9 Niedziela Zwykła - 03 czerwca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  04.06.2018

17.00 Garzyn :  + Anielę Spychała i Irenę Witczak (r.) Władysława Spychała, Stanisława Witczak, Mariana Rosińskiego, Pelagię, Antoniego Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Stanisława Tobołę, Olecha Matuszaka oraz zmarłych z rodziny Dziedziców, Spychałów i Witczaków i + Władysława Stachowskiego (3 r.) i zm. z rodziny  

18.00 Drobnin : + Mieczysława Włodarczyka (2 r.), Władysławę, Józefa Włodarczyk, Annę i Stanisława Ratajczak oraz za zm. z rodzin Włodarczyków, Ratajczaków i Wąsiaków oraz o zdrowie i błogosławieństwo dla rodziny

 

WTOREK 05.06.2018

17.00 Garzyn :    + Mariannę Hendrysiak (1 r.)

18.00 Drobnin: Z okazji 35-tej rocznicy ślubu Marii i Andrzeja z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie
                       

ŚRODA 06.06.2018

17.00 Garzyn :    + Stanisławę Kurpisz - od córki Mirosławy z wnuczką Joanną

18.00 Drobnin :  1. Najśw. Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o szczęśliwe żniwa z zachowaniem od gradobicia i Błogosławieństwo Boże dla wioski Zbytki
                               2. + Andrzeja Chudzińskiego - od rodziny Józefiaków z Leszna, Teodozewa i Łęki Małej

CZWARTEK 07.06.2018

18.00 Drobnin : 1. + Władysława Smektałę, Zofię, Władysława, Antoniego Smektałów, Janinę, Stanisława i Krzysztofa Rzepeckich
                             2. + Stanisława Klich - od rodziny Skorupków z Mierzejewa i Gurgów z Krzemieniewa 
                                                                          

PIĄTEK 08.06.2018

17.00 Garzyn :      + Pawła Lichego (1 r.)

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława, Władysławę, Krystynę, Edwarda, Bernadetę, Marcina Spychałów, Katarzynę Perdon, Ludwika i Mariana Lisiaków
                                2. + Edwarda Żabę - od rodziny Koladyńskich

 

SOBOTA 09.06.2018

17.00 Garzyn :    Z okazji 1-szej rocznicy urodzin Franciszka o Boże Błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia

18.00 Drobnin :  1 + Marię Wolną - od rodzin Sipurzyńskich i Klepackich z Pępowa, od Kazimiery Dąbrowicz z rodziną z Kobylina, od rodziny Kaźmierczaków z Komornik i od Anny Stachowiak z rodziną z Pakosławia
                               2. + Irenę Pierecką - od rodziny Stachowskich i Flaczyków
 
                                                                                                                                                                           

NIEDZIELA  10.06.2018 Odpust

 8.00 Drobnin:   + Teresę Juskowiak (14 r.), Kazimierza Juskowiaka i zm. z rodziny

 9.30 Garzyn :    + Marię, Stanisława Adamczak, Magdalenę, Józefa, Helenę, Ludwika Tobółka, Cecylię, Antoniego Matuszewskich

11.30 Drobnin :  Suma odpustowa i Jubileusz 50-lecia ks. kan. Jana Świerniaka

Najświętszej Trójcy - 27 maja 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  28.05.2018

17.00 Garzyn :       + Helenę Walczewską – od Anieli i rodziny Raburskich

18.00 Drobnin :  + Władysława Grobelnego (r.) oraz zm. z rodziny Grobelnych, Chwaliszewskich, Bartkowiaków, Sikorskich, Bebów, Zawidzkich oraz zm. księży pracujących w parafii Drobnin

 

WTOREK 29.05.2018

17.00 Garzyn :    + Ireneusza, Dariusza, Marię (r.), Leona i Mariana Mikołajczaków i za wszystkich zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin:  + Feliksa Łabendę, Stanisławę, Joannę, Andrzeja, Zenona Mików i zmarłych z rodziny
                       

ŚRODA 30.05.2018

17.00 Garzyn :     Z okazji 1-szej rocznicy urodzin Zosi o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

18.00 Drobnin : + Marię Adamczyk (7 r.) Czesława i Władysławę Adamczyk, Stanisława i Stanisławę Michalak, Antoniego i Władysławę Sajdok, Mariana Sucholińskiego, Mariana Mendykę, zm. ks. prob. oraz o błog. Boże w rodzinie

 

CZWARTEK 31.05.2018 Boże Ciało

  8.00 Drobnin :  + Władysława Śmigielskiego (10 r.) Jolantę Nowak, rodziców Kamieńskich

  9.30 Garzyn :  + Sylwestra Borejko (19 r.) Zofię, Ludwika Borejki, Ludwikę, Antoniego Budnych, Annę, Czesława Laskowskich, Adama Olbrechta, Jana Jankowiaka, Irenę, Mariana Misiaków i za rodzinę Budny i Borejków

11.00 Drobnin :  Za parafian (Procesja)

                                                                              

PIĄTEK 01.06.2018

17.00 Garzyn : + Stefana, Mariannę Binkowskich, Katarzynę, Józefa Maciejewskich, Henryka, Ratajczaka, Władysławę, Bronisława Konstantynowicz, Aleksandrę, Alojzego Sworowskich, Franciszka Janiszewskiego i zmarłych w rodzinie

18.00 Drobnin : + Irenę, Franciszka i Władysławę Szymczak, Józefa i Marię Skornia

 

SOBOTA 02.06.2018

12.00 Drobnin :  W intencji OSP Krzemieniewo z okazji Dnia Strażaka

16.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Grybska - Mielcarek

18.00 Drobnin :  + Łucjana, Halinę Krysiak, Annę i zm. z rodziny

                                                                                                                                                                                  

NIEDZIELA  03.06.2018

 8.00 Drobnin: + Michała (r.),Jadwigę, Iwonę, Henryka, Stanisława Jankowskich, Franciszkę, Stanisława, Jana, Henryka Drobińskich

 9.30 Garzyn :    + Jana Szulca (r.)

11.00 Drobnin : + Annę (2 r.), Walentego Maśląkowskich, Zofię i Piotra Sternów

Zesłanie Ducha Św. - 20 maja 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  21.05.2018

17.00 Garzyn :     + Teresę Konieczną - od siostry Sabiny z rodziną i chrześnicy Elżbiety z rodziną

18.00 Drobnin :  + Mieczysława, Stanisławę, Józefa Andrzejczaków, Edmunda Polaszyka, i Zygmunta Pietraszewskiego

 

WTOREK 22.05.2018

17.00 Garzyn :    + Władysławę Jankowiak (z dn.p.), Stanisława (16 r.), Pelagię, Helenę, Jana Klupsz, Kazimierę, Kazimierza Adamczak, Władysława Dudka, Zenona Picza, Czesława Adamiaka i za zmarłych z rodzin Musielaków, Jankowiaków i Prałatów

18.00 Drobnin:  + Mariana Bartosza i Annę Michalską (r.), i wszystkich zmarłych z tych rodzin Michalskich i Bartoszów
                       

ŚRODA 23.05.2018

17.00 Garzyn :   + Stefanię (r.) Stanisława, Ryszarda Pawlickich, Marię, Kazimierza Strabel, za zm. z rodziny Latanowicz, ks. prob. Szymkowiaka, Zacharzewskiego i Libnera

18.00 Drobnin : + Krystynę i Zygmunta Kowalczyk

 

CZWARTEK 24.05.2018

18.00 Drobnin : + Stanisława Markowskiego i zm. z rodziny Markowskich i Krajewskich

                                                                                     

PIĄTEK 25.05.2018

17.00 Garzyn :    + Halinę Stachowiak - od brata Jana Frąckowiaka z rodziną

18.00 Drobnin : + Antoniego, Anielę Nowak, Zofię i Jana Rozwalka i zmarłych z rodzin

 

SOBOTA 26.05.2018

18.00 Drobnin : + Dawida Misiaka – od firmy Grzegorzewski

                                                                                                                                                                                  

NIEDZIELA  27.05.2018

 8.00 Drobnin:   + Marię, Władysława, Franciszka Przybylak, Lucjana Konatowskiego, Martę i Czesława Perek

 9.30 Garzyn :    + Dawida Misiaka (1 r.)

11.00 Drobnin : + Walentego Snela, Mariannę, Stefana Spławskich i zm. z rodziny 

Wniebowstąpienie P. - 13 maja 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  14.05.2018

16.00 Drobnin :  + Władysława, Józefę, Bolesława Grysów, rodzinę Pietraszewskich i krewnych z rodzin

17.00 Garzyn :    + Annę Kamieniarz (r.), Wiktorię, Nikodema, Apolonię, Aleksandra i zmarłych z rodziny Kamieniarz, Irenę Woźnicką, Janinę, Antoniego, Henryka Musielak, księży Prob. i dusze w czyśćcu cierpiące

 

WTOREK 15.05.2018

17.00 Garzyn :   + Władysława Ptaszyńskiego (r.), Czesława, Władysławę Ptaszyńskich, Janinę, Antoniego, Katarzynę, Jana Borowiak oraz za zmarłych z rodziny Borowiak i Ptaszyńskich

18.00 Drobnin:  + Zofię, Franciszka Musielak, Andrzeja, Jadwigę Raith, zmarłych z rodzin Musielaków i Tęgich
                       

ŚRODA 16.05.2018

18.00 Drobnin :  + Józefa i Mieczysława Pawłowskich

 

CZWARTEK 17.05.2018

17.00 Garzyn :    + Annę Dziedzic (7 r.) Franciszka , Walentego, Jadwigę, Józefa, Władysławę, Helenę, Kazimierza, Justynę Dziedziców, Stanisława, Artura Tobołów, Olecha Matuszaka, Wiktorię, Stanisława, Zofię Czesława Klupsiów, Kazimierza Sobótkę, Władysława, Anielę Spychałów, Antoniego, Pelagię Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Mariana Rosińskiego

18.00 Drobnin :  + Mariana Sinieckiego (4 r.) Antoninę, Jana Sinieckich, Annę Maciołka, Marcelego Ratajczaka i Marię Pietraszek

                                                                                     

PIĄTEK 18.05.2018

17.00 Garzyn : + Pelagię i Stanisława Wujek, Jadwigę, Józefa Zajdel, Teresę i Henryka Neumanów, Marię, Mariana Łukaszewskich, Stanisława Kaczmarka, Władysława Sworowskiego, Józefa Zajdel

18.00 Drobnin :  + Stefana Żur (r.)

 

SOBOTA 19.05.2018

18.00 Drobnin : [+ Czesława Szkudlarczyka (35 r.) Helenę Duda (3 r.) Monikę Radziewicz (2 r.)

                                                                                                                                                                                  

NIEDZIELA  20.05.2018

 8.00 Drobnin:  Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Jakuba o błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu i za + Praksedę Otto i Krystynę Ryczkowską

 9.30 Garzyn :   + Sławomira i Jana Bednerek, Annę i Józefa Urbaniaków

11.00 Drobnin: Z okazji 1-szej rocznicy urodzin Zuzi i 2 rocznicy urodzin Leny podziękowanie Panu Bogu za dar życia i wszystkie otrzymane laski, prosząc o opiekę Anioła Stróża oraz błogosławieństwo dla całej rodziny

6 Niedziela Wielkanocna - 06 maja 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  07.05.2018

18.00 Drobnin :  + Władysława Stróżyka (r.) Stanisławę, Feliksa Stróżyk, Janinę Rydlewską, Zofię, Marię, Ignacego Sikorskich, Mieczysławę, Władysława Maćkowiak, Wandę Januszewicz, rodzinę Chwaliszewskich, Władysława Grobelnego, Aldonę Kasperską i o zdrowie w rodzinie

 

WTOREK 08.05.2018

  8.00 Drobnin:  W intencji ks. Proboszcza z okazji imienin

17.30 Drobnin:  + Zofię (1 r.) i Edwarda Skrzypczak, Władysławę i Wacława Gorwa i za rodzinę Woźniaków

18.00 Drobnin:  + Stanisława Majorczyka i wszystkich zmarłych z rodziny z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

19.00 Garzyn : + Bronisławę, Franciszka Jankowskich (r.) Szczepana, Marię, Władysława, Mariana Jankowskich, Jana Marię, Stanisława, Bronisławę, Władysława, Donatę, Sławomira, Marka Kolasińskich, Edmunda, Janinę, Gizelę Goldmanow, Zdzisławę Glapiak, Andrzeja Bondię
                       

ŚRODA 09.05.2018

18.00 Drobnin :  + Franciszka Webera (13 r.) rodziców Zenona Andrzejczaka, Wojciecha i Józefa Kochman oraz zmarłych z rodzin

19.00 Garzyn :  + Jadwigę, Józefa Apolinarskich, Helenę, Feliksa, Stanisława parzy, Marię Kowalską, Pelagię Klimpel, Jerzego Wagner oraz zmarłych z rodziny

 

CZWARTEK 10.05.2018

18.00 Drobnin : + Antoninę, Andrzeja (r.) Teresę, Stanisława Serwatków, Pelagię i Franciszka Chudzińskich, siostrę Albertę Kaczmarek i zm. z rodziny

                                                                                     

PIĄTEK 11.05.2018

18.00 Drobnin :  + Edmunda i Władysławę Zygner, Józefa Dworackiego, Jana Malesińskiego, Jana Nawrot i zm. z rodziny

 

SOBOTA 12.05.2018

18.00 Drobnin : + Marię, Mikołaja Wenderskich (r.) Stanisława, Antoninę, Jana Kowalskich, Bronisławę, Tadeusza Skorupkę, Krystynę Nowak, Jana Średniawę, Ryszarda Sobczaka oraz księży prob. z naszej parafii

                                                                                                                                                                                  

NIEDZIELA  13.05.2018

 8.00 Drobnin: + Agnieszkę i Józefa (r.) Alojzego, Bronisława, Pawła Rollów, zm. z rodzin Rollów i Korczaków oraz zm. xx Proboszczów naszej parafii i księży Władysława Koszykowskiego i Czesława Górznego a także podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny

 9.30 Garzyn :  + Helenę, Zdzisława, Katarzynę, Jana Spychała, Stanisławę, Stanisława, Zenona, Apolonię, Tomasza Andrzejczak, Jadwigę, Jana Jakubowskich, Helenę, Jana Pajzert, Anielę, Władysława Spychała, Jana Misiewicz, Adama Wajs, Mariana Rosińskiego oraz wszystkich krewnych i dusze w czyśćcu c.  

10.00 Drobnin:  W intencji dzieci I-komunijnych