Zesłanie Ducha Św. 28.05.2023

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą!

2. Jutro, w poniedziałek, 29 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele.

3. W środę, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie. W środę nasze prośby składamy u stóp Tej, którą nazywamy Matką naszą najlepszą i Pośredniczką u Boga.

4. W tym tygodniu wchodzimy w miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe z Litanią do Serca Pana Jezusa w czasie Mszy św. o godz. 18.00. Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa modlitwa będzie też celebrowana w domach, przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Jest bowiem wyrazem naszej wiary w wielkie miłosierdzie Boże.

5. W czwartek, 1 czerwca, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W Kościele w Polsce jest ono obchodzone od 2013 roku. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów i kleryków naszej diecezji, którzy przygotowują się do kapłaństwa.

6. W obchodzony również w najbliższy czwartek Międzynarodowy Dzień Dziecka na Eucharystię o godz. 18.00 zapraszam przede wszystkim dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Jest on dniem Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata.

8. Okazja do spowiedzi świętej w piątek w Drobninie i w Garzynie od godz. 16.00. Wieczorna Msza Święta wynagradzająca oraz pierwszopiątkowe nabożeństwo o godz. 18.00.

9. Odwiedziny chorych: w czwartek od godz. 9.00 Krzemieniewo ul. Spółdzielcza, Dworcowa i Garzyn oraz w piątek od godz. 9.00 Drobnin i Krzemieniewo.

10. W sobotę przypada też 13. rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Przez wstawiennictwo tego polskiego Błogosławionego Kaplana będziemy prosili o sprawiedliwość społeczną w naszej ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.

11. W przyszłą niedzielę, 4 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. Jednocześnie będzie to doroczny Dzień dziękczynienia.

12. Mobilne Centrum Badań organizuje badania pod kątem: Miażdżycy tętnic, osteoporozy kości, wydolności płuc i oskrzeli. Badania odbędą się w Ambulansie Diagnostycznym we wtorek 30 maja 2023 o godz. 16.00 na parkingu przy kościele w Drobninie. Szczegóły na plakatach i ulotkach przy wyjściu z kościoła.

13. Pan Bóg powołał do siebie + Kazimierę Ptaszyńską ze Zbytek. Miała 77 lat. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie …

 

Program Pielgrzymki do Rzymu (22-30.04.2024) na stronie parafii w zakładce Pielgrzymki.

 

W tym tygodniu patronują nam :

Sobota, 3 czerwca – św. św. Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy oddali życie dla Chrystusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniebowstąpienie Pańskie 21.05.2023

1. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.

2. W kalendarzu liturgicznym pod datą 24 maja umieszczone zostało specjalne liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Ona po wniebowstąpieniu Chrystusa z Gronem Dwunastu i uczniów trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego właśnie do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że Maryja jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele dat, kiedy doznaliśmy Jej wyraźnej opieki.

3. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI w najbliższą środę modlimy się też za Kościół w Chinach. W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym postanawia, że dzień 24 maja każdego roku ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest jeszcze prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu braci chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. My nie musimy dźwigać takich doświadczeń, zatem ofiarujmy choćby dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.

4. W piątek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie. W tym dniu przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.

5. W niedzielę, 28 maja, przypada 42. rocznica śmierci Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski kolejny raz oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się przez jego wstawiennictwo za nasz naród, za naszą ojczyznę, gdyż jako zaliczony w poczet błogosławionych i świętych jest już naszym orędownikiem przed Bogiem.

6. W przyszłą niedzielę, 28 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak zwane Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię Świętą wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 27 maja. Do tej uroczystości od jutra przygotowujemy się przez specjalną nowennę. Włączmy się do tej modlitwy podczas liturgii w naszym kościele lub prywatnie odmawiajmy ją w domu.

7. Nabożeństwa Majowe z Nowenną do Ducha Świętego po Mszy św. o godz. 18.00. W Garzynie o 16.30.

8. Powstała inicjatywa założenia kolejnej Róży Żywego Różańca niewiast. Chętni mogą się zapisywać.

9. W przyszłym roku w dniach 22-30 kwietnia z naszej parafii wyruszy autokarowa Pielgrzymka do Rzymu. Program będzie podany niebawem. Można się zapisywać. (Zapisani w 2020 roku muszą potwierdzić swój udział).

10. W przyszłą niedzielę 28 maja o godz. 10.30 na rynku w Gostyniu odbędzie się MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY i przejdzie ulicami miasta na Świętą Górę i tam Msza św. o godz. 12.00. O 13.30 festyn rodzinny z poczęstunkiem, koncertami, wspólnymi zabawami i wieloma atrakcjami dla każdego.

11. Składam serdeczne podziękowanie za przygotowanie i przebieg uroczystości I Komunii Świętej i całego Białego Tygodnia w naszym kościele.

 

W tym tygodniu patronuje nam :

Piątek, 26 maja – św. Filip Nereusz (1515-1595), wychowawca młodzieży i opiekun ludzi chorych, którym poświęcił się bez reszty (wspomnienie obowiązkowe).

 

 

6 Niedziela Wielkanocna 14.05.2023

1. Przez kolejne dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą dla ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.

2. W dzisiejszą niedzielę, 14 maja, uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. O godz. 11.00 w kościele parafialnym Msza św. w intencji dzieci I-komunijnych. Ławki w kościele pozostawiamy tylko dla dzieci i rodziców. Pozostałe Msze św. w tym dniu będą w kościele w Drobninie o godz. 8.00 i w Garzynie o 9.30. Otoczmy dzieci i ich rodziny serdeczną modlitwą. Życzymy im z całego serca, aby przyjaźń z Jezusem trwała zawsze, a żywy przykład wiary oraz wsparcie rodziców i najbliższych pomagało im wzrastać w wierze.

3. W Białym Tygodniu dzieci będą przychodziły na nabożeństwo maryjne i na Mszę Świętą w poniedziałek na godz. 16.00 w pozostałe dni na godz. 18.00.

          Intencje modlitw w Białym Tygodniu:

          Poniedziałek       - dzień wdzięczności Panu Bogu

          Wtorek                - dzień wdzięczności rodzicom, rodzicom chrzestnym i opiekunom

          Środa                  - dzień wdzięczności katechetom, wychowawcom – nauczycielom

          Czwartek             - dzień wdzięczności kapłanom i dzień misyjny

          Piątek                  - dzień czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i oddania się w opiekę Matki Bożej

4. W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego. Jeśli nie w inny sposób, to przynajmniej przez żarliwą modlitwę prośmy naszego Ojca w Niebie o sprawiedliwy podział plonów ziemi, aby ludzie nie umierali więcej z głodu.

5. Zaś we wtorek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej ojczyźnie i we wspólnocie narodów.

6. W czwartek, 18 maja, przypada 103. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. Tego dnia podziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wbrew wszelkim atakom na jego osobę wpatrujmy się w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia, krok po kroku być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając Jej synowskie: „Totus Tuus”.

7. Nabożeństwa Majowe codziennie w łączności ze Mszą św. o godz. 18.00.

8. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po której przez specjalną nowennę będziemy się przygotowywali do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

9. Składam serdeczne podziękowanie za przygotowanie i przebieg Sakramentu Bierzmowania w naszym kościele. Dziękuję również rodzicom klas II za duży wkład pracy w przygotowanie kościoła i całego obejścia wokół kościoła na tegoroczną Uroczystość i Komunii Świętej.

10. Ks. Arcybiskup powiadamia, że w sobotę 27 maja br. o godz. 10.00 w Katedrze Poznańskiej udzieli Święceń Kapłańskich ośmiu diakonom i poleca ich modlitwom wszystkich diecezjan.

11. Pan Bóg powołał do siebie + Romana Szczepaniaka ze Zbytek. Miał 67 lat. Jego pogrzeb będzie w poniedziałek godz. 11.00. Różaniec w niedzielę o 17.00. Dobry Jezu, a nasz Panie …

 

W tym tygodniu patronuje nam :

Wtorek, 16 maja – św. Andrzej Bobola (1591-1657), prezbiter i męczennik, patron Polski (święto).

 

 

 

 

 

5 Niedziela Wielkanocna 07.05.2023

1. Dziś kolejna – piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Boga. Możemy ten Wielkanocny Sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, czynił nas coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość Nieba. Najdoskonalszą Nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu „fiat”, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła.

2. A w poniedziałek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Jest on wzorem dla tych, którzy kropla po kropli mają oddawać codziennie swoje życie dla gromadzenia Chrystusowej owczarni. Będziemy więc prosić Świętego Stanisława o wstawiennictwo, aby powołania kapłańskie, budzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte.

3. W środę, 10 maja, o godz. 17.00 ks. biskup Zdzisław Fortuniak udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży szkół ponadpodstawowych z naszej parafii oraz młodzieży klasy VIII z Kąkolewa.

4. Spotkania kandydatów do bierzmowania odbędą się w poniedziałek i wtorek o godz. 19.00 w kościele.

5. Spowiedź dla kandydatów i świadków bierzmowania oraz rodziców dzieci I Komunijnych w poniedziałek i wtorek od godz. 20.00 – 21.00.

6. W piątek, 12 maja, przypada 31-rocznica poświęcenia Kościoła w Garzynie. Msza św. o godz. 17.00.

7. W sobotę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Wobec nieustających ataków na jego osobę, mając przed oczami wydarzenia z 13 maja 1981 roku, tym bardziej wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.

8. Przyszła niedziela, 14 maja, przykrywa święto Świętego Macieja Apostoła, wybranego do Grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla braci.

9. W przyszłą niedzielę, 14 maja, o godz. 11.00 w naszej parafii Uroczystość I Komunii Świętej. Ławki w kościele pozostawiamy tylko dla dzieci i rodziców. Otoczmy dzieci i ich rodziny serdeczną modlitwą. 

10. Spowiedź dzieci pierwszokomunijnych, w sobotę 13 maja. W Garzynie o godz. 9.00, w Drobninie o godz. 10.00 kl. IIIA, o godz. 11.00 kl. IIIB. Dla rodziców jeszcze w piątek i sobotę od godz. 19.00 - 20.00.

11. Dzieci przychodzą na próby do kościoła w poniedziałek i wtorek, czwartek i piątek na godz. 16.00.

12. Sprzątanie przez rodziców klas drugich w poniedziałek i wtorek od godz. 17.00 na zewnątrz kościoła. W środę od godz. 19.00 wewnątrz kościoła, oraz w salce przy probostwie przygotowywanie wianków.

13. Serdecznie dziękuję mieszkańcom Mierzejewa za sprzątanie kościoła w Drobninie. Za dwa tygodnie zapraszam wioskę Zbytki.

14. Nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej w naszym kościele odprawiamy po Mszy św. o godz. 18.00. W Garzynie o 16.30. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.

 

W tym tygodniu patronuje nam :

Piątek, 8 maja – św. Stanisław (około 1030-1079), biskup i męczennik, główny patron Polski (uroczystość).

 

 

 

4 Niedziela Wielkanocna 30.04.2023

1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych łask Bożych płynących z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej Ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty.

2. Podczas tego Tygodnia szczególnie będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Być może w młodych sercach naszych parafian daje się słyszeć głos Bożego wołania: „Pójdź za mną”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy te Boże podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą, a nade wszystko nie stawajmy na przeszkodzie, jeśli któryś syn czy córka podejmą decyzję o poświęceniu swego życia dla Boga i bliźnich. Każdy dar złożony w ręce Boga zostanie wielokrotnie wynagrodzony! Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w Dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i Wychowawczynią powołań kapłańskich.

3. W najbliższy poniedziałek wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzili się wokół ołtarza na Eucharystii i na tak kochanym przez starszych i młodszych majowym nabożeństwem. Tyle ważnych spraw mamy do omodlenia przed obliczem Matki Bożej. W Jej szkole uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie po Mszy św. o godz. 18.00. Zadbajmy też o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski.

4. Dzień 1 maja – to także Święto Pracy. Kiedy wiele osób i rodzin boryka się z palącym problemem bezrobocia, a co za tym idzie – często dramatyczną sytuacją materialną, nie można pominąć okazji, jaką daje pierwszomajowe wspomnienie Świętego Józefa Robotnika, aby żarliwie prosić go o wrażliwość sumień i ład moralny w życiu społecznym.

5. We wtorek, 2 maja, przypada też Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy też rodaków żyjących poza granicami naszej ojczyzny. Nie zapomnijmy o wywieszeniu flag, aby w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.

6. W kalendarzu liturgicznym pod datą 3 maja celebrujemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8.00, 9.30 w Garzynie i 11.00. Weźmy udział w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego narodu do Maryi.

7. 4 maja wspominamy św. Floriana, patrona strażaków. Po Mszy św. o godz. 18.00 i nabożeństwie majowym nastąpi poświęcenie nowego wozu strażackiego i odbędą się ćwiczenia strażackie przy naszym kościele.

8. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Jest on dniem Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Wieczorna Msza Święta wynagradzająca oraz majowe i pierwszopiątkowe nabożeństwo o godz. 18.00. W Garzynie Msza św. o godz. 19.00.

9. Spowiedź św. dla dzieci i kandydatów do bierzmowania w piątek w Drobninie od godz. 16.00, w Garzynie od godz. 18.00!. Kandydaci do bierzmowania będą mieli jeszcze 2 spotkania: 8 i 9 maja o godz. 19.00 w kościele.

10. Odwiedziny chorych: w czwartek od godz. 9.00 Krzemieniewo ul. Spółdzielcza, Dworcowa i Garzyn oraz w piątek od godz. 9.00 Drobnin i Krzemieniewo.

11. Odszedł do Pana: + Edmund Zajdel z Garzyna. Miał 76 lat. Dobry Jezu, a nasz Panie …

 

W tym tygodniu patronują nam :

Wtorek, 2 maja – św. Atanazy (295-373), biskup i doktor Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

Czwartek, 4 maja – św. Florian (†304), męczennik z początku IV wieku, patron strażaków (wspomnienie obowiązkowe).

Sobota, 6 maja – św. św. Apostołowie Filip (†81-96) i Jakub (†62), należeli do Grona Dwunastu powołanego przez samego Jezusa (święto).