3 Niedziela Adwentu - 17 grudnia 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  18.12.2017

17.00 Garzyn :   + Klarę (r.) Franciszka Olejnik, Zygmunta Olejnik, Jana Olejnik, Zofię, Józefa, Henryka Fabijańczyk, Mariana Kmieć, Teresę, Jana Maćkowiak, Antoniego, Henryka Musielak i za zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :   1. + Teresę Nowaczyk (12 r.) Tadeusza Nowaczyka i Edmunda Nowaczyka
                               2. + Stanisława Klicha - od syna Radosława

                            

WTOREK 19.12.2017

17.00 Garzyn :   + Jerzego Wróbla - od rodziny Sokolnickich i Krzymińskich z rodzinami

18.00 Drobnin : 1. + Jana Robaszewskiego (r.)
                        2. + Jana Konopka (r.) Władysławę, Czesława Konopka, Mariannę, Jana Skorupka, zmarłych z rodziny oraz ks. proboszczów


ŚRODA 20.12.2017

17.00 Garzyn :   + Władysława (30 r.) Mariannę, Stanisławę, Erykę, Jana, Franciszka Michalaków, Antoninę, Władysława, Zenona, Marię Maćkowiaków, Henryka Ratajczaka, Jadwigę Katarzyńską, Władysława Golembka i zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin: 1.+ Czesława Cichowlas (23 r.), Franciszkę Cichowlas, Stefanię Majek, zm. w rodzinie, ks. kan. Czesława Górznego
                            2. + Józefa Nowaka (14 r.), Helenę, Franciszka, Romana Hofmanów, Stanisława, Józefę Gwizdek, rodz. Banachów oraz zm. księży z naszej parafii

                                                                                  

CZWARTEK  21.12.2017

17.00 Garzyn :    + Mariannę Hendrysiak - od bratowej Marianny Nowickiej i jej rodziny

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława Majchrzaka (23 r.) i zm. z rodziny Majchrzaków
                              2. + Andrzeja Chudzińskiego - od cioci Katarzyny oraz Renaty i Macieja z rodziną
                         

                              

PIĄTEK  22.12.2017

17.00 Garzyn :   + Pawła Lichego - od kuzynostwa Beaty i Piotra z rodzinami

18.00 Drobnin : + Władysławę, Edmunda Hofmanów, Stanisławę, Jana Hofmanów, Mariannę, Franciszka Nowaczyków i zmarłych z rodziny
                            

                                                                         
SOBOTA 23.12.2017

18.00 Drobnin : 1. + Zofię i Kazimierza Padurskich, Teresę i Stanisława i Jana Piotrowskich
                             2. + Andrzeja Chudzińskiego - od mieszkańców wioski Mierzejewo

                                                                                            

NIEDZIELA 24.12.2017 Wigilia

 8.00 Drobnin:   1. + Stanisława Klicha - od syna Bogdana z rodziną
                             2. + Czesława Muszyńskiego - od siostrzeńca Tomasza z rodziną

                                              

 9.30 Garzyn : + Jana Pacholczyka (r.) Annę Pacholczyk, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Władysławę, Ignacego Galon, Mateusza Mertę, Kazimierza Szymczaka, Władysławę Szymczak

11.00 Drobnin: + Marię (r.) Bronisława i Bronisława Kaczmarków, Józefę, Stanisława Żabów, oraz za wszystkich zmarłych z rodziny Kaczmarków i Żabów

22.00 Garzyn :  Pasterka – Z Podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za 35 lat małżeństwa o zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny

24.00 Drobnin:  Pasterka – za parafian
                             
                             

2 Niedziela Adwentu - 10 grudnia 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  11.12.2017

17.00 Garzyn : + Czesława Spławskiego (22 r.) Stanisława, Annę, Marię, Stefana Spławskich, Bronisława, Jadwigę, Aldonę Sikorskich, Sławomira Topolskiego, Stanisława Kolasińskiego, Marię, Zygmunta Laszkowskich

18.00 Drobnin :  + Annę Maciołka - od babci Stasi, od Chrzestnej Ireny z mężem, od kuzyna Tomka z rodziną, od kuzyna Piotrka z Marcelkiem i od Hanny Kaczmarek
                            

WTOREK 12.12.2017

17.00 Garzyn :   + Władysława Golembkę - od syna Krzysztofa z rodziną

18.00 Drobnin : + Teresę (r.) i Franciszka Kuików, Józefę Mania, Stanisława Kosmalskiego i zm. z rodziny

 

ŚRODA 13.12.2017

17.00 Garzyn :    + Jerzego Wróbla - od rodziny Czajków z rodziną

18.00 Drobnin :  1. + Stanisławę i Feliksa Pawlak, Stanisławę, Antoniego Kirelus, Stefana Glapiaka, Eugenię Nadolną
                              2. + Ryszarda Ginter - od bratanicy Dominiki i bratanka Dawida z rodzinami
                                                     

CZWARTEK  14.12.2017

17.00 Garzyn :   + Marię, Alinę, Józefa Ptaków, Rozalię, Franciszka Lewandowskich, Czesławę Siepka, Irenę Machowiak, Jakuba Borowiak, Władysławę, Walentego Ptaszyńskich

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława Spychaj, rodzinę Spychaj, Szafran, Witkowskich, Ratajczaków i księży z naszej parafii
                           2. + Antoniego Skórzewskiego - od sąsiadów z ul. Spółdzielczej

                              

PIĄTEK  15.12.2017

17.00 Garzyn : + Henryka Ratajczaka (17 r.) Jadwigę, Walentego, Jana, Łucję, Zdzisława, Stanisława Ratajczaków, Stanisławę Michalak, Antoninę, Władysława Marię, Zenona Maćkowiaków, Genowefę, Antoniego Wawrzyniaków, zm. w rodzinie Kasprzaków, Konopków, Maćkowiaków, Golembków i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin : 1. + Stanisława Marciniaka (27 r.), Mariannę, Idziego Marciniaków, Katarzynę, Maksymiliana Olejniczaków, Adama Dolacińskiego, Jana Majchrowicza oraz wszystkich zmarłych krewnych
                             2. + Andrzeja Chudzińskiego - od rodziny Jędro z Mierzejewa i od Piotra Smektała z rodziną z Mierzejewa 

                                                                         
SOBOTA 16.12.2017

15.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Majchrzycki - Wels-Majchrzycka 

18.00 Drobnin : 1. + Jana, Łucję Weberów, Franciszka, Anastazję Sorbickich, Franciszka Przybylskiego oraz za zmarłych z rodzin Weberów i Przybylskich
                             2. + Kazimierę Cieśla - od rodziny Stachowiaków z Łęki Wielkiej

                                                                                             

NIEDZIELA 17.12.2017

 8.00 Drobnin: 1.+ Franciszka Janiszewskiego (20 r.) Teresę i Franciszka Kuik oraz krewnych z rodziny Binkowskich, Janiszewskich i Maciejewskich
                               2. + Annę Maciołka – od cioci Basi, od kuzynki Małgosi z rodziną, i od kuzyna Przemka z rodziną                        

 9.30 Garzyn :     + Jadwigę Katarzyńską - od Matek Różańcowych

11.00 Drobnin:   1. + Stanisława Ryczkowskiego (25 r.)
                              2. + Czesława Muszyńskiego - od Renaty i Piotra z rodzinami
                             

 

1 Niedziela Adwentu - 03 grudnia 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  04.12.2017

17.00 Garzyn :    + Zenona Szczerbal

18.00 Drobnin :  1. + Franciszka Przybylaka
                              2. + Władysława Cwojdę - od sąsiadów
                            

WTOREK 05.12.2017

17.00 Garzyn :     + Olecha Matuszaka - od mieszkańców Garzyna z ul. Brzozowej, Kasztanowej i Kwiatowej

18.00 Drobnin : 1.+ Krystynę Matuszewską (2 r.)(im.) Pelagię, Stanisława Górczaków, Zofię, Jana Matuszewskich, Stefanię, Władysława Matuszewskich, Antoniego Sierackiego, Jana Pacholczyka, Zenona Maćkowiaka, Stanisławę i Stefana Musiał oraz wszystkich krewnych z rodziny
                                2. + Antoniego Skórzewskiego - od chrześniaka Oskara z rodziną i - od szwagra Zdzisława z rodziną

                            

ŚRODA 06.12.2017

17.00 Garzyn :   + Stanisławę Michalak - od męża i córki Arlety z rodziną

18.00 Drobnin : 1. + Helenę Maciejewską (r.), Wandę, Józefa Maciejewskich, , Mariannę, Stefana, Józefa Rutkowskich, Zenonę Otulakowską, Marię Nojman, rodzinę Mikołajczaków, Ignaszewskich, Wysockich i Kubackich
                              2. + Czesława Muszyńskiego - od siostry Elżbiety z mężem
                           

CZWARTEK  07.12.2017

17.00 Garzyn :    + Jana Matuszaka - od brata Henryka z rodziną

18.00 Drobnin : 1. + Stanisławę Florkowską (13 r.), Franciszka, Mariannę, Franciszkę i Jana, Florkowskich, Jana, Marię, Jana, Sylwestra, Romana Rosików, Jana, Stanisławę Józefiak, Jana Bartlewskiego i za wszystkich zmarłych z rodziny
                               2. + Andrzeja Chudzińskiego - od brata Krzysztofa z rodziną

PIĄTEK  08.12.2017 Niepokalane Poczęcie NMP

11.00 Drobnin :   + Helenę Tomkowiak - od syna z rodziną

17.00 Garzyn :    + Mariana Kmieć, Bronisławę, Józefa Kmieć Teresę, Jana Maćkowiak i za wszystkich zmarłych z rodziny oraz + Stanisława Puchacz (3 r.) Marię Puchacz, Mariana, Mariannę i Henryka Ciesielczyk, Zenona Dudziaka i Andrzeja Wróblewskiego, Zofię i Jana Majkut

18.00 Drobnin : 1.+ Bolesława Grys (r.), Damiana, Józefę, Władysława Grys, Helenę, Franciszka Juskowiaków, Pawła i Władysława Maćkowiaków, Halinę Piasecką, Dariusza Kajoch i o zdrowie w rodzinie
                                2. + Stanisława Klicha - od syna Ireneusza
                         

                       
SOBOTA 09.12.2017 Adoracja

18.00 Drobnin :  1. [+ Franciszka Grybskiego (21 r.), Helenę Grybską i zm. z rodziny]
                          2. + Zenona (13 r.), Stanisławę, Stanisława Andrzejczak, Franciszka Webera, za wszystkich krewnych zmarłych oraz o zdrowie w rodzinie                            

                                      

NIEDZIELA 10.12.2017

 8.00 Drobnin :   1. + Stanisława Jabłońskiego
                              2. + Władysława Cwojdę - od szwagra Teofila z żoną

 9.30 Garzyn :     + Pawła Lichego - od pracowników i właścicieli firmy „Cieśla”

11.00 Drobnin: 1. + Edmunda Fischer (28 r.). Genowefę, Stanisława Ratajczaków oraz zmarłych z rodziny Fischerów i Ratajczaków
                              2. + Kazimierę Cieśla - od syna Jacka z żoną i rodziną

 

Chrystusa Króla - 26 listopada 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  27.11.2017

17.00 Garzyn :   + Jadwigę Katarzyńską - od brata Władysława z rodziną

18.00 Drobnin : 1. + Bartka Hoszowskiego - od wychowawczyń, koleżanek i kolegów z klasy ze Szkoły Podstawowej w Drobninie
                             2. + Ryszarda Ginter - od szwagra Ireneusza z rodziną z Rychwała

WTOREK 28.11.2017

17.00 Garzyn :  + Gabrielę Piechel, Czesława, Andrzeja, Franciszkę, Jana Piechel, Ludwikę, Jana Muszyńskich, Stefana, Mariusza Andrzejewskich, Kazimierza Durskiego i zm. ks. prob.

18.00 Drobnin : 1. + Ewę Galik - od Kasi z rodziną i teściami
                             2. + Zdzisławę Biderman - od wnuka Karola z rodziną i od Marii Biderman z rodz.

 

ŚRODA 29.11.2017

17.00 Garzyn :  + Jana Kędzię (25 r.) Mariannę Kędzia (19 r.) zmarłych z rodziny Biernaczyków, Ratajczaków i Gierów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin : 1. + Mariana Gajewskiego (r.), Stanisławę i Mariana Machowiak, Zofię, Juliana i Józefa Gajewskich
                             2. + Stanisławę (r.) Adama, Antoniego, Józefę Olejniczaków, Michalinę, Ignacego, Feliksa Maślankiewiczów

CZWARTEK  30.11.2017

17.00 Garzyn :   + Bogdana Hądzlika - od koleżanek ze szkoły podstawowej Agnieszki, Patrycji i Izy

18.00 Drobnin : + Zdzisława Szczepaniaka (1 r.)

PIĄTEK  01.12.2017 I Piątek

17.00 Garzyn :    + Grażynę Ignaszewską (7 r.) oraz Wandę, Stanisława, Ryszarda Ignaszewskich i Jana Wilczkowiaka

18.00 Drobnin :  1. + Marię Muszyńską, Jadwigę i Kazimierza Sikorskich, Czesława Muszyńskiego
                              2. + Bronisława Dworzyńskiego - od rodziny Jędryczków z Bączegolasu

                        
SOBOTA 02.12.2017

18.00 Drobnin : 1. + Edmunda (r.), Mariannę, Jana, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Jadwigę, Ignacego Plewków, Floriana Szyrmer, Czesława Mikołajczaka
                              2. + Stanisława Nojmana (r.) zm. rodziców, Martę Flis i zm. krewnych

                                      

NIEDZIELA 03.12.2017

 8.00 Drobnin :  1. + Pelagię, Józefa Krychowskich i Edwarda Chudzińskiego
                          2. + Ryszarda Ginter - od cioci Grażyny z mężem, Roberta z rodziną i Agnieszki z rodziną

 9.30 Garzyn : + Zbigniewa Tarnowskiego (12 r.), Stanisławę, Mieczysława Tarnowskich, Pelagię, Antoniego, Rozalię, Piotra Szymańskich, Jadwigę, Walentego, Annę, Franciszka, Władysławę, Józefa, Helenę, Kazimierza, Justynę Dziedziców, Anielę, Władysława Spychała, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego, Olecha Matuszaka, Zbigniewa Adaszyńskiego

11.00 Drobnin:  1. + Edwarda Skrzypczaka (18 r.), Zofię Skrzypczak, Władysławę Gorwa i zmarłych z rodziny
                        2.+ Andrzeja Chudzińskiego - od Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Krzemieniewie i od wszystkich Druhów gminy Krzemieniewo

                           
                

33 Niedziela Zwykła - 19 listopada 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  20.11.2017

17.00 Garzyn : + Jerzego Wróbla – od rodziny Wilczkowiaków oraz za + Jana, Magdalenę, Jana Wilczkowiaków i Grażynę Ignaszewską

18.00 Drobnin :  + Władysławę, Hieronima Korczak, Zofię i Franciszka Gulczyńskich, Andrzeja Bajona oraz zm. z rodziny

WTOREK 21.11.2017

18.00 Drobnin : W 45-rocznicę ślubu Walerii i Ignacego w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad rodziną

 

ŚRODA 22.11.2017

17.00 Garzyn :   + Pawła Lichego - od wuja Janka z żoną z Karolewa

18.00 Drobnin : + Bartka Hoszowskiego – od Jacka z żoną i synami

CZWARTEK  23.11.2017

17.00 Garzyn :    + Dawida Misiaka - od pracowników firmy Euro-Komfort

18.00 Drobnin :  1. + Teresę Gajewską – chrześnicy Danki z rodziną z Krzemieniewa
                              2. + Ewę Galik - od rodziny Wasiółka

    

PIĄTEK  24.11.2017

17.00 Garzyn :    + Bogdana Hądzlika - od brata Tomasza z żoną, Wojtka i Mateusza

18.00 Drobnin :  1. + Leokadię, Marka, Andrzeja, Anetę Małychów, Jana, Józefę, Stanisława, Franciszka i Józefa Nadolny oraz Stanisława i Joannę Kołackich
                              2. + Andrzeja Chudzińskiego - od stowarzyszenia „Krzemianki” i od rodziny Skorupków z Mierzejewa

                        

SOBOTA 25.11.2017

18.00 Drobnin : 1. + Zofię, Adama, Mieczysława Rosadzińskich, Pelagię, Jakuba Sadowskich oraz za zmarłych z rodziny Galonów i Rosadzińskich
                             2. + Bronisława Dworzyńskiego - od bratanków Adama, Dariusza, Waldemara, Ireneusza z rodzinami
                 

NIEDZIELA 26.11.2017

 8.00 Drobnin :  1. + Agnieszkę i Jana Konurych, Mariannę, Ignacego Kobus i za wszystkich zmarłych krewnych z tych rodzin oraz za zmarłych księży proboszczów pracujących w tej parafii
                             2. + Ewę Galik – od sąsiadów

 9.30 Garzyn :   + Cecylię i Antoniego Matuszewskich, Helenę i Ludwika Tobółka

11.00 Drobnin:  1. (rez. Ratajski)
                            2. Z ok. 18-tej rocznicy urodzin Kamila podziękowanie Panu Bogu za dar życia i otrzymane łaski prosząc o zdrowie oraz błogosławieństwo Boże dla niego i jego rodziny