1 Niedziela W. Postu - 05 marca 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  06.03.2017

17.00 Garzyn :    + Kazimierza Karolczaka - od żony Hanny

18.00 Drobnin : + Czesława Konopkę (15 r.) Władysławę, Jana Konopka, Mariannę, Jana Skorupka i zm. z rodziny oraz księży proboszczów z parafii

 

WTOREK 07.03.2017

17.00 Garzyn :   + Stefanię Kajoch - od syna Piotra z rodziną

18.00 Drobnin : + Krystynę i Zygmunta Kowalczyk

                     

ŚRODA  08.03.2017

17:00 Garzyn :  + Zenona Maćkowiaka - od szwagra Franciszka z synem Sławkiem i Ewą        

18.00 Drobnin : + Barbarę Wróblewską - od męża Karola, córki Zuzi i syna Tomka

 

CZWARTEK  09.03.2017

17.00 Garzyn :   + Alojzego Rybakowskiego (11 r.), Reginę Rybakowską, Stanisława, Barbarę, Walentego Szymkowiak, Mariana Kmieć, Leszka, Bronisława Adamczak oraz zmarłych z rodzin Rybakowskich i Mackowiaków

18.00 Drobnin : + Jana Rosika (16 r.) Jana, Marię, Romana, Sylwestra Rosików, Franciszka, Mariannę, Stanisławę, Franciszkę i Jana Florkowskich, Stanisławę i Jana Józefiak, Jana Bartlewskiego i za wszystkich zmarłych z rodziny

 

PIĄTEK  10.03.2017

17.00 Garzyn :  + Piotra Pazoła (r.)

18.00 Drobnin : + Mariannę Wyrwińską ( 2 r.)


SOBOTA 11.03.2017

18.00 Drobnin : + Jana Górskiego i zm. z rodziny

                       

NIEDZIELA  12.03.2017 II W. Postu

 8.00 Drobnin : + Jacka Zajdel (1 r.) - od chrzestnej z rodziną
                          + Arka Bartkowiaka (12 r.), Franciszka Borowiaka (23 r.) Teresę Musiołowską i wszystkich zmarłych z rodz. Borowiaków i Bartkowiaków

 9.30 Garzyn : + Jadwigę Bojek (r.), Czesława i Zdzisława Bojek, Helenę, Kazimierza, Justynę Dziedzic, Bożenę Michalak i zm. krewnych

11.00 Drobnin: + Franciszka Stelmaszyka (1 r.), Helenę Stelmaszyk, Cecylię Andersz (6 r.) Andrzeja Andersza, Agnieszkę Maćkowiak i zm. z rodziny

16.00 Drobnin: W intencji Bierzmowanych

8 Niedziela Zwykła - 26 lutego 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  27.02.2017

17.00 Garzyn :  Z okazji 70 rocznicy urodzin Haliny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla jubilatki i całej rodziny

18.00 Drobnin : + Konstancję, Michała, Czesława Biernaczyk, Zofię, Władysławę, Wawrzyna Marszałek, Zofię, Jozefa Stelmaszyk, Marię, Zygmunta, Pawła Mazankiewicz oraz zm. ks. Proboszczów

 

WTOREK 28.02.2017

17.00 Garzyn :   + Mieczysława Kajocha (1 r.) i Stefanię Kajoch

18.00 Drobnin : 1. + Krystynę Ryczkowską (1 r.) i zm. z rodz. Ryczkowskich Wąsiaków
                           2. + Józefinę, Franciszka Kasztelanów i zm. z rodz. Jędrzejewskich

 

ŚRODA  01.03.2017 Środa Popielcowa

11.00 Drobnin: 1. + Walentynę Siniecką - od rodziny Szczepaniaków z Małachowa
                          2. + Pelagię Babską - od chrześniaka Jarosława z rodziną

16:30 Garzyn : 1. + Zenona Maćkowiaka - od mieszkańców z ul. Kościelnej
                          2. + Józefę Tomczak - od mieszkańców z ul. Kościelnej

18.00 Drobnin: 1. + Ewę Tęga (1 r.), Helenę i Piotra Nalewskich i zm. ks. proboszczów
                          2. + Ks. Floriana Libnera (33 r.)
                                    

CZWARTEK  02.03.2017

17.00 Garzyn :  + Annę Siniecką - od teściowej Joanny Szymańskiej i rodziny Chmielewskich

18.00 Drobnin : + Mieczysława Włodarczyka - od rodziny Biernaczyków z Krobi

 

PIĄTEK  03.03.2017 I Piatek

17.00 Garzyn :  + Józefę Tomczak - od Wiesi i Bogdana z dziećmi

18.00 Drobnin : + Jerzego i Mariana Paszkowiak


SOBOTA  04.03.2017

18.00 Drobnin : + Czesława Chwaliszewskiego (6r.) oraz zm. z rodzin Chwaliszewskich i Maćkowiaków
                             Oraz z okazji 1 r. urodzin Julki o zdrowie i błogosławieństwo Boże

                       

NIEDZIELA  05.03.2017 I W. Postu

 8.00 Drobnin :  + Ryszarda Dymarczyka, Kazimierę i Seweryna Wujców

 9.30 Garzyn :    + Andrzeja Bondia (4 r.) Mariana Jankowskiego zm. z rodziny Jankowskich, Charaziak i Bondia

11.00 Drobnin: + Mieczysława Nowaka (22 r.), Marię i Zygmunta Andersz, Teresę i Kazimierza Juskowiak, Helenę i Jana Pudliszewskich i zmarłych z rodziny

7 Niedziela Zwykła - 19 lutego 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  20.02.2017

17.00 Garzyn :  + Stanisława Lisieckiego (22 r.), Marusza Lisieckiego, Stanisława i Genowefę, Stasia, Damiana Ratajczaków, Eulalię Skrzypczak, Stanisławę Grygier i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin :  1. + Mariannę i Józefa Stachowiak i zm. z rodziny Stachowiaków i Bożenę Jakubowską

                             2. + Marcina Cieślę - od brata i siostry z rodzinami

 

WTOREK 21.02.2017

17.00 Garzyn :   + Kazimierę Lipowicz – od rodzin Otto, Mertów, Mehrów i Ślązaków

18.00 Drobnin : + Bronisława Rosińskiego od rodziny Czwojdraków z Łęki Wielkiej, od Marii Nowak z rodziną z Bogdanek i od rodziny Smektałów z Brzezia

 

ŚRODA  22.02.2017

17.00 Garzyn :  + Tadeusza Rosika - od żony Mirosławy i syna Witolda

18.00 Drobnin: + Barbarę Glapiak - od brata Grzegorza z rodziną i chrześniaka Mateusza

                                           

CZWARTEK  23.02.2017

17.00 Garzyn :  + Zenona Maćkowiaka - od całej rodziny Przykłotów z Leszna

18.00 Drobnin : + Zdzisława Szczepaniaka - od rodzin Małeckich i Pazołów z Bączego Lasu

 

PIĄTEK  24.02.2017

17.00 Garzyn :  + Józefę Tomczak - od rodzin Musielaków i Golembków i Mertów

17.00 Drobnin : Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Marty z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu

18.00 Drobnin : 1. + Annę Zuzańską - od córki Grażyny z synem

                            2. + Pelagię

SOBOTA  25.02.2017

16.00 Garzyn :  Z okazji 25 rocznicy ślubu Doroty i Zbigniewa z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.00 Drobnin : + Zygmunta Pietraszewskiego (1 r.)

                       

NIEDZIELA  26.02.2017

 8.00 Drobnin :  1. + Bronisława Rosińskiego - od mieszkańców Bielaw i od rodziny Rozwalka z Krzemieniewa
                           2.+ Jolantę, Bolesława, Mariana, Magdalenę, Stanisława Wasiółka i Józefa Nowaka

 9.30 Garzyn :  + Pelagię Klimpel (2 r.)

11.00 Drobnin : + Zofię Stróżyńską (1 r.) i Józefa Stróżyńskiego

6 Niedziela Zwykła - 12 lutego 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  13.02.2017

17.00 Garzyn :  + Mariana Kmieć (9 r.), za zm. rodziców Teresę, Jana Maćkowiak, Bronisławę, Józefa Kmieć oraz za zmarłych z rodzin Maćkowiaków, Rybakowskich, Olejnik, Musielak, Dolata i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin : + Pelagię Babską - od brata Józefa z rodziną

 

WTOREK 14.02.2017

17.00 Garzyn :  + Zenona Maćkowiaka - od rodzin Bączyków z babcią Danką

18.00 Drobnin : + Barbarę Glapiak - od matki chrzestnej i od kuzynostwa pochodzących z Kosowa

 

ŚRODA  15.02.2017

17.00 Garzyn :  + Annę Siniecką - od syna Eugeniusza z żoną

18.00 Drobnin: + Halinę Rutkowską – od rodziny Stachowskich z Łęki Wielkiej

                                           

CZWARTEK  16.02.2017

17.00 Garzyn :  + Zenona Maćkowiaka - od rodzin Borowskich, Skibickich i Staszaków z Czachorowa

18.00 Drobnin : 1. + Juliannę Dworniczak i zm. z rodziny

                           2. + Teodorę (r.) Józefa i Czesława Żabickich, Stanisławę i Józefa Jaszczaków i zm. z rodziny

 

PIĄTEK  17.02.2017

17.00 Garzyn : + Kazimierę i Jana Wróbel (r.), Władysławę i Edmunda Rozwalkę i za wszystkich zm. z rodzin oraz za + Stanisława Łuczaka (z dn.p.)

18.00 Drobnin :+ Marcina Cieślę - od rodziny Dudkiewiczów i Goławskich

SOBOTA  18.02.2017

18.00 Drobnin : 1.+ Walentego, Agnieszkę Skopińskich, Wojciecha, Helenę Kosmacińskich, Pelagię, Kazimierza Babskich, Stanisława, Janinę, Franciszka Skopińskich, Jana Bartlewskiego, ks. proboszczów naszej parafii

                             2. + Walentynę Siniecką - od sąsiadów Wojteczków, Basów, Urbaniaków i Górskich

                       

NIEDZIELA  19.02.2017

 8.00 Drobnin :  1. + Jacka Nawrockiego (6.r.) Marię i Łucjana Tobółkę

                           2. + Annę Zuzańską - od córki Jolanty z dziećmi

 9.30 Garzyn :  + Helenę (6 r.), Tadeusza Szymkowiak, zm. z rodzin Adamczaków, Szymkowiaków i Stanisława Jankowskiego

11.00 Drobnin : 1. + Mieczysława Włodarczyka - od rodzin Brzeskotów, Koniecznych i Ryczkowskich

                           2. + ks. Kan. Czesława Górznego (2 r.)

 

5 Niedziela Zwykła - 05 lutego 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  06.02.2017

18.00 Drobnin : + Mieczysława Włodarczyka - od wuja Antka z synami i ich rodzinami oraz córkami i ich rodzinami

 

WTOREK 07.02.2017

17.00 Garzyn :  + Józefę Konieczną (1 r.) i za zmarłych w rodzinie Franciszkę Woźniak, Antoniego, Mieczysława Koniecznych, Janusza Pawlaka, Stanisławę, Andrzeja, Tadeusza Rojewskich, Jana, Stanisławę, Henryka Szymańskich

18.00 Drobnin :  + Stefanię (7 r.), Marię, Józefa Mikołajczak Agnieszkę, Andrzeja Janiszewskich, Jana Malesińskiego, rodz. Mikołajczak, Mehr i Zygner

 

ŚRODA  08.02.2017

18.00 Drobnin:  + Zofię Mehr (27 r.) Feliksa Mehr, zmarłych z rodz. Mehrów, Mikołajczaków i Ratajczaków
                       

CZWARTEK  09.02.2017

17.00 Garzyn :    + Izę Wujczak (9r.), Franciszka Glapiaka, zm. z rodziny Tobołów, Glapiaków i Baumów

18.00 Drobnin : + Jana (r.) Mariannę, Edmunda, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Jadwigę, Ignacego Plewków, Floriana Szyrmer

 

PIĄTEK  10.02.2017

17.00 Garzyn : + Karolinkę Wagner (25 r.), Stefanię i Józefa Wojtkowiak, Wandę, Ludwika, Jerzego i Pawła Wagner oraz z podziękowaniem Matce Bożej za otrzymaną łaską zdrowia i z prośbą o dalsze błogosławieństwo w rodzinie

18.00 Drobnin : + Walentynę Siniecką - od rodziny Raburskich i Dudkowiaków

SOBOTA  11.02.2017

18.00 Drobnin : + Stanisławę Chwaliszewską (r.) rodzinę Chwaliszewskich, Bartkowiaków, Grobelnych, Sikorskich i Aldonę Kasperską
                       

NIEDZIELA  12.02.2017

 8.00 Drobnin :  1. + Bronisławę Janiszewską (3 r.) i zmarłych z rodziny Janiszewskich, Franciszka, Irenę, Albina, Rysia i Stanisławę oraz z rodziny Woźniaków, Annę, Stefana i Katarzynę i wszystkich zmarłych z rodziny+ Mieczysława Włodarczyka

                           2. + Jana Cierpisza (18 r.) 

 9.30 Garzyn :   + Mariannę Kapuścińską (23 r.) i Józefę Milczarek, Wiesława Kornackiego, Zdzisława Milczarka, Walentynę, Jana Majchrzaków, Franciszkę, Jana Niedzielskich, Edwarda Rzepeckiego, Jadwige Beczkowską, Marcina Cieślę, Grażynę Buczyńską, za zm. z rodziny Kapuścińskich, Milczarków, Majchrzaków, Niedzielskich, Rzepeckich, Kolanów i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin : 1. + Marcina Cieślę - od wuja Jacka z rodziną

                           2. + Annę, Antoniego Śmiejczaków, Stanisławę, Czesława i Marcina Cieśla i za wszystkich zm. z rodziny