Niedziela Chrztu Pańskiego - 08 stycznia 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 09.01.2023     

17.00 Garzyn :  + Reginę Rybakowską (r.) Alojzego Rybakowskiego, Stanisława, Barbarę, Walentego Szymkowiak, Leszka, Bronisława Adamczak, Mariana Kmieć, zmarłych z rodzin Rybakowskich i Maćkowiaków 

18.00 Drobnin :   1.[ + Jolantę Wasiółka (10 r.), Bolesława, Magdalenę, Stanisława i Mariana Wasiółków i Józefa Nowaka]

                                2. + Mateusza Mazur - od kuzynki Ady z rodziną i cioci Ali z kuzynem Sebastianem

 

WTOREK 10.01.2023    

17.00 Garzyn :   + Czesława Skorupkę (10 r.), Pelagię, Antoniego, Władysława Skorupków, zm. z rodziny Skorupków, Spławskich, Klupsiów, Wozińskich, Genię Barczyk, Webrów, Chałupków, Lucynę Zyber, Irenę, Kazimierza, Michalinę, Andrzeja Zofię, Edmunda, Antoninę, Bronisława Kowalczyków, Marię, Jana Smyczyński, Pelagię Skrzypczak, Genowefę, Joannę, Halinę, Władysława Nowak, Stanisławę, Czesława Kmiecik, Leona Wesołek, Marię, Czesława Szelejewskich i za ks. Proboszczów

18.00 Drobnin :  1. + Cecylię (r.) Krystynę, Alojzego Kamieniarz, Helenę, Mariana Klabik, Włodzimierza i Alinę Wunsz, zm. z rodzin i o Boże Błogosławieństwo w rodzinie

                               2. + Irenę Pierecką (4 r.) Marka Piereckiego – od syna i brata Grzegorza z żoną i rodziną

 

ŚRODA 11.01.2023     

17.00 Garzyn :     + Henryka Nowaka - od syna Dominika i Dawida z Basią

18.00 Drobnin :   1. + Bogusława Tatuszka - od chrześnicy Elżbiety z Tomaszem, od wuja Franciszka z żoną i od rodziny Szkudlarek

                               2. + Mariana Kąkolewskiego - od syna Przemysława z żoną i dziećmi

                              

CZWARTEK 12.01.2023

17.00 Garzyn :    + Franciszka (r.) Józefę, Agnieszkę, Franciszka Tomczak, Edwarda, Jana, Stanisławę, Jana Kaźmierczak, zm. z rodziny Naskręt, Bogdana, Jerzego Hądzlik, Marka Schöpe i ks. Władysława Koszykowskiego

18.00 Drobnin :   Z okazji 18-tych urodzin Natalii z  prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu

 

PIĄTEK 13.01.2023

17.00 Garzyn :     + Daniela Sinieckiego - od brata Roberta z Urszulą i Sylwestrem

18.00 Drobnin :   + Jerzego Maćkowiaka (10 r.) Stanisława Machowskiego, Annę, Zygmunta Maćkowiaków, Henryka i Henrykę Urbaniaków, Stanisławę i Mariana Kaczmarków

 

SOBOTA 14.01.2023

18.00 Drobnin :  1. + Jana Pawłowskiego (19 r.), Aleksandrę Pawłowską, Jadwigę i Jana Pawłowskich, Mariannę i Franciszka Gajewskich 

                                2. Z Okazji 18-tych urodzin Aleksandry z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej d dorosłym życiu oraz o dar życia wiecznego dla babci Ani i błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie                  

                                              

NIEDZIELA 15.01.2023

08.00 Drobnin :     + Leszka Witczaka - od rodziny Bidermanów

09.30 Garzyn :    + Władysławę Galon (r.), Ignacego, Halinę, Henryka, Marka Galon, Stanisławę, Ignacego Karolewicz, Stefanię, Antoniego Skórzewskich, Mateusza Mertę, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Pelagię, Edmunda Kasińskich, Hannę, Kazimierza Karolczak, Stanisławę, Jana Pacholczyk, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa

11.00 Drobnin :  + Edmunda, Katarzynę Fischerów, Stanisława, Genowefę Ratajczaków, zm. dziadków i bliskich, krewnych i znajomych z rodziny Fischerów i Ratajczaków  

Bożej Rodzicielki Maryi - 01 stycznia 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 02.01.2023     

18.00 Drobnin :   1. + Jana Dudkiewicza - od rodziny Stoczczaków z Leszna

                               2. + Stefanię Ryczkowską - od siostrzeńców ze Śląska

  

WTOREK 03.01.2023    

18.00 Drobnin :   1. + Stefanię Przybylską - od rodzin Dańczaków i Gruntów

                               2. + Genowefę Grobelną - od rodziny Grobelnych i Ratajczaków z Wławia

 

ŚRODA 04.01.2023     

18.00 Drobnin :   1. + Mateusza Mazur - od kolegi Radosława Sendeckiego z Żoną

                               2. + Kazimierza Pietrowskiego - od rodziny Krauzów

                              

CZWARTEK 05.01.2023

17.00 Garzyn :   Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Piotra z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dary Ducha Świętego i dalsze błogosławieństwo w dorosłym życiu  

18.00 Drobnin :  1. + Antoniego Ryczkowskiego (r.) Krystynę Ryczkowską, zm. z rodzin Ryczkowskich i Wąsiaków oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie 

                               2. + Gabrielę Małecką - od rodziny Furmanowskich z Pudliszek, od prawnuczki Kingi z mężem, od prawnuka Pawła z rodziną i od prawnuka Mateusza z Magdą 

 

PIĄTEK 06.01.2023 Objawienie Pańskie

08.00 Drobnin : + Pelagię, Franciszka Chudzińskich (r.) Aleksandra Dudziaka, Stanisława Szeląga, zm. z rodzin Chudzińskich, Kaczmarków i Serwatków

09.30 Garzyn :    + Irenę, Stefana, Franciszkę, Helenę, Marię, Rocha Naskręt, Marka, Wiktorię, Stanisława Schöpe, Danutę, Włodzimierza Astachow, Jerzego Kulawika, Franciszkę, Czesława Cichowlas, Józefę, Franciszka Tomczak, Edwarda Kaźmierczaka, Arkadiusza Ciszewskiego, Bogdana Jerzego Hądzlik, zmarłych z rodzin Naskrętów, Wawrzyniaków, Wawrzaków, Wojciechowskich, zm. księży z naszej parafii i dusze w czyśćcu cierpiące 

11.00 Drobnin :  + Urszulę Dudkiewicz (12 r.), Jana i Kazimierza Dudkiewicza oraz wszystkich zmarłych z rodzin Dudkiewiczów, Czubów, Brinków i Śmiejczaków

 

SOBOTA 07.01.2023

18.00 Drobnin :   1. + Marię Wolną (5 r.) oraz za zmarłych z rodzin Wolnych, Szkudlarczyków i Chudzińskich

                               2. + Mariannę (32 r.), Franciszka i zm. z rodzin Kruk, Władysławę, Franciszka, Stanisława Kasińskich, Bronisławę, Franciszka Gubańskich, Jerzego Apostel, Tomasza Mencel, Konrada Kopeć, Bogusława Bernadka, Elżbietę Kosmalską, oraz zmarłych Paizertów i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny                           

                                              

NIEDZIELA 08.01.2023

08.00 Drobnin : + Tomasza, Katarzynę, Wojciecha, Jadwigę Springer, Jana, Jana, Józefę, Walentynę Kąkolewskich, Pawła Osięgłowskiego, Michała, Stanisławę Krys oraz za wszystkich krewnych z tych rodzin

09.30 Garzyn :     + Ryszarda Kolańczyka - od brata Jana z rodziną 

11.00 Drobnin :   1. + Pawła Szankowskiego (1 r.) Anielę, Sebastiana Bartman 

                                2. + Grzegorza Krupka - od mamy i rodzeństwa

 

Narodzenie Pańskie - 25grudnia 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 26.12.2022 Świętego Szczepana        

08.00 Drobnin :    + Bronisławę (r.) Kazimierza Jankowskich, Stanisławę, Adama Olejniczaków i zmarłych z rodziny

09.30 Garzyn :      + Leonardę Nowicką (r.) Mariana, Zenona Nowickich, Aleksandrę Merta (r.) Zenona, Mateusza Merta, Hannę, Kazimierza Karolczak, Marię, Antoniego Skórzewskich, Władysławę, Ignacego Galon, Pelagię, Edmunda Kasińskich, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Stanisławę, Jana Pacholczyk, zm. ks. prob. i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin :  1. + Stanisława Ryczkowskiego (30 r.) Stefanię Ryczkowską, Czesława Ptaka i Józefa Pawłowskiego oraz z prośbą o Błogosławieństwo Boże w rodzinie

                                 2. + Szczepana Jakubowskiego (im. ur.)

 

WTOREK 27.12.2022 Świętego Jana

17.00 Garzyn :      + Leszka Witczaka - od Stanisława i Heleny Banaszczak z rodziną

18.00 Drobnin :    + Zofię, Kazimierza Padurskich, Teresę, Stanisława i Jana Piotrowskich

 

ŚRODA 28.12.2022 Młdzianków 

17.00 Garzyn :      + Annę Siniecką (6 r.), Zygmunta Sinieckiego, Katarzynę, Marcina Sinieckich, Pelagię, Jana i Kazimierza Zając, Stanisława Klicha i zmarłych z rodzin

18.00 Drobnin :   + Franciszka i Józefinę Kasztelanów i zm. z rodz. Jędrzejewskich i Kasztelanów i braci: Antoniego, Grzegorza, Stanisława oraz Ignacego i Pelagię Picz

                              

CZWARTEK 29.12.2022

17.00 Garzyn :      + Bronisława Sikorskiego - od rodziny Cyków z Wojnowic, od Ireny Wajnert, Magdaleny Krawczyk, Anny Bednarek z rodziną i od szwagierki Joli z dziećmi

18.00 Drobnin :    + Marię Nojman (13 r.) i Kazimierza Nojman

 

PIĄTEK 30.12.2022 Świętej Rodziny

17.00 Garzyn :     + Izabelę Justka (9 r.), Bronisława Katarzyńskiego, Gertrudę, Bernarda, Janinę, Irenę, Kazimierza Justków, Tadeusza Gajewskiego i zmarłych z rodzin Katarzyńskich i Karolczyków

18.00 Drobnin :   + Stanisławę i Władysława i zm. z rodziny Swora, Szymurów i Marszałków

                                                          

SOBOTA 31.12.2022 Sylwestra

16.00 Drobnin :    1. + Zofię Wyrwa (2 r.) Edmunda, Stanisława Wyrwa, Genowefę, Józefę i Jana Chyćko, Aldonę Kasperską 

                                2. + Zbigniewa Baer - od brata Zygmunta z żoną i dziećmi                              

 

                                              

NIEDZIELA 01.01.2023 Nowy Rok

08.00 Drobnin :     + Mariana Kąkolewskiego - od Bożeny, Kazimiery Kaźmierowskich oraz rodziny Kamińskich

09.30 Garzyn :      + Henryka Nowaka - od mieszkańców Garzyna z ulic Brzozowej, Kasztanowej, Kwiatowej i Łąkowej

11.00 Drobnin :    + Franciszkę, Jana  Krawczyk, Marię, Józefa Pietraszek

16.00 Drobnin : + Genowefę (32 r.) Stanisława i Stasia Ratajczaków i zm. z rodzin Ratajczaków i Lisieckich oraz Eulalię Skrzypczak

4 Niedziela Adwentu - 18 grudnia 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 19.12.2022            

17.00 Garzyn :  + Janinę Musielak (5 r.) Antoniego, Henryka, Leonarda Musielak i zmarłych z rodziny Musielak, Kamieniarz, Olejnik, Maćkowiak, Nowakowskich, Włodarczyk, Mariana Kmieć i zm. ks. Prob.

18.00 Drobnin :   1. + Józefa Nowaka (19 r.) i zm. z rodz. Hofmanów, Gwizdków i Banachów i + Stanisława Majchrzaka (28 r.) oraz o zdrowie dla Aldony

                                2. + Czesława Cichowlas (28 r.) Franciszkę Cichowlas, Stefanię Majek, zmarłych w rodzinie oraz ks. Prob.

 

WTOREK 20.12.2022

17.00 Garzyn :   + Władysława (35 r.) Mariannę, Stanisławę, Erykę, Jana, Franciszka Michalaków, Antoninę, Władysława, Marię, Zenona Maćkowiaków, Teresę, Henryka Ratajczaków i wszystkich zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :   + Kazimierę Banach – od rodzin Kaczmarków i Schmitów

 

ŚRODA 21.12.2022    

17.00 Garzyn :     + Leona Szczerbal (20 r.) Franciszkę, Stanisława, Stanisławę, Józefa Koronowskich i za zmarłych w rodzinie

18.00 Drobnin :   + Bogusława Tatuszka – od rodzin Majchrzaków i Staniszewskich

                              

CZWARTEK 22.12.2022

17.00 Garzyn :     + Jana, Czesława, Władysławę Konopka, Jana, Mariannę Skorupka i zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :   + Bogumiłę Żaba (1 r.) Edwarda (5 r.), Mariannę i Bronisława Kaczmarek

 

PIĄTEK 23.12.2022

17.00 Garzyn :     + Bronisława Sikorskiego - od rodziny Gintrów, Snelów, Szulców, Miczke, Nowaków

18.00 Drobnin :   + Irenę Juskowiak - od siostry Grażyny z rodziną

                                                          

SOBOTA 24.12.2022 Wigilia

10.00 Drobnin :    1. + Gabrielę Małecką - od synowej Marianny, od wnuczki Hani z rodziną i od wnuka Artura z rodziną

                                2. + Danutę Gembalską - od Ireny, Teresy, Joli, Mirka i Maryli z rodzinami

22.00 Garzyn :      Pasterka + Annę, Józefa Nowakowskich (r.) Dariusza, Ireneusza, Marię, Leona, Kazimierę, Mariana Mikołajczaków, Stefana Dopierała i za zmarłych z rodziny Musielaków, Nowakowskich i Włodarczyków

24.00 Drobnin :    Pasterka  -  za  P a r a f i a n

                                              

NIEDZIELA 25.12.2022 Narodzenie Pańskie

08.00 Drobnin :  + Czesława, Władysławę, Stanisława Ratajskich, Barbarę Glapiak, Helenę, Józefa, Alojzego, Marię, Witolda, Pawła Olejniczak i za zmarłych z rodziny

09.30 Garzyn :     + Ryszarda Kolańczyka - od siostry Barbary z rodziną i - od chrześnicy Edyty z rodziną

11.00 Drobnin :   1. + Jana Dudkiewicza - od dzieci 

                                2. + Jana Dudkiewicza - od rodziny Pawlak i Wierzyk

3 Niedziela Adwentu - 11 grudnia 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 12.12.2022            

17.00 Garzyn :     + Ryszarda Kolańczyka - od syna Przemka z rodziną

18.00 Drobnin :   1. Krzysztofa Muszyńskiego oraz Wiktorię i Zdzisława Szczepaniec 

                               2. O zdrowie dla Marii

 

WTOREK 13.12.2022

17.00 Garzyn :     + Henryka Nowaka - od szwagierki Heleny z mężem i synem i od chrześniaka Leszka z żoną

18.00 Drobnin :   Z okazji 38 rocznicy urodzin Krzysztofa i 6 urodzin Zofii i 7 urodzin Marysi i szczęśliwe rozwiązanie dla Beaty

 

ŚRODA 14.12.2022    

18.00 Drobnin :   1. + Stanisława Spychaj (r.) i zmarłych z rodzin Szafranów i Spychaj i zm. księży z naszej parafii

                               2. + Mateusza Mazur - od cioci Eli i wuja Kazia

                              

CZWARTEK 15.12.2022

17.00 Garzyn :  + Henryka Ratajczaka (22 r.) Teresę, Jadwigę, Walentego, Zdzisława, Jana, Łucję, Stanisława Ratajczaków, Stanisławę Michalak, Antoninę, Władysława, Marię, Zenona Maćkowiaków i wszystkich zmarłych z rodzin: Maciejewskich, Konopków, Wawrzyniaków, Golembków, Fabichów, Juskowiaków i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin :   + Zofię Jankowiak - od Krzysztofa Jabłońskiego z rodziną

 

PIĄTEK 16.12.2022

17.00 Garzyn :     + Leszka Witczaka - od sąsiadów z bloku 19, 20, 21

18.00 Drobnin :   1. + Gabrielę Małecką - od syna Czesława z żoną i od wnuka Dominika z rodziną

                               2. + Mariana Kąkolewskiego - od szwagierki Haliny z córką Marleną i zięciem z Pudliszek

                               

SOBOTA 17.12.2022

18.00 Drobnin :  1. + Władysławę (1 r.) Franciszka, Annę, Andrzeja Weberów, Rozalię (45 r.) Stanisława Kochmanów, Zenona Andrzejczaka, Kazimierza Rozwalkę, zm. z rodziny Weberów, Kochmanów, Dembowych, zm. ks. prob. oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny oraz za + Jana Łucję Weberów, Franciszka, Anastazję Sorbickich

                               2. + Helenę Tomkowiak (4 r.) Stefanię Nowak, Stanisława Gruszkę i wszystkich zm. z rodziny

                                              

NIEDZIELA 18.12.2022

08.00 Drobnin :    + Teresę Nowaczyk (17 r.) Tadeusza i Edmunda Nowaczyk i Jana Dudkiewicza

09.30 Garzyn :   + Stanisławę, Jana Pacholczyk (r.), Annę Pacholczyk, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Władysławę, Ignacego Galon, Hannę, Kazimierza Karolczak, Krzysztofa Szymczaka, Mateusza Merta

11.00 Drobnin :   1. + Jana (13 r.) Mariannę Robaszewskich, Mirosławę Tomczak, Władysławę, Czesława Ptaszyńskich, Jadwigę, Agnieszkę, Franciszka Robaszewskich oraz z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

                                2. + Władysławę Jagoda - od brata z rodziną, Halinki Gano z rodziną i Arlety Kaczmarek z rodziną