańskich, Marię i Józefa Stachowiak, Bolesława Cwojdę i Bożenę Jakubowską
                              2. + Kazimierza (r.), Władysławę, Stanisława i Jerzego Knapik i Jana Galika i Ewę Galik

18.30 Drobnin:  O szczęśliwą operację dla Szymona

 

WTOREK 14.08.2018

17.00 Garzyn :     + Teresę Konieczną - od Zosi i Andrzeja Praczyk

18.00 Drobnin:   1. + Antoniego (r.) Agnieszkę Ratajczaków, Waleriana, Stanisławę, Szczepana Marciniaków i zmarłych z rodziny
                              2. + Monikę Masztalerz - od rodziny Masztalerz


ŚRODA 15.08.2018 Wniebowzięcie NMP

  8.00 Drobnin :  + Władysławę Korczak (r.), Hieronima, Mariannę, Franciszka Korczak, Józefę, Józefa Bajor zm. z rodzin Korczaków, Bajorów i Rollów,  zmarłych xx Proboszczów naszej parafii, o ulgę w cierpieniu dla Józefa oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie

  9.30 Garzyn :     + Pelagię (15 r.) Stanisława, Helenę, Jana Klupsz, Kazimierę, Kazimierza Adamczak, Władysława Dudka, Zenona Picza, Czesława Adamiaka i za zmarłych z rodziny Musielaków, Jankowiaków i Prałatów

11.00 Drobnin :    + Eugeniusza i Irenę Koladyńskich i zm. z rodzin Dutkiewiczów i Swojaków

 

CZWARTEK 16.08.2018

17.00 Garzyn :    + Teodorę Szlachetka - od córki Hanny z rodziną

18.00 Drobnin :  + Stanisławę Grochowską (35 r.) oraz Leona, Różę, Zdzisława Grochowskich, Leokadię, Stanisława Cichych i za wszystkich zmarłych z tych rodzin

PIĄTEK 17.08.2018

17.00 Garzyn :    + Jana Krysiaka - od mieszkańców Garzyna z ul. Brzozowej, Kasztanowej i Kwiatowej

18.00 Drobnin :  + Stanisława i Bolesławę Stryczke, Piotra, Marię Andrzejewskich, Wiktorię, Jana Stryczke, Michała i Stanisławę Matuszaków i zm. z rodziny

 

SOBOTA 18.08.2018

18.00 Drobnin :  1. + Kazimierza Babskiego (17 r.) Pelagię, Katarzynę, Stanisława Babskich, Agnieszkę, Walentego, Franciszka, Stanisława, Janinę i Skopińskich, Józefa Płócieniczaka i za zdrowie dla całej rodziny
                    2. + Sewerynę i Tadeusza Chwaliszewskich, Stanisława, Antoniego Chwaliszewskich, Helenę, Franciszka Stanisławskiego, Mariannę, Stanisława i Mieczysława Jakubiak, Joannę i Stanisława Kołackich
                           

NIEDZIELA  19.08.2018

 8.00 Drobnin : [+ Zygmunta (r.), Martę, Zygmunta, Witolda Musielak, Józefę, Cyrylę, Stanisława, Jana, Bronisława Żaba, Julię, Stanisława Walkowiak, Mieczysława Żukowskiego z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie]

 9.30 Garzyn :  + Stanisława Kolasińskiego (4 r.) i z. z rodzin Kolasińskich, Sikorskich, Raburskich, Jankowskich, Nojmanów, Rzepeckich, Czesława Spławskiego, Helenę Walczewską, Sławomira Topolskiego i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin :  [+ Jolantę Bolesława, Mariana, Magdalenę i Stanisława Wasiółków i Józefa Nowaka]


 

18 Niedziela Zwykła - 05 sierpnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  06.08.2018

17.00 Garzyn :   + Franciszka Kolańczyka, Janinę Kolańczyk, Stanisławę i Wojciecha Pacholczyk, Franciszkę Michałowską Pelagię Klimpel, Arka Bartkowiaka i Jerzego Klus

18.00 Drobnin:   1. + Kazimierza Leciejewskiego (r.) Łukasza Leciejewskiego i Bronisława Kluka
                              2. + Katarzynę Fiszer – od wnuczek Natalii i Julity z Mateuszem i Damianem


WTOREK 07.08.2018

17.00 Garzyn :  + Mariannę, Józefa, Antoniego, Annę Smektałów, Jana, Konstancję Wojciechowskich, Bernarda Skrzypczaka, Barbarę Peljan

18.00 Drobnin: 1. + Stanisławę, Ignacego Stachowiak, Zofię Janowicz, Jana, Łucjana Kędzierskich, Franciszka Janowicz, Władysława Mroza, zm. z rodzin Stachowiaków, Kędzierskich, Urbaniaków, Krystynę Jankowską i za pracujących księży w tutejszej parafii
                               2. + Waleriana Marciniaka - od córki z mężem


ŚRODA 08.08.2018

17.00 Garzyn :     + Czesławę Stachowiak (3 r.) Jana Stachowiak, Jacka Muszyńskiego, Katarzynę, Władysława Nowak, Jadwigę, Franciszka Muszyńskich

18.00 Drobnin :   1. + Stefana Spławskiego (r.), Mariannę, Tomasza Spławskich i zm. z rodziny
                               2. + Leona Cugier - od rodzin Wybieralskich i Kuczyńskich

CZWARTEK 09.08.2018

17.00 Garzyn :  + Mariana Ciesielczyka (20 r.), Mariannę i Henryka Ciesielczyk, Marię i Stanisława Puchacz, Zenona Dudziak, Andrzeja Wróblewskiego oraz zmarłych z rodziny 

18.00 Drobnin :  1. + Kazimierza Szczench - od córki Ewy z synem Denisem
                              2. + Tadeusza Skorupkę - od sąsiadów z ul. Spółdzielczej

PIĄTEK 10.08.2018

17.00 Garzyn :  + Kazimierę Jeniec (7 r.), Mariana Klabika, rodziny Klabików, Kołodziejów, Pudliszewskich, Owczarzów, Jeńców, Tomczaków i Anielę Homską

18.00 Drobnin :  1. + Mariannę i Łucjana Tobółka
                              2. + Czesława Przybylaka - od córki z mężem i wnukiem Michałem

 

SOBOTA 11.08.2018

18.00 Drobnin :   1. Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Beaty z podziękowaniem za odebrane laski i z prośbą o błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu i opiekę nad rodziną
                               2. + Teresę Idkowiak - od wnuczki Iwony z rodziną

19.00 Garzyn :   Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Jakuba z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu  

    

NIEDZIELA  12.08.2018

 8.00 Drobnin :  1. + Józefa (Jadwigę) Zajdlów, Joannę, Stanisława Rzepków, Katarzynę, Wojciecha Ratajczaków oraz wszystkich krewnych
                              2. + Teresę Cierpisz - od dzieci, wnuków i prawnuków            

 9.30 Garzyn :   1. + Zenona Nowickiego (r.) Leonardę, Mariana Nowickich, Kazimierza Karolczaka, Aleksandrę, Zenona, Mateusza Merta, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Marię, Antoniego Skórzewskich, Władysławę, Ignacego Galon, Jana Pacholczyka, Pelagię, Edmunda Kasińskich, zm. ks. proboszczów i dusze w czyśćcu cierpiące
                              2. Z podziękowaniem za szczęśliwe żniwa – intencja z Garzyna

11.00 Drobnin : 1. + Jana (3 r.) Stanisławę, Franciszka Bartlewskich, Helenę, Wojciecha, Stanisławę, Stanisława Kosmacińskich, Jana Rosika i za zm. księży pracujących w naszej parafii
                              2. + Teresę Klimkowska - od brata Mariana z żona i rodziną 

17 Niedziela Zwykła - 29 lipca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  30.07.2018

17.00 Garzyn :    + Irenę Baum (5 r.) Tadeusza, Józefa Baum, Marię, Michała, Andrzeja, Jana Michałek, Marię, Józefiak, Izabelę Wujczak oraz zmarłych z ich rodzin

18.00 Drobnin : 1. + Piotra Bugzela (29 r.) ks. kan. Bolesława, Agnieszkę i Ignacego Bugzel, Józefę, Jana, Ewę i Macieja Machowiaków, Sewerynę i Tadeusza Chwaliszewskich oraz wszystkich zmarłych kapłanów
                                2. + Czesława Przybylaka - od syna Przemysława z rodziną

WTOREK 31.07.2018

17.00 Garzyn :     + Jadwigę (1 r.), Alojzego Katarzyńskich, Jana Krysiaka, zm. z rodziny Golembków, Katarzyńskich, Karolczyków, Maćkowiaków

18.00 Drobnin:    1. + Annę Maciołka - od rodziny Całów z Sikorzyna i od rodziny Majewskich z Bukownicy
                               2. + Grzegorza Kasztelana - od syna Bartka z żoną i dziećmi

ŚRODA 01.08.2018

17.00 Garzyn :     + Pelagię (r.) Edmunda Kasińskich, zm. z rodziny Kasińskich i Mików, Stanisława i Marię Mazur, Ryszarda i Stanisława Żandarczuk, Władysławę i Ignacego Galon, Leokadię, Mariana, Zenona Nowickich, Mateusza Mertę, Walentynę Kempa, Kazimierza Karolczak, Marka Galon i zm. proboszczów

18.00 Drobnin : 1. + Henryka (15 r.), Józefa, Stanisławę, Jana Jabłońskich, Stanisławę, Mariana Giezek, Helenę, Stefana Jakubiak, Henryka Gubańskiego, zm. z rodzin Jakubiaków i Jabłońskich
                                2. + Irenę Pierecką - od Anny Dulewa z rodziną

CZWARTEK 02.08.2018

17.00 Garzyn :    + Stanisławę Kurpisz - od sąsiadów z ul. Ogrodowej, Leszczyńskiej 50 i Os. Słonecznego 1-3

18.00 Drobnin :  + Jadwigę i Antoniego Błaszyk

 

PIĄTEK 03.08.2018 I Piątek

17.00 Garzyn :    + Mariannę Michalak (3 r.) Stanisławę, Władysława, Erykę, Jana, Franciszka Michalaków, Antoninę, Władysława, Zenona, Marię Maćkowiaków, Henryka Ratajczaka, Bogdana Kolańczyka i zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin : + Mariannę i Stefana Rutkowskich, Halinę, Krystynę, Witolda i Józefa Rutkowskich oraz zmarłych z rodziny Sadowskich

 

SOBOTA 04.08.2018

15.00 Drobnin :  O B. Błog dla Anny i Jacka na nowej drodze życia

18.00 Drobnin :  1. + Hannę Skorupka (9 r.), Edmunda Skorupkę i zm. z rodziny
                               2. + Franciszkę Krawczyk - od rodziny Pawłowskich
                                                                                                                                 

NIEDZIELA  05.08.2018

 8.00 Drobnin :   1. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marcelka i za + Bognę Wawrzyniak (3 r.)
                              2. + Mariana Jędro - od teściowej oraz Zofii i Ryszarda Gbiorczyk z rodziną

 9.30 Garzyn :    + Artura Tobołę (2 r.), Kazimierza Sobótkę i zm. z rodziny Sobótków, Zofię, Czesława, Halinę, Wiktorię, Stanisława Klupsiów, Annę, Franciszka Dziedzic, Stanisława Tobołę, Olecha Matuszaka oraz do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

11.00 Drobnin : 1. Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Michaliny z podziękowaniem za odebrane laski i z prośbą o zdrowie i dary Ducha Świętego na dorosłe życie
                               2. + Franciszkę Krawczyk - od rodziny Wozińskich z Gostynia


 

16 Niedziela Zwykła - 22 lipca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  23.07.2018

  7.00 Drobnin :   + Ewę Galik (1 r.) – od Firmy Wasiółka

17.00 Garzyn :     + Stanisławę Krajka

18.00 Drobnin :  + Ryszarda Ginter (1 r.)

 

WTOREK 24.07.2018

17.00 Garzyn :    + Teresę Konieczną - od Joanny Cabańskiej z Brzezin i rodziny Szudobaj

18.00 Drobnin:  + Mariana Małeckiego (14 r.) Zenona Małeckiego (4 r.) Teodorę Szczepaniak, Jana Szczepaniaka

18.30 Drobnin:  .+ Jerzego Glapiak - od Bogumiły Żaby z córkami i ich rodzinami
           

ŚRODA 25.07.2018

17.00 Garzyn :     + Marię Mazur - od męża

18.00 Drobnin :  + Edwarda Żabę - od rodziny Lewandowskich z Poznania

CZWARTEK 26.07.2018

17.00 Garzyn :  [+ Czesława i Zdzisława Bojek (r.), Jadwigę Bojek, Helenę i Kazimierza Dziedzic, Justynę Dziedzic oraz za zmarłych krewnych]

18.00 Drobnin :  + Jadwigę Pazoła (r.) i za zmarłych Józefę, Jana Biedrzyńskich, Romana Pazoła, Mariannę, Jana Bogdańskich

18.30 Drobnin :  + Irenę Pierecką - od Marka i Izy Szymkowiak z rodzinami 

 

PIĄTEK 27.07.2018

17.00 Garzyn :   Z okazji 25-lecia ślubu Elżbiety i Włodzimierza z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże

18.00 Drobnin :  Z okazji 80-tej rocznicy urodzin Urszuli o zdrowie i błogosławieństwo Boże

 

SOBOTA 28.07.2018

18.00 Drobnin : 1. + Ignacego Szkudlarczyka (37 r.) Czesława Kuśnierka (17 r.) Krzysztofa Kaźmierczaka (3r.)
                             2. + Leona Cugier - od chrześnicy Ilony z mężem i synami
                                                                                                                                          

NIEDZIELA  29.07.2018

 8.00 Drobnin :   1. + Katarzynę i Franciszka Michalskich
                              2. + Władysława Michalaka (13 r.)

 9.30 Garzyn :     + Janinę Musielak - od rodziny Mikołajczaków z Garzyna i od Nowakowskich z Kąkolewa

11.00 Drobnin :  1. + Krzysztofa Muszyńskiego (15 r.) oraz Kazimierę Muszyńską (4 r.) i zm. z rodziny
                              2. + Zofię Prałat - od siostry Stefanii z rodziną