27 Niedziela Zwykła - 08 października 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 09.10.2023    

17.00 Garzyn :     + Cecylię Czapeczko - od Stanisławy i Bolesława Wiatr

18.00 Drobnin :   Z podziękowaniem za dar potomstwa 

   

WTOREK 10.10.2023    

17.00 Garzyn :    + Helenę Siniecką - od Ireny z mężem i rodziną, Barbary z rodziną, Stefanii z rodziną i od Doroty Szymańskiej 

18.00 Drobnin :   1+ Władysławę Spyrka i Franciszka Spyrkę, Jana Spyrkę

                               2 + Andrzeja Stachowiaka - od syna Wojciecha z żoną i dziećmi

 

ŚRODA 11.10.2023

17.00 Garzyn :     + Franciszka Chwaliszewskiego - od szwagierki Czesławy z rodziną

18.00 Drobnin : 1. + Janusza Szymańskiego (2 r.), Wojtka Szymańskiego, Ryszarda Jakubowskiego, Jana Szymańskiego i zmarłych w rodzinie oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

                                2. + Aldonę, Honoratę, Zofię, Ksawerego Kasperskich

 

CZWARTEK 12.10.2023

17.00 Garzyn :   + Stefanię Chrastek - od córki Joanny z mężem, od wnuczki Mileny mężem i dziećmi i od wnuczki Romany Kuczyńskiej z mężem i dziećmi

18.00 Drobnin :   + Pelagię Kielich - od syna Czesława z żoną, od wnuka Mariusza z rodziną, od wnuka Dariusza z rodziną i od wnuczki Arlety z rodziną

                                                            

PIĄTEK 13.10.2023  

17.00 Garzyn :     + Helenę, Jana, Stanisławę, Franciszka Nojmanów, Bronisława, Stanisławę, Antoniego Chwaliszewskich, Antoninę, Stanisława Sikorskich, Pelagię, Stanisława, Stefana Klupsz i zmarłych krewnych z rodziny

18.00 Drobnin : + Jadwigę, Zygmunta Szymańskich, Stanisławę, Jana, Stanisława, Józefa, Marię, Franciszka Bartkowiak, Zygmunta, Ludwikę, Wojciecha Kowalczyk

                           

SOBOTA 14.10.2023     

15.00 Drobnin :    W intencji nowożeńców: Kamieniarz – Zuter 

18.00 Drobnin :    1. + Czesława Muszyńskiego, Jana, Józefę Humskich, Mariannę Muszyńską, Zofię Okoniewską, Marię i Józefa Wciórkę, Ignacego Sikorskiego

                                 2. + Zygmunta Śliwińskiego – od Lucyny i Jerzego Musielak

                                                                                                                                                  

NIEDZIELA 15.10.2023

08.00 Drobnin :   + Stefana, Janinę, Jerzego, Janusza, Kazimierę Banach, Barbarę, Ignacego, Wojciecha Pogodów, Krystynę, Alojzego Makusz oraz zmarłych z rodzin Banachow i Pogodów

09.30 Garzyn :      + Helenę, Tadeusza Szymkowiaków, Stanisława Jankowskiego i zm. z rodzin

11.00 Drobnin :    + Genowefę Kowalską (2 r.), Stanisława Kowalskiego, za wszystkich zmarłych z rodziny oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

26 Niedziela Zwykła - 01 października 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 02.10.2023    

17.00 Garzyn :     + Helenę Mikołajczak - od córki Barbary z mężem

18.00 Drobnin :   Zm. rodziców + Klementynę i Stanisława Bodakiewicz, Pelagię i Stanisława Kaczmarek oraz zmarłych w rodzinie 

   

WTOREK 03.10.2023    

17.00 Garzyn :   [+ Józefę Jasiniak (r.), Alfonsa Jasiniak, Romana Staniszewskiego, Hannę Duchalską, Annę Turbańską, Hannę, Stanisława Staniszewskich i dusze w czyśćcu cierpiące]ch

18.00 Drobnin :   1. + Teresę, Edmunda i Tadeusza Nowaczyków i Jana Dudkiewicza

                               2. + Stanisławę Dawidziak ( 2 r.) Marię i Franciszka Gimzińskich i za całą rodzinę Belów i Dawidziaków i za rodzinę Skopiński

 

ŚRODA 04.10.2023

17.00 Garzyn :    + Joannę Komisarek (38 r.) Stanisława Komisarek (14 r.) oraz zm. z rodziny

18.00 Drobnin :  1. + Franciszka i Zofię Kaczmarek, rodzinę Adamczaków, Puśledników, Olejniczaków i Szczenchów

                              2. + Kazimierę Siniecką - od sąsiadów nr 10,11,12,13

 

CZWARTEK 05.10.2023

17.00 Garzyn :  + Władysława Mazur (r.), Marię, Grażynę, Stanisława Mazur, Pelagię, Edmunda Kasińskich, Bolesławę, Jana Mika, Hieronima Kowalczyk, Helenę, Bolesława Harszczyk i księży Proboszczów

18.00 Drobnin :  1. + rodziców + Franciszka (12 r.) i Teresę Kuik, Stanisława Kosmalskiego i zm. w rodzinie

                              2. + Leszka Wajs (4 r.) i zm. z rodziny 

                                                            

PIĄTEK 06.10.2023  

17.00 Garzyn :     + Franciszka Chwaliszewskiego - od chrześniaka Tadeusza z rodziną

18.00 Drobnin :   1. + Mariana Kąkolewskiego (1 r.)

                               2. + Gabrielę Małecką (1r.)

                           

SOBOTA 07.10.2023     

15.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Konopa – Kaczmarek

17.00 Drobnin :   Z okazji 18-tych urodzin Kacpra i 20 r. ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.00 Drobnin :   1. + Mariannę, Franciszka Katarzyńskich, Leona, Helenę, Franciszka Gurgów, zm. z rodzin Gurgów, Katarzyńskich i Świętków oraz ks. proboszczów z tej parafii

                                2. Z okazji 20-tej rocznicy ślubu Alicji i Łukasza podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą  o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla całej rodziny oraz za + Jacka (1 r.)

                                                                                                                                                  

NIEDZIELA 08.10.2023  Odpust w Garzynie

08.00 Drobnin :  + Urszulę (5 r.) i Kazimierza (3 r.) Szymkowiaków oraz z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

09.30 Garzyn :   Za Matko Różańcowe - z róży p. Golembkowej: + Janinę Wilczkowiak, Teresę Ratajczak, Stanisławę Michalak, Jadwigę Katarzyńską, Józefę Tomczak, Reginę Rybakowską, Teresę Maćkowiak, Klarę Olejnik, Teresę Włodarczyk, Barbarę Golembka, Antoninę Maćkowiak, Pelagię Musielak, Annę Nowakowską, Annę Karolczyk, Władysławę Ptaszyńską, Marię Pisarzewską, Pelagie Maćkowiak, Marie Naskręt, Magdalenę Wilczkowiak, Jadwigę Przybylak - z róży p. Musielak: + Jadwigę Nowak, Mariannę Skorupka, Jadwigę Baum, Irenę Baum, Władysławę Wojciechowską, Pelagię Skorupka, Katarzynę Baum, Janinę Musielak, Annę Urbaniak, Władysławę Rosik, Marię Rozwalka, Pelagię Przybylską, Annę Siniecką, Katarzynę Siniecką, Stanisławę Koszykowską, Pelagię Zając, Stanisławę Błaszyk, Irenę Naskręt, Marię Pietrowicz

11.00 Drobnin :   1. Z okazji 18 r. urodzin Magdaleny z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu

                        2. + Kazimierza Juskowiaka (9 r.), Teresę Juskowiak, Mieczysława Nowaka i Mateusza Mazur oraz z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo w rodzinie

25 Niedziela Zwykła - 24 września 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 25.09.2023    

17.00 Garzyn :     + Floriana Kmieć – od rodzin Kmieciów z Garzyna

18.00 Drobnin :   + Zdzisławę i Franciszka Bidermanów, Czesława Kwiatkowskiego, Anielę i Edwarda Kwiatkowskich

   

WTOREK 26.09.2023    

17.00 Garzyn :  + Antoniego, Pelagię, Czesława, Władysława Skorupkę i zm. z rodziny Webrów, Skorupków, Spławskich, Wozińskich, Irenę, Kazimierza Kowalczyków i zm. z rodzin Smyczyńskich, Nowaków, Kmiecików, Szelejewskich, Leona Wesołek oraz księży proboszczów

18.00 Drobnin :    1. + Marię Kubalską (r.)

                                2. + Barbarę Ptak ( 3 r.)

 

ŚRODA 27.09.2023

17.00 Garzyn :   + Władysława (r.) Barbarę, Józefa, Stanisława Golembka, Stefanię, Michała, Jadwigę, Krystynę Zalisz, Jadwigę, Alojzego Katarzyńskich, Pawła Mikołajczaka

18.00 Drobnin :   + Stanisławę Ratajczak (4 r.), Marcelego Ratajczaka, Bognę Wawrzyniak, Annę Maciołka, Stanisławę, Sylwestra Wawrzyniak oraz o zdrowie dla Marcelka i Boże błogosławieństwo w rodzinie 

 

CZWARTEK 28.09.2023

17.00 Garzyn :      + Cecylię Czapeczko - od Czesława i Cecylii Dworak z synem

18.00 Drobnin :    + Antoniego, Romana, Kazimierza, Halinę Fołdów ich zmarłych rodziców i rodzeństwo, Czesława, Michała, Jadwigę Fredyk, zmarłe rodzeństwo Grzegorza Zajączkowskiego, Teresę Bąk

                                                            

PIĄTEK 29.09.2023

14.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Wawrzyniak – Wawrzyniak

17.00 Garzyn :     + Marię Wagner - od córki Agaty z mężem i dziećmi

18.00 Drobnin :  + Irenę, Jana, Marię, Urszulę Sinieckich, Bronisławę, Franciszka Tolów, Annę Szeląg, Sławomira, Bronisławę, Władysława, Donatę i Marka Kolasińskich 

                           

SOBOTA 30.09.2023     

15.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Wróblewska - Matysiak

18.00 Drobnin :   1. Z okazji 45-rocznicy ślubu Łucji i Tadeusza z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

                               2. + Teresę Katarzyńską (im.), Genowefę Barczyk oraz zm. z rodziny, + Mariannę Katarzyńską, Marię Jurczyńską, Elżbietę Leśniewską – od rodziny Barczyków

                                                                                                                                                  

NIEDZIELA 01.10.2023

08.00 Drobnin : + Pelagię i Józefa Klimpel, Stanisławę, Wojciecha i Wojciecha Pacholczyk, Zygmunta Łagodę, Franciszkę Michałowską, Jadwigę, Józefa Apolinarskich oraz zmarłych z rodziny

09.30 Garzyn :     + Edmunda Zajdel - od sąsiadów z bloku od nr 13 – 15

11.00 Drobnin :   1. + Halinę Edmunda Pisarzewskich, Fabiana Szulca i zm. z rodziny Cugierów

                               2. Z okazji 30-lecia ślubu Mirosławy i Grzegorza z podziękowaniem za zdrowie i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i Matki Najświętszej nad całą rodziną  

24 Niedziela Zwykła - 17 września 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 18.09.2023    

17.00 Garzyn :     + Genowefę i Czesława Poprawskich i zm. w rodzinie

18.00 Drobnin :   [+ Władysławę, Zofię, Wawrzyna Marszałek, Konstancję, Michała, Czesława Biernaczyk, Zofię, Józefa Stelmaszyk, Marię, Zygmunta, Pawła Mazankiewicz oraz za ks. prob.]

 

WTOREK 19.09.2023    

17.00 Garzyn :   + Józefę (r.) Franciszka Tomczak, Stanisławę (r.) Jana, Edwarda, Jana Kaźmierczak, Bogdana, Jerzego Hądzlik, zm. z rodziny Naskręt, Marka Schöpe, Franciszka Pawlickiego, ks. Władysława Koszykowskiego, ks. prob. Eryka Szymkowiaka, Kazimierza Zacharzewskiego i Floriana Libnera

18.00 Drobnin :  + Annę Maciołka (6 r.)

 

ŚRODA 20.09.2023

17.00 Garzyn :  + Stefanię Rzepecką (r.) Wacława Rzepeckiego, Reginę Rymaniak, Józefa, Henryka Kaźmierowskich i zmarłych krewnych z rodziny

18.00 Drobnin : + Romana (r.) Stanisławę, Jana, Aleksego Chwaliszewskich, za rodzinę Bartkowiaków, Genowefę i Władysława Grobelnych 

 

CZWARTEK 21.09.2023

17.00 Garzyn :  + Jana (r.), Teresę Maćkowiak, Mariana Kmieć, Floriana, Elżbietę Szyrmer, Czesława, Stanisławę Mikołajczak i wszystkich zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :  + Sewerynę, Tadeusza Chwaliszewskich, Stanisławę, Antoniego Chwaliszewskich, Helenę, Franciszka Stanisławskich, Mariannę, Stanisława, Mieczysława Jakubiaków, Joannę i Stanisława Kołackich,  oraz + Henryka Chwaliszewskiego - od Leszka, Rafała Chwaliszewskich i Wiolety Bugzel z rodzinami

                                                            

PIĄTEK 22.09.2023

17.00 Garzyn :    + Mieczysława (r.) Zdzisławę i Iwonę Wilczkowiak

18.00 Drobnin : + Mariannę, Stanisława, Mieczysława Jakubiaków, Joannę, Stanisława Kołackich, Przemysława Jeńca oraz ks. Czesława Górznego

                           

SOBOTA 23.09.2023     

18.00 Drobnin :  1. + Jana Mikołajczaka (23 r.) Helenę Mikołajczak całą rodzinę Mikołajczaków i Stachowskich oraz Stanisława Lewińskiego, Kazimierę i Tadeusza Michalskich, Stanisławę i Władysława Iwan. Teresę Stachowską, Jana Stachowskiego oraz Czesława Andrzejczaka

                                2. + Witolda, Martę, Zygmunta i Zygmunta Musielak, Stanisławę, Ludwikę, Bolesławę, Bogdana, Krystynę, Michała Piskorz oraz do Serca Jezusowego i Matki Najświętszej z prośbą o zdrowie i opiekę nad rodziną

                                                                                                                                                  

NIEDZIELA 24.09.2023

08.00 Drobnin :     + Mariana Bartosza i zm. z rodziny oraz prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie

09.30 Garzyn :      + Zbigniewa Musielaka - od rodziny Kamieniarzy

11.00 Drobnin :     1. Za rodzinę Sikorskich + Stanisława, Franciszkę, Michalinę, Franciszka, Romana, Weronikę, Ignacego, Stefana, Donatę Sikorskich, z rodziny Sikorskich i Paszkowiaków

                                  2. + Jana, Władysławę i Stanisława Juja oraz Mariannę, Teresę i Piotra Losiak

23 Niedziela Zwykła - 10 września 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 11.09.2023    

17.00 Garzyn :     + Franciszka Chwaliszewskiego - od Marty Jędrzejczak i rodziny Ryczkowskich

18.00 Drobnin :   + Krzysztofa Nowaka (8 r.), Marcina, Marię, Dudkowiak, Leona, Barbarę Nowak i za zmarłych z rodzin Dudkowiaków i Nowaków oraz + Przemka, Helenę, Waleriana Świętek, Leona Gurgę, zm. z rodziny i o błogosławieństwo Boże w rodzinie

 

WTOREK 12.09.2023    

17.00 Garzyn :    + Antoniego, Henryka Musielak (r.) Janinę, Leonarda, Zbigniewa, Pelagię, Alojzego i zm. z rodz. Musielak i zm. z rodziny Musielak, Teresę, Nikodema, Annę, Wiktorię, Apolonię, Aleksandra Kamieniarz, Jadwigę, Józefa Przybylak, Klarę, Franciszka, Zygmunta, Jana Olejnik, Teresę, Jana Maćkowiak, Annę, Józefa Nowakowskich, Teresę, Franciszka, Henryka Włodarczyk, Mariana Kmieć i zm. ks. prob. 

18.00 Drobnin :  + Stefanię i Stanisława Ryczkowskich oraz zmarłych z rodzin Ryczkowskich, Szczench, Kaczmarków, Czesława Ptaka i Józefa Pawłowskiego

 

ŚRODA 13.09.2023

17.00 Garzyn :     + Helenę Siniecką - od Ewy i Stanisława z dziećmi

18.00 Drobnin :   + Piotra Sternę (r.) Zofię Sternę, Weronikę, Walentego Łagodów oraz zmarłych z rodziny Weber

 

CZWARTEK 14.09.2023

17.00 Garzyn :     + Krystynę Majchrzak - od Kaczmarków z Garzyna

18.00 Drobnin :   + Jacka, Eugeniusza Szczepaniak i + Romana Szczepaniak - od syna Jarosława z rodziną

                                                            

PIĄTEK 15.09.2023

17.00 Garzyn :      + Jadwigę Maćkowiak - od synowej Zosi, wnuka Marka i wnuczki Ani z rodziną

18.00 Drobnin :    1. + Andrzeja Majchrzaka (4 r.) i zm. z rodziny

                                2. + Stanisława Szczench (12 r.) rodz. Szczenchów, Borowczyków Ryczkowskich, Kaczmarków z prośbą o Boże błogosławieństwo + Dankę Mróz

                           

SOBOTA 16.09.2023 

17.00 Garzyn :   Z okazji 18-tych urodzin Adama z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu

18.00 Drobnin :  + Czesława, Józefa Andrzejczaków, Stanisławę i Władysława Iwanów, Jana Mikołajczaka, Damiana Musielaka za zm. z rodzin Andrzejczaków, Genderów, Iwanów i Stachowskich 

                                                                                                                                                  

NIEDZIELA 17.09.2023

08.00 Drobnin :    + Natalię Nowak, Józefę i Stanisława Nowak, Franciszka Nowaka, Weronikę i Bronisława Olejnik 

09.30 Garzyn :  + Stanisława, Zofię (r.), Henryka Nowak, Seweryna, Mariannę, Stanisława, ks. Teodora Walorskich, Janinę, Ludwika, Jana Andrzejewskich, Andrzeja i Cecylię Czapeczko

11.00 Drobnin : Z okazji 30 r. ślubu Wioletty i Mariana z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie