5 Niedziela W. Postu - 18 marca 2018

1. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

2. Jutro przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła. Na uroczystą Mszę Świętą z zawierzeniem mężów i ojców św. Józefowi zapraszamy o godz. 18.00.

3. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych droga krzyżowa w piątek o godz. 17.30 (w Garzynie o 16.30), a gorzkie żale w niedzielę o godz. 15.00.

4. Spowiedź św. wielkopostna w naszej parafii z udziałem kapłanów z dekanatu w czwartek, 22 marca. W kościołach w Drobninie i w Garzynie tylko po południu od godz. 14.00 - 15.30 i 16.00 - 17.00.

5. Już dzisiaj zachęcamy, aby przygotować się do dobrej spowiedzi wielkanocnej i nie odkładać sakramentalnego pojednania się z Panem Bogiem na ostatnie dni Wielkiego Postu i Triduum Paschalne.

6. Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy.

7. W Niedzielę Palmową młodzież przygotowująca się do światowego spotkania w przyszłym roku w Panamie gromadzi się w swoich diecezjach, aby pod przewodnictwem biskupa świętować Dzień Młodzieży. W tym roku towarzyszy mu hasło: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30).

8. W dniach 17 i 18 kwietnia br. organizowana jest 2 dniowa Pielgrzymka do Częstochowy. Koszt wyjazdu wynosi: 140 zł od osoby /przejazd, nocleg w dwuosobowym pokoju i ubezpieczenie/. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zapisywanie się i wpłacenie kwoty do 25 marca.

10. Kończy się malowanie wnętrza naszego kościoła parafialnego w Drobninie. Bóg zapłać za złożone ofiary.

Ofiary na ten cel można przekazać przelewem na konto bankowe Parafii : 14 1240 1499 1111 0000 1882 8393 w formie darowizny, w tytule wpisać : na Kościół w Drobninie  - malowanie wnętrza kościoła

( przepisy prawne  : http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=7a5ac50c-346b-4b6f-8fd0-3927640f3f35&groupId=766655 )

11. W okresie wielkiego postu zbierana jest danina diecezjalna. Za ofiary na daninę, potrzeby kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać.

12. Na tablicy ogłoszeń został wywieszony program 8-dniowej pielgrzymki do Norwegii, która ma odbyć się w drugiej połowie maja 2019 roku. Z uwagi na fakt, że w Norwegii liczba miejsc noclegowych jest ograniczona, istnieje konieczność zarezerwowania hotelu z dużym wyprzedzeniem.
W związku z po
wyższym osoby zainteresowane pielgrzymką do Norwegii proszone są o powiadomienie do dnia 25 marca 2018 roku. Szczegóły na stronie : Pielgrzymki

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• 19 III – św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, opiekun Pana Jezusa, patron Kościoła świętego.

14. Niech św. Józef opiekuje się solenizantami i jubilatami rozpoczynającego się tygodnia.

 

Terminy spowiedzi św. w dekanacie Rydzyńskim:

Kąkolewo -      10.03
Pawłowice -     17.03
Drzeczkowo -  20.03
Goniembice -  21.03
Drobnin -         22.03
Kaczkowo -     23.03
Rydzyna -       24.03
Osieczna -      26.03

4 Niedziela W. Postu - 11 marca 2018

1. Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.

2. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 17.30 (w Garzynie o 16.30), a gorzkie żale w niedzielę o godz. 15.00.

3. We wtorek, 13 marca przypadnie 5. rocznica wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi modlitwami.

4. W tym tygodniu odbył się pogrzeb: + Mariana Jędro z Mierzejewa. Miał 64 lata. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie …

5. W dniach 17 i 18 kwietnia br. organizowana jest 2 dniowa Pielgrzymka do Częstochowy. Koszt wyjazdu wynosi: 140 zł od osoby /przejazd, nocleg w dwuosobowym pokoju i ubezpieczenie/. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zapisywanie się i wpłacenie kwoty do 25 marca.

6. Trwa malowanie wnętrza naszego kościoła parafialnego w Drobninie. Osoby, które złożyły ofiary na remont dachu w formie przelewu na konto parafii mogą rozliczyć darowiznę z podatku dochodowego za 2017 r. Taka sama możliwość istnieje przy malowaniu kościoła.

7. W okresie wielkiego postu zbierana jest danina diecezjalna. Za ofiary na daninę, potrzeby kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać.

8. Solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych.


Terminy spowiedzi św. w dekanacie Rydzyńskim:

Kąkolewo -       10.03
Pawłowice -      17.03
Drobnin -         22.03
Drzeczkowo -   20.03
Goniembice -   21.03
Kaczkowo -      23.03
Rydzyna -        24.03
Osieczna -       26.03


Ogłoszenie Caritas Archidiecezji Poznańskiej:

„Trwa zbiórka środków pieniężnych dla rodzin dotkniętych tragedią wybuchu gazu w Poznaniu. Wsparcie można przekazać za pomocą strony www.caritaspoznan.pl  oraz przelewem bankowym na Konto Caritas Archidiecezji Poznańskiej BN Paribas 87 1600 1084 1846 4045 8000 0001 z dopiskiem „KAMIENICA”. Zebrane pieniądze zostaną przekazane poszkodowanym rodzinom”

3 Niedziela W. Postu - 04 marca 2018

1. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.

2. Rozważając mękę Pańską, łączymy nasze cierpienia i troski z cierpiącym Jezusem. Zapraszamy na drogę krzyżową w piątek o godz. 17.30 (w Garzynie o 16.30) i na gorzkie żale w niedzielę o godz. 15.00.

3. W poniedziałek, 5 marca, rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne dla dzieci szkolnych. Poprowadzi je ks. Wojciech Grzymisławski – misjonarz z Boliwii. W poniedziałek i wtorek dzieci zbierają się w szkole w Drobninie, a w środę w Kościele. Dzieci ze szkoły w Garzynie od poniedziałku do środy w kościele w Garzynie.

Program rekolekcji:

 

Poniedziałek - 5 marca

w Szkole Podstawowej w Drobninie: 

            8.15 – kl. VI, VII i Gimnazjum kl. II i III

            9.30 – kl. I - V

w Kościele w Garzynie:

          11.30 – dzieci kl. 0 - IV

 

Wtorek – 6 marca

w Szkole Podstawowej w Drobninie: 

            8.15 – kl. VI, VII i Gimnazjum kl. II i III

            9.30 – kl. I - V

w Kościele w Garzynie:

          11.30 – dzieci kl. 0 - IV

 

Środa - 7 marca

w Kościele w Drobninie:  Msza Święta

            8.15 – Szkoła Podstawowa – kl. VI, VII i Gimnazjum kl. II i III

            9.30 – Szkoła Podstawowa - kl. I - V

w Kościele w Garzynie:  Msza Święta

          11.30 – Garzyn -  dzieci kl. 0 - IV


4. Dzieci szkolne otrzymały na katechezach „skarbonki wielkopostne” przeznaczone na gromadzenie drobnych oszczędności dla biednych. Przyniosą je do ołtarza w procesji z darami ofiarnymi podczas Mszy Świętej w niedzielę Miłosierdzia Bożego 8 kwietnia.

5. W czwartek, 8 marca zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencjach kobiet na Mszę Świętą o godz. 18.00.

6. Trwa malowanie wnętrza naszego kościoła parafialnego w Drobninie.

7. W okresie wielkiego postu zbierana jest danina diecezjalna. Za ofiary na daninę, potrzeby kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać.

8. W tym tygodniu odbyły się dwa pogrzeby: + Teresy Koniecznej z Garzyna. Miała 80 lat i + Leona Cugier z Krzemieniewa. Miał 77 lat. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie …

9. W dniach 9 - 11 marca (najbliższy weekend) Siostry Służebniczki w Luboniu zapraszają nauczycieli i wychowawców na czas wyciszenia, refleksji i modlitwy. Kontakt przez stronę internetową lub telefonicznie : +48 512 523 069.

10. Wszystkich solenizantów i jubilatów polecamy Panu Bogu w naszych modlitwach.

 

2 Niedziela W. Postu - 25 lutego 2018

1. W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół ukazuje nam Pana Jezusa, który podczas przemienienia na górze Tabor objawia uczniom swoją chwałę. Bóg Ojciec, wskazując na Jezusa, mówi: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

2. Trwajmy w wielkopostnych dobrych postanowieniach, a szczególnie starajmy się rozważać mękę Pańską podczas wspólnej modlitwy. Droga krzyżowa w piątki o godz. 17.30 (w Garzynie o 16.30), a gorzkie żale w niedzielę o godz. 15.00.

3. W czwartek, 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy w modlitwie o naszych niezłomnych bohaterach.

4. W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek miesiąca, który przypomina nam wydarzenia z Wielkiego Czwartku, ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.

5. Każdy pierwszy piątek miesiąca przypomina nam tajemnicę konania Pana Jezusa na krzyżu i Jego otwarte Serce. Starajmy się w tym dniu przyjąć Komunię św. wynagradzającą za nasze grzechy. Okazja do spowiedzi od godz. 16.00.

6. Odwiedziny chorych w czwartek od godz. 9.00 Brylewo, Zbytki i Garzyn oraz w piątek od godz. 9.00 Drobnin i Krzemieniewo.

7. W pierwszą sobotę miesiąca wpatrujemy się w Serce Maryi przebite mieczem boleści.

8. W poniedziałek, 19 lutego, rozpoczęliśmy malowanie wnętrza naszego kościoła parafialnego w Drobninie.

9. W okresie wielkiego postu zbierana jest danina diecezjalna. Za ofiary na daninę, potrzeby kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać.

10. Niech przemieniony Chrystus błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

1 Niedziela W. Postu - 18 lutego 2018

1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć.

2. Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Na nabożeństwo drogi krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 17.30 (w Garzynie o 16.30), a na gorzkie żale w niedzielę o godz. 15.00.

3. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Przed kościołem odbędzie się zbiórka na dzieło pomocy „Ad Gentes”.

4. Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla dzieci szkolnych w naszej wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach 5 – 7 marca. Poprowadzi je ks. Wojciech Grzymisławski – misjonarz z Boliwii.

5. Zebranie rodziców dzieci komunijnych odbędzie się za tydzień w sobotę 24 lutego o godz. 19.00 w salce parafialnej.

6. W tym tygodniu odbył się pogrzeb + Franciszki Krawczyk z Krzemieniewa. Miała 80 lat. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

7. W okresie wielkiego postu zbierana jest danina diecezjalna. Za ofiary na daninę, potrzeby kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać.

8. Od poniedziałku rozpocznie się malowanie wnętrza kościoła w Drobninie.

9. Pamiętamy o solenizantach i jubilatach, których polecamy Bożej opiece.


W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• 22 II – św. Piotr Apostoł (I w.), pierwszy biskup Rzymu, papież, nauczyciel wiary i wierny naśladowca Chrystusa.