Niedziela Miłosierdzia Bożego - 08 kwietnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  09.04.2018

11.00 Drobnin :   + Marię Wolną - od rodziny Stróżyńskich z Łęki Małej i - od rodziny Gwoździów z Ostrowa i rodziny Kroików z Wrocławia

17.00 Garzyn :      + Stanisławę Michalak - od Matek Różańcowych

18.00 Drobnin : + Feliksa (r.) Franciszkę, Czesława Urbanowskich, Teodozję, Edmunda Leśniaków, Joannę, Stanisława, Bolesława Sikorów oraz Księży Proboszczów zmarłych w tutejszej parafii


WTOREK 10.04.2018

17.00 Garzyn :    Pogrzebowa + Halinę Stachowiak – od męża i syna

18.00 Drobnin:   1. + Leokadię, Maksymiliana Olejniczak, zm. z rodzin Olejniczak i Malepszy
                              2. + Krzysztofa Średniawę - od siostry Basi z rodziną
                       

ŚRODA 11.04.2018

17.00 Garzyn :  + Urszulę i Stanisława Wawrzyniak – od teściów z Garzyna z rodziną, + Jana, Zygmunta Mika, Władysławę, Łukasza Kędziora, Marię, Tadeusza Wawrzyniak, Gabrielę Michałowską, Zofię Patelka, zm. z rodzin Mików, Kasińskich, Kędziora

18.00 Drobnin :  1. + Zofię Sterna (r.) Piotra Sternę, Weronikę i Walentego Łagodów oraz zmarłych z rodziny Weber
                              2. + Zdzisława Kaczmarka - od kuzynki Justyny z mężem, córkami i ich rodzinami


CZWARTEK 12.04.2018

17.00 Garzyn :   + Józefa Baum (5 r.) Tadeusza, Irenę Baum, Marię, Michała, Andrzeja, Jana Michałek, Marię Józefiak, Izabelę Wujczak oraz zmarłych z ich rodzin 

18.00 Drobnin : 1. + Krystynę Cugier (3 r.) Leona Cugiera i rodziców: Władysławę i Ludwika Cugierów, Helenę i Mieczysława Pietrzak
                               2. + Franciszkę Krawczyk - od rodziny Ratajskich
                         
                                                           

PIĄTEK 13.04.2018

17.00 Garzyn :  + Edmunda Mika (7 r.) Rafała, Helenę, Czesława, Józefa Mika, Stanisławę, Leona, Zdzisława, Różę Grochowskich, Henryka Markowskiego, Stanisława Andrzejczaka   

18.00 Drobnin :  Z podziękowaniem za szczęśliwą operację Teresy i Ireneusza i z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże

 

SOBOTA 14.04.2018

16.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Nowacki – Wawrzyniak

18.00 Drobnin :  1. + Jana Krajewskiego, córkę Stefanię, Tadeusza Matejewskiego, rodziców z obu stron i bliskich z rodziny
                              2. Z okazji 1 rocznicy urodzin Zuzanny o Boże Błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia

   
                                                                                                                                                                                                                  

NIEDZIELA  15.04.2018

 8.00 Drobnin:   1. + Annę Maciołka - od klasy Va z wychowawczynią i rodzicami
                             2. + Annę Maciołka - od sąsiadów z ul. Wiejskiej

9.30 Garzyn :   + Helenę (r.) Kazimierza dziedzic, Justynę, Jadwigę, Walentego, Franciszka, Annę, Józefa, Władysławę Dziedzic, Franciszka, Michalinę Nowackich, Władysława, Anielę Spychałów, Antoniego, Pelagię Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego, Olecha Matuszaka

11.00 Drobnin:  1. + Stefanię Jabłońską (14 r.)
                             2. + Andrzeja Chudzińskiego - od koleżanek i kolegów z klasy Szkoły Podst.

Niedziela Wielkanocna - 01 kwietnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOC  02.04.2018

  8.00 Drobnin : + Zofię Janowicz, Jana Łucjana Kędzierskich, Stanisławę, Ignacego Stachowiak, zm. z rodzin: Kędzierskich, Stachowiaków, Urbaniaków, Władysława Mroza oraz za ks. Floriana Libnera i Kazimierza + Zofię Janowicz, Jana Łucjana Kędzierskich, Stanisławę, Ignacego Stachowiak, zm. z rodzin: Kędzierskich, Stachowiaków, Urbaniaków, Władysława Mroza oraz za ks. Floriana Libnera i Kazimierza Zacharzewskiego

  9.30 Garzyn :  + Henryka Szymańskiego (14 r.) i za zm. w rodzinie” Jana, Stanisławę Szymańskich, Antoniego, Józefę, Mieczysława Koniecznych, Tadeusza, Stanisławę, Andrzeja Rojewskich, Janusza Pawlaka, Franciszkę Woźniak, Janusza Pawlaka, Franciszkę Woźniak

11.00 Drobnin :   1. + Edwarda Żabę - od sąsiadów z ul. Wiejskiej, Spółdzielczej i Sportowej
                                2. + Edwarda Żabę - od rodziny Glapiaków
 

WTOREK 03.04.2018

17.00 Garzyn :    + Jadwigę Katarzyńską - od chrześniaczki Ewy z rodziną

18.00 Drobnin:   1. + Halinę Kasińską, Władysławę, Zygmunta Kasińskich, Walerię Karolewicz
                               2. + Irenę Pierecką - od siostry Krystyny z mężem
                            

ŚRODA 04.04.2018

17.00 Garzyn :    + Teresę Konieczną - od córki Jolanty z mężem i rodziną

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława Klicha - od siostrzeńca Mirosława Więckowiak z rodziną
                              2. + Stanisława Klicha - od Wojciecha Lasika z rodziną

     

CZWARTEK 05.04.2018

17.00 Garzyn :     + Janinę Musielak - od syna Leonarda z rodziną i Heleny Wojnowskiej

18.00 Drobnin :  + Helenę Grybską (4 r.) i Franciszka Grybskiego
                            
                                                           

PIĄTEK 06.04.2018

16.00 Drobnin :  Z okazji 40-tej rocznicy Ślubu Zdzisławy i Zbigniewa z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie

17.00 Garzyn :      + Stanisławę Michalak - od rodziny Fiszerów z Kąkolewa

18.00 Drobnin :   + Andrzeja Chudzińskiego - od Franciszka Niedzielskiego, Waldemara Niedzielskiego z rodziną i Anety Dmitrzak z rodziną

 

SOBOTA  07.04.2018

18.00 Drobnin :    1. + Wojtka Szymańskiego
                             2. Z okazji 80-tej rocznicy Urodzin Heleny z podziękowaniem za wszystkie otrzymane laski z prośbą o opiekę matki Najświętszej, zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia dla jubilatki i całej rodziny                                            
                                                                                                                                                                                       

NIEDZIELA  08.04.2018

 8.00 Drobnin:     1. Z a  P a r a f i a n
                               2. + Józefa Majchrzaka, Franciszkę i Józefa Majchrzaków, Jadwigę, Stefana i Sylwestra Maćkowiaków

 9.30 Garzyn :     + Stefana Koniecznego (2 r.)

11.00 Drobnin:  1.+ Annę Maciołka - od kolegów i koleżanek z rocznika 1980 z wychowawczyniami Panią Cieślą i Panią Pacholczyk
                               2. + Kazimierę Cieśla - od Pietrowskich z Łęki Wielkiej

Niedziela Palmowa - 25 marca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  26.03.2018

17.00 Garzyn :   + Andrzeja Piechel (4 r.) Gabrielę, Czesława, Franciszkę, Jana Piechel, Ludwikę, Jana Muszyńskich, Kazimierza Durskiego, Henryka Grabowskiego oraz zmarłych proboszczów

18.00 Drobnin :  + Tomasza i Jadwigę Strzelskich, Szczepana, Teklę, Antoniego, Katarzynę Grysów, Barbarę Wróblewską, zm. z rodzin Strzelskich, Grysów, Wróblewskich

 

WTOREK 27.03.2018

17.00 Garzyn :   + Romana Staniszewskiego (r.) Władysławę, Leona Staniszewskich i zm. z rodziny Jasiniaków

18.00 Drobnin:  + Wojciecha Kaczmarka (3 r.)
                            

ŚRODA 28.03.2018

18.00 Drobnin : 1. + Franciszkę Cichowlas (5 r.) Czesława Cichowlas, Stefanię Majek, zm. z rodziny i ks. kan. Czesława Górznego
                             2. + Walentego (14 r.) Annę Maśląkowskich, Zofię, Piotra Sternów, Łucję, Józefa Mielcarków

      

WIELKI CZWARTEK 29.03.2018

18.00 Drobnin :  Msza Wieczerzy Pańskiej - w intencji naszych księży o błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej
                            
                                                           

WIELKI PIĄTEK 30.03.2018

18.00 Drobnin :  Liturgia na cześć Męki Pańskiej 

           
WIELKA SOBOTA 31.03.2018

18.00 Drobnin :  Wigilia Paschalna, Rezurekcja i Procesja
                              1. Z a  P a r a f i a n
                    2. + Stanisława Dudę (12 r.) Stanisława Kuśnierka (26 r.) i Wiktorię Szkudlarczyk (32 r.)                    
                                                                                                                                                                                           

NIEDZIELA WIELKANOC  01.04.2018

 8.00 Drobnin:   + Bognę Wawrzyniak (ur.)

 9.30 Garzyn :  + Władysławę Rosik (33 r.), Tadeusza (1 r.) Rosik, Helenę i Helenę, Tadeusza, Szczepana Ptaszyńskich, zm. z rodzin Rosików, Gierczyków, Ptaszyńskich, Stawińskich, Wilczyńskich, Raburów i Stilerów

11.00 Drobnin:  1. + Eugeniusza Nalewskiego (2 r.)
                             2. Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Miłosza , aby Pan Bóg Mu błogosławił w dorosłym życiu

5 Niedziela W. Postu - 18 marca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  19.03.2018

17.00 Garzyn :  + Pelagię Szymańską (r.) Antoniego, Rozalię, Piotra Szymańskich, Zbigniewa, Stanisławę, Mieczysława Tarnowskich, Walentego, Jadwigę, Franciszka, Annę, Józefa, Władysławę, Kazimierza, Helenę, Justynę Dziedziców, Władysława, Anielę Spychała, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego Olecha Matuszaka

18.00 Drobnin :   1. + Władysławę, Stanisława, Krystynę, Edwarda, Bernadetę, Marcina Spychałów
                               2. + Józefa i Kazimierę Tatuszka, Zenona Lira, Marię Skurzybut, Wacława Kowalskiego, Tadeusza Adamczyka
                     

WTOREK 20.03.2018

17.00 Garzyn :   + Władysława Golembkę - od rodzin Kaźmierczak, Przybyłowicz i Hądzlik

18.00 Drobnin:  1. + Grażynę Majchrzak
                             2. + Irenę Pierecką - od córki Marzeny z synam
i

 

ŚRODA 21.03.2018

17.00 Garzyn :   + Jadwigę Katarzyńską od rodzin Karolczyków i Grochowych

18.00 Drobnin:  + Edwarda Żabę, Julię, Stanisława, Dominika Walkowiak i za wszystkich zmarłych z rodziny
                           

CZWARTEK  22.03.2018

17.00 Garzyn :   + Janinę Musielak - od prawnuków Basi, Agnieszki, Joli, Sebastiana, Klaudii, Bronka, Nikodema i Franciszka Kamieniarz

18.00 Drobnin : + Jadwigę, Zygmunta Szymańskich, Stanisławę, Jana, Marię, Franciszka, Józefa, Stanisława Bartkowiak, Ludwikę, Wojciecha Kowalczyk
                            
                                                           

PIĄTEK  23.03.2018

17.00 Garzyn :    + Alfonsa Karolczyk (r.), Annę, Czesławę, Mariana Karolczyków, Władysława Grochowego i wszystkich zmarłych z rodzin Karolczyków, Grochowych i Katarzyńskich

18.00 Drobnin : + Krystynę, Bolesława Karolczyk, Wiktorię, Stanisława Tomczak, Zygmunta Konowalczyka i zmarłych z tych rodzin 

           
SOBOTA 24.03.2018

18.00 Drobnin :  1. + Jana Górskiego i zm. z rodziny
                          2.+ Teresę i Stanisława Florczaków, Bronisława Bartmana i Anielę Waldmajer i zm. z rodzin Florczaków i Spychajów i zm. ks. prob.
                        
                                                                                                                                                                                                     

NIEDZIELA 25.03.2018

 8.00 Drobnin:   + Czesława Przybylskiego i zm. z rodzin Przybylskich, Mrozków, Janasów i Zenona Gbiorczyka

 9.30 Garzyn :    + Stanisławę Michalak - od rodzin Biernatów, Karolczyków, Borowskich oraz Maćkowiaków

11.00 Drobnin:  1. Z a  P a r a f i a n
                             2. + Marię Wolną - od rodzin Kaczmarków i Chrząstowskich oraz Banachów i Wasiółków i - od rodzin Karolczyków, Konowalczyków i Małeckich  

4 Niedziela W. Postu - 11 marca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  12.03.2018

17.00 Garzyn :   + Władysława Spychałę, Stanisława Witczaka (20 r.) Aniele Spychała, Irenę Witczak, Mariana Rosińskiego, zm. z rodziny Dziedziców i Spychałów, Zbigniewa Tarnowskiego, Pelagię i Antoniego Szymańskich, Stanisława Tobołę, Olecha Matuszaka oraz podziękowanie Panu Bogu za szczęśliwą operację z prośbą o łaskę uzdrowienia i szybki powrót do zdrowia

18.00 Drobnin :  1. + Jolantę, Bolesława, Mariana, Magdalenę, Stanisława Wasiółka i Józefa Nowaka
                              2. + Marię Wolną - od brata z rodziną i od bratowej Mirki z rodziną
                                                                         

WTOREK 13.03.2018

17.00 Garzyn :  + Władysława Golembkę - od kuzynki z rodzinami Fabichów, Ratajczaków, Bassów, Maciejewskich, Konopków i Ratajczaków

18.00 Drobnin: + Eugeniusza Szczepaniaka, Jacka Szczepaniaka, Władysławę, Józefa Maćkowiaków, Stanisławę, Jakuba Olejniczaków

 

ŚRODA 14.03.2018

17.00 Garzyn :   + Piotra Pazoła (3 r.)

18.00 Drobnin:  + Mariannę i Józefa Stachowiak i zm. z rodziny Stachowiaków i Bożenę Jakubowską
                           

CZWARTEK  15.03.2018

17.00 Garzyn : + Stanisława Kaczmarka (21 r.), Stanisławę i Andrzeja Kaczmarków, Józefa i Jadwigę Zajdlów, Józefa Zajdla, Mariana i Marię Łukaszewskich i za zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin : + Władysławę, Ludwika Cugier, Leokadię, Maksymiliana Olejniczak, Krystynę, Leona Cugier i Jana Maćkowiaka
                            
                                                           

PIĄTEK  16.03.2018

17.00 Garzyn :   + Teresę Konieczną - od męża Stanisława

18.00 Drobnin : + Franciszkę Krawczyk - od brata Andrzeja z żoną i od bratanicy Doroty z rodziną 

           
SOBOTA 17.03.2018

18.00 Drobnin : 1. + Zygmunta, Pelagię Stanisława Zyberów, Katarzynę, Pelagię Wawrzyńca Szperlików i zm. z rodziny
                            2. + zmarłych rodziców: Jadwigę, Franciszka Pawelskich, Stanisławę, Józefa Konopa oraz za wszystkich zmarłych w rodzinie
                                                                                                                                                                                                     

NIEDZIELA 18.03.2018

 8.00 Drobnin:  1. + Pelagię i Józefa Krychowskich, Pelagię i Józefa Lutowicz, Władysławę Biskup, Henryka Medyńskiego, Jana Pewnego, Mieczysława Zygner i zmarłych dziadków
                             2. + Edwarda Żabę - od córki Doroty z mężem i córkami

 9.30 Garzyn :  + Edwarda Rzepeckiego (5 r.), Marcina Cieślę, Walentynę, Jana Majchrzak, Stanisławę, Jana Rzepeckich, Jadwigę Chwaliszewską, Joannę i Franciszka Przesieckich, Jadwigę Beczkowską, Joannę Kapuścińską oraz za rodziny Niedzielskich, Sikorskich, Kolanów, Nojmanów i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin: 1. Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Mateusza z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu
                               2. + Antoniego (15 r.), Jadwigę Błaszyk i Idziego Hudego