21 Niedziela Zwykła - 21 sierpnia 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 22.08.2022            

18.00 Drobnin :  + Jana Mikołajczaka (4 r.) Stefanię Mikołajczak, zm. z rodzin Janiszewskich, Mikołajczaków i Mejerów

18.30 Drobnin :  + Czesława Piereckiego  (1 r.) – od wnuków i od syna Grzegorza z rodziną 

   

WTOREK 23.08.2022

17.00 Garzyn :    + Marię Pietrowicz - od rodzin Olejnik i Szepe

18.00 Drobnin :  + Stefanię Ryczkowską - od wnuczki Julianny z mężem Grzegorzem, dziećmi i Teściami i - od wnuczki Marysi z Hubertem

 

ŚRODA 24.08.2022 

18.00 Drobnin :   + Kazimierę Janas - od wnuka Dawida z rodziną

18.30 Drobnin :   + Tadeusza Lewandowskiego - od sąsiadów i mieszkańców bloku przy ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie

 

CZWARTEK 25.08.2022

17.00 Garzyn :  + Jana, Mirosława, Eugenię, Antoniego Pacholczyk, Pelagię, Stanisława Górczak, Krystynę Matuszewską, Czesława Wudarczaka, Zenona Maćkowiaka, Jana Krysiaka oraz zmarłych z rodziny 

18.00 Drobnin :    + Janusza Szymańskiego - od Piotra Paszkier z rodziną

 

PIĄTEK 26.08.2022

16.00 Garzyn :     Z okazji 50-lecia ślubu Marianny i Henryka z podziękowaniem Matce Bożej i Sercu Jezusowemu za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

17.00 Drobnin :   Z okazji zjazdu rodzinnego potomków Jana i Michaliny Jakubowskich

18.00 Drobnin :  + Joannę i Stanisława Kołackich (r.) Przemysława Jeńca, rodz. Ptaszyńskich, Robaszewskich, Kaczmarków oraz Małychów i Nadolnych

                   

SOBOTA 27.08.2022    

18.00 Drobnin :   + Aleksandrę Pawłowską (2 r.) oraz Jana Pawłowskiego

            

NIEDZIELA 28.08.2022

 8.00 Drobnin :   + Teresę, Stanisława (r.) Antoninę, Andrzeja Serwatka, Pelagię, Franciszka Chudzińskich, Stanisława Szeląg, zm. z rodzin Serwatków, Chudzińskich i Kaczmarków

 9.30 Garzyn :    + Artura Toboła (6 r.) Kazimierza Sobótkę i zm. z rodziny Sobótków, Zofię, Czesława, Halinę, Zygmunta, Wiesława, Wiktorię, Stanisława Klupsiów, Annę, Franciszka Dziedzic, Stanisława Toboła, Olecha Matuszaka

11.00 Drobnin :  + Bronisławę, Franciszka Gubańskich, Michała, Bogusława Bernadków, Mariannę, Franciszka Kruków, Helenę, Franciszka Andrzejczaków, rodzinę Kasińskich i o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

20 Niedziela Zwykła - 14 sierpnia 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 15.08.2022 Wniebowzięcie NMP            

08.00 Drobnin :   + Danutę i Józefa Nowaczyk, Marię, Jana Władysława, Konrada Dudka i za ks. Wojciecha Nowaczyka oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 

09.30 Garzyn :   + Pelagię (19 r.) Stanisława, Stefana, Helenę, Jana Klupsz, Kazimierę, Kazimierza, Bogdana Adamczak, Czesława Adamiaka, Anielę i Zenona Picz, Władysława Dudka i za zmarłych z rodziny Jankowiaków, Prałatów i Musielaków

11.00 Drobnin :  1. + Mariana Jędro, Marię i Mariana Smektała, Annę, Antoniego Markowskich, Stefanię i Mariana Jędro i przyjaciół: Tomka, Andrzeja i Wojtka

                                 2. + Eugeniusza Koladyńskiego (r.) oraz zm. z rodz. Koladyńskich, Dudkiewiczów, Swojaków i Pawlaków

 

WTOREK 16.08.2022

18.00 Drobnin :   + Konrada Dudka

18.30 Drobnin :   + Zofię Kaczmarek - od rodziny Olejników i Puśledników

 

ŚRODA 17.08.2022 

18.00 Drobnin : + Sewerynę, Tadeusza Chwaliszewskich (r.) Stanisławę, Antoniego Chwaliszewskich, Helenę, Franciszka Stanisławskich, Joannę i Stanisława Kołackich, Mariannę, Stanisława, Mieczysława Jakubiaków oraz + Genowefę Grobelną - od rodziny Chwaliszewskich z Drobnina

18.30 Drobnin :    + Stanisława Sikorskiego - od sąsiadów: od p. Chojnackiej do Borończyków i bloki

 

CZWARTEK 18.08.2022

18.00 Drobnin :   + Stanisławę i Jana Józefiak, Annę i Mariana Fechner

18.30 Drobnin :   + Józefę Borowiak - od sąsiadów z ulicy Dworcowej, Leszczyńskiej i Zielonej

 

PIĄTEK 19.08.2022

17.00 Garzyn :   Jubileusz 50-lecia Stefan i Janina z podziękowaniem Matce Bożej i Sercu Jezusowemu za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.00 Drobnin :   + Bolesława, Jolantę, Mariana, Magdalenę i Stanisława Wasiółków i Józefa Nowaka oraz + Helenę (r.) Waleriana Marciniaków, Krystynę Nowak i zm z rodziny

                   

SOBOTA 20.08.2022    

16.00 Drobnin :   Z okazji 1-szej rocznicy urodzin Antosia o błogosławieństwo Boże na dalsze lata i zdrowie w rodzinie

18.00 Drobnin :  + Józefa Gajewskiego (10 r.), Marię, Marcina, Stanisława Pawlaków, Zofię, Juliana, Mariana Gajewskich oraz z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla rodziny           

            

NIEDZIELA 21.08.2022

 8.00 Drobnin :   + Zygmunt Musielak (r.), Martę, Zygmunta, Witolda Musielak, Józefę, Cyrylę, Teresę, Bogumiłę, Stanisława, Bronisława, Jana, Edwarda Żaba, Julię, Stanisława Walkowiak, Mieczysława Żukowskiego, Franciszka Kamińskiego z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o błogosławieństwo i dalszą opiekę Bożą w rodzinie

 9.30 Garzyn :   + Hannę Karolczak (r.) Kazimierza Karolczak, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Mateusza Merta, (r.) Aleksandrę, Zenona Merta, Marię, Antoniego Skórzewskich, Władysławę, Ignacego Galon, Pelagię, Edmunda Kasińskich, Stanisławę, Jana Pacholczyk, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, zm. ks. prob. i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin :   + Joannę Michalak (3 r.), Władysława Michalaka i zmarłych z rodziny

19 Niedziela Zwykła - 07 sierpnia 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 08.08.2022             

17.00 Garzyn :   + Janinę Wilczkowiak - od rodziny Woźniaków z Górzna, od rodziny Bartkowiaków z Leszna, od rodziny Woźniaków z Zaborowa i od rodziny Lasików z Leszna

18.00 Drobnin :   1. + Kazimierza i Łukasza Leciejewskich, Franciszkę i Bronisława Kluka, Magdalenę Kramarczyk i Andrzeja Szulca

                               2. + Franciszkę Kluk - od róży Matek p. Spychajowej

 

WTOREK 09.08.2022

17.00 Garzyn :     + Pawła Hylaka - od mieszkańców z ul. Leszczyńskiej z Garzyna

18.00 Drobnin :   1. + Władysławę Weber - od rodziny Jakubowskich

                               2. + Bogumiłę Żaba - od Sławka z rodziną

 

ŚRODA 10.08.2022

17.00 Garzyn :     + Leokadię Musielak - od mieszkańców Garzyna z ulic Brzozowej, Kasztanowej, Kwiatowej i Łąkowej

18.00 Drobnin :   1. + Łukasza Raburskiego - od sąsiadów z Kociug z bloku 19A

                               2. + Mateusza Mazur - od żony Joanny z synkiem

 

CZWARTEK 11.08.2022

17.00 Garzyn :     + Rafała Stężyckiego - od rodziny Frąckowiaków i chrześnicy Zuzanny

18.00 Drobnin :   + Józefa Gulczyńskiego (r.) Władysławę i Hieronima Korczak, Zofię i Franciszka Gulczyńskich, zmarłych z rodziny o błogosławieństwo w rodzinie i podziękowanie za wszelkie łaski

 

PIĄTEK 12.08.2022

17.00 Garzyn :   + Jana Dudkiewicza - od Koła Łowieckiego „Drop” z Górznie, od Danuty i Stanisława Hałas i od Marii i Henryka Glinkowskich

18.00 Drobnin :  + Stanisława Wozińskiego - od  szwagierki Zosi z mężem, od chrześniaka Marka z rodziną i od Doroty, Grzegorza z dziećmi

                   

SOBOTA 13.08.2022    

15.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Mrukowski - Antolak

17.00 Drobnin :  Z okazji 50-lecie ślubu Stefanii i Bolesława z podziękowaniem Matce Bożej i Sercu Jezusowemu za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.00 Drobnin :    1. + Marię i Łucjana Tobółka

                                2. + Stefanię Przybylską - od sąsiadów wioski Bielawy              

            

NIEDZIELA 14.08.2022

 8.00 Drobnin :   + Władysława Cwojdę, Bronisławę i Antoniego Gubańskich, Marię i Józefa Stachowiak, Bolesława Cwojdę, Bożenę Jakubowską i o zdrowie w rodzinie

 9.30 Garzyn :       1. Z podziękowaniem za szczęśliwe żniwa, zebrane plony, – intencja z Garzyna

                                2. + Mariana, Helenę Klabików, zm. z rodzin Klabików, Jeńców, Owczarzy i Pudliszewskich

11.00 Drobnin :    1. + Kazimierza, Zofię Padurskich, Stanisława, Teresę i Jana Piotrowskich

                          2. + Pelagię i Józefa Andrzejewskich, Antoninę, Stanisława Domagałów zm. rodzeństwo, dziadków i zm. ks. pracujących w parafii

18 Niedziela Zwykła - 31 lipca 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 01.08.2022             

17.00 Garzyn :  + Jadwigę, Alojzego, Bronisława, Franciszkę, Jana Katarzyńskich, Jana Krysiaka, Barbarę, Józefa, Stanisława, Władysława Golembków, Izę Justka, Pawła Mikołajczaka, zm. z rodzin Karolczyków, Katarzyńskich, Golembków i Maćkowiaków

18.00 Drobnin :  + Zbigniewa Ptaka (1 r.)

 

WTOREK 02.08.2022

17.00 Garzyn :     + Stanisława Staniszewskiego - od chrześniaka Jarka oraz rodziny Staniszewskich z Garzyna

18.00 Drobnin :   + Helenę (40 r.), Stefana, Stefana Jakubiaków, Henryka Gubańskiego, Marię, Czesława Gorwów, Stanisława Gogół, zm. z rodzin Jakubiaków i Jabłońskich

 

ŚRODA 03.08.2022

17.00 Garzyn :   + Mariannę Michalak (20 r.) Władysława, Stanisławę, Erykę, Jana, Franciszka Michalaków, Teresę, Henryka Ratajczaków, Antoninę, Władysława Marię, Zenona Maćkowiaków i wszystkich zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :   + Elżbietę Wierzba - od rodzin Pawlaków i Glapiaków z Drobnina oraz rodzin Nadolnych ze Śmigla

 

CZWARTEK 04.08.2022

17.00 Garzyn :  + Mariannę, Józefa, Antoniego, Annę Smektałów, Jana, Konstancję Wojciechowskich, Bernarda, Marię Skrzypczak, Barbarę Peljan oraz z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie

18.00 Drobnin :   + Krzysztofa Muszyńskiego oraz jego rodziców Tadeusza i Kazimierę Muszyńskich

 

PIĄTEK 05.08.2022

15.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Szczench – Glapiak

17.00 Garzyn :     Z okazji 1 r. urodzin Wojciecha z podziękowanie Panu Bogu za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo w dalszym życiu

18.00 Drobnin :   1. + Bognę Wawrzyniak (7 r.) oraz o zdrowie dla Marcelka i Boże Błogosławieństwo w rodzinie

                               2. + Genowefę Kowalską - od siostry Urszuli z rodziną

                   

SOBOTA 06.08.2022    

15.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Rachmajda – Fabich

18.00 Drobnin :    1. + Mariannę i Stefana Rutkowskich oraz zmarłych z rodziny Rutkowskich i Sadowskich

                                2. + Hannę Skorupka ( 13 r.) Edmunda Skorupka i zm. z rodziny                  

            

NIEDZIELA 07.08.2022

 8.00 Drobnin :     + Ignacego Szkudlarczyka (41 r.) Wandę Szkudlarczyk (1 r.) Czesława Kuśnierka (21 r.) Krzysztofa Kaźmierczaka (7 r.)

 9.30 Garzyn :      + Zenona Nowickiego (r.) Leonardę, Mariana Nowickich, Aleksandrę, Zenona, Mateusza Merta, Hannę, Kazimierza Karolczak, Marię, Antoniego Skórzewskich, Władysławę, Ignacego Galon, Pelagię, Edmunda Kasińskich, Stanisławę, Jana Pacholczyk, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa zm. ks. prob. i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin :  1.  Jana (7 r.) Stanisławę, Franciszka Bartlewskich, Helenę, Wojciecha, Stanisławę, Stanisława, Wojciecha Kosmacińskich, Jana Rosika i za wszystkich zmarłych księży pracujących w naszej parafii

                             2. Z Okazji 1 r. urodzin Alana z podziękowanie Panu Bogu za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo w dalszym życiu

17 Niedziela Zwykła - 24 lipca 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 25.07.2022             

18.00 Drobnin :   [ + Ryszarda Ginter (5 r.) i za zmarłych z rodzin Ginterów, Szepów i Piczów

18.30 Drobnin :   + Hannę Szpyrka - od siostry Elżbiety i Patrycji z Synem

 

WTOREK 26.07.2022

17.00 Garzyn :    + Marię Pietrowicz - od mieszkańców z ul. Jesionowej

18.00 Drobnin :  + Stanisława Andrzejczak, rodziców, teściów i zmarłych krewnych z rodzin Grochowskich i Andrzejczaków

 

ŚRODA 27.07.2022

18.00 Drobnin : + Jadwigę, Zygmunta Szymańskich, Stanisławę, Jana, Marię, Franciszka, Józefa, Stanisława Bartkowiak, Ludwikę, Wojciecha Kowalczyk

18.30 Drobnin :   + Franciszka Kołodzieja - od rodziny Janiszewskich i Kuików

 

CZWARTEK 28.07.2022

17.00 Garzyn :  + Pelagię (r.) Edmunda Kasińskich, zm. z rodziny Kasińskich i Mików, Ryszarda i Stanisława Żandarczuk, Stanisława i Marię Mazur, Ignacego, Władysławę, Henryka, Marka, Halinę Galon, Leokadię, Mariana, Zenona Nowickich, Mateusza Mertę, Walentynę Kempa, Hannę i Kazimierza Karolczak, Andrzeja Kamińskiego

18.00 Drobnin :   + Stefana i Anastazję Ryczkowskich i zm. z rodziny

 

PIĄTEK 29.07.2022

17.00 Garzyn :    + Irenę, Tadeusza, Józefa Baum, Marię, Michała, Andrzeja, Jana Michałek, Marię Józefiak, Izę Wujczak oraz zmarłych z ich rodzin 

18.00 Drobnin :  + Piotra Bugzela (33 r.), Józefę, Jana, Ewę, Szczepana i Macieja Machowiaków, Agnieszkę, Ignacego i ks. Kan. Bolesława Bugzelów, Annę, Marię Cejba, Sewerynę i Tadeusza Chwaliszewskich

                   

SOBOTA 30.07.2022    

14.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Wawrzyniak – Chudzińska

18.00 Drobnin :    1. + Stefana (10 r.) i Mariannę, Gierczyk, Zdzisława i Irenę Pajkert, Wojciecha Szmechtyga i zm. z rodz. Pajkertów i Prałatów

                                2. Z Okazji 1-szej rocznicy ślubu Doroty i Sławka i 60-tej rocznicy urodzin Bożeny i za + Franciszka 

            

NIEDZIELA 31.07.2022

 8.00 Drobnin :     + Stanisławę, Ignacego, Mieczysława, Aleksandra Stachowiaków, Zofię Janowicz, Jana, Łucjana Kędzierskich, zm. z rodzin Stachowiaków, Kędzierskich, Urbaniaków i za zm. księży pracujących w tutejszej parafii oraz + Franciszka Janowicz

 9.30 Garzyn :      + Stanisława (9 r ) Jana, Marię, Bronisławę, Władysława, Donatę, Marka, Sławka Kolasińskich, Bronisława (40 r.), Jadwigę (22 r.) Stefana, Halinę, Jadwigę, Stanisławę Sikorskich, Czesława Spławskiego, Franciszka, Bronisławę Jankowskich, Adelę, Adama Raburskich, Helenę Walczewska, zm. z rodziny Sikorskich, Nojmanów, Rzepeckich i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin :   1. + Jana, Teresę Ludwika, Czesława, Walentego, Weronikę Cierpisz, Pelagię, Jana Koniecznych, Krystynę, Kazimierza Malutkiewicz

                               2. + Kazimierę Janas - od siostry Weroniki z mężem i chrześniaka Krzysztofa