31 Niedziela Zwykła - 30 października 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 31.10.2022            

17.00 Garzyn :     + Władysława Mazur - od córki z mężem, Agnieszki i Marcina z rodzinami

18.00 Drobnin :   1. + Jarosława Janinę Czesława Kasińskich, Mariannę, Władysława, Grzegorza i Romana Koniecznych

                                2. + Kazimierza Pietrowskiego - od rodziny Gierów z Oporowa

 

WTOREK 01.11.2022  Wszystkich Świętych 

08.00 Drobnin :    + Czesława Piechel (24 r.) Gabrielę, Andrzeja, Franciszkę, Jana Piechel, Ludwikę, Jana Muszyńskich, Stefana, Mariusza Andrzejewskich, Annę, Kazimierza Durskich, zm. ks. Proboszczów oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

09.30 Garzyn :      + Antoniego Baum (r.) Katarzynę, Annę, Mieczysława, Witolda Baum, Genowefę i Rafała Glapka

12.30 Cmentarz :  Za Parafian 

 

ŚRODA 02.11.2022  Dzień Zaduszny

11.00 Drobnin :    1. + Stefanię Przybylską - od Heleny Janas z rodziną

                                2. + Kazimierę Janas - od brata z Rodziną

17.00 Garzyn :     + Jana (r.) Mariannę, Krystynę Skorupka, Stefanię i Franciszka Lesterów, zm. z rodziny Skorupków, Wozignoji, Dominika Dopierałę oraz o zdrowie w rodzinie

18.00 Drobnin :    1. + Gabrielę Małecką - od córki Jadwigi z synem Wojciechem i od wnuka Macieja z żoną i córkami

                                2. + Mariana Kąkolewskiego - od żony Teresy

 

CZWARTEK 03.11.2022

17.00 Garzyn :  + Stanisławę Michalak (5 r.) Mariannę, Władysława, Erykę, Jana, Franciszka, Michalaków, Teresę, Henryka Ratajczaków, Antoninę, Władysława, Marię, Zenona Maćkowiaków i wszystkich zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :   + Franciszkę Kluk - od Stanisławy z rodziną, Mieczysława z rodziną, Mirosławy z rodziną i Małgorzaty z rodziną

 

PIĄTEK 04.11.2022

17.00 Garzyn :   + Teresę Maćkowiak (r.) Jana Maćkowiak, Elżbietę, Floriana Szyrmer, Mariana Kmieć i wszystkich zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin : 1. + Stanisławę i Feliksa Pawlak, Stanisławę, Antoniego Kirelus, Halinę, Stefana Glapiak, Eugenię Nadolną, Elżbietę Wierzba

                                2. + Pawła Hylaka - od rodziny Leciejów i Kwiatkowskich

                            

SOBOTA 05.11.2022  

18.00 Drobnin :    1. + Marię i Stanisława Galon, Stanisława Kriger i Krzysztofa Koczorowskiego

                                2. Z okazji 45 r. ślubu Jana i Danuty z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia 

                                              

NIEDZIELA 06.11.2022

08.00 Drobnin :   + Marię Olejniczak - od rodziny Ratajskich    

09.30 Garzyn :    + Mariana Pachurę (2 r.), Pelagię i Antoniego Pachura 

11.00 Drobnin :  1. + Marcina Cieśla, Edwarda Rzepeckiego (im.) oraz + Kazimierę Cieśla, Mirosławę, Pawła Walkowiak, Jadwigę Beczkowską i zmarłych z rodziny

                               2. + Jana Dudkiewicza - od rodziny Swojaków z córkami i - od rodzin Koladyńskich i Wojterów

30 Niedziela Zwykła - 23 października 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 24.10.2022            

17.00 Garzyn :     + Józefę, Michała, Jana, Stanisława Kubiaków, Gertrudę, Bronisława Ziemlińskich, Irenę, Bronisława Borowiak

18.00 Drobnin :   1. + Franciszka Czesławę i Czesławę Szczęsnych i Monikę Kaźmierowską

                               2. + Zofię Jankowiak - od syna Kazimierza z żoną i wnuka z rodziną

 

WTOREK 25.10.2022 

17.00 Garzyn :     + Marię Pietrowicz - od wnuka Artura z rodziną

18.00 Drobnin :   1. + Stefanię Ryczkowską - od sąsiadów i przyjaciół i od rodziny Kaźmierczaków ze Smogorzewa

                                2. + Franciszkę Kluk - od rodziny Prachnio z rodziną

 

ŚRODA 26.10.2022 

18.00 Drobnin :   1. + Stanisławę Juskowiak - od syna Leszka z żoną i wnuczki Marty z rodziną

                               2. + Kazimierę Janas - od Darka z rodziną

 

CZWARTEK 27.10.2022

17.00 Garzyn :    + Krystynę Zając - od syna Krzysztofa z rodziną

18.00 Drobnin :  1. + Bronisława Rosińskiego (6 r.) Stanisława, Mariannę, Mariana Rosińskich, Ignacego, Franciszkę, Jana, Marię, Franciszką Smektałów, Bolesława Czwojdraka i za zmarłych krewnych

                               2. + Ignacego (r.), Jadwigę Plewka, Mariannę, Edmunda, Jana, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Elżbietę, Floriana, Cecylię, Stefana Szyrmer, Stanisławę, Czesława Mikołajczak

 

PIĄTEK 28.10.2022

17.00 Garzyn :     + Bronisława Sikorskiego - od siostry Władysławy z córkami Aleksandrą, Wiesławą z rodziną, Renatą z rodziną

18.00 Drobnin :    1. + Krystynę i Zygmunta Kowalczyk (r.)

                                2. + Zofię Kaczmarek - od siostrzenic Emilii, Danuty i Joanny z rodzinami

                            

SOBOTA 29.10.2022  

18.00 Drobnin :   1. + Helenę Kuśnierek (18 r.) i Monikę Radzewicz (6 r.)

                               2. + Mariannę Musielak - od chrześnicy Eli z Kaziem z Krzemieniewa

                                              

NIEDZIELA 30.10.2022

08.00 Drobnin :   + Władysława, Marię, Franciszka Przybylak, Lucjana Konatowskiego, Martę, Czesława Perek, Dominika Dopierałę, o zdrowie dla syna Jacka i prawnuka Maksymiliana o wieczne szczęści i radość w niebie oraz zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

09.30 Garzyn :    + Stanisławę Sikorską (1 r.)

11.00 Drobnin :  1. + Stefana i Mariannę Spławskich oraz zm. z rodz. Spławskich i Rosików

                              2. + Stefana, Joannę, Henryka Nowak i zm. z rodziny Nowaków i Elżbietę Urbaniak

 

29 Niedziela Zwykła - 16 października 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 17.10.2022            

17.00 Garzyn :    + Jadwigę Chwaliszewską, Władysława Jędrzejczaka, Stanisławę i Jana Rzepeckich, Mariannę i Michała Chwaliszewskich oraz za zmarłych z rodzin Rzepeckich, Sikorskich i Nojmanów 

18.00 Drobnin :   1. + Urszulę Siniecką - od rodziny Kwineckich z Piasków

                               2. + Stefanię Przybylską - od pracowników „Biedronki” 

   

WTOREK 18.10.2022 

18.00 Drobnin :  1. + Stefanię, Antoniego, Stanisławę, Tomasza Skórzewskich, Stanisławę, Ignaca Karolewicz, Krzysztofa Głód, Kazimierza Dodot

                               2. Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Macieja o Boże błogosławieństwo w dorosłym życiu i o zdrowie w rodzinie

 

ŚRODA 19.10.2022 

17.00 Garzyn :     + Bronisława Sikorskiego - od siostry Anieli, rodziny Raburskich i rodziny Kolasińskich

18.00 Drobnin :    1. + Za zm. z rodz. Łukaszewskich, Nawrockich i Kaźmierczaków

                                2. + Łukasza Raburskiego - od chrzestnej z rodziną

 

CZWARTEK 20.10.2022

17.00 Garzyn :     + Grażynę Turowską (ur.)

18.00 Drobnin :   + Franciszkę, Franciszka, Andrzeja Gembiak, Stanisławę i Stefana Wawrzyniak, Antoninę Jędrowiak i wszystkich zmarłych z rodziny

 

PIĄTEK 21.10.2022

17.00 Garzyn :     + Stefana (2 r.), Pelagię, Stanisława, Helenę, Jana Klupsz, Kazimierę, Kazimierza, Bogdana Adamczak, Czesława Adamiaka, Anielę, Zenona Picz, Władysława Dudka i za zmarłych z rodzin Jankowiaków, Prałatów i Musielaków

18.00 Drobnin :  1. + Janinę, Stefana, Janusza, Jerzego Banach, Barbarę, Ignacego, Wojciecha Pogodów, Krystynę, Alojzego Makusz

                                2. + Krystynę Korbik - od rodziny Kaźmierczaków

                            

SOBOTA 22.10.2022     

16.00 Garzyn :    Z okazji 50-rocznicy ślubu Marii i Stanisława z podziękowaniem za zdrowie i otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą i Matki Najświętszej nad całą rodziną

18.00 Drobnin :   1. + Stanisławę Górską i Jana Górskiego

                               2. + Genowefę Grobelną - od rodzin  Chwaliszewskich, Kasperskich, Matejewskich, Sikorskich i Wawrzyniaków i od rodzin Kurasiaków z Drobnina, Zarembów z Kosowa i Sikorskich z Goli

                                              

NIEDZIELA 23.10.2022

08.00 Drobnin :    + Jana Ludwiczaka (4 r.) 

09.30 Garzyn :  + Bogdana, Jerzego, Helenę, Józefa Hądzlik, Józefę, Franciszka Tomczak, Irenę, Stefana Naskręt, Karolinę Szymczak, Edwarda Kaźmierczak, Marka Schöpe, Ks. Władysława Koszykowskiego, ks. proboszczów oraz w pewnej intencji Bogu wiadomej 

11.00 Drobnin :   1. + Czesławę Niedzielską (8 r.) Emilię i Mieczysława Dmitrzaków, Andrzeja Chudzińskiego i wszystkich zmarłych z rodziny

                               2. + Marcina Cieśla (6 r.) Edwarda Rzepeckiego, Kazimierę Cieśla, Mirosławę, Pawła Walkowiak, Józefa Niedzielskiego, Jadwigę Beczkowską, Mariannę, Wiesława Kapuścińskich oraz zmarłych z rodzin: Rzepeckich, Majchrzaków, Cieślów i Śmiejczaków

14.00 Drobnin :  Z okazji 60-lecia ślubu  Jadwigi i Bolesława do Najświętszego Serca Jezusowego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny 

28 Niedziela Zwykła - 09 października 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 10.10.2022            

18.00 Drobnin :    1. + Aldonę, Zofię, Ksawerego Kasperskich, Genowefę Grobelną - od rodzin Banachów i od mieszkańców wioski Drobnin 

                                2. + Stanisława Sikorskiego - od Doroty i Krzysztofa Grobelnych

   

WTOREK 11.10.2022

17.00 Garzyn :   + Bronisława Sikorskiego - od wnuczki Pauliny z mężem i dziećmi, wnuczki Kasi z Kamilem, wnuka Szymona z żoną, wnuka Michała i wnuczki Marysi

18.00 Drobnin :   + Janusza Szymańskiego (1 r.)

 

ŚRODA 12.10.2022 

17.00 Garzyn :     + Pawła Hylaka- od chrzestnego z rodziną

18.00 Drobnin :  + Walentego, Franciszka Adamskich, za zm. z rodziny Lemańczyk oraz z okazji 92-rocznicy urodzin Urszuli z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej 

 

CZWARTEK 13.10.2022

17.00 Garzyn :     + Edwarda Hamrol – od współpracowników byłego POHZ Garzyn

18.00 Drobnin :   + Franciszka Kołodzieja (1 r.) – int. od żony 

 

PIĄTEK 14.10.2022

17.00 Garzyn :     + Helenę, Jana, Stanisławę, Franciszka, Rafała Nojmanów, Bronisława, Stanisławę, Antoniego, Sewerynę, Tadeusza Chwaliszewskich, Antoninę, Stanisława Sikorskich, Palagię, Stanisława, Stefana Klupsz i za zmarłych z rodzin Sikorskich Rzepeckich

18.00 Drobnin :   + Jana Dudkiewicza - od rodziny Ratajskich i - od Pracowników Firmy „Dudkiewicz”  

                            

SOBOTA 15.10.2022     

18.00 Drobnin : 1. + Franciszka (19 r.) oraz Mariannę Kruk, Władysławę, Franciszka, Stanisława Kasińskich, Bronisławę, Franciszka Gubańskich, Jerzego Apostel, Bogusława Bernadka, Tomasza Mencel, Elżbietę Kosmalską, Konrada Kopeć, zm. Paizertów oraz o Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny 

                             2. + Czesława Muszyńskiego, Jana i Józefę Humskich, Mariannę Muszyńską, Zofię Okoniewską, Marię i Józefa Wciórka, Ignaca Sikorskiego  

                                              

NIEDZIELA 16.10.2022

08.00 Drobnin :    + Mateusza Mazur - od kolegów i koleżanek z Firmy Gewing z Ahaus

09.30 Garzyn :     + Stefana, Annę Nowakowskich, Józefa, Jadwigę Stawińskich oraz zm. z rodzin Nowakowskich, Kube, Stawińskich, Bartkowiaków

11.00 Drobnin :    1. + Genowefę Kowalską (1 r.) 

                                2. + Pawła Szankowskiego - od Teresy i Jerzego Florczaków

27 Niedziela Zwykła - 02 października 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 03.10.2022            

17.00 Garzyn :    + Józefę Jasiniak (r.), Alfonsa Jasiniak, Romana Staniszewskiego, Hannę Duchalską, Annę Turbańską, Hannę, Stanisława Staniszewskich i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin :    1. + Teresę Nowaczyk (im.) Edmunda i Tadeusza Nowaczyk (MP o zdrowie syna)

                                2. + Stanisławę Dawidziak (1 r.), Marię i Franciszka Gimzińskich oraz za rodzinę Belów i Dawidziaków

   

WTOREK 04.10.2022

17.00 Garzyn :       + Stanisława, Joannę Komisarek i zm. z rodziny

18.00 Drobnin :  1. + Franciszka Kaczmarka (14 r.), Zofię Kaczmarek, rodzinę Adamczaków, Puśledników i Olejniczaków i Szczenchów

                                  2. + Janusza Szymańskiego - od Marzeny, Jacka, Natalii i Tomka z córką

 

ŚRODA 05.10.2022 

17.00 Garzyn :       + Kazimierę Janas - od rodzin Czachowskich i Gano z dziećmi

18.00 Drobnin :     1. + Leszka Wajs (3 r.) Jana i Józefę Wajs, Adama Wajs, Stanisława Mikołajczak Wojciecha Bartkowiak

                                  2. + Genowefę Kowalską - od rodziny Rosików

 

CZWARTEK 06.10.2022

17.00 Garzyn :      + Marię Pietrowicz - od rodziny Matuszewskich i Wleklików  

18.00 Drobnin :     1. + zm. rodziców: Franciszka (r.) i Teresę Kuik, Stanisława Kosmalskiego i za wszystkich zmarłych w rodzinie

                                 2. + Tadeusza Lewandowskiego - od Elżbiety i Dariusza Walczewskich oraz Małgorzaty i Andrzeja Glapiaków

 

PIĄTEK 07.10.2022

17.00 Garzyn :       + Janinę Wilczkowiak - od Matek Różańcowych z ul. Kościelnej

18.00 Drobnin :        1. + Zofię Kaczmarek - od sąsiadów z ul. Wiejskiej i Dworcowej

                                  2. + Franciszkę Kluk - od sąsiadów

                            

SOBOTA 08.10.2022     

18.00 Drobnin :     1. + Marię, Franciszka Katarzyńskich, Bronisławę , Kazimierza Krzyżyńskich, Leona, Helenę, Franciszka Gurga, zm. krewnych z rodzin Świętków, Gurgów i Dudkowiaków

                                  2. + Stefanię Przybylską - od rodziny Rosików z Grabówca i Leszna

                

NIEDZIELA 09.10.2022

08.00 Drobnin :  + Pelagię i Józefa Klimpel, Stanisławę, Wojciecha Pacholczyk, Zygmunta Łagodę, Franciszkę Michałowską, Jadwigę, Józefa Apolinarskich oraz zmarłych z rodziny

09.30 Garzyn :      1. Suma odpustowa – za zmarłe Matki Różańcowe

                                    - z róży p. Golembkowej: + Janinę Wilczkowiak, Teresę Ratajczak, Stanisławę Michalak, Jadwigę Katarzyńską, Józefę Tomczak, Reginę Rybakowską, Teresę Maćkowiak, Klarę Olejnik, Teresę Włodarczyk, Barbarę Golembka, Antoninę Maćkowiak, Pelagię Musielak, Annę Nowakowską, Annę Karolczyk, Władysławę Ptaszyńską, Marię Pisarzewską, Pelagię Maćkowiak, Marię Naskręt, Magdalenę Wilczkowiak, Jadwigę Przybylak 

                                    - z róży p. Musielak: + Jadwigę Nowak, Mariannę Skorupka, Jadwigę Baum, Irenę Baum, Władysławę Wojciechowską, Pelagię Skorupka, Katarzynę Baum,Janinę Musielak, Annę Urbaniak, Władysławę Rosik, Marię Rozwalka, Pelagię Przybylską, Annę Siniecką, Katarzynę Siniecką, Stanisławę Koszykowską, Pelagię Zając, Stanisławę Błaszyk, Irenę Naskręt, Marię Pietrowicz

                                2. + Stefana (4 r.) Irenę, Franciszkę, Helenę, Marię, Rocha Naskręt, Marka Schöpe, Danutę, Włodzimierza Astachow, Jerzego Kulawik, Józefę, Franciszką Tomczak, Bogdana, Jerzego Hądzlik, Edwarda Kaźmierczak, Arkadiusza Ciszewskiego, księży Zacharzewskiego, Libnera i Marciniaka

11.00 Drobnin :    + Urszulę i Kazimierza Szymkowiaków oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie