Wniebowstąpienie Pańskie - 21 maja 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 22.05.2023    

17.00 Garzyn :     + Henryka Nowaka - od rodziny Sobańskich z Krzyżanek i od rodziny Gościańskich z Posadowa

18.00 Drobnin :   + Władysława, Józefę, Bolesława Grysów, rodzinę Pietraszewskich oraz o zdrowie w rodzinie 

 

WTOREK 23.05.2023    

17.00 Garzyn :  + Stefanię Pawlicką (r.) Franciszka, Ryszarda, Stanisława Pawlickich, Marię, Kazimierza Strabel, Zdzisławę, Iwonę, Mieczysława Wilczkowiak, ks. proboszczów i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin :   + Wiktorię Szczepaniec i zm. z rodziny

           

ŚRODA 24.05.2023

17.00 Garzyn :     + Dariusza, Ireneusza, Marię, Leona, Kazimierę, Mariana Mikołajczaków, Annę, Józefa Nowakowskich, Stefana Dopierała i zmarłych z rodziny Musielaków, Nowakowskich i Włodarczyków

18.00 Drobnin :   + Anielę, Antoniego Nowak, Zofię, Jana Rozwalka, Wiesława Klupś, dziadków Mików

                            

CZWARTEK 25.05.2023   

17.00 Garzyn :   Z okazji 18-tych urodzin Adriana dziękując za dar życia, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie w rodzinie i opiekę Matki Bożej

18.00 Drobnin :   + Edmunda Czub (9 r.) oraz za wszystkich zmarłych z rodzin Czubów, Brinków i Dudkiewiczów

                               

PIĄTEK 26.05.2023

17.00 Garzyn :     + Bogumiłę Żaba oraz o zdrowie i boże błogosławieństwo w rodzinie

18.00 Drobnin : + Krystynę Katarzyńską, Marię, Wincentego Śmieszchalskich, Pelagię, Marka Katarzyńskich, Stefanię Janik, Emilię, Feliksa Nowaków, Stanisławę, Mariana Tęgich, Siostrę Dolores, Władysława Jankowiaka, Mariana Prałat, wszystkich zmarłych z rodziny oraz o zdrowie i Błogosławieństwo Boże w rodzinie oraz z okazji dnia mamy i urodzin za + Teresę Katarzyńską  i za zmarłych w rodzinie: + Mariannę Katarzyńską i Marię Jurczyńską

 

SOBOTA 27.05.2023 

14.00 Drobnin :    W intencji nowożeńców: Szarletta – Wyskok

18.00 Drobnin :    + Marię, Franciszka, Władysława Przybylak, Lucjana Konatowskiego, Martę, Czesława Perek, Dominika Dopierałę o wieczne szczęście i radość w niebie, zdrowie i Boże Błogosławieństwo w rodzinie oraz + Annę (7 r.), Walentego Maśląkowskich, Zofię i Piotra Sterna, Łucję i Józefa Mielcarek

                                                                      

NIEDZIELA 28.05.2023

08.00 Drobnin :    + Mariannę i Stanisława Brodziak, + Eugeniusza Weber

09.30 Garzyn :      + Józefa Klimpel (2 r.) Pelagię Klimpel, Irenę Kaczmarek i zmarłych z rodziny

11.00 Drobnin :    [+ Floriana Szyrmer, Edwarda Minkus, Elżbietę Szyrmer i Genowefę Koźlik]

6 Niedziela Wielkanocna - 14 maja 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 15.05.2023    

16.00 Drobnin : + Antoninę, Andrzeja, Teresę, Stanisława Serwatka, Pelagię, Franciszka Chudzińskich, Stanisława Szeląga, Stanisława Szymańskiego i zmarłych z rodzin

17.00 Garzyn :     + Annę, Józefa Urbaniak, Sławka, Władysławę Bednarek

18.00 Drobnin :  + Patrycję Wróbel, Bonifacego, Pelagię i Helenę Okrent, Edwarda, Dorotę Okrent, Mariana Bidermana, Józefę i Stanisława Niedzielskich, zmarłych krewnych z rodzin

 

WTOREK 16.05.2023    

17.00 Garzyn :    + Stanisława Kaczmarka (26 r.) Stanisława i Andrzeja Kaczmarków, Józefa i Jadwigę Zajdlów i za zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :    + Stanisławę Wiśniewicz – od wnuczki Elżbiety z rodziną i wnuka Jędrzeja

           

ŚRODA 17.05.2023

17.00 Garzyn :      + Wacława Rzepeckiego - od sąsiadów z bloku nr 6, 7,10,11,12

18.00 Drobnin :    + Mariana Sinieckiego (9 r.) Antoninę, Jana Sinieckich, Annę Maciołka i Marię i Józefa Pietraszek

                            

CZWARTEK 18.05.2023   

17.00 Garzyn :     + Annę, Franciszka Dziedzic, za rodzinę Dziedziców, Stanisława, Artura Tobołów, Olecha Matuszaka, Wiktorię, Stanisława, Zofię, Czesława Klupsiów, Kazimierza Sobótkę, Władysława, Anielę  Spychałów, Antoniego, Pelagię Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Mariana Rosińskiego

18.00 Drobnin :    + Stefana Żur

                               

PIĄTEK 19.05.2023

17.00 Garzyn :      + Cecylię Czapeczko - od kuzynek Marii i Reginy z rodzinami

18.00 Drobnin :    Z okazji urodzin Alana i Antoniego o zdrowie i błogosławieństwo Boże

 

SOBOTA 20.05.2023      

18.00 Drobnin :   + Stanisława Sikorskiego (1 r.), Marię, Zofię, Ignacego Sikorskich, Stanisławę, Władysława Stróżyk i zmarłych z rodziny oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie oraz z Podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za wszystkie odebrane łaski w 80-tą rocznicę urodzin, prosząc o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia

                                                                      

NIEDZIELA 21.05.2023

08.00 Drobnin :    + Annę i Teodora Śliwińskich, Annę, Benona Cugierów oraz zmarłych z rodzin i Marię Kokocińską

09.30 Garzyn :     + Stanisława (20 r.) Pelagię, Stefana, Helenę, Jana Klupsz, Kazimierę, Kazimierza, Bogdana Adamczak, Anielę, Zenona Picz, Czesława Adamiaka, Władysława Dudka i za zmarłych z rodziny Jankowiaków, Prałatów i Musielaków

11.00 Drobnin :  + Stanisława, Teresę i Jana Piotrowskich, Kazimierza, Zofię Padurskich, zm. z rodzin Padurskich, Homskich, Piotrowskich Kamieńskich i z podziękowaniem za odebrane łaski

5 Niedziela Wielkanocna - 07 maja 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 08.05.2023     

18.00 Drobnin :   + Zofię Skrzypczak (6 r.), Edwarda Skrzypczaka, Władysławę i Wacława Gorwa, Zofię Janowicz, Jana, Lucjana Kędzierskich oraz za + Stanisława Majorczyka, wszystkich zmarłych z rodziny z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie oraz o błogosławieństwo Boże w posłudze kapłańskiej i zdrowie dla księdza proboszcza

 

WTOREK 09.05.2023    

18.00 Drobnin :   + Jerzego Paszkowiaka (10 r.), Danutę Paszkowiak i zm. z rodziny

           

ŚRODA 10.05.2023

08.00 Drobnin :    + Janinę Szkudlarek - od synów Romana i Henryka

17.00 Drobnin :    W intencji bierzmowanych 

                            

CZWARTEK 11.05.2023   

17.00 Garzyn :  + Annę Kamieniarz [(r.) Nikodema, Wiktorię, Teresę, Apolonię, Aleksandra Kamieniarz, Janinę, Antoniego, Henryka, Leonarda Musielak, Irenę, Jana Woźnickich, Bronisławę, Józefa Kmieć za ks. prob. i dusze w czyśćcu cierpiące]

18.00 Drobnin :   + Władysławę, Edmunda Zygner, Józefa Dworackiego, Jana Malesińskiego, Jana Nawrot, Grażynę Adamczak i zmarłych z rodziny

                               

PIĄTEK 12.05.2023 Rocznica Poświęcenia Kościoła w Garzynie

17.00 Garzyn :      + Leszka Witczaka - od pracowników „fermy Górzno” 

18.00 Drobnin : + Józefa (17 r.) Pawłowskiego, Mieczysława i Rafała Pawłowskich, Stefanię i Stanisława Ryczkowskich i Czesława Ptaka

 

SOBOTA 13.05.2023      

18.00 Drobnin :    + Janinę Miedziaszczyk (2 r.) Stanisława Kaliskiego i zm. z rodziny

                                + Mariannę, Władysława, Grzegorza i Romana Koniecznych, Jarosława Janinę Czesława Kasińskich

                                           

NIEDZIELA 14.05.2023

08.00 Drobnin :   + Agnieszkę i Józefa (r.), Alojzego, Bronisława, Pawła Rollów, Urszulę Miś, Zofię  Skibińską, zmarłych z rodzin Rollów i Korczaków, Józefa Gulczyńskiego oraz  zmarłych księży  pracujących w naszej parafii, a także podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla  rodziny

09.30 Garzyn :  + Pelagię, Stanisława Wujek, Jadwigę, Józefa Zajdel, Edmunda Zajdel, Teresę, Henryka Neumanów, Marię, Mariana Łukaszewskich, Zofię, Władysława Sworowskich, Stefana Urbaniaka, Stanisława Kaczmarka, Józefa Zajdel

11.00 Drobnin :   W intencji dzieci I-komunijnych

4 Niedziela Wielkanocna - 30 kwietnia 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 01.05.2023     

17.00 Garzyn :    + Mariannę Skorupka (14 r.), Jana, Krystynę Skorupka, Stefanię, Franciszka Lesterów, Dominika Dopierałę, zm. z rodziny Skorupków, Wozignoji oraz księży Proboszczów

18.00 Drobnin :   + Stanisława Kostrzewskiego i Władysława Kaźmierczaka

 

WTOREK 02.05.2023 

17.00 Garzyn :     + Henryka Nowaka - od Cecylii i Czesława Dworak z rodziną i od Stanisławy i Bolesława Wiatr

18.00 Drobnin :   + Zygmunta Pietraszewskiego (im.) i za zmarłych z rodziny

           

ŚRODA 03.05.2023  Królowej Polski

08.00 Drobnin :    + Artura Nowaka (2 r.)

09.30 Garzyn :   + Jana Wróbla, Stanisława i Stefanię Kuczyńskich, Jana i Kazimierę Wróbel i zm. z rodziny oraz + Andrzeja Mrukowskiego (7 r.), Mariannę i Alfonsa  Krakowskich i Andrzeja Fiszera

11.00 Drobnin :    + Stanisława Antkowiaka - od żony 

                              

CZWARTEK 04.05.2023   

17.00 Garzyn :    + Jadwigę, Józefa Apolinarskich, Helenę, Feliksa, Stanisława Parzy, Marię Kowalską, Jerzego Wegnera, Pelagię, Józefa Klimpel oraz zmarłych z rodziny 

18.00 Drobnin :  + Franciszka (19 r.), Władysławę, Annę (44 r.) Andrzeja (93 r.) Weberów, Rozalię, Stanisława Kochman, Zenona Andrzejczaka, Kazimierza Rozwalkę, zm. krewnych, zm. ks. proboszczów oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny

                               

PIĄTEK 05.05.2023 

19.00 Garzyn :     + Helenę i Ludwika Tobółka

18.00 Drobnin :   Z okazji Pierwszych Urodzin Antoniny błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, nieustannej opieki Matki Najświętszej oraz obfitych darów Ducha Świętego

 

SOBOTA 06.05.2023     

15.00 Drobnin :    W intencji nowożeńców: Witkiewicz - Szymańska

18.00 Drobnin :    + Irenę, Zdzisława Pajkert, Stefana, Mariannę Gierczyk, Wojciecha Szmechtyg i zm. z rodziny Pajkert i Prałat i wszystkich zmarłych z rodziny

                                           

NIEDZIELA 07.05.2023

08.00 Drobnin :    + Pelagię, Józefa Andrzejewskich, Antoninę, Stanisława Domagałów zm. rodzeństwo, dziadków i ks. proboszczów

09.30 Garzyn :      + Leokadię Kołodziej (10 r.) Macieja, Jerzego, Zbigniewa Kołodziej, Helenę, Mariana Klabik, Krystynę Sułkowską

11.00 Drobnin :    + Grzegorza Markowskiego - od firmy „EKUS” i „DEBON”

3 Niedziela Wielkanocna - 23 kwietnia 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 24.04.2023     

17.00 Garzyn :     + Jadwigę Sikorską (2 r.), Bronisława Sikorskiego mi wszystkich zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :   + Stanisławę Wiśniewicz – od Ewy i Jacka, Ewy i Grzegorza

 

WTOREK 25.04.2023 

17.00 Garzyn :  + Klarę, Franciszka Olejnik, Zygmunta Olejnik, Jana Olejnik, Zofię, Józefa Fabijańczyk, Henryka, Antoniego Fabijańczyk, Mariana Kmieć oraz zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :   + Teresę Chwaliszewską - od wnuka Jakuba z rodziną

           

ŚRODA 26.04.2023

17.00 Garzyn :     + Stanisławę, Czesława, Antoninę, Jana Łukasza Golembków, Konstancję, Jana, Helenę, Stanisława Władysławę, Stefana, Zofię, Jana Wojciechowskich, Pelagię, Jana Bartkowiaków, Mariannę, Józefa Smektałów, Stefanię, Stanisława Sobierajskich, Renatę Połomską, Halinę, Grzegorza, Witolda Polody

18.00 Drobnin : Z okazji 37 rocznicy ślubu Barbary i Mirosława z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie

                              

CZWARTEK 27.04.2023   

17.00 Garzyn :     W 80 urodziny dziadka Jurka – od wnuków Adriany z Mateuszem, Majki z Rafałem, Fabiana z Natalią, Patryka i prawnuków Nikoli, Aleksandry, Nadii, Kajetana, Magdaleny i Antoniny 

18.00 Drobnin :   + Alicję Makuła (r.)

                               

PIĄTEK 28.04.2023 

16.00 Garzyn :  Z okazji 50-lecia ślubu Barbary i Mariana z podziękowaniem za odebrane łaski oraz z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na kolejne lata

18.00 Drobnin :   + Zdzisława Idczaka (1 r.)

 

SOBOTA 29.04.2023     

18.00 Drobnin :    + Stefanię Nowak (3 r.) Stanisława Gruszkę, Helenę Tomkowiak i wszystkich zmarłych z rodziny

                                           

NIEDZIELA 30.04.2023

08.00 Drobnin :    + Katarzynę Kuśniewską (2 r.) oraz o zdrowie o błogosławieństwo Boże w rodzinie

09.30 Garzyn :      + za zm. rodziców: + Mariannę i Wiesława Kapuścińskich (r.) oraz dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin :    Z podziękowaniem Matce Bożej i Sercu Jezusowemu za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie