5 Niedziela Zwykła - 04 lutego 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  05.02.2018

17.00 Garzyn :  + Jadwigę Katarzyńską - od rodziny Anny Mikołajczak z dziećmi, Katarzyny Mikołajczak z córką i Lucyny Golembka

18.00 Drobnin :  + Stanisława Machowskiego, Jana, Antoninę Sinieckich, Stanisławę, Mariana Kaczmarków

                                              

WTOREK 06.02.2018

17.00 Garzyn :   + Olecha Matuszaka - od brata Tadeusza, żony i dzieci 

18.00 Drobnin : + Władysławę, Edmunda Zygner, Józefa Dworackiego, Jana Malesińskiego, Jana Nawrot i zm. z rodziny
         

ŚRODA 07.02.2018

17.00 Garzyn :  + Józefę Konieczną (2 r.) i za zmarłych w rodzinie: Antoniego, Mieczysława Koniecznych, Jana, Henryka, Stanisławę Szymańskich, Stanisławę, Tadeusza, Andrzeja Rojewskich, Janusza Pawlaka, Franciszkę Woźniak

18.00 Drobnin:   1. + Stefanię (8 r.), Marię, Józefa Mikołajczak Agnieszkę, Andrzeja Janiszewskich, Jana Malesińskiego, rodz. Mikołajczak, Mehr i Zygner
                               2. + Zofię Mehr (28 r.) Feliksa Mehr, zmarłych z rodz. Mehrów, Mikołajczaków i Ratajczaków

 

CZWARTEK  08.02.2018

17.00 Garzyn :    + Władysława Golembkę - od bratanicy Małgorzaty z rodziną

18.00 Drobnin :  + Czesława (2 r.), Teodorę (18 r.) i Józefa Żabickich, Stanisławę i Józefa Jaszczaków i zm. z rodziny

                                                              

PIĄTEK  09.02.2018

17.00 Garzyn :   1. + Karolinkę Wagner (26 r.), Stefanię i Józefa Wojtkowiak, Wandę, Ludwika, Jerzego i Pawła Wagner oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą do Serca Pana Jezusa i Matki Bożej o dalszą opiekę i szczęśliwą operację
                           2.+ Izę Wujczak (10 r.), Bronisławę, Franciszka, Henryka Glapiaków, zm. z rodziny Tobołów, Glapiaków i Baumów

18.00 Drobnin : + Jana (r.) Mariannę, Edmunda, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Jadwigę, Ignacego Plewków, Floriana Szyrmer, Czesława Mikołajczaka
                            

                                                                                                               
SOBOTA 10.02.2018

18.00 Drobnin : 1. Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Ali z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośba o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu
                              2. + Józefa Zajdla (1 r.) i o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie

                                                                                                                                                                                                      

NIEDZIELA 11.02.2018

 8.00 Drobnin:   + Irenę Pierecką - od brata Henryka z rodziną                     

 9.30 Garzyn :  + Kazimierza Karolczaka (1 r.), Mariana Nowickiego (25 r.) Leonardę, Zenona Nowickich, Aleksandrę, Zenona, Mateusza Merta, Władysławę, Ignacego Galon, Jana Pacholczyka, Pelagię, Edmunda Kasińskich, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Marię, Antoniego Skórzewskich, zm. księży prob. z parafii oraz dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin:  1. Za P a r a f i a n
                        2. + Stanisławę Chwaliszewską (r.), Romana i cała rodzinę Chwaliszewskich, Bartkowiaków, Grobelnych, Zofię i Ignacego Sikorskich, Aldonę Kasperską                            

4 Niedziela Zwykła - 28 stycznia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  29.01.2018

17.00 Garzyn :    + Janinę Musielak - od córki z mężem

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława Klicha - od brata Jana z żoną i rodziną
                              2. + Stanisława Klicha - od rodziny Prałatów

                                              

WTOREK 30.01.2018

17.00 Garzyn :     + Władysława Golembkę - od mieszkańców z ul. Kościelnej i Akacjowej

18.00 Drobnin : 1.+ Nikodema (r.), Wiktorię, Annę, Apolonię, Aleksandra, Bronisława Kamieniarz, Martę Józefa Antoniego Leśniewskich, Aleksandrę Stanisława, Sierackich, Stanisława Chudego, ks. Wacława Kusztelaka, Janinę, Antoniego Musielak i zm. ks. księży z naszej parafii
                          2.Z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Piotrusia (2 r. ur.) i Natalii (6 r. ur.) i z prośba o dalsze Błogosławieństwo Boże
         

ŚRODA 31.01.2018

17.00 Garzyn :  + Jana Malesińskiego, Władysława, Józefa, Pelagię Malesińskich, Edmunda, Władysławę Zygner, Jana Nawrota, Stefanię Mikołajczak, Sławka, Bronisława Baryga, Gabrielę Michałowską oraz zmarłych z rodzin Malesińskich, Zygnerów, Janiszewskich i Patelków.

18.00 Drobnin:  1. + Andrzeja Chudzińskiego - od teściów Glapiaków i Kołodziejów
                             2. + Andrzeja Chudzińskiego - od szwagierki Danuty z rodziną i teściowej

 CZWARTEK  01.02.2018

17.00 Garzyn :    + Bogdana Hądzlika - od rodziny Schope i wuja Naskręta

18.00 Drobnin : + Władysława Jędrzejczaka (21 r.) oraz za wszystkich zmarłych z rodziny Jędrzejczaków i Piczów, Teodorę i Stanisława Vonrath, Jadwigę Chwaliszewską i Krystynę Ryczkowską

                                                              

PIĄTEK  02.02.2018 Ofiarowanie Pańskie I Piątek

11.00 Drobnin : + Stanisława Majorczyka (14 r.) Stanisława Majorczyka, Władysławę, Feliksa Majorczyk, wszystkich zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierp.

17.00 Garzyn :    + Kazimierę Cieśla - od Czesławy Rzepeckiej z rodzin

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława Salamon (4 r.)
                            2.+ Walentego, Agnieszkę Skopińskich, Wojciecha, Helenę Kosmacińskich, Pelagię, Kazimierza Babskich, Janinę, Stanisława, Franciszka Skopińskich, Jana Bartlewskiego

                                                                                                               
SOBOTA 03.02.2018

18.00 Drobnin : 1. + Edmunda Wyrwę (12 r.) i Aldonę Kasperską (11 r.)
                             2. + Marcelego Ratajczaka (19 r.), Bognę Wawrzyniak i rodzinę Cichockich              
                                                                                                                                                               

NIEDZIELA 04.02.2018

 8.00 Drobnin:   + Andrzeja Chudzińskiego – od przyjaciół z Wałbrzycha                       

 9.30 Garzyn : Z okazji 80-tej rocznicy urodzin Józefa w podziękowaniu za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże 

11.00 Drobnin:  1. Za  P a r a f i a n
                             2. + Irenę, Eugeniusza Koladyńskich i zm. z rodzin Koladyńskich, Swojaków i Dutkiewiczów

3 Niedziela Zwykła - 21 stycznia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  22.01.2018

18.00 Garzyn :   Z okazji 55-lecia ślubu Genowefy i Jana (i z ok. 80 r. urodzin Jana) z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla jubilatów i ich rodziny

18.00 Drobnin :  + Stanisława (r.) Pelagię, Teresę, Kazimierza Juskowiaków i zm. z rodzin Musielaków i Gierów
                                                     

WTOREK 23.01.2018

18.00 Garzyn :    + Jadwigę Katarzyńską - od szwagierki Pelagii z Gostynia i rodziny Katarzyńskich i Lisowskich

18.00 Drobnin : + Stanisławę, Jana, Annę, Franciszka Józefiaków, Franciszkę, Jana Florkowskich, zm. z rodziny Florkowskich, Józefiaków, Annę, Mariana Fechnerów, Andrzeja Nowaka, Jana Rosika oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące           

                

ŚRODA 24.01.2018

18.00 Garzyn :   + Olecha Matuszaka - od siostry Janiny z rodziną

18.00 Drobnin:  + Andrzeja Chudzińskiego - od rodziny Brukiewiczów z Żelazna, Stankowa i Lubinia

 

CZWARTEK  25.01.2018

17.00 Garzyn :  + Władysława Golembkę - od rodziny Anny Mikołajczak z dziećmi Katarzyny Mikołajczak z córką i Lucyny Golembki

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława Kostrzewskiego
                              2. Z okazji 80 r. urodzin Franciszki o zdrowie i błogosławieństwo Boże

                                                              

PIĄTEK  26.01.2018

17.00 Garzyn :   +  Stanisławę Michalak - od syna Romana z rodziną

18.00 Drobnin :  + Edmunda Skorupkę (r.) Hannę Skorupka i zm. z rodziny

                                                                                            
                       
SOBOTA 27.01.2018

18.00 Drobnin : 1. + Adama Dolacińskiego, zm. rodziców: Stanisławę, Władysława Dolacińskich, Stanisława Marciniaka, Jana Majchrowicza, rodzinę Dolacińskich, Marciniaków i Olejniczaków
                               2. + Edwarda Żabę - (w r. ślubu) - od siostry Wiktorii z mężem i dziećmi i od chrześniaczki Kasi z rodziną
                                                                                                                                                               

NIEDZIELA 28.01.2018

 8.00 Drobnin:    1. Za  P a r a f i a n
                              2. + Kazimierza (r.), Bronisławę Jankowskich, Stanisławę, Adama Olejniczaków i zm. z rodziny


 9.30 Garzyn :  + Jadwigę (r.) Michała, Stanisława, Henryka, Iwonę Jankowskich, Stefanię, Stanisława, Zbigniewa, Leonarda Mielcarków i za zmarłych księży proboszczów

11.00 Drobnin: 1. + Józefę Mehr (r.) Bronisława, Halinkę, Jadwigę, Zdzisława, Stanisława Mehr, Bronisławę, Franciszka Skorupskich i zm. z rodzin Mehrów i Mikołajczaków oraz o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie
                               2. + Antoninę, Walentego, Mariannę, Stefana Józefiaków, Władysława Biernaczyka 

                          

 

 

2 Niedziela Zwykła - 14 stycznia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  15.01.2018

18.00 Garzyn :   + Jerzego Wróbla - od ciotki Maryli z całym kuzynostwem Szulców z Garzyna

18.00 Drobnin : + Annę Maciołka - od Julity z mężem i dziećmi
                                                     

WTOREK 16.01.2018

18.00 Garzyn : + Jadwigę Chwaliszewską (4r.), Władysława Jędrzejczaka izm. z rodziny oraz z podziękowaniem do Serca Jezusowego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy za otrzymane łaski z okazji 90-tych urodzin Franciszka z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata 

18.00 Drobnin : + Edwarda Żabę - od żony              

                

ŚRODA 17.01.2018

18.00 Garzyn :    + Pawła Lichego - od całej rodziny Kręciołek z Gostynia

18.00 Drobnin: + Józefę Niedzielską (2 r.) Stanisława Niedzielskiego, Jana, Franciszkę Niedzielskich, Stefana, Stanisławę Koniecznych oraz wszystkich krewnych z rodziny

 

CZWARTEK  18.01.2018

17.00 Garzyn :    + Bogdana Chądzlika - od Barbary, Jana Danielczak i Marty z rodziną 

18.00 Drobnin :  + Helenę Tomkowiak - od całej rodziny Bąk z Mościszek
                                      
                            

PIĄTEK  19.01.2018

18.00 Garzyn :     + Stanisławę Michalak - od syna Marka z rodziną

18.00 Drobnin : + Andrzeja Chudzińskiego - od szwagra Marka z rodziną i + Marię Wolną - od męża Władysława z synem Przemysławem, Żoną i dziećmi

                                                                                            
                       
SOBOTA 20.01.2018

18.00 Drobnin : 1. + Zdzisława Tomczaka ( z ok. dn. dziadka) – od wnuków oraz +Mariannę i Stanisława Tomczaków, Anielę i Władysława Dawidziaków

                           2. Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Artura z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu

                                                                                                                                      

NIEDZIELA 21.01.2018

 8.00 Drobnin:    1. Za  P a r a f i a n
                              2. + Pelagię, Józefa Andrzejewskich, Stanisława i Antoninę Domagałów i zm. z rodziny                            
                                             

 9.30 Garzyn : + Helenę, Tadeusza Szymkowiaków, Stanisława Jankowskiego oraz zmarłych z rodzin Adamczaków i Szymkowiaków

11.00 Drobnin: 1. Z okazji 1-szej rocznicy urodzin Majki z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu
                            2. Z okazji 50-tej rocznicy ślubu Łucji i Aleksandra z podziękowaniem Matce Bożej a zdrowie i wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo dla jubilatów i całej rodziny

 

 

Niedziela Chrztu Pańskiego - 07 stycznia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  08.01.2018

18.00 Garzyn :   + Olecha Matuszaka - od szwagierki Krysi, szwagra Jarosława z rodziną, oraz Kuzynki Zeni z córką Jolą

18.00 Drobnin :  + Jolantę Wasiółka (5 r.), Bolesława, Magdalenę, Stanisława i Mariana Wasiółków i Józefa Nowaka
                      
                              

WTOREK 09.01.2018

18.00 Garzyn : + Reginę Rybakowską (5 r.) Alojzego Rybakowskiego, Stanisława, Barbarę, Walentego Szymkowiak, Leszka, Bronisława Adamczak, Mariana Kmieć, Janinę Musielak, Jadwigę Katarzyńską – od rodzin Szymkowiaków i Wawrzyniaków oraz za zmarłych z rodzin Rybakowskich i Maćkowiaków

18.00 Drobnin :  + Stanisława Klich - od syna Waldemara z rodziną                

                

ŚRODA 10.01.2018

18.00 Garzyn : + Czesława Skorupkę (5 r.) oraz Pelagię, Antoniego Skorupkę i zmarłych z rodziny Skorupków, Webrów, Irenę i Kazimierza Kowalczyków i zm. z rodziny Kowalczyków, Nowaków, Kmiecików i księży prob. i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin: + Cecylię Kamieniarz (r.) Krystynę (r.), Alojzego Kamieniarz, zm. z rodziny, Mariana Klabika, Włodzimierza Wunsz i o szczęśliwą operację

 

CZWARTEK  11.01.2018

18.00 Garzyn :  + Jadwigę Katarzyńską - od rodzin Hądzlików, Kaźmierczaków i Musielaków oraz za + Władysława Golembkę - od chrześnicy Janiny z rodziną, od Mirosława z rodziną 

18.00 Drobnin : + Andrzeja Chudzińskiego - od rodziny Rozwalków i Henryka Dawidziaka
                             
                           
                            

PIĄTEK  12.01.2018

18.00 Garzyn : + Franciszka (r.) Józefę, Agnieszkę, Franciszka Tomczak, Franciszkę, Marię, Helenę, Irenę, Rocha Naskręt, Stanisławę, Jana, Jana Kaźmierczak, Bogdana, Jerzego Hądzlika i ks. Władysława Koszykowskiego

18.00 Drobnin :  + Józefa Rutkowskiego, Halinę, Edmunda Kubackich

                                                                                            
                       
SOBOTA 13.01.2018

18.00 Drobnin : 1. + Jana Pawłowskiego (r.) Jadwigę, Jana Pawłowskich, Mariannę i Franciszka Gajewskich
                             2. + Jerzego Maćkowiaka (6 r.) Stanisława Machowskiego, Zygmunta Maćkowiaka

                            
              
                                                                          

NIEDZIELA 14.01.2018

 8.00 Drobnin:   1. Za Parafian
                             2.+ Stanisławę, Franciszka, Grzegorza, Ryszarda Ginter, Aleksandrę Glapiak             
                                             

 9.30 Garzyn : + Władysławę Galon (r.) Ignacego Galon, Stanisławę, Ignacego Karolewicz, Stefanię, Antoniego Skórzewskich, Mateusza Mertę, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Pelagię, Edmunda Kasińskich, Kazimierza Karolewicza, Jana Pacholczyka, Jana, Balbinę, Walentynę Kempa

11.00 Drobnin: + Mariannę, Jana, Edwarda, Stefana, Aleksandrę Karpińskich, Zofię, Ignacego, Piotra Gierów, Marię Śmiejczak, Daniela Majchrzak, Stanisławę, Edmunda Koniecznych, Krzysztofę Drożdż, Olecha Matuszak oraz o szczęśliwą operację i zdrowie