32 Niedziela Zwykła - 10 listopada 2019 roku

 

PONIEDZIAŁEK 11.11.2019 Święto Niepodległości

 8.00 Drobnin :    + Stanisława Ryczkowskiego, Helenę, Kazimierza Ryczkowskich, Ludwikę, Jana Kaźmierczak oraz zmarłych z rodzin Woźniaków, Kaźmierczaków, Ryczkowskich i Szczenchów, Czesława Ptaka i Jozefa Pawłowskiego

 9.30 Garzyn :      + Alfonsa Jasiniaka (r.) Józefę Jasiniak, Hannę Duchalską, zm. z rodziny Staniszewskich

11.00 Drobnin :    Z okazji 30-rocznicy ślubu Zdzisławy i Andrzeja z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad rodziną

 

WTOREK 12.11.2019

17.00 Garzyn :     + Marka Szepe - od szwagierki Bożeny z rodziną

18.00 Drobnin :   1. + Szczepana Machowiaka – od siostry, od chrześniaka Błażeja z rodziną i od rodziny Sprenglów z Wilkowic
                                2. + Helenę Marciniak - od rodziny Włodarczyków z Krzemieniewa

 

ŚRODA 13.11.2019

17.00 Garzyn :     + Stanisława i Stanisławę Skrzypczak, Kazimierza i Bogdana Pietrowicz, Tadeusza Elsnera

18.00 Drobnin :   1. + Helenę, Stanisława, Stanisławę i Józefa Wojtyniak, Józefę, Piotra i Józefa Rosik, Włodzisławę, Jana i Rafała Wojtkowiak, Mariannę i Stefana Spławskich,  oraz za zm. z rodzin spokrewnionych
                               2. + Leszka Wajs - od rodziny Glumów z Żelazna

  

CZWARTEK 14.11.2019

17.00 Garzyn :   + Mariusza Lisieckiego (19 r.) Stanisława Lisieckiego, Stanisława, Genowefę, Stasia i Damiana Ratajczaków, Eulalię Skrzypczak, Stanisławę Grygier, Henryka Dudkę, Walentego, Magdalenę, Pelagie Gorwów oraz w pewnej intencji Bogu wiadomej i za dusze w czyśćcu cierpiące 

18.00 Drobnin :    1. + Józefa Gulczyńskiego - od Danuty Paszkowiak z rodziną i od Joli, Witka i Henia Zielińskich
                                2. + Danutę Paszkowiak - od rodziny Rzeźników z Oporowa 

                             

PIĄTEK 15.11.2019

17.00 Garzyn :     + Andrzeja Czapeczko - od Stefanii i Józefa Barabasz

18.00 Drobnin :   1. + Bronisława Kasińskiego (21 r.), Franciszkę i Michała Kaczmarków, Magdalenę i Franciszka Kasińskich
                                2. + Mieczysława Stachowiaka - od bratanicy Pauli

  

SOBOTA 16.11.2019

18.00 Drobnin :  1. + Helenę (r.) Wojciecha, Wojciecha, Stanisławę i Stanisława Kosmacińskich, Jana, Stanisławę, Franciszka Bartlewskich, Jana Rosika i za wszystkich zm. księży pracujących w naszej parafii
                                2. + Jerzego Flak - od sąsiadów z ul. Leszczyńskiej, Dworcowej i Zielonej

 

NIEDZIELA 17.11.2019

 8.00 Drobnin :    1. + Wojciecha Kosmacińskiego- od Stefana i Tadeusza z rodzinami
                               2. + Wojciecha Kosmacińskiego - od rodziny Skorupków z Mierzejewa

 9.30 Garzyn :     + Marka Szepe od siostry Kazimiery i od siostry Bronisławy

11.00 Drobnin :   1. + Agnieszkę Radajewską (19 r.) i zm. z rodziny
                               2. Z okazji 1 rocznicy urodzin Szymka z podziękowaniem za otrzymane łaski , z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

31 Niedziela Zwykła - 03 listopada 2019 roku

 

PONIEDZIAŁEK 04.11.2019

17.00 Garzyn :     + Stanisławę Michalak (2 r.) Mariannę, Władysława, Erykę, Jana, Franciszka Michalaków, Antoninę, Władysława, Marię, Zenona Maćkowiaków, Henryka Ratajczaka, Bogdana Kolańczyka i wszystkich zmarłych krewnych

18.00 Drobnin :    1. + Helenę Marciniak - od sąsiadów od nr 30 do nr 34B
                                2. + Andrzeja Majchrzaka - od Barbary Jędro i Piotra Smektała z rodziną

                      

WTOREK 05.11.2019

17.00 Garzyn :     + Teresę Maćkowiak (8 r.) Jana Maćkowiak, Mariana Kmieć, Floriana Szyrmer i zm. krewnych z rodziny

18.00 Drobnin :   1. + Jadwigę Korczak – od Irki z mężem i Krysi
                               2. + Mieczysława Stachowiaka - od brata Zenona z żoną

 

ŚRODA 06.11.2019

17.00 Garzyn :     + Pelagię, Edmunda (r.) Kasińskich, Bolesławę Mika, zm. z rodziny Mików i Kasińskich, Stanisława i Marię Mazur, Ryszarda i Stanisława Żandarczuk, Ignacego, Władysławę, Marka, Halinę, Henryka Galon, Mariana, Leokadię, Zenona Nowickich, Mateusza Mertę, Walentynę Kempa, Kazimierza Karolczak, zm. proboszczów

18.00 Drobnin :  1. + Helenę, Franciszka Andrzejczaków, Józefę Andrzejewską, Annę, Zofię, Jana Matuszewskich, Michała, Bogusława Bernadków, Stanisławę, Stefana Musiał, Krystynę, Stefanię, Władysława Matuszewskich i za wszystkich zmarłych z rodziny
                              2. + Stanisławę Ratajczak - od rodziny Muszyńskich

  

CZWARTEK 07.11.2019

17.00 Garzyn :      + Józefa, Jadwigę Apolinarskich, Helenę, Feliksa, Stanisława Parzy, Marię Kowalską, Pelagię Klimpel, Jerzego Wegnera

18.00 Drobnin :     1. + Marię, Stanisława Galon, Stanisława Kriger
                                  2. + Jerzego Flak - od Małgorzaty z mężem i córką Aleksandrą

                             

PIĄTEK 08.11.2019 Rocznica Konsekracji

17.00 Garzyn :     + Marię i Jana Rozwalka, Gerego, Pelagię i Ignacego Przybylskich, Klarę Kielich, Irenę i  Zdzisława Pajkert, Stanisławę i Mariana Buśkiewicz, Franciszkę i Feliksa Prałat, Zbigniewa Adaszyńskiego, Mariana Maćkowiaka, Wiesławę Sobkowską, Zdzisława Bartkowiaka

18.00 Drobnin :    1. + Franciszkę, Franciszka, Andrzeja Gembiak, Stanisławę i Stefana Wawrzyniak i wszystkich zmarłych z rodziny
                             2. + Józefa Gulczyńskiego - od rodziny Maćkowiaków i Urbaniaków

  

SOBOTA 09.11.2019

17.00 Drobnin : Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Jakuba z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu 

18.00 Drobnin :   1. + Zofię,  Adama, Mieczysława Rosadzińskich, Pelagię, Jakuba Sadowskich oraz za zmarłych z rodziny Galonów i Rosadzińskich
                             2. + Bernadetę i Henryka Krzyrzoszczak i zm. z rodz. Nowackich

 

NIEDZIELA 10.11.2019

 

 8.00 Drobnin :     1. + Jana Sinieckiego (8 r.) oraz za zmarłych z rodziny
                             2. + Leszka Wajs - od syna Dominika z żoną i dziećmi

 9.30 Garzyn :      + Józefa, Annę Urbaniak, Sławomira i Jana Bednarek

11.00 Drobnin + Marcina Cieśla, Edwarda Rzepeckiego (im.) Kazimierę Cieśla, Jadwigę Beczkowską, Mirosławę Walkowiak oraz zmarłych z rodzin Majchrzaków, Rzepeckich, Śmiejczaków i Cieślów

30 Niedziela Zwykła - 27 października 2019 roku

 

PONIEDZIAŁEK 28.10.2019

17.00 Garzyn :     + Marka Schepe - od szwagra Wiesława z rodziną

18.00 Drobnin :   1. + Renatę Wojteczek- od siostry Maryli z Mietkiem
                               2. + Leszka Wajs - od żony 

                      

WTOREK 29.10.2019

17.00 Garzyn :     + Andrzeja Czapeczko - od Stanisława Dworaka z żoną

18.00 Drobnin :   1. + Józefa, Pelagię Andrzejewskich, Antoninę, Stanisława Domagałów zm. rodzeństwo i dziadków i zm. ks. Prob.
                                2. + Andrzeja Majchrzaka - od córki Doroty z rodziną

 

ŚRODA 30.10.2019

17.00 Garzyn :     + Stanisława Padurskiego - od Joanny Cabańskiej i rodziny Szudobaj

18.00 Drobnin :   1. + Joannę i Stefana i Henryka Nowak, zm. z rodziny Nowaków oraz Elżbietę Urbaniak
                               2. + Danutę Paszkowiak - od rodziny Gulczyńskich

 

CZWARTEK 31.10.2019

17.00 Garzyn :     + Franciszka Szlachetkę - od syna Mirosława z rodziną i od rodziny Wojciechowskich z Ziemlina

18.00 Drobnin :   1. + Władysława Przybylaka ( r.) Marię, Franciszka Przybylak, Lucjana Konatowskiego, Martę i Czesława Perek
                              2. + Zofię Mróz - od syna Bogdana z żoną, wnukiem Marcinem, wnuczki Joanny z rodziną oraz od rodziny Stachowiaków z Krzemieniewa

  

PIĄTEK 01.11.2019 Wszystkich Świetych

  8.00 Drobnin :  1. + Czesława (21 r.), Gabrielę, Andrzeja, Jana, Franciszkę Piechel, Jana, Ludwikę Muszyńskich, Stefana, Mariusza Andrzejewskich, Annę, Kazimierza Durskich, zm. ks. Proboszczów oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
                                2. + Andrzeja Szeląga - od kuzynek Haliny, Krystyny, Zofii i Barbary z rodzinami

  9.30 Garzyn :     + Antoniego Baum (r.) Katarzynę , Annę, Mieczysława, Witolda Baum, Genowefę, Rafała Glapka 

12.30 Drobnin :    Na cmentarzu – za wszystkich zmarłych

 

SOBOTA 02.11.2019 Dzień zaduszny  

  8.00 Drobnin :   1. + Wojciecha Kosmacińskiego- od rodziny Leciejów
                               2. + Wojciecha Kosmacińskiego - od Olejników i Poprawskich z Leszna

  9.30 Garzyn :   + Jana, Mariannę Skorupka (46 r.) Stefanię, Franciszka Lesterów, zm. z rodziny Skorupków, Wozignoi oraz Księży Proboszczów

11.00 Drobnin :   + Stanisława Kostrzewskiego i rodziców

18.00 Drobnin :   1. + Jadwigę (5 r.),  Antoniego Błaszyk, Idziego Chudego
                            2. + Józefa Gulczyńskiego - od Lucyny Maćkowiak z rodziną

 

NIEDZIELA 03.11.2019

 8.00 Drobnin :  + Jadwigę, Józefa, Jadwigę, Aleksandra, Romana Dudziaków, Marię, Ignacego Kubiaków, Tadeusza Osięgłowskiego

 9.30 Garzyn :     + Stanisława Padurskiego- od siostry Sabiny z rodziną

11.00 Drobnin :   1. + Jerzego Flak - od chrześnicy Beaty z mężem i synem
                               2. + Krystynę Katarzyńską - od Walkowiaków z rodziną

 

29 Niedziela Zwykła - 20 października 2019 roku

 

PONIEDZIAŁEK 21.10.2019

17.00 Garzyn :     + Marka Schepe- od szwagra Zbigniewa z rodziną

18.00 Drobnin :   + Marię Kubalską (1 r.)

                      

WTOREK 22.10.2019

17.00 Garzyn :     + Andrzeja Czapeczko - od Ewy i Zbigniewa Madejskich

18.00 Drobnin :   + Jerzego Flak - od rodziny Padurskich z Krzemieniewa

 

ŚRODA 23.10.2019

17.00 Garzyn :     + Teresę Gronowską - od rodziny Huchraków z Ponieca

18.00 Drobnin :   + Jana Ludwiczaka (1 r.)

 

CZWARTEK 24.10.2019

17.00 Garzyn :    + Joannę Michalak - od siostrzenicy Joanny, Kingi, Karoliny, Natalii i Tadeusza

17.00 Drobnin:   Z okazji 100 rocznicy urodzin Franciszki z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Pana Jezusa i Matki Bożej na dalsze lata życia oraz o zdrowie i opiekę Bożą dla całej jej rodziny; dla dzieci, wnuków i prawnuków i ich rodzin

18.00 Drobnin:   + Aleksandra Stachowiaka ( 1 r.), Stanisławę, Ignacego Stachowiak i Mieczysława Stachowiak
  

PIĄTEK 25.10.2019

17.00 Garzyn:     + Józefę (20 r.), Michała, Jana Kubiaków, Gertrudę, Bronisława Ziemlińskich, Irenę, Bronisława Borowiak, Kazimierza Bzdęgę

18.00 Drobnin :   1. + Marię, Franciszka Katarzyńskich, Helenę, Franciszka, Leona Gurgów, Przemka, Helenę, Waleriana Świętek i zmarłych z rodzin
                             2. + Bronisława Kluka, Łukasza i Kazimierza Leciejewskich

 

SOBOTA 26.10.2019  

14.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Michalak – Karmiński

17.00 Drobnin :  Z okazji 80-tej rocznicy urodzin Andrzeja do Najśw. Serca Jezusa i Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Bożą dla całej rodziny

18.00 Drobnin :  1. + Bronisława Rosińskiego (3 r.) Stanisława, Mariannę, Mariana Rosińskich, Ignacego, Franciszkę, Jana, Marię Smektałów i zmarłych krewnych
                           2. Z okazji 35-lecia ślubu Barbary i Bronisława z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej nad rodziną

 

NIEDZIELA 27.10.2019

 8.00 Drobnin :     1. + Stanisława (2 r.) Klich i zm. z rodz. Klichów i Lasików
                             2. + Helenę Kuśnierek (15 r.) i Monikę Radziewicz (3 r.)

 9.30 Garzyn:       + Stanisława Padurskiego- od chrześnicy Ireny z rodziną 

11.00 Drobnin : 1. + Ignacego (r.) Jadwigę Plewka, Mariannę, Edmunda, Jana, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Floriana, Stefana, Cecylię Szyrmer, Stanisławę, Czesława Mikołajczak
                                2. + Mariannę Radolak- od chrześniaka Leszka z rodziną z Krzemieniewa

28 Niedziela Zwykła - 13 października 2019 roku 

 

PONIEDZIAŁEK 14.10.2019

17.00 Garzyn :   + Jana, Helenę, Franciszka, Rafała Nojmanów; Antoniego, Stanisławę, Sewerynę, Tadeusza Chwaliszewskich; Stanisława, Antoninę Sikorskich, Stanisława, Pelagię Klupsz i za zmarłych z rodzin Nojmanów, Chwaliszewskich, Sikorskich, Rzepeckich oraz z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę nad rodziną i za szczęśliwe rozwiązanie

18.00 Drobnin :  + Władysławę Hofman (r.). Edmunda, Stanisławę, Jana Hofmanów, Mariannę, Franciszka Nowaczyków i za zmarłych z rodziny

                      

WTOREK 15.10.2019

17.00 Garzyn :   + Jadwigę Chwaliszewską, Władysława Jędrzejczaka, Stanisławę, Jana, Stefanię, Edwarda Rzepeckich, Marianne i Michała Chwaliszewskich, zm. z rodzin Sikorskich i Nojmanów oraz o zdrowie i opiekę Bożą nad Bartusiem z okazji pierwszych urodzin

18.00 Drobnin :  + Franciszka (16 r.) i Marianne Kruk, Władysławę, Franciszka Kasińskich, Bronisławę, Franciszka Gubańskich, Jerzego Apostel, Tomasza Mencel, Bogusława Bernadka, Elżbietę Kosmalską, zm. z rodzin Paizertów oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

18.30 Drobnin :   + Kazimierza Szkudlarka- od żony z synami

 

ŚRODA 16.10.2019

17.00 Garzyn :    + Annę (r.) Antoniego, Jadwigę, Walentynę Latanowiczów, Jana, Jana, Magdalenę Wilczkowiaków, Leokadię, Waleriana, Ryszarda Kańdułe, Marię, Kazimierza Strabel, Grażynę Ignaszewską, Irenę, Stefana Naskręt, Cecylię Wyzuj, Stefanię, Stanisława, Ryszarda Pawlickich, Arkadiusza Ciszewskiego i dusze w czyśćcu cierpiące 

18.00 Drobnin :  + Jadwigę Korczak i Zdzisława Mizuro – od uczniów klas VIII a i b kończących Szkołę Podstawową w 1988 roku

 

CZWARTEK 17.10.2019

17.00 Garzyn :     + Stefana Naskręta (1 r.)

18.00 Drobnin:   + Stanisławę Ratajczak - od córki Stefanii, wnuka Grzegorza z rodziną, wnuka Rafała z rodziną i Łukasza z dziećmi
  

PIĄTEK 18.10.2019

17.00 Garzyn :   Z okazji 18-Urodzin Laury z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo potrzebne dary Ducha św. na dorosła życie i opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny 

18.00 Drobnin :  + Stanisławę, Ignaca Karolewicz, Stefanię, Antoniego, Stanisławę, Tomasza Skórzewskich, Krzysztofa Głód

 

SOBOTA 19.10.2019  

14.00 Drobnin :    Z okazji Zjazdu Rodzinnego Wąsiaków

15.00 Drobnin :    W intencji nowożeńców Jankowska – Kuśnierek 

18.00 Drobnin :    1. + Stanisławę Górską i Jana Górskiego
                             2. Z okazji 18-tej Rocznicy Urodzin Piotra o dalsze łaski i błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu

 

NIEDZIELA 20.10.2019

 8.00 Drobnin :   1. + Janinę, Stefana i Jerzego Banach, Barbarę, Ignacego, Wojciecha pogoda, Krystynę, Alojzego Makusz oraz zm. z rodzin Banachów i Pogodów
                            2. + Helenę Marciniak - od wnuczek z rodzinami

 9.30 Garzyn:      + Walentego Czajkę, Marie, Mieczysława Ścibor i Rodziców

11.00 Drobnin : + Mirosławę Walkowiak (z dn.p.), Marcina Cieśla (3 r.) Edwarda Rzepeckiego, Kazimierę Cieśla, Jadwigę Beczkowską, Mariannę Kapuścińską oraz zmarłych z rodzin Rzepeckich, Śmiejczaków i Cieślów