21 Niedziela Zwykła - 27 sierpnia 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  28.08.2017

17.00 Garzyn :   + Mariannę Hendrysiak - od córki Hanki z mężem

18.00 Drobnin : + Bonifacego, Pelagię, Helenę i Edwarda Okrent, zmarłych z rodziny Okrentów i Niedzielskich

 

WTOREK 29.08.2017

17.00 Garzyn :   + Bogdana Hądzlika - od mamy z mężem

18.00 Drobnin : + Stanisława, Joannę Kołackich (r.), Przemysława Jeńca, Władysława Ptaszyńskiego, Jana Robaszewskiego oraz rodz. Ptaszyńskich i Małychów

 

ŚRODA 30.08.2017

17.00 Garzyn : + Stanisława Tobołę, Wacława, Stanisławę, Artura Tobołow, Annę, Franciszka, Walentego, Jadwigę, Józefa, Władysławę, Helenę, Kazimierza, Justynę Dziedziców, Wiktorię, Stanisława, Zofię, Czesława Klupsiów, Kazimierza Sobótkę, Władysława, Anielę Spychałów, Antoniego, Pelagię Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Mariana Rosińskiego

18.00 Drobnin : + Barbarę Wróblewską - od cioci Jadwigi z synem Wojciechem, od kuzyna Macieja z rodziną i od kuzynki Hani z rodziną z Bączego Lasu

 

CZWARTEK  31.08.2017

17.00 Garzyn :   [+ Zenona Maćkowiaka (1 r.)]

18.00 Drobnin : [+Teresę, Stanisława (r.) Antoninę, Andrzeja Serwatka, Pelagię, Franciszka Chudzińskich oraz za zm. z rodzin Kaczmarków, Chudzińskich i Serwatków]

 

PIĄTEK  01.09.2017 I Piątek

16.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Bugzel – Kotecka

17.00 Garzyn :   + Stefanię Kajoch - od mieszkańców z ul. Kwiatowej, Brzozowej i Kasztanowej

18.00 Drobnin :  + Stefana Żur

SOBOTA 02.09.2017

14.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Janas – Sorbicka

15.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Wojciechowscy 

16.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Lis – Kuik

18.00 Drobnin :  1. + Józefa Grzeszkowiaka
                         2. + Helenę, Feliksa Wolnych, Mariannę, Czesława, Jana, Stefana, Andrzeja Szkudlarczyków oraz zmarłych z rodziny

 

NIEDZIELA 03.09.2017

 8.00 Drobnin :  1. (rez. Włodarczyk)
                          2. [+ Stefanię (im.) Marię, Józefa Mikołajczak, Agnieszkę, Andrzeja Janiszewskich, rodzinę Mikołajczak, Zygner i Mehr]

 9.30 Garzyn :   + Zofię (4 r.) i Stanisława Nowaków, zm. z rodz. Dworaków, Mików, Krystynę, Leonardę i Wincentego Czapeczko i Henryka Markowskiego 

11.00 Drobnin:  Msza św. dziękczynna za szczęśliwe żniwa - intencja z Bielaw, Brylewa, Drobnina, Mierzejewa i Zbytek 

20 Niedziela Zwykła - 20 sierpnia 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  21.08.2017

17.00 Garzyn :   + Kazimierza Karolczaka - od rodzin Karolewicz, Galon, Kasińskich i Rokosiewicz

18.00 Drobnin : [+ Jolantę Bolesława, Mariana, Magdalenę i Stanisława Wasiółków i Józefa Nowaka]

 

WTOREK 22.08.2017

17.00 Garzyn :  + Sewerynę, Tadeusza Chwaliszewskich (r.), Stanisławę, Antoniego Chwaliszewskich, Franciszka Stanisławskiego i zm. z rodziny

18.00 Drobnin : + Zygmunta (r.), Martę, Zygmunta, Witolda Musielak, Józefę, Cyrylę, Stanisława, Jana, Bronisława Żaba, Julię, Stanisława Walkowiak, Mieczysława Żukowskiego z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie

 

ŚRODA 23.08.2017

17.00 Garzyn :   + Jerzego Wróbla - od rodziny Piaszczyńskich, od kolegi Edwarda Nowaka i koleżanki Marii Komisarek

18.00 Drobnin :+ Helenę Wojtyniak (6 r.), Stanisława, Stanisławę i Józefa Wojtyniak oraz Stefanię i Franciszka Andrzejczak i wszystkich zmarłych z rodzin Wojtyniaków i Szułczyńskich

 

CZWARTEK  24.08.2017

17.00 Garzyn :  + Pawła Lichego - od kuzynki Ani i kuzyna Marcina z rodzinami

18.00 Drobnin : + Stanisławę i Jana Józefiak, Annę i Mariana Fechner

 

PIĄTEK  25.08.2017

17.00 Garzyn :   + Annę Kordus - od rodziny Ptaszyńskich

18.00 Drobnin : + Krystynę Nowak, Teodozję, Franciszka Wawrzyniak, Reginę, Alojzego Rybakowskich i za zmarłych z rodziny

 

SOBOTA 26.08.2017

11.00 Drobnin :  + Zdzisławę Biderman - dla ukochanej przyjaciółki Zdzisławy od przyjaciółki Janiny z Katowic, od kuzynki Reginy Pokrzywniak z rodziną i od rodziny Ptaszyńskich z Gierłachowa

17.00 Drobnin :  Z okazji Zjazdu klasowego Rocznika 1984 oraz za + Bogdana Hądzlika kolegę klasowego – od koleżanek i kolegów

18.00 Drobnin: + Bronisławę, Franciszka Gubańskich, Bogusława, Michała Bernadków, Mariannę, Franciszka Kruków, Władysławę, Franciszka Kasińskich, Helenę, Franciszka Andrzejczaków  

 

NIEDZIELA 27.08.2017

 8.00 Drobnin : Z okazji 40-lecia ślubu Grażyny i Eugeniusza z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze drowie i błogosławieństwo Boże dla jubilatów i ich rodziny

 9.30 Garzyn :  + Mateusza Mertę (r.), Aleksandrę, Zenona Merta, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Kazimierza Karolczaka, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Marię, Antoniego Skórzewskich, Władysławę, Ignacego Galon, Jana Pacholczyka, Pelagię, Edmunda Kasińskich za. Ks. Proboszczów i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin: + Stanisława, Mariannę i Mariana, Bronisława Rosińskich, Ignacego, Franciszkę Jana i Marię Smektałów i zm. krewnych oraz do MB Nieust. Pomocy o zdrowie dla całej rodziny

19 Niedziela Zwykła - 13 sierpnia 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  14.08.2017

17.00 Garzyn :   Msza Św. Dożynkowa z podziękowaniem za szczęśliwe żniwa – intencja z Garzyna 

18.00 Drobnin : + Antoniego (r.), Agnieszkę Ratajczaków, Stanisławę, Szczepana Marciniaków i zmarłych z rodziny 

 

WTOREK 15.08.2017 Wniebowzięcie NMP

  8.00 Drobnin : [+ Władysławę Korczak (32 r.), Hieronima, Mariannę, Franciszka Korczak, Józefę i Józefa Bajor, zm. z rodzin Korczaków, Bajorów i Rollów, zm xx proboszczów naszej parafii oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie]

  9.30 Garzyn :   1. + Pelagię (14 r.) Stanisława, Helenę, Jana Klupsz, Kazimierę Kazimierza Adamczak, Władysława Dudka, Zenona Picza Czesława Adamiaka i za zmarłych z rodziny Musielaków, Jankowiaków i Prałatów
                    2. + Jana Pacholczyka (17 r.), Pelagię i Stanisława Górczaków, Eugenię i Antoniego Pacholczyków, Krystynę Matuszewską, Czesława Włodarczaka, Zenona Maćkowiaka i zm. z rodziny

11.00 Drobnin :  1. + Eugeniusza i Irenę Koladyńskich i zm. z rodzin Dutkiewiczów i Swojaków
                       2. + Marię i Jana Dudka, Władysława Dudka, Annę i Stanisława Nowaczyk, Kazimierza Nowaczyka oraz ks. Wojciecha Nowaczyk

 

ŚRODA 16.08.2017

17.00 Garzyn : + Antoniego Szymańskiego (17 r.), Pelagię, Rozalię, Piotra Szymańskich Zbigniewa, Stanisławę ,Mieczysława Tarnowskich, Walentego, Jadwigę, Franciszka, Annę, Józefa, Władysławę, Kazimierza, Helenę, Justynę Dziedziców, Władysława, Anielę Spychała, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego

18.00 Drobnin : + Mariana Pieprzyka

18.30 Drobnin : + Anna Jankowiak - od siostry Wiolety z rodziną i od chrześnicy Agnieszki z mężem i dziećmi

 

CZWARTEK  17.08.2017

17.00 Garzyn :   + Stefanię Kajoch - od siostry Lodzi i chrześnicy Renaty z rodziną

18.00 Drobnin : [+ Stanisława, Bolesławę, Jana, Wiktorię Stryczke, Piotra, Marię Andrzejewskich, Michała i Stanisławę Matuszaków oraz zm. krewnych i ks. P.

18.30 Drobnin :  + Walentynę Siniecką (1 r.), Krzysztofa, Edmunda, Bronisława, Irenę Sinieckich, Danutę, Kazimierza Kasińskich i zmarłych z rodzin

 

PIĄTEK  18.08.2017

16.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Zygmaniak – Walkowiak 

17.00 Garzyn :   + Pawła Lichego - od matki chrzestnej z mężem

18.00 Drobnin :+ Stanisławę, Leona, Różę, Zdzisława Grochowskich, Leokadię, Stanisława Cichych, Edmunda, Rafała Mikę, Stanisława Andrzejczaka oraz wszystkich zm. z rodziny

 

SOBOTA 19.08.2017

14.00 Drobnin : W intencji nowożeńców: Łączny – Furmańska

16.00 Krzemieniewo:"Orlik" - Msza Św. Dożynkowa, z podziękowaniem za szczęśliwe żniwa - intencja z Krzemieniewa

18.00 Drobnin : Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Oliwii z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu

 

NIEDZIELA 20.08.2017

 8.00 Drobnin : [+ Kazimierza Babskiego (16 r.), Katarzynę, Stanisława Babskich, Agnieszkę, Walentego, Janinę, Stanisława i Franciszka Skopińskich]

 9.30 Garzyn :   + Mariannę Hendrysiak - od wnuczek i wnuka z rodzinami oraz prawnuków

11.00 Drobnin:  + Józefa Gajewskiego (5 r.), Marię, Marcina Pawlaków, Zofię, Juliana i Mariana Gajewskich

Przemienienie Pańskie - 06 sierpnia 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  07.08.2017

17.00 Garzyn :   + Kazimierza Karolczaka - od mamy i siostry Renaty z rodziną

18.00 Drobnin : + Kazimierza Leciejewskiego (r.) Łukasza Leciejewskiego i Bronisława Kluka

 

WTOREK 08.08.2017

18.00 Drobnin :  + Józefa Wąsiaka – od rodzin Brzeskotów i Koniecznych

18.30 Drobnin : + Józefa Zajdla, Joannę, Stanisława Rzepków, Katarzynę i Wojciecha Ratajczaków, Jadwigę i Józefa Zajdlów i wszystkich krewnych

 

ŚRODA 09.08.2017

17.00 Garzyn :  + Jerzego Wróbla - od Doroty i Zygmunta Wolsztyniak z rodziną z Gostynia

18.00 Drobnin : Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Marty z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu

 

CZWARTEK  10.08.2017

18.00 Drobnin :  + Marię i Lucjana Tobółka

18.30 Drobnin :  + Bronisława Dworzyńskiego - od siostrzenic Lucyny z Przemkiem i dziećmi Ani z Przemkiem i dziećmi oraz Lidki z Mariuszem

 

PIĄTEK  11.08.2017

15.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Pacholczak – Latanowicz

17.00 Garzyn :   + Dawida Misiaka - od matki chrzestnej Mirosławy z babcia Stanisławą

18.00 Drobnin : W intencji Agnieszki i Jakuba w 10 rocznicę ślubu, dziękując Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o dalsza opiekę i Boże błogosławieństwo dla nich i dzieci

 

SOBOTA 12.08.2017

18.00 Drobnin : 1. + Jana Bartlewskiego (2 r.), Helenę, Wojciecha, Stanisławę, Stanisława Kosmacińskich, Stanisławę, Franciszka Bartlewskich, Jana Rosika i za zmarłych ks. pracujących w naszej parafii

                                 2. + Zdzisławę Biderman - od sąsiadów Pawłowskich

 

NIEDZIELA 13.08.2017

 8.00 Drobnin : 1. + Ewę Galik - od męża i córki oraz + Kazimierza Knapika
                               2. + Ewę Galik - od syna Sławka z rodziną

 9.30 Garzyn :  + Artura Toboła (1 r.)

11.00 Drobnin: + zm. z rodziny Mielczarek

17 Niedziela Zwykła - 30 lipca 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  31.07.2017

18.00 Drobnin : + Piotra Bugzela (28 r.) Józefę i Jana Machowiaków, ks. kan. Bolesława, Agnieszkę, Ignacego, Feliksa, Kazimierza, Teresę i Mariusza Bugzelów, Sewerynę i Tadeusza Chwaliszewskich oraz zm. księży: Eryka Szymkowiaka, Kazimierza Zacharzewskiego, Floriana Libnera, Władysława Koszykowskiego i Mariana Kończaka

18.30 Drobnin :   + Ignacego Wojciech

 

WTOREK 01.08.2017

17.00 Garzyn :    + Stefanię Kajoch - od szwagierki Danieli i Marii z mężem i rodziną

18.00 Drobnin :  + Stanisławę, Ignacego Stachowiak, Zofię Janowicz, Jana, Łucjana Kędzierskich, Franciszka Janowicz, zmarłych z rodzin Stachowiaków, Kędzierskich, Urbaniaków, Władysława Mroza i księży: Kazimierza Zacharzewskiego i Floriana Libnera

18.30 Drobnin :  + Bronisława Dworzyńskiego - od siostry Heleny z mężem

 

ŚRODA 02.08.2017

18.00 Drobnin : + Helenę (35 r.), Stefana Jakubiak , Stanisławę i Józefa Jabłońskich, zm. z rodzin Jakubiaków i Jabłońskich

18.30 Drobnin : + Annę Walczak - od szwagra Stefana

 

CZWARTEK  03.08.2017

17.00 Garzyn : + Mariannę (15 r.), Władysława, Erykę, Jana, Franciszka Michalaków, Antoninę, Władysława, Marię, Zenona Maćkowiaków, Henryka Ratajczaka, zm. z rodziny Kolasińskich i Michalaków

18.00 Drobnin :  + Irenę Siniecką

 

PIĄTEK  04.08.2017 I Piątek

17.00 Garzyn :  + Mariannę, Józefa, Antoniego, Annę Smektałów, Jana, Konstancję Wojciechowskich, Bernarda Skrzypczaka, Barbarę Peljan

18.00 Drobnin:   + Hannę Skorupka (8 r.) Edmunda Skorupka i zm. z rodziny

 

SOBOTA 05.08.2017

15.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Prymas – Borowska

16.00 Drobnin : Z okazji 20-lecia ślubu Haliny i Jean z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie 

18.00 Drobnin : 1. + zm. rodziców Krystynę i Kazimierza Mrozków oraz siostrę Danutę Jankowską
                          2. + Bognę Wawrzyniak (2 r.)

 

NIEDZIELA 06.08.2017

 8.00 Drobnin :    + Mariannę, Stefana Rutkowskich, Halinę, Krystynę, Witolda Józefa Rutkowskich i rodzinę Sadowskich

 9.30 Garzyn :    1. + Zenona Nowickiego (r.), Leonardę, Mariana Nowickich, Aleksandrę, Zenona Merta, Mateusza Merta, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Kazimierza Karolczaka, Marię, Antoniego Skórzewskich, Władysławę, Ignacego Galon, Jana Pacholczyka, Pelagię, Edmunda Kasińskich, zm. Ks. Proboszczów i dusze w czyśćcu cierpiące
                      2. + Stanisława Kolasińskiego (3 r.) oraz zmarłych z rodziny Jana, Marię, Władysława, Bronisławę, Donatę, Sławomira Kolasińskich, Bronisława, Jadwigę, Aldonę Sikorskich, Franciszka, Bronisławę Jankowskich, Czesława Spławskiego, Jana, Halinę Nojmanów, Jana, Stanisława Rzepeckich, Sławomira Topolskiego, Adelę Raburską

11.00 Drobnin:  1.+ Władysława Rybakowskiego (6 r.) Rafała Rybakowskiego, zm. z rodziny Rybakowskich, Ślebodów i Fortuniakow oraz wszystkich krewnych
                           2. Z okazji 1 r. urodzin Hanny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Anioła Stróża na dalsze lata życia