2 Niedziela Adwentu - 04 grudnia 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 05.12.2022            

17.00 Garzyn :  + Zbigniewa Tarnowskiego (17 r.), Stanisławę, Mieczysława Tarnowskich, Pelagię, Antoniego, Rozalię, Piotra Szymańskich, wszystkich zm. z rodziny Dziedziców, Władysława, Anielę Spychała, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego, Olecha Matuszaka, Zbigniewa Adaszyńskiego 

18.00 Drobnin :   1. + Stanisława Nojmana (r.) zm. rodziców, Martę Flis i o błogosławieństwo w rodzinie

                                2. + Mateusza Mazur - od Taty

 

WTOREK 06.12.2022

17.00 Garzyn :     + Bronisława Sikorskiego - od kuzyna Feliksa z Jadwigowa

18.00 Drobnin :   1. + Ignaca Sikorskiego (2 r.), Marię Muszyńską, Jadwigę, Kazimierza Sikorskich, Czesława Muszyńskiego

                               2. + Stefanię Ryczkowską - od Ani Wujczyńskiej z rodziną

 

ŚRODA 07.12.2022    

17.00 Garzyn :      + Ryszarda Kolańczyka - od żony z synem Emanuelem

18.00 Drobnin : 1. + Edwarda (27 r.), Zofię Skrzypczaków, Władysławę, Wacława Gorwa, Zofię Janowicz, Lucjana i Jana Kędzierskich

                                 2. + Genowefę Grobelną - od córki z mężem

                              

CZWARTEK 08.12.2022 Niepokalane Poczęcie NMP

11.00 Drobnin :    + Stefanię Przybylską - od chrześnicy Haliny z mężem i dziećmi Mateusza, Pawła i Kasi z rodzinami

17.00 Garzyn :      + Henryka Nowaka - od syna Roberta z żoną i córkami Olą, Julią i Mają

18.00 Drobnin :    1. + Franciszka (25 r.) Bronisławę Janiszewskich, Teresę (r.) Franciszka Kuików, Stanisława Kosmalskiego i za wszystkich zmarłych z rodziny

                                 2. Z okazji 1-rocznicy urodzin Michaliny o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata                   

 

PIĄTEK 09.12.2022  Dzień Adoracji

17.00 Garzyn :    + Edwarda (r.), Jana, Stanisławę, Jana Kaźmierczak, Teresę Juryta (r.), Józefę, Franciszka Tomczak, Bogdana, Jerzego Hądzlik, Marka Schöpe, zmarłych z rodziny Naskręt, Wacława Przybyłowicz,  ks. Władysława Koszykowskiego

18.00 Drobnin :    + Franciszka Grybskiego (r.), Helenę Grybską i wszystkich zmarłych z rodziny

                               

SOBOTA 10.12.2022 Spowiedź  adwentowa

18.00 Drobnin :   1. + Elżbietę Szyrmer (2 r.), Floriana Cecylię i Stefana Szyrmer, Stanisławę i Czesława Mikołajczak i Edwarda Minkus

                                2. + Łukasza Raburskiego - od chrzestnego z rodziną

                                              

NIEDZIELA 11.12.2022

08.00 Drobnin :   + Pelagię, Józefa Krychowskich, Pelagię, Józefa, Stanisława Lutowicz, Władysławę Biskup, Henryka, Arkadiusza Medyńskich, Jana Pewnego, Mieczysława Zygner i za zmarłych dziadków

09.30 Garzyn :  + Czesław Spławskiego (27 r.), Stanisława, Annę, Marię, Stefana, Halinę Spławskich, Bronisława, Jadwigę, Stanisławę, Helenę, Stefana, Aldonę, Jadwigę, Bronisława Sikorskich, Sławomira Topolskiego, Stanisława Kolasińskiego, Halinę Wolińską, Marię, Adama Laszkowskich i o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

11.00 Drobnin :   + Władysławę Kuśnierek (1 r.)

1 Niedziela Adwentu - 27 listopada 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 28.11.2022            

17.00 Garzyn :  + Gabrielę Piechel (12 r.) Czesława, Andrzeja, Franciszkę, Jana Piechel, Ludwikę, Jana Muszyńskich, Stefana, Mariusza Andrzejewskich, Annę, Kazimierza Durskich, zmarłych księży proboszczów oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin :  + Kazimierza Skorupskiego (2 r.) i zmarłych z rodziny

 

WTOREK 29.11.2022

17.00 Garzyn :    + Janinę, Mieczysława, Katarzynę, Józefa Maciejewskich, Mariannę, Stefana Binkowskich, Władysławę, Bronisława Konstantynowicz, Bronisławę, Franciszka Janiszewskich, Krystynę, Ignacego Glapiak, Teresę, Henryka Ratajczak i o zdrowie w rodzinie

18.00 Drobnin :  + Mariana Gajewskiego (r.) Stanisławę, Mariana Machowiak, Zofię, Juliana, Józefa Gajewskich oraz podziękowanie za odebrane łaski i błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

   

ŚRODA 30.11.2022    

18.00 Drobnin :  1. + Zdzisława Sczepaniaka (6 r.)

                              2. + Mariana Kąkolewskiego - od syna Mariusza z córką Moniką z mężem i od syna Dariusza z rodziną

 

CZWARTEK 01.12.2022

17.00 Garzyn :    + Leszka Witczaka - od siostry Kaliny z rodziną i brata Mirka z rodziną

18.00 Drobnin : 1. + Krystynę Matuszewską (7 r. im.), Zofię, Jana, Stefanię, Władysława Matuszewskich Pelagię, Stanisława Górczaków, Antoniego Sierackiego, Stanisławę i Stefana Musiał, Jana Pacholczyka, Zenona Maćkowiaka oraz za wszystkich krewnych zmarłych z rodziny

                               2. + Kazimierza Pietrowskiego - od rodziny Mielcarków                             

 

PIĄTEK 02.12.2022

17.00 Garzyn :   + Grażynę Ignaszewską (12 r.), Wandę, Stanisława, Ryszarda Ignaszewskich, Jana, Janinę Wilczkowiak, Halinę Cugier, Edmunda Lipelta, Zbigniewa Wels

18.00 Drobnin :  1.+ Edmunda (r.) Mariannę, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Jadwigę, Ignacego Plewka, Elżbietę, Floriana Szyrmer i zmarłych z rodziny

                              2. + Helenę Maciejewską (r.), Wandę i Józefa Maciejewskich, Mariannę, Stefana, Józefa Rutkowskich, Zenonę Otulakowską, Mariannę Nojman, rodzinę Ignaszewskich, Wysockich, Kubackich

                               

SOBOTA 03.12.2022   

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława Jabłońskiego (r.), Zofię Jankowiak - od szwagierki Janiny z rodziną

                              2. + Zenona, Stanisławę, Stanisława Andrzejczak, Władysławę, Franciszka Weber, za wszystkich krewnych zmarłych oraz z prośbą o zdrowie w rodzinie

                                              

NIEDZIELA 04.12.2022

08.00 Drobnin :   + Franciszka, Marię, Władysława Przybylak, Lucjana Konatowskiego, Martę, Czesława Perek, Dominika Dopierałę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

09.30 Garzyn :    + Helenę, Zdzisława, Katarzynę, Jana Spychała, Stanisławę, Stanisława, Zenona, Apolonię, Tomasza Andrzejczak, Jadwigę, Jana Jakubowskich, Helenę, Jana Pajzert, Jana Misiewicz, Adama Wajs, Anielę, Władysława Spychała, Mariana Rosińskiego

11.00 Drobnin :   1. + Stanisławę (r.) Adama, Józefę, Antoniego Olejniczak, Michalinę, Ignacego, Feliksa Maślankiewicz

                               2. + Jana Dudkiewicza - od Rzemieślników z Krzemieniewa

Chrystusa Króla - 20 listopada 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 21.11.2022            

07.00 Drobnin :   + Marię Nalewską – od Firmy Wasiółka

17.00 Garzyn :    + Leszka Witczaka (z ok 68 ur.) – od żony Krystyny, od córki Kingi z rodziną, od córki Katarzyny z rodziną i od syna Dawida z żoną

18.00 Drobnin : Z okazji 50-rocznicy ślubu Walerii i Ignacego z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za łaski otrzymane w życiu małżeńskim i rodzinnym oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny

 

WTOREK 22.11.2022

18.00 Drobnin :  Z okazji 18-tych urodziny Kacpra z podziękowaniem Matce Bożej Nieustającej Pomocy i Sercu Jezusa za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu

   

ŚRODA 23.11.2022 

17.00 Garzyn :     + Urszulę Wawrzyniak - od Maryli z mężem i dziećmi i od Joli z mężem i dziećmi

18.00 Drobnin : + Krystynę Katarzyńską, Marię, Wincentego Śmieszchalskich, Pelagię, Marka Katarzyńskich, Stefanię Janik, Emilię, Feliksa Nowaków, Stanisławę, Mariana Tęgich, Siostrę Dolores, Władysława Jankowiaka, Mariana Prałat oraz wszystkich zm. z rodziny

 

CZWARTEK 24.11.2022

17.00 Garzyn :     + Henryka Nowaka - od córki Magdaleny z córkami Leną i Nikolą

18.00 Drobnin :   1. + Helenę (1 r.) Mariana Klabik, Krystynę, Cecylię, Alojzego Kamieniarz, Alinę i Włodzimierza Wunsz, wszystkich zm. z rodziny oraz oz drowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

                               2. + Stefanię Przybylską - od Gosi z mężem i córką

 

PIĄTEK 25.11.2022

17.00 Garzyn :     + Bronisława Sikorskiego - od sąsiadów z bloku 4 i 5

18.00 Drobnin :  1. + Franciszkę (3 r.) Stanisława, Janinę Marciniak, zmarłych dziadków oraz wszystkich zmarłych krewnych z rodziny

                               2. + Zofię Jankowiak - od córki Iwony z rodziną

                               

SOBOTA 26.11.2022   

18.00 Drobnin :   1. + Bronisława Kasińskiego, Franciszkę Michała Kaczmarków, Magdalenę i Franciszka Kasińskich

                               2. + Franciszkę, Bronisława Kluk, Mariannę, Stanisława Brodziak

                                              

NIEDZIELA 27.11.2022

08.00 Drobnin :  1.+ Hieronima Korczak (r.), Władysławę, Barbarę, Mariannę, Franciszka i Franciszkę Korczak; Józefę, Józefa Bajor; zmarłych z rodzin Korczaków, Bajorów i Rollów; Józefa Gulczyńskiego, zmarłych xx pracujących w naszej parafii, oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie

                               2. + Agnieszkę, Jan Konurych, Mariannę, Ignacego Kobus, zm. krewnych z tych rodzin i za ks. Prob. pracujących w tej Parafii.

09.30 Garzyn :    + Henryka Nowaka - od kolegów i koleżanek z klasy ze Szkoły Podstawowej

11.00 Drobnin :  1. + Franciszkę Szpurka – od córki Aliny z Mirkiem oraz od Anity i Kamili z rodzinami

                              2. + Gabrielę Małecką - od sąsiadów z bloku 10c i 10b

33 Niedziela Zwykła - 13 listopada 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 14.11.2022            

17.00 Garzyn :     Z okazji 35-rocznicy ślubu Renaty i Andrzeja dziękując  Bogu i Matce Bożej za okazane łaski i prosząc o dalsze błogosławieństwo i opiekę dla całej rodziny

18.00 Drobnin :   + Stanisława Sikorskiego - od rodziny Grobelnych i Makałowskich

 

WTOREK 15.11.2022

17.00 Garzyn :    + Mariusza Lisieckiego (22 r.) Stanisława Lisieckiego, zm. rodziców, teściów, Stasia, Damiana Ratajczak, Eulalię Skrzypczak, Stanisławę Grygier

18.00 Drobnin :   + Bronisława Pawlaka (2 r.), Stanisławę, Jana Pawlak, Irenę, Eugeniusza Koladyńskich i za wszystkich zmarłych z rodziny

   

ŚRODA 16.11.2022 

17.00 Garzyn :   + Bronisława Sikorskiego - od brata Władysława, rodziny Borkowskich, Sinieckich, Sikorskich i od chrześnicy Beaty z rodziną

18.00 Drobnin :    1. + Krystynę Żyto i Kazimierza Skorupskiego

                                 2. + Kazimierę Janas - od Stefana z rodziną, Dudkowiaków i Rosiaków z Łęki Wielkiej

 

CZWARTEK 17.11.2022

17.00 Garzyn :    + Marię Pietrowicz - od kuzynostwa Olgi Biderman, Anny Maćkowiak z rodzinami i od Czesława Karolewicza z rodziną

18.00 Drobnin :    1 + Barbarę, Ignacego, Wojciecha Pogodów, Krystynę i Alojzego Makuszów, Pelagię i Stefana Skrzypczaków

                                 2. + Mariannę Musielak - od bratanicy Irki z mężem oraz rodziny Mazurów z Krzemieniewa i rodziny Wieruszewskich z Bodzyniewa

 

PIĄTEK 18.11.2022

17.00 Garzyn :     + Jerzego Walkowiaka (21 r.), Helenę, Stanisława Walkowiak, Władysławę, Walentego i Andrzeja Jaszczak, Józefa Pogorzelskiego, Pawła Sroczyńskiego, Bogdana Napieraj

18.00 Drobnin :   1. + Leokadię, Marka, Andrzeja, Tadeusza, Teresę i Anielę Małychów, rodz. Nadolnych, Stanisława, Joannę Kołackich, Przemysława Jeniec oraz o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie

                               2. + Mateusza Mazur - od teściów, Ireny i Zenona Nowaków

                               

SOBOTA 19.11.2022  

17.00 Garzyn :    Z okazji 25-lecia ślubu Jana i Agnieszki z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej nad całą rodziną

17.00 Drobnin :  Z Okazji 18-urodzin Eweliny z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu

18.00 Drobnin :   + Jana Dudkiewicza - od sąsiadów z ul. Zielonej, Spółdzielczej i Wiejskiej i - od rodziny Pietraszewskich  

                                              

NIEDZIELA 20.11.2022

08.00 Drobnin :   +  Antoninę i Stanisława Ryczkowskich i zm. z rodziny

09.30 Garzyn :    + Cecylię, Antoniego Matuszewskich, Helenę, Ludwika Tobółka

11.00 Drobnin :   1. + Stanisława Klich (5 r.) i zm. z rodz. Klichów i Lasików

                               2. Z okazji 40-rocznicy urodzin Wojciecha z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie 

32 Niedziela Zwykła - 06 listopada 2022 roku

 

PONIEDZIAŁEK 07.11.2022            

17.00 Garzyn :     + Edmunda (r.) Pelagię Kasińskich, zm. z rodziny Kasińskich i Mików, Ryszarda i Stanisława Żandarczuk, Stanisława i Marię Mazur, Ignacego, Władysławę Kempa, Marka, Halinę Galon, Leokadię, Mariana, Zenona Nowickich, Mateusza Mertę, Walentynę Kempa, Hannę i Kazimierza Karolczak, Andrzeja Kamińskiego

18.00 Drobnin :   + Łukasza Raburskiego - od sąsiadów

 

WTOREK 08.11.2022  Roczn. Konsekracji Kościoła

17.00 Garzyn :     + Henryka Nowaka - od żony

18.00 Drobnin :    1. + Mariana Łukaszewskiego (2 r.)

                                2. + Helenę, Franciszka Andrzejczaków, Józefę Andrzejewską, Annę, Zofię, Jana Matuszewskich, Annę Łapawa, Michała, Bogusława Bernadków, Stanisławę, Stefana Musiał, Krystynę, Stefanię, Władysława Matuszewskich i za wszystkich zm. z rodziny

   

ŚRODA 09.11.2022 

17.00 Garzyn :    + Pawła Machowiaka - od sióstr Kasi i Beaty z rodzinami

18.00 Drobnin :  1. + Stefana Urbaniaka (2 r.), Zofię, Stanisława, Elżbietę Urbaniak, Pelagię Stanisława Wujek, Teresę, Henryka Neumann, Zofię, Władysława Sworowskich, Jana Kmiecika

                               2. + Tadeusza Lewandowskiego - od rodziny z Oporówka

 

CZWARTEK 10.11.2022

17.00 Garzyn :     + Stanisława i Stanisławę Skrzypczak, Marię, Kazimierza Bogdana Pietrowicz, Tadeusza Elsner

18.00 Drobnin : + Zofię, Bronisława Średniawa, Jana, Stanisława, Mariana, Mieczysława, Krzysztofa, Henryka, Zbigniewa, Barbarę Średniawa, Antoninę i Michała Kalisz

 

PIĄTEK 11.11.2022

08.00 Drobnin :    + Genowefę Grobelną - od syna Krzysztofa z rodziną i Ireny Zawidzkiej

09.30 Garzyn :     + Alfonsa Jasiniak (r.) Józefę Jasiniak, Annę Turbańską, Hannę Duchalską, Romana Staniszewskiego i zm. z rodziny Staniszewskich i wsz. d. w czyśćcu c.

11.00 Drobnin :  1. + Marię Nalewską (1 r.) - od brata Jana z rodziną, brata Czesława, chrześnicy Moniki z mężem i od rodziny Kowalskich i Witkiewiczów z Lubinia

                                2. + Mateusza Mazur - od babci Geni, od Nowaków, Anderszów i Pudliszewskich z rodzinami

                               

SOBOTA 12.11.2022  

18.00 Drobnin :   1. [+ Helenę (22 r.) Wojciecha, Stanisławę, Stanisława i Wojciecha Kosmacińskich, Jana, Stanisławę, Franciszka Bartlewskich, Jana Rosika i za wszystkich zm. księży pracujących w naszej parafii

                               2. + Helenę i Stanisława, Stanisławę i Józefa Wojtyniak, Józefę, Piotra, Józefa i Jana Rosik, Włodzisławę, Jana i Rafała Wojtkowiak, Mariannę i Stefana Spławskich oraz wszystkich zmarłych z obu rodzin 

                                              

NIEDZIELA 13.11.2022

08.00 Drobnin :   + Stanisława Ryczkowskiego + Stefanię Ryczkowską - od chrześniaka Sławka z rodziną i od szwagra Andrzeja z żoną, zm. z rodzin Ryczkowskich, Szczench, Kaczmarków oraz Czesława Ptaka i Józefa Pawłowskiego i z prośbą o błogosławieństwo Boże w rodzinie

09.30 Garzyn :     + Helenę Klabik (1 r.), rodziny Klabików, Jeńców, Owczarzy i Pudliszewskich

11.00 Drobnin :    1. + Jana Sinieckiego (11 r.)

                                2. + Pawła Hylaka - od koleżanek i kolegów z klasy ze szkoły Podstawowej i Gimnazjum