24 Niedziela Zwykła - 17 września 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  18.09.2017

17.00 Garzyn :   + Genowefę (13 r.) Czesława Poprawskich oraz zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin : + Władysławę, Wawrzyna, Zofię Marszałek, Zofię, Józefa Stelmaszyk, Marię, Zygmunta Pawła Mazankiewicz i zm. ks. Prob.

 

WTOREK 19.09.2017

18.00 Drobnin : Z okazji 30 rocznicy ślubu Elżbiety i Dariusza z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze drowie i błogosławieństwo Boże dla jubilatów i ich rodziny oraz za + Jadwigę i Antoniego Błaszyk

18.30 Drobnin : + Bronisława Dworzyńskiego - od siostry Anny z mężem, od Wiesławy z Arturem i dziećmi, od Ewy i Łukasza z dziećmi oraz Katarzyny z synem

 

ŚRODA 20.09.2017

17.00 Garzyn :    + Józefę Tomczak (1 r.), Stanisławę Kaźmierczak (r.) i Bogdana Hądzlika

18.00 Drobnin : + Romana Chwaliszewskiego (r.) i za rodzinę Chwaliszewskich, Grobelnych, Bartkowiaków, Sikorskich i Aldonę Kasperską

 

CZWARTEK  21.09.2017

17.00 Garzyn : + Jana Maćkowiaka (34 r.) Teresę Maćkowiak, Floriana Szyrmer, Mariana Kmieć, Czesława Mikołajczaka i za wszystkich zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :  + Jacka Szczepaniaka, Eugeniusza Szczepaniaka

 

PIĄTEK  22.09.2017

17.00 Garzyn :    Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Bartłomieja o błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu

18.00 Drobnin : + Witolda, Martę, Zygmunta i Zygmunta Musielak, Stanisławę, Ludwika, Michała, Krystynę, Bogdana Piskorz, Mieczysława Żukowskiego oraz o zdrowie i Bożą opiekę nad rodziną

SOBOTA 23.09.2017

18.00 Drobnin : + Mariana Bartosza i Annę Michalską (r.), i wszystkich zmarłych z tych rodzin Michalskich i Bartoszów oraz z okazji 40-lecia ślubu Henryki i Bernarda z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę dla jubilatów i całej rodziny

 

NIEDZIELA 24.09.2017

 8.00 Drobnin :   + Cyrylę i Bronisława Żaba i zm. z rodzin Wichłaczów, Żabów i Koladyńskich

 9.30 Garzyn : + Justynę Dziedzic (8 r.), Helenę, Kazimierza, Jadwigę, Walentego, Franciszka, Annę, Józefa, Władysławę Dziedzic, Franciszka, Michalinę Nowickich, Władysława, Anielę Spychałów, Antoniego, Pelagię Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego, Olecha Matuszaka.
Z podziękowaniem Matce Boskiej za wszystkie odebrane łaski z okazji 80-tej rocznicy urodzin Teresy z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie oraz za + męża Henryka i zm. w rodzinie

11.00 Drobnin: + Władysławę (r.), Czesława Ptaszyńskich, Jana, Jadwigę, Agnieszkę, Franciszka, Kazimierza Robaszewskich, Joannę i Stanisława Kołackich, Jadwigę Wawrzyniak, Stanisławę Kaczmarek, Irenę i Władysława Grobelnych

23 Niedziela Zwykła - 10 września 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  11.09.2017

17.00 Garzyn :  + Antoniego Skórzewskiego (r.), Marię, Martę, Mirosława, Władysława Skórzewskich, Mateusza Mertę, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich i Kazimierza Karolczaka

18.00 Drobnin : + Piotra Sterna, Zofię Sterna, Weronikę i Walentego Łagodów oraz zm. z rodziny Weber

 

WTOREK 12.09.2017

17.00 Garzyn :   + Antoniego (r.) i Henryka Musielak

18.00 Drobnin : + Przemka Świętek, Helenę i Waleriana Świętek, Leona Gurgę i zmarłych krewnych z rodziny

 

ŚRODA 13.09.2017

17.00 Garzyn :    + Jerzego Wróbla - od rodziny Walczaków

18.00 Drobnin :  + Krzysztofa Nowaka (2 r.) i rodziców, Barbarę, Leona Nowaków, Marcina, Marię Dudkowiaków

 

CZWARTEK  14.09.2017

18.00 Drobnin :  + Zofię Skrzypczak - od rodziny Nowaków

18.30 Drobnin :  + Zdzisławę Biderman - od Jurka Bidermana z Pudliszek i całej rodziny i od rodziny Jakuszkowiaków z Ziółkowa

 

PIĄTEK  15.09.2017

17.00 Garzyn :   + Natalię Nowak (8 r.) oraz Bronisława i Weronikę Olejnik, Stanisława, Józefę i Franciszka Nowak

18.00 Drobnin :  + Ryszarda Ginter - od żony

SOBOTA 16.09.2017

16.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Nowak – Jezierska

17.00 Drobnin :  Z okazji 25-lecia ślubu Małgorzaty i Sławomira z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze drowie i błogosławieństwo Boże dla jubilatów i ich rodziny

18.00 Drobnin : Z okazji 45 rocznicy ślubu Marii i Mariana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze drowie i błogosławieństwo Boże dla jubilatów i ich rodziny

 

NIEDZIELA 17.09.2017

 8.00 Drobnin : [ + Stanisława Ryczkowskiego, Ludwikę i Jana Kaźmierczak, Helenę, Kazimierza Ryczkowskich, Stefanię Musielak oraz zm. z rodzin Woźniaków, Kaźmierczaków, Ryczkowskich i Szczenchów, Czesława Ptaka i Józefa Pawłowskiego] + Zofię i Jana Klichów, Stanisławę, Wojciecha, Jana Lasików zm. z rodziny i o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

 9.30 Garzyn :   + Stefanię Rzepecką, zmarłych z rodziny Mików, Rzepeckich, Chwaliszewskich, Henryka i Józefa Kaźmierowskich

11.00 Drobnin: + Franciszkę Gembiak (8 r.) Franciszka, Andrzeja Gembiak, Stanisławę, Stefana Wawrzyniak i rodzinę Piskorzów oraz z okazji 45 rocznicy ślubu Teresy i Jana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze drowie i błogosławieństwo Boże dla jubilatów i ich rodziny 

22 Niedziela Zwykła - 03 września 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  04.09.2017

  8.00 Drobnin :  Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego

  8.00 Garzyn :    Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego

17.00 Garzyn :    + Jadwigę Katarzyńską - od syna z rodziną

18.00 Drobnin :  + Juliana i Leokadię Woźniczka oraz zm. z rodziny Woźniczków i Muszyńskich

 

WTOREK 05.09.2017

  7.00 Drobnin :   + Ewę Galik - od firmy Wasiółka

18.00 Drobnin :  + Annę Walczak - od pracowników Firmy Krawiec i Marigo z Gostynia, od rodziny Dworniczaków, od rodziny Jakubowskich i od sąsiadów z ul. Leszczyńskiej i Dworcowej

18.30 Drobnin :  + Bronisława Dworzyńskiego - od brata Władysława z żoną – od Anety z Kamilem i dziećmi, od Agnieszki z Krystianem i dziećmi, od Barbary z Bartkiem i dziećmi oraz od Łukasza z Asią i synem

 

ŚRODA 06.09.2017

17.00 Garzyn :   + Kazimierza Karolczaka - od rodziny Urbaniaków z Górzna i Hersztupowa

18.00 Drobnin :  + Zdzisławę Biderman - od rodziny Rozwalka z Krzemieniewa i od rodziny Kriger z Nowego Belęcina

 

CZWARTEK  07.09.2017

18.00 Drobnin : + Franciszka (r.), Feliksa, Czesława Urbanowskich, Joannę, Stanisława, Bolesława Sikorów, Teodozję, Edmunda Leśniaków, Jerzego Chołaja oraz księży Proboszczów zmarłych w tutejszej parafii

18.30 Drobnin :  + Stanisława Rzepka (r.) oraz Joannę Rzepka, Ratajczaków, Zajdlów i wszystkich zmarłych krewnych

 

PIĄTEK  08.09.2017

14.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Wels - Ptak

16.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Żabiński – Maciejewska

17.00 Garzyn : + Antoniego Koniecznego (33 r.) i za zmarłych w rodzinie: + Józefę, Mieczysława Koniecznych, Henryka, Stanisławę, Jana Szymańskich, Stanisławę, Tadeusza, Andrzeja Rojewskich, Janusza Pawlaka, Franciszkę Woźniak

18.00 Drobnin :  + Marię Olejniczak i Leona Olejniczaka

SOBOTA 09.09.2017

17.00 Garzyn :  Z okazji 25 rocznicy ślubu Mirosławy i Stanisława Skórzewskich z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.00 Drobnin : + Stanisława Szczench (6 r.) oraz zmarłych z rodzin Szczenchów, Borowczyków, Ryczkowskich, Kaczmarków i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

 

NIEDZIELA 10.09.2017

 8.00 Drobnin :  + Halinę i Edmunda Pisarzewskich, Fabiana Szulca i zm. z rodziny Cugierów

 9.30 Garzyn :   + Dawida Misiaka - od koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej

11.00 Drobnin: + Leokadię, Bronisława Mszyca, Zofię, Walentego, Franciszka Pomykałów, Marię i Ryszarda Błońskich

21 Niedziela Zwykła - 27 sierpnia 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  28.08.2017

17.00 Garzyn :   + Mariannę Hendrysiak - od córki Hanki z mężem

18.00 Drobnin : + Bonifacego, Pelagię, Helenę i Edwarda Okrent, zmarłych z rodziny Okrentów i Niedzielskich

 

WTOREK 29.08.2017

17.00 Garzyn :   + Bogdana Hądzlika - od mamy z mężem

18.00 Drobnin : + Stanisława, Joannę Kołackich (r.), Przemysława Jeńca, Władysława Ptaszyńskiego, Jana Robaszewskiego oraz rodz. Ptaszyńskich i Małychów

 

ŚRODA 30.08.2017

17.00 Garzyn : + Stanisława Tobołę, Wacława, Stanisławę, Artura Tobołow, Annę, Franciszka, Walentego, Jadwigę, Józefa, Władysławę, Helenę, Kazimierza, Justynę Dziedziców, Wiktorię, Stanisława, Zofię, Czesława Klupsiów, Kazimierza Sobótkę, Władysława, Anielę Spychałów, Antoniego, Pelagię Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Mariana Rosińskiego

18.00 Drobnin : + Barbarę Wróblewską - od cioci Jadwigi z synem Wojciechem, od kuzyna Macieja z rodziną i od kuzynki Hani z rodziną z Bączego Lasu

 

CZWARTEK  31.08.2017

17.00 Garzyn :   [+ Zenona Maćkowiaka (1 r.)]

18.00 Drobnin : [+Teresę, Stanisława (r.) Antoninę, Andrzeja Serwatka, Pelagię, Franciszka Chudzińskich oraz za zm. z rodzin Kaczmarków, Chudzińskich i Serwatków]

 

PIĄTEK  01.09.2017 I Piątek

16.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Bugzel – Kotecka

17.00 Garzyn :   + Stefanię Kajoch - od mieszkańców z ul. Kwiatowej, Brzozowej i Kasztanowej

18.00 Drobnin :  + Stefana Żur

SOBOTA 02.09.2017

14.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Janas – Sorbicka

15.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Wojciechowscy 

16.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Lis – Kuik

18.00 Drobnin :  1. + Józefa Grzeszkowiaka
                         2. + Helenę, Feliksa Wolnych, Mariannę, Czesława, Jana, Stefana, Andrzeja Szkudlarczyków oraz zmarłych z rodziny

 

NIEDZIELA 03.09.2017

 8.00 Drobnin :  1. (rez. Włodarczyk)
                          2. [+ Stefanię (im.) Marię, Józefa Mikołajczak, Agnieszkę, Andrzeja Janiszewskich, rodzinę Mikołajczak, Zygner i Mehr]

 9.30 Garzyn :   + Zofię (4 r.) i Stanisława Nowaków, zm. z rodz. Dworaków, Mików, Krystynę, Leonardę i Wincentego Czapeczko i Henryka Markowskiego 

11.00 Drobnin:  Msza św. dziękczynna za szczęśliwe żniwa - intencja z Bielaw, Brylewa, Drobnina, Mierzejewa i Zbytek 

20 Niedziela Zwykła - 20 sierpnia 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  21.08.2017

17.00 Garzyn :   + Kazimierza Karolczaka - od rodzin Karolewicz, Galon, Kasińskich i Rokosiewicz

18.00 Drobnin : [+ Jolantę Bolesława, Mariana, Magdalenę i Stanisława Wasiółków i Józefa Nowaka]

 

WTOREK 22.08.2017

17.00 Garzyn :  + Sewerynę, Tadeusza Chwaliszewskich (r.), Stanisławę, Antoniego Chwaliszewskich, Franciszka Stanisławskiego i zm. z rodziny

18.00 Drobnin : + Zygmunta (r.), Martę, Zygmunta, Witolda Musielak, Józefę, Cyrylę, Stanisława, Jana, Bronisława Żaba, Julię, Stanisława Walkowiak, Mieczysława Żukowskiego z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie

 

ŚRODA 23.08.2017

17.00 Garzyn :   + Jerzego Wróbla - od rodziny Piaszczyńskich, od kolegi Edwarda Nowaka i koleżanki Marii Komisarek

18.00 Drobnin :+ Helenę Wojtyniak (6 r.), Stanisława, Stanisławę i Józefa Wojtyniak oraz Stefanię i Franciszka Andrzejczak i wszystkich zmarłych z rodzin Wojtyniaków i Szułczyńskich

 

CZWARTEK  24.08.2017

17.00 Garzyn :  + Pawła Lichego - od kuzynki Ani i kuzyna Marcina z rodzinami

18.00 Drobnin : + Stanisławę i Jana Józefiak, Annę i Mariana Fechner

 

PIĄTEK  25.08.2017

17.00 Garzyn :   + Annę Kordus - od rodziny Ptaszyńskich

18.00 Drobnin : + Krystynę Nowak, Teodozję, Franciszka Wawrzyniak, Reginę, Alojzego Rybakowskich i za zmarłych z rodziny

 

SOBOTA 26.08.2017

11.00 Drobnin :  + Zdzisławę Biderman - dla ukochanej przyjaciółki Zdzisławy od przyjaciółki Janiny z Katowic, od kuzynki Reginy Pokrzywniak z rodziną i od rodziny Ptaszyńskich z Gierłachowa

17.00 Drobnin :  Z okazji Zjazdu klasowego Rocznika 1984 oraz za + Bogdana Hądzlika kolegę klasowego – od koleżanek i kolegów

18.00 Drobnin: + Bronisławę, Franciszka Gubańskich, Bogusława, Michała Bernadków, Mariannę, Franciszka Kruków, Władysławę, Franciszka Kasińskich, Helenę, Franciszka Andrzejczaków  

 

NIEDZIELA 27.08.2017

 8.00 Drobnin : Z okazji 40-lecia ślubu Grażyny i Eugeniusza z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze drowie i błogosławieństwo Boże dla jubilatów i ich rodziny

 9.30 Garzyn :  + Mateusza Mertę (r.), Aleksandrę, Zenona Merta, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Kazimierza Karolczaka, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Marię, Antoniego Skórzewskich, Władysławę, Ignacego Galon, Jana Pacholczyka, Pelagię, Edmunda Kasińskich za. Ks. Proboszczów i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin: + Stanisława, Mariannę i Mariana, Bronisława Rosińskich, Ignacego, Franciszkę Jana i Marię Smektałów i zm. krewnych oraz do MB Nieust. Pomocy o zdrowie dla całej rodziny