27 Niedziela Zwykła - 08 października 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  09.10.2017

17.00 Garzyn :   + Józefa i Katarzynę Maciejewskich, Mariannę, Stefana Binkowskich, Aleksandrę, Alojzego Sworowskich, Władysławę Konstantynowicz, Henryka Ratajczaka, Franciszka Janiszewskiego i zm. w rodzinie

18.00 Drobnin : + Stanisławę Stróżyk (r.) Władysława, Feliksa Stróżyk, Zofię, Marię, Ignacego Sikorskich, Mieczysławę, Władysława Maćkowiak, Rodzinę Chwaliszewskich, Władysława Grobelnego, Rodzinę Bartkowiaków, Aldonę Kasperską, Janinę Rydlewską

 

WTOREK 10.10.2017

17.00 Garzyn :    + Stefanię Kajoch - od szwagra Józefa z rodziną

18.00 Drobnin :  + Zdzisławę Biderman - od Sylwii i Leszka Kubiaków z dziećmi i od chrześnicy Marzeny

 

ŚRODA 11.10.2017

17.00 Garzyn :  + Ludwikę, Ignacego, Teodora Janiszewskich, Wiktorię, Ludwika, Włodzisława, Mariannę, Aleksandra, Łucję Pudliszewskich, Stanisławę Krajka, Mieczysława Banaszaka, Franciszka Dolatę, Irenę, Franciszka Pajkert, Szymona, Ryszarda Rosadzińskich

18.00 Drobnin :  1. + Aldonę, Zofię, Stanisławę, Ksawerego Kasperskich
                      2. + Pelagię Babską (1 r.), Kazimierza Babskiego, Stanisława, Katarzynę Babskich, Agnieszkę i Walentego Skopińskich, Stanisława, Janinę, Franciszka Skopińskich

CZWARTEK  12.10.2017

17.00 Garzyn :     + Kazimierza Karolczaka - od chrześniaczki z rodzicami

18.00 Drobnin : 1.+ Franciszka Brylczak (25 r.) oraz Joannę, Franciszka Brylczak Janusza, Marię, Ignacego Beczkowiak, Czesława Ratajskiego zmarłych z rodzin Olejniczak, Dworczak i Jankowiak
                                2. + Bronisława Dworzyńskiego - od siostry Marii z mężem, od Marka z Magdą i córką

PIĄTEK  13.10.2017

17.00 Garzyn :   + Jerzego Wróbla - od siostry Grażyny z mężem i od rodziny Rozwalków i Sobczaków

18.00 Drobnin :  1. + Marię i Franciszka Katarzyńskich, Helenę, Franciszka, Leona Gurgów, Helenę, Waleriana, Przemka Świętek i zmarłych z w rodzinie
                              2. + Ewę Galik - od Lucyny i Zdzisława z synami

SOBOTA 14.10.2017

17.00 Drobnin :  + Tomasza Świderka 

18.00 Drobnin :  + Jana, Józefę Humskich, Marię Muszyńską, Zofie Okoniewską, Marię i Józefa Wciórków

NIEDZIELA 15.10.2017

 8.00 Drobnin :  1. + Józefa, Pelagię Andrzejewskich, Stanisława, Antoninę Domagałów i zm. rodzeństwo
                            2. + Franciszka (14 r.) i Mariannę i zm. z rodz. Kruków, Władysławę, Franciszka i zm. z rodz. Kasińskich, Tomasza Mencla, Bogusława Bernadka, Jerzego Apostela, Bronisławę i Franciszka Gubańskich, Elżbietę Kosmalską oraz zmarłych z rodzin Paizertów i o błogosławieństwo dla całej rodziny

 9.30 Garzyn :  + Jana, Helenę, Franciszka, Rafała Nojmanów, Antoniego, Stanisławę, Tadeusza, Sewerynę Chwaliszewskich, Stanisława, Antoninę, Bronisława, Jadwigę Sikorskich, Jana, Stanisławę Rzepeckich, Stanisława, Pelagię Klupsz i za zmarłych z rodzin Nojmanów, Chwaliszewskich, Sikorskich, Rzepeckich

11.00 Drobnin:  + Czesławę Niedzielską (3 r.), Emilię i Mieczysława Dmitrzaków i Andrzeja Chudzińskiego

26 Niedziela Zwykła - 01 października 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  02.10.2017

17.00 Garzyn :   + Teresę Gajewską – od córki Marianny z mężem, wnuczki Andżeliki z mężem i prawnukami, wnuka Roberta z żoną i prawnukami

18.00 Drobnin :  + Andrzeja Andersza, Cecylię Andersz, Helenę i Franciszka Stelmaszyków i zm. z rodzin

 

WTOREK 03.10.2017

17.00 Garzyn :    + Józefę Jasiniak (r.) Alfonsa Jasiniaka, Romana Staniszewskiego, Hannę Duchalską i zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :  + Kazimierę Cieśla – od od rodzin Nowaczyków z Krzemieniewa, Kąkolewa i Poznania oraz + Teresę Nowaczyk (im.), Edmunda i Tadeusza 

 

ŚRODA 04.10.2017

17.00 Garzyn :    + Joannę i Stanisława Komisarek

18.00 Drobnin : + Franciszka Kaczmarka (9 r.), Stanisława Adamczaka i zm. z rodz. Szczęchów, Ryczkowskich, Kamieniarzy i Adamczaków 

 

CZWARTEK  05.10.2017

17.00 Garzyn :  + Franciszka (im.) Kolańczyka, Janinę Kolańczyk, Stanisławę i Wojciecha Pacholczyk, Arka Bartkowiaka, Pelagię Klimpel, Franciszkę Michałowską i Jerzego Klus

18.00 Drobnin : + Zdzisławę Biderman - od rodzin Szczepaniaków i Radziejewskich i od rodziny Kaźmierczaków

 

PIĄTEK  06.10.2017 I Piątek

17.00 Garzyn :  + Annę (r.), Antoniego, Jadwigę, Walentynę Latanowiczów, Leokadię, Waleriana, Ryszarda Kańdułów, Juliannę, Stanisława Majerów, Jana, Magdalenę, Jana Wilczkowiak, Marię, Kazimierza Strabel, Grażynę Ignaszewską, Irenę Naskręt, Stefanię Pawlicką i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin :  1. + Franciszka (6 r.), Teresę Kuików, Stanisława Kosmalskiego i zm. z rodziny
                              2. + Zofię Skrzypczak - od Haliny i Andrzeja Gorwów

SOBOTA 07.10.2017

15.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Patelka – Dudziński

18.00 Drobnin : 1. + Annę, Antoniego Nawrockich, Stanisławę, Franciszka, Wacławę, Stanisława, Antoninę Łukaszewskich, Zofię, Honoratę Gronowskie, Krystynę Zielińską i za zmarłych z rodzin Łukaszewskich i Kaźmierczaków
                              2. + Bronisława Dworzyńskiego - od Teresy Mikołajczak rodziny Smektałów, Nowaków i Gierów


NIEDZIELA 08.10.2017

 8.00 Drobnin :  + Kazimierza Juskowiaka (3 r.), Teresę Juskowiak i Mieczysława Nowaka

 9.30 Garzyn :    Odpust w Garzynie

                      1. za matki z Róży Musielak: + Jadwigę Nowak, Jadwigę Baum, Irenę Baum, Katarzynę Baum, Marię Skorupka, Pelagię Skorupka, Annę Urbaniak, Władysławę Rosik, Stanisławę Koszykowską, Marię Rozwalka, Pelagię Przybylską, Katarzynę Siniecką, Annę Siniecką, Pelagię Zając, Stanisławę Błaszyk, Irenę Naskręt
                         2. za Matki z Róży Golembkowej: + Jadwigę Katarzyńską Józefę Tomczak, Reginę Rybakowską, Teresę Maćkowiak, Klarę Olejnik, Teresę Włodarczyk, Barbarę Golembka, Antoninę Maćkowiak, Pelagię Musielak, Annę Nowakowską, Annę Karolczyk, Władysławę Ptaszyńską, Marię Pisarzewską, Pelagię Maćkowiak, Marię Naskręt, Magdalenę Wilczkowiak, Jadwigę Przybylak

11.00 Drobnin:  1. + Czesława Szlachetkę (8 r.) i zm. z rodziny Szlachetka i Janowicz
                            2. Z okazji 1 r. urodzin Piotra z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Anioła Stróża na dalsze lata życia

25 Niedziela Zwykła - 24 września 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  25.09.2017

17.00 Garzyn :  + Antoniego Skorupkę (r.), Pelagię, Czesława Skorupkę oraz zm. z rodziny Skorupków, Webrów, Kowalczyków, Nowaków, Kmiecików i zm. ks. prob. 

18.00 Drobnin : + Jacka Zajdla (ur. i im.) za rodziców Aleksandra i Helenę Słodzińskich, Franciszka, Jadwigę Zajdlów, zm. z rodzin Zajdlów i Kolasińskich

 

WTOREK 26.09.2017

18.00 Drobnin : + Stefana (r.) Irenę, Franciszkę, Donatę, Michalinę, Weronikę, Stanisława, Romana, Franciszka Sikorskich, Mariannę i Jana Bilińskich oraz zmarłych z rodzin

18.30 Drobnin : + Władysława Cwojdę - od żony i syna z rodziną

 

ŚRODA 27.09.2017

17.00 Garzyn :    + Teresę Gajewską – od syna Jana z żoną i dziećmi

18.00 Drobnin : Z okazji 20-tej rocznicy ślubu Leszka i Katarzyny z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błogosławieństwo i drowie oraz opiekę dla jubilatów i całej rodziny

 

CZWARTEK  28.09.2017

18.00 Drobnin : + Alojzego, Helenę, Józefa, Witolda Olejniczak, Czesława Ratajskiego, Barbarę Glapiak, Marię, Stanisława Rataj, Andrzeja, Marię, Antoniego Wąchalskich, Remigiusza Lewandowskiego i zmarłych z rodzin

18.30 Drobnin : + Antoniego Skórzewskiego - od syna Arka z żoną Natalią i wnukami Mateuszem i Kubą 

 

PIĄTEK  29.09.2017

17.00 Garzyn :   + Mariannę Hendrysiak - od szwagierki Heleny z rodziną

18.00 Drobnin : + Jana Mikołajczaka (17 r.), cała rodzinę Mikołajczaków i Stachowskich oraz Stanisława Lewińskiego. Kazimierę i Tadeusza Michalskich, Stanisławę i Władysława Iwan oraz Czesława Andrzejczaka

 

SOBOTA 30.09.2017

15.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Rybacki – Adamczak

18.00 Drobnin : + Pelagię Klimpel, Stanisławę, Wojciecha Pacholczyk, Zygmunta Łagodę, Franciszkę Michałowską, Jadwigę, Józefa Apolinarskich, zm. z rodziny oraz o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie

 

NIEDZIELA 01.10.2017

 8.00 Drobnin :  + zm. rodziców + Klementynę i Stanisława Bodakiewicz, Pelagię i Stanisława Kaczmarek oraz zm. w rodzinie

 9.30 Garzyn :   + Bolesławę, Agnieszkę, Stanisława, Józefa, Ignacego Mróz, Leokadię, Katarzynę, Antoniego Mikołajczak, Helenę, Jana Włodarczyk, Katarzynę Nowak, Magdalenę, Jana Wilczkowiak, Alojzego Olejnika i za zmarłych z rodziny 

11.00 Drobnin:  + Jana Juja (12 r.) Mariannę, Piotra Losiaków, Władysławę, Stanisława Juja i zmarłych z rodziny

24 Niedziela Zwykła - 17 września 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  18.09.2017

17.00 Garzyn :   + Genowefę (13 r.) Czesława Poprawskich oraz zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin : + Władysławę, Wawrzyna, Zofię Marszałek, Zofię, Józefa Stelmaszyk, Marię, Zygmunta Pawła Mazankiewicz i zm. ks. Prob.

 

WTOREK 19.09.2017

18.00 Drobnin : Z okazji 30 rocznicy ślubu Elżbiety i Dariusza z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze drowie i błogosławieństwo Boże dla jubilatów i ich rodziny oraz za + Jadwigę i Antoniego Błaszyk

18.30 Drobnin : + Bronisława Dworzyńskiego - od siostry Anny z mężem, od Wiesławy z Arturem i dziećmi, od Ewy i Łukasza z dziećmi oraz Katarzyny z synem

 

ŚRODA 20.09.2017

17.00 Garzyn :    + Józefę Tomczak (1 r.), Stanisławę Kaźmierczak (r.) i Bogdana Hądzlika

18.00 Drobnin : + Romana Chwaliszewskiego (r.) i za rodzinę Chwaliszewskich, Grobelnych, Bartkowiaków, Sikorskich i Aldonę Kasperską

 

CZWARTEK  21.09.2017

17.00 Garzyn : + Jana Maćkowiaka (34 r.) Teresę Maćkowiak, Floriana Szyrmer, Mariana Kmieć, Czesława Mikołajczaka i za wszystkich zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :  + Jacka Szczepaniaka, Eugeniusza Szczepaniaka

 

PIĄTEK  22.09.2017

17.00 Garzyn :    Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Bartłomieja o błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu

18.00 Drobnin : + Witolda, Martę, Zygmunta i Zygmunta Musielak, Stanisławę, Ludwika, Michała, Krystynę, Bogdana Piskorz, Mieczysława Żukowskiego oraz o zdrowie i Bożą opiekę nad rodziną

SOBOTA 23.09.2017

18.00 Drobnin : + Mariana Bartosza i Annę Michalską (r.), i wszystkich zmarłych z tych rodzin Michalskich i Bartoszów oraz z okazji 40-lecia ślubu Henryki i Bernarda z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę dla jubilatów i całej rodziny

 

NIEDZIELA 24.09.2017

 8.00 Drobnin :   + Cyrylę i Bronisława Żaba i zm. z rodzin Wichłaczów, Żabów i Koladyńskich

 9.30 Garzyn : + Justynę Dziedzic (8 r.), Helenę, Kazimierza, Jadwigę, Walentego, Franciszka, Annę, Józefa, Władysławę Dziedzic, Franciszka, Michalinę Nowickich, Władysława, Anielę Spychałów, Antoniego, Pelagię Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego, Olecha Matuszaka.
Z podziękowaniem Matce Boskiej za wszystkie odebrane łaski z okazji 80-tej rocznicy urodzin Teresy z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie oraz za + męża Henryka i zm. w rodzinie

11.00 Drobnin: + Władysławę (r.), Czesława Ptaszyńskich, Jana, Jadwigę, Agnieszkę, Franciszka, Kazimierza Robaszewskich, Joannę i Stanisława Kołackich, Jadwigę Wawrzyniak, Stanisławę Kaczmarek, Irenę i Władysława Grobelnych

23 Niedziela Zwykła - 10 września 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  11.09.2017

17.00 Garzyn :  + Antoniego Skórzewskiego (r.), Marię, Martę, Mirosława, Władysława Skórzewskich, Mateusza Mertę, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich i Kazimierza Karolczaka

18.00 Drobnin : + Piotra Sterna, Zofię Sterna, Weronikę i Walentego Łagodów oraz zm. z rodziny Weber

 

WTOREK 12.09.2017

17.00 Garzyn :   + Antoniego (r.) i Henryka Musielak

18.00 Drobnin : + Przemka Świętek, Helenę i Waleriana Świętek, Leona Gurgę i zmarłych krewnych z rodziny

 

ŚRODA 13.09.2017

17.00 Garzyn :    + Jerzego Wróbla - od rodziny Walczaków

18.00 Drobnin :  + Krzysztofa Nowaka (2 r.) i rodziców, Barbarę, Leona Nowaków, Marcina, Marię Dudkowiaków

 

CZWARTEK  14.09.2017

18.00 Drobnin :  + Zofię Skrzypczak - od rodziny Nowaków

18.30 Drobnin :  + Zdzisławę Biderman - od Jurka Bidermana z Pudliszek i całej rodziny i od rodziny Jakuszkowiaków z Ziółkowa

 

PIĄTEK  15.09.2017

17.00 Garzyn :   + Natalię Nowak (8 r.) oraz Bronisława i Weronikę Olejnik, Stanisława, Józefę i Franciszka Nowak

18.00 Drobnin :  + Ryszarda Ginter - od żony

SOBOTA 16.09.2017

16.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Nowak – Jezierska

17.00 Drobnin :  Z okazji 25-lecia ślubu Małgorzaty i Sławomira z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze drowie i błogosławieństwo Boże dla jubilatów i ich rodziny

18.00 Drobnin : Z okazji 45 rocznicy ślubu Marii i Mariana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze drowie i błogosławieństwo Boże dla jubilatów i ich rodziny

 

NIEDZIELA 17.09.2017

 8.00 Drobnin : [ + Stanisława Ryczkowskiego, Ludwikę i Jana Kaźmierczak, Helenę, Kazimierza Ryczkowskich, Stefanię Musielak oraz zm. z rodzin Woźniaków, Kaźmierczaków, Ryczkowskich i Szczenchów, Czesława Ptaka i Józefa Pawłowskiego] + Zofię i Jana Klichów, Stanisławę, Wojciecha, Jana Lasików zm. z rodziny i o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

 9.30 Garzyn :   + Stefanię Rzepecką, zmarłych z rodziny Mików, Rzepeckich, Chwaliszewskich, Henryka i Józefa Kaźmierowskich

11.00 Drobnin: + Franciszkę Gembiak (8 r.) Franciszka, Andrzeja Gembiak, Stanisławę, Stefana Wawrzyniak i rodzinę Piskorzów oraz z okazji 45 rocznicy ślubu Teresy i Jana z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze drowie i błogosławieństwo Boże dla jubilatów i ich rodziny