Sakramenty

 

CHRZEST

"Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów"

/KKK 1213/

 

Zgłoszenie chrztu w Biurze Parafialnym.

Dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu: akt urodzenia dziecka, świadectwo ślubu kościelnego (może też być zaświadczenie konkordatowe), zaświadczenie z parafii chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami, dane rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, zawód, adres, pisemna zgoda proboszcza z innej parafii na chrzest w naszej parafii.

 

BIERZMOWANIE

"Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"

/KKK 1285/

 

Sakramentu bierzmowania w naszej parafii udzieli ks. Bp. Grzegorz Balcerek w niedzielę - 12 marca - o godz. 16.00,  natomiast następne bierzmowanie - podczas wizytacji w 2019 roku.

 

EUCHARYSTIA - I KOMUNIA ŚWIĘTA

"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego"

/KKK 1324/

 

W naszej parafii termin I Komunii Św. jest ustalony w niedzielę przypadającą pomiędzy 12 a 18 maja.

Terminy w najbliższych latach :

2023 -  14 maja godz. 11:00

2024 -  12 maja godz. 11:00

2025 -  18 maja godz. 11:00

2026 -  17 maja godz. 11:00

 

SAKRAMENT POJEDNANIA I POKUTY

"Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą"

/KKK 1422/

 

Spowiedź św. codziennie pół godziny przed Mszą św., a także w każdy pierwszy piątek miesiąca (zgodnie z ogłoszeniami duszpasterskimi).

 

NAMASZCZENIE CHORYCH

"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu"

/KKK 1499/

 

Udziela się tego sakramentu osobom poważnie chorym lub w podeszłym wieku, przed trudną operacją, chorym którzy stracili przytomność lub używanie rozumu, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiliby o to, gdyby byli przytomni.

Terminy:

  • Comiesięczna wizyta kapłana z sakramentami świętymi u chorych - zgłoszenia w Biurze Parafialnym lub telefonicznie; w nagłych wypadkach kapłan udziela posługi o każdej porze i nocy.

 

KAPŁAŃSTWO

 "Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej"

/KKK 1536/

 

Katolicy w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlą się o uświęcenie duchowieństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne.

 

MAŁŻEŃSTWO

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"

/KKK 1601/

Należy zgłosić się na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Dokumenty: aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż trzy miesiące), ostatnie świadectwo katechezy szkolnej, zaświadczenia z katechezy przedmałżeńskiej, dowody osobiste, zaświadczenia z Poradni Rodzinnej, wdowa lub wdowiec- akt zgonu współmałżonka.