32 Niedziela Zwykła - 10 listopada 2019

1. Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość.

2. Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To okazja do szczególnej pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych na całym świecie.

3. W poniedziałek 11 listopada z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy polecać Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie. Msze Święte w intencji Ojczyzny o godz. 8.00, i 11.00 oraz w Garzynie o 9.30. Taca w tym dniu jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

4. OGŁOSZENIE. W przyszłą niedzielę, 17  listopada  br. o godz. 14.00 odbędzie się Msza św. dla pielgrzymów,  którzy w sierpniu uczestniczyli w pielgrzymce do Gruzji.
    Po mszy zapraszamy na spotkanie w Zajeździe Dobrodziej w Krzemieniewie.

5. Solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia obfitych Bożych darów.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

    • 11 XI – św. Marcin z Tours (316-397), rzymski legionista, ojciec życia zakonnego we Francji, biskup,
    • 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem,
    • 13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy.

31 Niedziela Zwykła - 03 listopada 2019

1. Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

2. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominamy o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu.

3. Naszą modlitwę za zmarłych polecanych w wypominkach będziemy ofiarowali Panu Bogu od poniedziałku do piątku w Drobninie o godz. 17.30, w Garzynie o 16.30. Wypominki roczne w naszej parafii mają miejsce w niedziele o godz. 7.45 w Drobninie oraz przed Mszą w Garzynie.

4. Odwiedziny chorych w czwartek 7 listopada od godz. 9.00 Krzemieniewo, ul. Dworcowa i Garzyn, oraz w piątek 8 listopada od godz. 9.00 Drobnin i Krzemieniewo.

5. W piątek - 8 listopada - przypada rocznica poświęcenia kościoła parafialnego w Drobninie. W tym dniu na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy dziękować Bogu za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty.

6. Mieszkańcom Mierzejewa dziękuję za sprzątanie kościoła. Od przyszłej soboty zapraszam wioskę Bielawy.

7. Solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, opieki świętych patronów i Bożego błogosławieństwa.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM :
   • 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup Mediolanu, uczestnik Soboru Trydenckiego, patron katechistów i   katechumenów,
     • 9 XI – rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej.

30 Niedziela Zwykła - 27 października 2019

1. W dzisiejszą niedzielę, 27 października, przed kościołem odbywa się zbiórka ofiar na Seminarium Duchowne w Poznaniu.

2. Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.

3. Zapraszamy do udziału w ostatnich w tym roku nabożeństwach różańcowych o godz. o godz. 17.30. W Garzynie o 16.30.

4. We wtorek zapraszamy dzieci szkolne na nabożeństwo Różańcowe na godz. 17.00.
Podczas nabożeństwa będzie poświęcenie różańców dla kl. III.

5. Do modlitwy o powołania kapłańskie i misyjne zapraszamy w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00. Czcicielom Serca Bożego przypominamy o piątkowej Komunii św. wynagradzającej za grzechy.

6. Spowiedź święta w czwartek o godz. 16.00 w Garzynie i Drobninie.

7. Odwiedziny chorych odbędą się w przyszłym tygodniu 7 i 8 listopada.

8. W piątek będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte o godz. 8.00 i o godz. 9.30 w Garzynie. Msza Święta w intencji zmarłych połączona z procesją zostanie odprawiona na cmentarzu parafialnym o godzinie 12.30.
Samochody mogą parkować na łące od strony Drobnina i od strony Kociug. Przy wjeździe na parking będą zbierane ofiary na potrzeby kościoła.

9. W sobotę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte o godz. 8.00,  11.00 i 18.00 oraz o 9.30 w Garzynie.

10. W przyszłym tygodniu rozpoczniemy modlitwę za naszych zmarłych, których wypisaliśmy na kartach wypominkowych. Odbywać się ona będzie w od poniedziałku do piątku w Drobninie o godz. 17.30, w Garzynie o 16.30. Wypominki roczne w naszej parafii mają miejsce w niedziele o godz. 7.45 w Drobninie oraz przed Mszą w Garzynie.

11. W związku z listopadowymi uroczystościami prosimy o uporządkowanie grobów swoich bliskich. Jest też apel Policji, aby wierni zwracali uwagę na tych, którzy przybywają na cmentarze, bo zdarzają się przypadki kradzieży.

12. Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

13. Solenizantów i jubilatów polecamy orędownictwu świętych patronów.

14. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Franciszka Szlachetkę z Garzyna. Miał 90 lat. Wieczny odpoczynek…

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM :
     • 28 X – św. Szymon i św. Juda Tadeusz, Apostołowie,
     • 1 XI – wszyscy święci Pańscy.

29 Niedziela Zwykła - 20 października 2019

1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

2.  Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.
Bóg zapłać za złożone dzisiaj w kościele ofiary na potrzeby misji.

3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.30. W Garzynie o 16.30. Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania odpustu za pobożne odmówienie różańca św. pod zwykłymi warunkami.

4. We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej o godz. 18.00 oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.

5. W przyszła niedzielę, 27 października, przed kościołem odbędzie się zbiórka ofiar na Seminarium Duchowne w Poznaniu. (komunikat).

6. Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Wypominki Roczne można składać w biurze parafialnym lub w zakrystii, a jednorazowe pod chórem.
Przy okazji informujemy, że we Wszystkich Świętych, Msza Święta na naszym cmentarzu parafialnym, tradycyjnie zostanie odprawiona o godzinie 12.30.

7. Serdeczne życzenia kierujemy pod adresem jubilatów i solenizantów nowego tygodnia.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
     • 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.

 

28 Niedziela Zwykła - 13 października 2019

1. W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi „Wstańcie, chodźmy!” Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Przed kościołem odbywa się zbiórka ofiar na ten cel. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone wolontariuszom fundacji.

2. W poniedziałek obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Nauczycieli i pracowników oświaty zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej o godz. 18.00.

3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.30. W Garzynie o 16.30. Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania odpustu za pobożne odmówienie różańca św. pod zwykłymi warunkami.

4. Pracowników służby zdrowia otoczymy naszą modlitwą w dniu ich patrona, św. Łukasza, w piątek o godz. 18.00.

5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który w tym roku będzie miał szczególny wymiar z racji trwającego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. Tego dnia taca przeznaczona jest na Papieskie Dzieła Misyjne.

6. Kurs Przedmałżeński w parafii św. Jana Chrzciciela w Lesznie odbędzie się w dniach od 21 – 26 października 2019 r o godz. 19.00 w kościele.

7. Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej.

8. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Leszka Wajs z Mierzejewa. Miał 63 lata.  Wieczny odpoczynek…

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
    • 15 X –  św. Teresa od Jezusa (1515-1582), hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów karmelitańskich,
    • 16 X – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka Śląska,
    • 17 X – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca św. Piotra jako biskup Antiochii, pisarz, męczennik,
    • 18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, patron lekarzy i malarzy.