26 Niedziela Zwykła - 25 września 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 26.09.2022            

17.00 Garzyn :     + Antoniego, Pelagię, Czesława, Władysława Skorupka i zmarłych z rodziny Skorupków, Webrów, Spławskich, Genię Barczyk, Irenę, Kazimierza Kowalczyk i zmarłych z rodziny Kowalczyków, Nowaków, Kmiecików, Szelejewskich, Leona Wesołek i zm. księży proboszczów

18.00 Drobnin :  + Mariannę, Stanisława, Mieczysława Jakubiak, Janinę, Stanisława Kołackich oraz Przemysława Jeniec i o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie

18.30 Drobnin :     + Barbarę Ptak (2 r.)

   

WTOREK 27.09.2022

17.00 Garzyn :       + Władysława (r.) Barbarę, Józefa, Stanisława Golembka, Stefanię, Michała, Jadwigę, Krystynę Zalisz, Jadwigę, Alojzego Katarzyńskich, Pawła Mikołajczaka

18.00 Drobnin :     Z okazji Jubileuszu 25-lecia Leszka i Katarzyny z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia

 

 

 ŚRODA 28.09.2022 

17.00 Garzyn :      + Rafała Stężyckiego - od Marii i Stanisława Gronowskich z Pudliszek

18.00 Drobnin :   1. + Stanisławę Ratajczak (3 r.), Marcelego Ratajczaka, Bognę Wawrzyniak, Annę Maciołka oraz o zdrowie dla Marcelka i Boże błogosławieństwo w Rodzinie

                                 2. + Łukasza Raburskiego - od rodziny Chałupków

 

CZWARTEK 29.09.2022

17.00 Garzyn :      + Jadwigę Krakowiak - od wnuczki Kasi z mężem i dziećmi

18.00 Drobnin :    + Zdzisławę i Franciszka Bidermanów, Czesława, Anielę i Edwarda Kwiatkowskich

 

PIĄTEK 30.09.2022

17.00 Garzyn :      + Małgorzatę Musielak - od Władysława, Jerzego i Zbigniewa Musielaka z rodzinami

18.00 Drobnin :    1. + Irenę i Jana Sinieckich, Marię, Urszulę, Jana, Henryka Sinieckich, Sławomira Kolasińskiego, Bronisławę, Władysława, Donatę i Marka Kolasińskich, Bronisławę Tol i Franciszka oraz Annę Szeląg

                                 2. + Franciszkę Kluk - od chrześnicy Anny

                            

SOBOTA 01.10.2022     

18.00 Drobnin :    1. + Teresę Katarzyńską (im.), Genowefę Barczyk, Mariannę Katarzyńską, Elżbietę Leśniewską – od córki Adriany z rodziną

                                 2. + Mariana Bartosza, Annę Michalską i wszystkich zmarłych z rodziny

                

NIEDZIELA 02.10.2022

08.00 Drobnin :     + Kazimierza Juskowiaka (8 r.), Teresę Juskowiak, Mieczysława Nowaka, Mateusza Mazur oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

09.30 Garzyn :      + Bronisława Sikorskiego - od córki Doroty z mężem i córki Małgorzaty

11.00 Drobnin :    1+ Klementynę i Stanisława Bodakiewicz, zm. w Rodzinie oraz zm. ks. prob, naszej parafii

                                2. + Jana Dudkiewicza - od Bronisławy i Stanisława Kaczmarków oraz rodziny Jękotów i rodziny Krysiów

25 Niedziela Zwykła - 18 września 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 19.09.2022            

17.00 Garzyn :     + Józefę (r.) Franciszka Tomczak, Stanisławę (r.) Jana, Edwarda, Jana Kaźmierczak, Bogdana, Jerzego Hądzlik, Franciszkę, Helenę, Marię, Irenę, Rocha, Stefana Naskręt, Marka Schöpe, ks. Władysława Koszykowskiego, ks. prob. Eryka Szymkowiaka, Kazimierza Zacharzewskiego i Floriana Libnera

18.00 Drobnin :    + Władysławę, Zofię, Wawrzyna Marszałek, Konstancję, Michała, Czesława Biernaczyk, Zofię, Józefa Stelmaszyk, Marię, Zygmunta, Pawła Mazankiewicz oraz za ks. prob.

18.30 Drobnin :    + Annę Maciołka (5 r.)

   

WTOREK 20.09.2022

17.00 Garzyn : + Stefanię Rzepecką (r.) Reginę Rymaniak, Józefa, Henryka Kaźmierowskich i zm. z rodziny Mików, Chwaliszewskich, Rzepeckich oraz z okazji 18-urodzin Barbary z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia

18.00 Drobnin :    + Bolesława, Krystynę Karolczyk, Zygmunta Konowalczyka, Władysława Konowalczyka – od Danki z rodziną

18.30 Drobnin :   + Romana (r.) i Stanisławę Chwaliszewskich i Genowefę Grobelną - od brata z żoną i od rodziny Wasiółków z Drobnina

 

 ŚRODA 21.09.2022 

17.00 Garzyn :     + Jana (39 r.) i Teresę Maćkowiak, Elżbietę i Floriana Szyrmer Mariana Kmieć i wszystkich zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :  Z okazji 1-szej rocznicy urodzin Czarka i 30-tej rocznicy urodzin Ewy o błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata oraz za + Teodozję, Franciszka Wawrzyniak, Reginę, Alojzego Rybakowskich, Joannę Mayer

 

CZWARTEK 22.09.2022

17.00 Garzyn :     + Leokadię Musielak - od Marty z mężem i dziećmi i od wnuka Michała i wnuka Tomasza

18.00 Drobnin :   1. + Jacka i Eugeniusza Szczepaniak

                               2. + Witolda, Martę, Zygmunta i Zygmunta Musielak, Stanisławę, Ludwikę, Michała, Krystynę, Bogdana, Bolesławę Piskorz oraz do Serca Jezusowego i Matki Najświętszej z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny

 

PIĄTEK 23.09.2022

17.00 Garzyn :     + Zofię, Stanisława Nowak, Andrzeja Czapeczko, zm. z rodzin Walorskich i Andrzejewskich

18.00 Drobnin :   1. + Kazimierę Janas - od Heleny Janas z rodziną

                               2. + Urszulę Siniecką - od rodziny Kierończyków i Jankowiaków z Rokosowa

 

SOBOTA 24.09.2022     

18.00 Drobnin :   1. + Jana Mikołajczaka (22 r.) całą rodzinę Mikołajczaków i Stachowskich oraz Stanisława Lewińskiego, Kazimierę i Tadeusza Michalskich, Stanisławę i Władysława Iwan oraz Czesława Andrzejczaka

                               2. + Kazimierę, Marcina Cieśla, Edwarda Rzepeckiego, Helenę, Józefa Prałat, zm. dziadków Cieśla i Śmiejczak  oraz + Jana Dudkiewicza - od rodzin Cieśla i Prałat

                

NIEDZIELA 25.09.2022

08.00 Drobnin :     + Pawła Hylaka - od pracowników Ośrodka Hodowli Zarodowej Garzyn

09.30 Garzyn :   + Helenę, Kazimierza, Justynę Dziedzic (r.) zm. z rodziny Dziedziców, Spychałów, Szymańskich, Michalinę, Franciszka Nowickich, Zbigniewa Tarnowskiego, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego, Olecha Matuszaka

11.00 Drobnin :    1. + Jadwigę i Walentego Skorupków oraz z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą do Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy o dalszą opiekę i zdrowie dla rodziny

                                2. [+ Jana, Władysławę i Stanisława Juja, Mariannę i Piotra Losiaków oraz zmarłych z rodz.]

 

24 Niedziela Zwykła - 11 września 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 12.09.2022            

17.00 Garzyn :   + Antoniego, Henryka Musielak (r.) Janinę, Leonarda, Pelagię, Alojzego, Małgorzatę, Jadwigę ,Franciszka Musielak i zm. z rodziny Musielak, Jadwigę, Józefa Przybylak, Teresę, Annę, Wiktorię, Nikodema, Apolonię, Aleksandra Kamieniarz, Teresę, Jana Maćkowiak, Klarę, Franciszka, Zygmunta, Jana Olejnik, Annę, Józefa Nowakowskich, Teresę, Franciszka, Henryka Włodarczyk, Mariana Kmieć, ks. prob. 

18.00 Drobnin :  + Piotra Sternę (r.) Zofię Sternę, Walentego i Weronikę Łagodów i zmarłych z rodziny Weber

   

WTOREK 13.09.2022

18.00 Drobnin :   + Marię Kubalską (4 r.)

18.30 Drobnin :   Do Matki Boskiej Częstochowskiej i Serca Pana Jezusa o zdrowie i błogosławieństwo dla Anny

 

 ŚRODA 14.09.2022 

17.00 Garzyn :   Z okazji 70-tej rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia

18.00 Drobnin : + Katarzynę i Józefa Michalskich i rodz. Łukaszewskich oraz za zmarłych Katarzynę Samol i Jerzego Białkowskiego – od syna Tomasza, córki Doroty i wnuczki Agnieszki

18.30 Drobnin :     + Janusza Szymańskiego - od Andrzeja Wolniewicza z rodziną

 

CZWARTEK 15.09.2022

17.00 Garzyn :      + Mieczysław Wilczkowiak - od żony Zdzisławy, syna Czesława i wnuczki Patrycji z rodziną

18.00 Drobnin :    + Andrzeja Majchrzaka (3 r.)

18.30 Drobnin :    + Stefanię Ryczkowską - od syna Rafała z żoną i od syna Tomasza z rodziną

 

PIĄTEK 16.09.2022

17.00 Garzyn :    Genowefę i Czesława Poprawskich oraz zm. z rodziny

18.00 Drobnin :  Z okazji 50-lecia ślubu Mariana i Marii z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia

19.00 Drobnin :  Z okazji 40-lecia ślubu Haliny i Zbigniewa z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia

 

SOBOTA 17.09.2022     

15.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Skrzypczak - Świętek 

18.00 Drobnin :  1. Z okazji 70-rocznicy urodziny Grażyny o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny oraz za + Ryszarda, Janinę, Mariana Chojnackich, Bolesławę, Franciszka Szlachetka

                               2. Z okazji 35-rocznicy ślubu Elżbiety i Dariusza z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia

             

NIEDZIELA 18.09.2022

08.00 Drobnin :    + Pelagię i Józefa Krychowskich, Władysławę Biskup, Henryka i Arka Medyńskich, Martę Piaszczyńską, Henrykę Kościarz, Areka Bartkowiak, Różę Jędrosz i za zmarłych dziadków oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

09.30 Garzyn :      + Natalię Nowak, Weronikę, Bronisława Olejnik, Józefę, Stanisława, Franciszka Nowak

11.00 Drobnin : 1. + Stanisława, Franciszkę, Weronikę, Michalinę, Franciszka, Ignacego, Romana, Stefana, Donatę, Irenę Sikorska, z rodziny Sikorskich, Paszkowiaków oraz z podziękowaniem Najśw. Sercu Jezusowemu za 50-te urodziny Karola o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

                                2. + Cyrylę i Bronisława Żaba, zm. z rodzin Żabów, Wichłaczów, Koladyńskich i Dudkiewiczów

14.00 Drobnin :  Z okazji Jubileuszu 50-lecia Teresy i Jana z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia

23 Niedziela Zwykła - 04 września 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 05.09.2022            

17.00 Garzyn :    + Leokadię i Juliana Woźniczka oraz za zmarłych z rodzin Muszyńskich i Woźniczka

18.00 Drobnin :  + Franciszkę Kluk - od wnuków

   

WTOREK 06.09.2022

17.00 Garzyn :     O zdrowie dla Kasi i dzieci i o szczęśliwe rozwiązanie

18.00 Drobnin :   + Krystynę Katarzyńską (3 r.) Marię, Wincentego Śmieszchalskich, Pelagię, Marka Katarzyńskich, Stefanię Janik, Emilię, Feliksa Nowaków, Stanisławę, Mariana Tęgich, Siostrę Dolores, Władysława Jankowiaka, Mariana Prałat oraz wszystkich zmarłych z rodziny 

 

 ŚRODA 07.09.2022 

18.00 Drobnin :   + Franciszkę (r.) Feliksa, Czesława Urbanowskich, Teodozję, Edmunda, Czesława Leśniaków, Joannę, Stanisława, Bolesława Sikorów oraz ks. prob. zm. z w tut. Par.

18.30 Drobnin :   + Genowefę Kowalską - od rodziny Wyskoków

 

CZWARTEK 08.09.2022

17.00 Garzyn :     + Marię Pietrowicz - od syna Zbigniewa z żoną i córką Patrycją z mężem   

18.00 Drobnin :   + Mariannę i Leona Olejniczaków

 

PIĄTEK 09.09.2022

15.00 Drobnin :    W intencji nowożeńców: Kordus – Dajewska

18.00 Drobnin :  + Andrzeja Chudzińskiego (5 r.), Jana, Stanisławę Chudzińskich, Stanisławę, Franciszka Słomińskich, Marię Wolną, Feliksa i Helenę Wolnych

                   

SOBOTA 10.09.2022    

15.00 Drobnin :    W intencji nowożeńców: Czajka – Matuszewska

16.00 Drobnin :    Z okazji Dożynek Pszczelarzy

18.00 Drobnin :   + Przemka, Helenę, Waleriana Świętek, Leona Gurgę, zm. krewnych z rodziny i zm. ks. prob oraz + Krzysztofa Nowaka, Marię, Marcina Dudkowiaków, Barbarę Leona Nowaków i za zmarłych w rodzinach Dudkowiaków i Nowaków i + Stanisława Kaliskiego (4 r.), Felicję, Antoniego Kaliskich, Stanisławę, Mariana Rozwalków, Irenę Giezek, Janinę Miedziaszczyk, Bronisława Małeckiego, Józefa Płocharczyka, Grzegorza Walkowiaka, Stanisława Chowaniec, Franciszka Majewskiego

            

NIEDZIELA 11.09.2022

08.00 Drobnin : + Wacława Gierę (8 r.) oraz + Albina Janiszewskiego (r.), rodziców i zm. z rodziny oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

09.30 Garzyn :      Z okazji 30-rocznicy ślubu Mirosławy i Stanisława z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia oraz za + Antoniego Skórzewskiego (r.) Marię, Martę, Mirosława, Władysława Skórzewskich, Mateusza Merta, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Hannę, Kazimierza Karolczak zm. ks. prob. i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin :   + Halinę i Edmunda Pisarzewskich, Fabiana Szulca i zm. z rodziny Cugierów oraz + Stefanię Ryczkowską, Zofię Kaczmarek, Stanisława Szczench (11 r.), zm. z rodz. Borowczyków, Szczenchów, Ryczkowskich Kaczmarków oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże w rodzinie

22 Niedziela Zwykła - 28 sierpnia 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 29.08.2022            

17.00 Garzyn :    +  Stanisława Tobołę (r.) Wacława, Stanisławę, Artura Tobołów, Annę, Franciszka Dziedzic i zm. z rodziny, Olecha Matuszaka (5 r.), Bronisławę, Olecha Matuszaków i zm. z rodziny, Wiktorię, Stanisława, Zofię, Czesława Klupsiów i zm. z rodziny, Kazimierza Sobótkę, Władysława, Anielę Spychałów i zm. z rodziny, Antoniego, Pelagię Szymańskich i zm. z rodziny, Zbigniewa Tarnowskiego, Mariana Rosińskiego

18.00 Drobnin :  + Bogdana Patelka (1 r.) Annę i Franciszka Włodarkiewicz, Bożenę i Władysława Patelka oraz zmarłych z rodziny oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej

   

WTOREK 30.08.2022

18.00 Drobnin :  + Stefanię Przybylską - od syna Kazimierza z rodziną

18.30 Drobnin :  + Urszulę Siniecką - od rodziny Kwineckich z Strzelec Wielkich

 

 ŚRODA 31.08.2022 

17.00 Garzyn :    + Zenona, Antoninę, Władysława, Mariannę Maćkowiak, Pelagię, Stanisława Górczak, Krystynę Matuszewską, Stanisławę Michalak, Teresę, Henryka Ratajczak, Jana Pacholczyka, Józefa Serwatka i za zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :  + Jana Dudkiewicza - od rodziny Nowaczyków, od rodzin Ławniczaków i Mikosiów ze Śremu i od rodziny Stachowiaków i Gmerek z dziećmi z Łęki Wielkiej

CZWARTEK 01.09.2022

08.00 Drobnin :  Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego + Grażynę Pacholczyk - od uczniów oraz koleżanek i kolegów ze szkoły w Drobninie 

09.00 Garzyn :     Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego

18.00 Drobnin :   + Halinę Glapiak - od Pawlaków, Nadolnych i Wierzbów

 

PIĄTEK 02.09.2022

17.00 Garzyn :     + Janinę Wilczkowiak - od chrześnicy Doroty z rodziną

18.00 Drobnin :  + Stefana, Franciszka, Mariannę i Franciszka Żur, Helenę, Franciszka, Dorotę  Kasińskich, Irenę Konradowską i zmarłych z rodziny

                   

SOBOTA 03.09.2022    

18.00 Drobnin :   Z okazji 25-rocznicy ślubu Sylwii i Tomasza z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny oraz za [+ Józefa Grzeszkowiaka, Helenę i Krystynę Grzeszkowiak i za zmarłych z rodziny Pławeckich, Szpurków i Irenę, Stanisława Tuszyńskich]

            

NIEDZIELA 04.09.2022

 8.00 Drobnin :  + Stefanię, Stanisława Ryczkowskich oraz zmarłych z rodzin Ryczkowskich, Szczenchów, Kaźmierczaków, Kaczmarków, Józefa Pawłowskiego, Czesława Ptaka i z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże

 9.30 Garzyn :       Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Adama z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia

11.00 Drobnin :    Msza św. dziękczynna za szczęśliwe żniwa

                                Z okazji 40-tej rocznicy ślubu Zofii i Andrzeja z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny oraz z okazji 1-szej rocznicy urodzin Fabiana