29 Niedziela Zwykła - 22 października 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  23.10.2017

17.00 Garzyn :    + Bogdana Hądzlika (ur.)

18.00 Drobnin : 1. + Andrzeja Chudzińskiego – od żony, od córki Magdaleny z rodziną, od córki Martyny z Dawidem, od syna Macieja z rodziną, od syna Jacka z Pauliną i od rodziców
                              2. + Andrzeja Chudzińskiego - od Wiesławy Smektały z rodziną

WTOREK 24.10.2017

17.00 Garzyn :    + Jadwigę Katarzyńską - od córki z rodziną

18.00 Drobnin : 1. + Wacława Szepe (12 r.) oraz zm. z rodzin Szepów, Piczów, Stanisławę, Franciszka, Ryszarda, Grzegorza Ginter, Aleksandrę Glapiak
                              2. + Ryszarda Ginter - od rodzin Kromarek, Hoch i Maciejewskich

 

ŚRODA 25.10.2017

17.00 Garzyn :   + Józefę, Michała i Jana Kubiaków, Bronisława Ziemlińskiego i Irenę Borowiak

18.00 Drobnin : 1. + Bronisława Kluka (r.) Łukasza i Kazimierza Leciejewskich
                             2. + Zdzisławę Biderman - od rodziny Bidermanów z Brzezia i Krajewic

CZWARTEK  26.10.2017

17.00 Garzyn :    + Olecha Matuszaka - od żony Marii, córki Joanny z rodziną, synów Przemysława i Roberta z rodzinami

18.00 Drobnin :  1. + Kazimierę Cieśla - od męża i syna Leonarda z żoną i rodziną
                              2. + Kazimierę Cieśla - od sąsiadów z ul. Dworcowej

PIĄTEK  27.10.2017

17.00 Garzyn :       + Władysława Golembkę - od żony

18.00 Drobnin : 1.+ Ignacego, Jadwigę Plewków, Mariannę, Edmunda, Jana, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Floriana Szyrmer, Czesława Mikołajczaka
                                 2. + Bronisława Dworzyńskiego - od Renaty Małeckiej z Gostynia

 

SOBOTA 28.10.2017

15.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Sobczak – Matysiak

18.00 Drobnin :  1. + Helenę Kuśnierek (13 r.)
                             2. + Marię Jurczyńską (27 r.), Elżbietę Leśniewską (3 r.) zm. w rodzinie oraz o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny

NIEDZIELA 28.10.2017

 8.00 Drobnin :   1. + Jadwigę i Walentego Skorupków
                           2. Z podziękowaniem za dar życia w trzeźwości przez 10 lat

 9.30 Garzyn :    + Jerzego Wróbla - od sąsiadów z Osiedla Słonecznego klatki 10,11,12

11.00 Drobnin:  1. + Bronisława Rosińskiego (1 r.)
                              2. + Bartka Hoszowskiego - od koleżeństwa: Patryka, Piotra, Eweliny, Szymona z rodziną, Mirona z rodziną

 

28 Niedziela Zwykła - 15 października 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  16.10.2017

17.00 Garzyn : + Jadwigę Chwaliszewską, Władysława Jędrzejczaka, Stanisławę i Jana Rzepeckich, Marianne i Michała Chwaliszewskich i za zmarłych z rodziny Rzepeckich, Chwaliszewskich, Sikorskich i Nojmanów

18.00 Drobnin : 1. + Zofię Skrzypczak - od Lucyny i Jerzego z synami
                             2. + Ryszarda Ginter - od sióstr i braci z rodzinami

 

WTOREK 17.10.2017

17.00 Garzyn :    + Dawida Misiaka - od brata Juliusza z żoną Izabelą, siostry Joanny z Krzysztofem i brata Józefa

18.00 Drobnin :  1. + Helenę Stelmaszyk (1 r.) Franciszka Stelmaszyka, Cecylię Andrzeja Anderszów i zm. z rodziny
                              2. + Ewę Galik - od Marii i Franciszka Sorbickich

 

ŚRODA 18.10.2017

17.00 Garzyn :   + Mariannę Hendrysiak - od sąsiadów z bloku 6 i 7

18.00 Drobnin : 1. + Franciszka, Czesławę i Czesławę Szczęsnych i Monikę Kaźmierowską
                             2. + Antoniego Skórzewskiego - od brata Wojciecha z żoną

CZWARTEK  19.10.2017

17.00 Garzyn :    + Pawła Lichego - od brata Bogusława z żoną i dziećmi 

18.00 Drobnin :  1. + Bronisławę, Antoniego Gubańskich, Sewerynę, Walentego Kozak, Władysława Cwojdę, Wandę, Stanisława, Ryszarda, Grażynę Ignaszewskich oraz o zdrowie i i błogosławieństwo dla całej rodziny
                               2. + Władysława Cwojdę - od brata Tadeusza z rodziną


PIĄTEK  20.10.2017

17.00 Garzyn :    + Bogdana Hądzlika - od brata Pawła z zoną, Zbyszka, Pauliny, Pawła i Julki

18.00 Drobnin :   1. + Bartka Hoszowskiego - od Danuty Woźniak i rodziny Stachowiaków z ul. Dworcowej
                                 2. + Zdzisławę Biderman - od brata Czesława z żoną Helena i chrześniaka Leszka i od Mariusz i Magdy z Ziemlina z synami

 

SOBOTA 21.10.2017

16.00 Drobnin :  Z okazji 55 rocznicy ślubu Jadwigi i Bolesława do Najświętszego Serca Jezusowego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

18.00 Drobnin :   1. + Stanisławę Górską i Jana Górskiego 
                                2. + Stefana, Janiny i Jerzego Banach oraz zmarłych z rodzin Banachów i Pogodów


NIEDZIELA 22.10.2017

 8.00 Drobnin :   1. + Zdzisławę Biderman - od Waldemara i Justyny Marciniaków z Krobi z rodz.
                              2. + Ryszarda Ginter - od szwagra Alfreda z żoną i dziećmi

 9.30 Garzyn :   + Marię i Walentego Jankowskich, Jadwigę i Adama Kolasińskich, Wiktorię i Wawrzyńca Duszyńskich i wszystkich zm. z rodz. Krajewskich

11.00 Drobnin:  1. + Marcina Cieślę (1 r.) 
                             2. Do Serca Jezusowego z podziękowaniem za 40 lat pożycia małżeńskiego i z prośbą o dalsze łaski, zdrowie w rodzinie i błogosławieństwo Boże na dalsze wspólne lata dla Adama i Sabiny

15.00 Drobnin:  Msza dziękczynna za Pielgrzymki do Pragi i Fatimy

27 Niedziela Zwykła - 08 października 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  09.10.2017

17.00 Garzyn :   + Józefa i Katarzynę Maciejewskich, Mariannę, Stefana Binkowskich, Aleksandrę, Alojzego Sworowskich, Władysławę Konstantynowicz, Henryka Ratajczaka, Franciszka Janiszewskiego i zm. w rodzinie

18.00 Drobnin : + Stanisławę Stróżyk (r.) Władysława, Feliksa Stróżyk, Zofię, Marię, Ignacego Sikorskich, Mieczysławę, Władysława Maćkowiak, Rodzinę Chwaliszewskich, Władysława Grobelnego, Rodzinę Bartkowiaków, Aldonę Kasperską, Janinę Rydlewską

 

WTOREK 10.10.2017

17.00 Garzyn :    + Stefanię Kajoch - od szwagra Józefa z rodziną

18.00 Drobnin :  + Zdzisławę Biderman - od Sylwii i Leszka Kubiaków z dziećmi i od chrześnicy Marzeny

 

ŚRODA 11.10.2017

17.00 Garzyn :  + Ludwikę, Ignacego, Teodora Janiszewskich, Wiktorię, Ludwika, Włodzisława, Mariannę, Aleksandra, Łucję Pudliszewskich, Stanisławę Krajka, Mieczysława Banaszaka, Franciszka Dolatę, Irenę, Franciszka Pajkert, Szymona, Ryszarda Rosadzińskich

18.00 Drobnin :  1. + Aldonę, Zofię, Stanisławę, Ksawerego Kasperskich
                      2. + Pelagię Babską (1 r.), Kazimierza Babskiego, Stanisława, Katarzynę Babskich, Agnieszkę i Walentego Skopińskich, Stanisława, Janinę, Franciszka Skopińskich

CZWARTEK  12.10.2017

17.00 Garzyn :     + Kazimierza Karolczaka - od chrześniaczki z rodzicami

18.00 Drobnin : 1.+ Franciszka Brylczak (25 r.) oraz Joannę, Franciszka Brylczak Janusza, Marię, Ignacego Beczkowiak, Czesława Ratajskiego zmarłych z rodzin Olejniczak, Dworczak i Jankowiak
                                2. + Bronisława Dworzyńskiego - od siostry Marii z mężem, od Marka z Magdą i córką

PIĄTEK  13.10.2017

17.00 Garzyn :   + Jerzego Wróbla - od siostry Grażyny z mężem i od rodziny Rozwalków i Sobczaków

18.00 Drobnin :  1. + Marię i Franciszka Katarzyńskich, Helenę, Franciszka, Leona Gurgów, Helenę, Waleriana, Przemka Świętek i zmarłych z w rodzinie
                              2. + Ewę Galik - od Lucyny i Zdzisława z synami

SOBOTA 14.10.2017

17.00 Drobnin :  + Tomasza Świderka 

18.00 Drobnin :  + Jana, Józefę Humskich, Marię Muszyńską, Zofie Okoniewską, Marię i Józefa Wciórków

NIEDZIELA 15.10.2017

 8.00 Drobnin :  1. + Józefa, Pelagię Andrzejewskich, Stanisława, Antoninę Domagałów i zm. rodzeństwo
                            2. + Franciszka (14 r.) i Mariannę i zm. z rodz. Kruków, Władysławę, Franciszka i zm. z rodz. Kasińskich, Tomasza Mencla, Bogusława Bernadka, Jerzego Apostela, Bronisławę i Franciszka Gubańskich, Elżbietę Kosmalską oraz zmarłych z rodzin Paizertów i o błogosławieństwo dla całej rodziny

 9.30 Garzyn :  + Jana, Helenę, Franciszka, Rafała Nojmanów, Antoniego, Stanisławę, Tadeusza, Sewerynę Chwaliszewskich, Stanisława, Antoninę, Bronisława, Jadwigę Sikorskich, Jana, Stanisławę Rzepeckich, Stanisława, Pelagię Klupsz i za zmarłych z rodzin Nojmanów, Chwaliszewskich, Sikorskich, Rzepeckich

11.00 Drobnin:  + Czesławę Niedzielską (3 r.), Emilię i Mieczysława Dmitrzaków i Andrzeja Chudzińskiego

26 Niedziela Zwykła - 01 października 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  02.10.2017

17.00 Garzyn :   + Teresę Gajewską – od córki Marianny z mężem, wnuczki Andżeliki z mężem i prawnukami, wnuka Roberta z żoną i prawnukami

18.00 Drobnin :  + Andrzeja Andersza, Cecylię Andersz, Helenę i Franciszka Stelmaszyków i zm. z rodzin

 

WTOREK 03.10.2017

17.00 Garzyn :    + Józefę Jasiniak (r.) Alfonsa Jasiniaka, Romana Staniszewskiego, Hannę Duchalską i zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :  + Kazimierę Cieśla – od od rodzin Nowaczyków z Krzemieniewa, Kąkolewa i Poznania oraz + Teresę Nowaczyk (im.), Edmunda i Tadeusza 

 

ŚRODA 04.10.2017

17.00 Garzyn :    + Joannę i Stanisława Komisarek

18.00 Drobnin : + Franciszka Kaczmarka (9 r.), Stanisława Adamczaka i zm. z rodz. Szczęchów, Ryczkowskich, Kamieniarzy i Adamczaków 

 

CZWARTEK  05.10.2017

17.00 Garzyn :  + Franciszka (im.) Kolańczyka, Janinę Kolańczyk, Stanisławę i Wojciecha Pacholczyk, Arka Bartkowiaka, Pelagię Klimpel, Franciszkę Michałowską i Jerzego Klus

18.00 Drobnin : + Zdzisławę Biderman - od rodzin Szczepaniaków i Radziejewskich i od rodziny Kaźmierczaków

 

PIĄTEK  06.10.2017 I Piątek

17.00 Garzyn :  + Annę (r.), Antoniego, Jadwigę, Walentynę Latanowiczów, Leokadię, Waleriana, Ryszarda Kańdułów, Juliannę, Stanisława Majerów, Jana, Magdalenę, Jana Wilczkowiak, Marię, Kazimierza Strabel, Grażynę Ignaszewską, Irenę Naskręt, Stefanię Pawlicką i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin :  1. + Franciszka (6 r.), Teresę Kuików, Stanisława Kosmalskiego i zm. z rodziny
                              2. + Zofię Skrzypczak - od Haliny i Andrzeja Gorwów

SOBOTA 07.10.2017

15.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Patelka – Dudziński

18.00 Drobnin : 1. + Annę, Antoniego Nawrockich, Stanisławę, Franciszka, Wacławę, Stanisława, Antoninę Łukaszewskich, Zofię, Honoratę Gronowskie, Krystynę Zielińską i za zmarłych z rodzin Łukaszewskich i Kaźmierczaków
                              2. + Bronisława Dworzyńskiego - od Teresy Mikołajczak rodziny Smektałów, Nowaków i Gierów


NIEDZIELA 08.10.2017

 8.00 Drobnin :  + Kazimierza Juskowiaka (3 r.), Teresę Juskowiak i Mieczysława Nowaka

 9.30 Garzyn :    Odpust w Garzynie

                      1. za matki z Róży Musielak: + Jadwigę Nowak, Jadwigę Baum, Irenę Baum, Katarzynę Baum, Marię Skorupka, Pelagię Skorupka, Annę Urbaniak, Władysławę Rosik, Stanisławę Koszykowską, Marię Rozwalka, Pelagię Przybylską, Katarzynę Siniecką, Annę Siniecką, Pelagię Zając, Stanisławę Błaszyk, Irenę Naskręt
                         2. za Matki z Róży Golembkowej: + Jadwigę Katarzyńską Józefę Tomczak, Reginę Rybakowską, Teresę Maćkowiak, Klarę Olejnik, Teresę Włodarczyk, Barbarę Golembka, Antoninę Maćkowiak, Pelagię Musielak, Annę Nowakowską, Annę Karolczyk, Władysławę Ptaszyńską, Marię Pisarzewską, Pelagię Maćkowiak, Marię Naskręt, Magdalenę Wilczkowiak, Jadwigę Przybylak

11.00 Drobnin:  1. + Czesława Szlachetkę (8 r.) i zm. z rodziny Szlachetka i Janowicz
                            2. Z okazji 1 r. urodzin Piotra z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Anioła Stróża na dalsze lata życia

25 Niedziela Zwykła - 24 września 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  25.09.2017

17.00 Garzyn :  + Antoniego Skorupkę (r.), Pelagię, Czesława Skorupkę oraz zm. z rodziny Skorupków, Webrów, Kowalczyków, Nowaków, Kmiecików i zm. ks. prob. 

18.00 Drobnin : + Jacka Zajdla (ur. i im.) za rodziców Aleksandra i Helenę Słodzińskich, Franciszka, Jadwigę Zajdlów, zm. z rodzin Zajdlów i Kolasińskich

 

WTOREK 26.09.2017

18.00 Drobnin : + Stefana (r.) Irenę, Franciszkę, Donatę, Michalinę, Weronikę, Stanisława, Romana, Franciszka Sikorskich, Mariannę i Jana Bilińskich oraz zmarłych z rodzin

18.30 Drobnin : + Władysława Cwojdę - od żony i syna z rodziną

 

ŚRODA 27.09.2017

17.00 Garzyn :    + Teresę Gajewską – od syna Jana z żoną i dziećmi

18.00 Drobnin : Z okazji 20-tej rocznicy ślubu Leszka i Katarzyny z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błogosławieństwo i drowie oraz opiekę dla jubilatów i całej rodziny

 

CZWARTEK  28.09.2017

18.00 Drobnin : + Alojzego, Helenę, Józefa, Witolda Olejniczak, Czesława Ratajskiego, Barbarę Glapiak, Marię, Stanisława Rataj, Andrzeja, Marię, Antoniego Wąchalskich, Remigiusza Lewandowskiego i zmarłych z rodzin

18.30 Drobnin : + Antoniego Skórzewskiego - od syna Arka z żoną Natalią i wnukami Mateuszem i Kubą 

 

PIĄTEK  29.09.2017

17.00 Garzyn :   + Mariannę Hendrysiak - od szwagierki Heleny z rodziną

18.00 Drobnin : + Jana Mikołajczaka (17 r.), cała rodzinę Mikołajczaków i Stachowskich oraz Stanisława Lewińskiego. Kazimierę i Tadeusza Michalskich, Stanisławę i Władysława Iwan oraz Czesława Andrzejczaka

 

SOBOTA 30.09.2017

15.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Rybacki – Adamczak

18.00 Drobnin : + Pelagię Klimpel, Stanisławę, Wojciecha Pacholczyk, Zygmunta Łagodę, Franciszkę Michałowską, Jadwigę, Józefa Apolinarskich, zm. z rodziny oraz o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie

 

NIEDZIELA 01.10.2017

 8.00 Drobnin :  + zm. rodziców + Klementynę i Stanisława Bodakiewicz, Pelagię i Stanisława Kaczmarek oraz zm. w rodzinie

 9.30 Garzyn :   + Bolesławę, Agnieszkę, Stanisława, Józefa, Ignacego Mróz, Leokadię, Katarzynę, Antoniego Mikołajczak, Helenę, Jana Włodarczyk, Katarzynę Nowak, Magdalenę, Jana Wilczkowiak, Alojzego Olejnika i za zmarłych z rodziny 

11.00 Drobnin:  + Jana Juja (12 r.) Mariannę, Piotra Losiaków, Władysławę, Stanisława Juja i zmarłych z rodziny