Chrystusa Króla - 26 listopada 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  27.11.2017

17.00 Garzyn :   + Jadwigę Katarzyńską - od brata Władysława z rodziną

18.00 Drobnin : 1. + Bartka Hoszowskiego - od wychowawczyń, koleżanek i kolegów z klasy ze Szkoły Podstawowej w Drobninie
                             2. + Ryszarda Ginter - od szwagra Ireneusza z rodziną z Rychwała

WTOREK 28.11.2017

17.00 Garzyn :  + Gabrielę Piechel, Czesława, Andrzeja, Franciszkę, Jana Piechel, Ludwikę, Jana Muszyńskich, Stefana, Mariusza Andrzejewskich, Kazimierza Durskiego i zm. ks. prob.

18.00 Drobnin : 1. + Ewę Galik - od Kasi z rodziną i teściami
                             2. + Zdzisławę Biderman - od wnuka Karola z rodziną i od Marii Biderman z rodz.

 

ŚRODA 29.11.2017

17.00 Garzyn :  + Jana Kędzię (25 r.) Mariannę Kędzia (19 r.) zmarłych z rodziny Biernaczyków, Ratajczaków i Gierów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin : 1. + Mariana Gajewskiego (r.), Stanisławę i Mariana Machowiak, Zofię, Juliana i Józefa Gajewskich
                             2. + Stanisławę (r.) Adama, Antoniego, Józefę Olejniczaków, Michalinę, Ignacego, Feliksa Maślankiewiczów

CZWARTEK  30.11.2017

17.00 Garzyn :   + Bogdana Hądzlika - od koleżanek ze szkoły podstawowej Agnieszki, Patrycji i Izy

18.00 Drobnin : + Zdzisława Szczepaniaka (1 r.)

PIĄTEK  01.12.2017 I Piątek

17.00 Garzyn :    + Grażynę Ignaszewską (7 r.) oraz Wandę, Stanisława, Ryszarda Ignaszewskich i Jana Wilczkowiaka

18.00 Drobnin :  1. + Marię Muszyńską, Jadwigę i Kazimierza Sikorskich, Czesława Muszyńskiego
                              2. + Bronisława Dworzyńskiego - od rodziny Jędryczków z Bączegolasu

                        
SOBOTA 02.12.2017

18.00 Drobnin : 1. + Edmunda (r.), Mariannę, Jana, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Jadwigę, Ignacego Plewków, Floriana Szyrmer, Czesława Mikołajczaka
                              2. + Stanisława Nojmana (r.) zm. rodziców, Martę Flis i zm. krewnych

                                      

NIEDZIELA 03.12.2017

 8.00 Drobnin :  1. + Pelagię, Józefa Krychowskich i Edwarda Chudzińskiego
                          2. + Ryszarda Ginter - od cioci Grażyny z mężem, Roberta z rodziną i Agnieszki z rodziną

 9.30 Garzyn : + Zbigniewa Tarnowskiego (12 r.), Stanisławę, Mieczysława Tarnowskich, Pelagię, Antoniego, Rozalię, Piotra Szymańskich, Jadwigę, Walentego, Annę, Franciszka, Władysławę, Józefa, Helenę, Kazimierza, Justynę Dziedziców, Anielę, Władysława Spychała, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego, Olecha Matuszaka, Zbigniewa Adaszyńskiego

11.00 Drobnin:  1. + Edwarda Skrzypczaka (18 r.), Zofię Skrzypczak, Władysławę Gorwa i zmarłych z rodziny
                        2.+ Andrzeja Chudzińskiego - od Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Krzemieniewie i od wszystkich Druhów gminy Krzemieniewo

                           
                

33 Niedziela Zwykła - 19 listopada 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  20.11.2017

17.00 Garzyn : + Jerzego Wróbla – od rodziny Wilczkowiaków oraz za + Jana, Magdalenę, Jana Wilczkowiaków i Grażynę Ignaszewską

18.00 Drobnin :  + Władysławę, Hieronima Korczak, Zofię i Franciszka Gulczyńskich, Andrzeja Bajona oraz zm. z rodziny

WTOREK 21.11.2017

18.00 Drobnin : W 45-rocznicę ślubu Walerii i Ignacego w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad rodziną

 

ŚRODA 22.11.2017

17.00 Garzyn :   + Pawła Lichego - od wuja Janka z żoną z Karolewa

18.00 Drobnin : + Bartka Hoszowskiego – od Jacka z żoną i synami

CZWARTEK  23.11.2017

17.00 Garzyn :    + Dawida Misiaka - od pracowników firmy Euro-Komfort

18.00 Drobnin :  1. + Teresę Gajewską – chrześnicy Danki z rodziną z Krzemieniewa
                              2. + Ewę Galik - od rodziny Wasiółka

    

PIĄTEK  24.11.2017

17.00 Garzyn :    + Bogdana Hądzlika - od brata Tomasza z żoną, Wojtka i Mateusza

18.00 Drobnin :  1. + Leokadię, Marka, Andrzeja, Anetę Małychów, Jana, Józefę, Stanisława, Franciszka i Józefa Nadolny oraz Stanisława i Joannę Kołackich
                              2. + Andrzeja Chudzińskiego - od stowarzyszenia „Krzemianki” i od rodziny Skorupków z Mierzejewa

                        

SOBOTA 25.11.2017

18.00 Drobnin : 1. + Zofię, Adama, Mieczysława Rosadzińskich, Pelagię, Jakuba Sadowskich oraz za zmarłych z rodziny Galonów i Rosadzińskich
                             2. + Bronisława Dworzyńskiego - od bratanków Adama, Dariusza, Waldemara, Ireneusza z rodzinami
                 

NIEDZIELA 26.11.2017

 8.00 Drobnin :  1. + Agnieszkę i Jana Konurych, Mariannę, Ignacego Kobus i za wszystkich zmarłych krewnych z tych rodzin oraz za zmarłych księży proboszczów pracujących w tej parafii
                             2. + Ewę Galik – od sąsiadów

 9.30 Garzyn :   + Cecylię i Antoniego Matuszewskich, Helenę i Ludwika Tobółka

11.00 Drobnin:  1. (rez. Ratajski)
                            2. Z ok. 18-tej rocznicy urodzin Kamila podziękowanie Panu Bogu za dar życia i otrzymane łaski prosząc o zdrowie oraz błogosławieństwo Boże dla niego i jego rodziny
                

32 Niedziela Zwykła - 12 listopada 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  13.11.2017

17.00 Garzyn :    + Stanisława i Stanisławę Skrzypczak, Kazimierza, Bogdana Pietrowicz

18.00 Drobnin :  1. + Władysława Lester
                              2. + Antoniego Skórzewskiego - od rodziny Rozwalków z Krzemieniewa

WTOREK 14.11.2017

17.00 Garzyn :  + Mariusza Lisieckiego (17 r.) Stanisława Lisieckiego, zm. rodziców Stanisława i Genowefę, Stasia i Damiana Ratajczaków, Eulalię Skrzypczak, Stanisławę Krygier i zm. krewnych z rodziny

18.00 Drobnin : 1. + Helenę, Stanisława, Stanisławę i Józefa Wojtyniak, Józefę, Piotra i Józefa Rosik, Mariannę i Stefana Spławskich, Włodzisławę, Jana i Rafała Wojtkowiak oraz za zmarłych spokrewnionych z obu stron
                               2. + Andrzeja Chudzińskiego - od kolegi Przemka z rodziną

ŚRODA 15.11.2017

17.00 Garzyn :  Z okazji 30 rocznicy dziękując Bogu i Matce Bożej za dotychczasową opiekę i prosząc o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

18.00 Drobnin : 1. + Bronisława Kasińskiego, Franciszkę i Michała Kaczmarków, Magdalenę i Franciszka Kasińskich
                             2. + Władysława Cwojdę - od szwagierki Marylki z rodziną


CZWARTEK  16.11.2017

17.00 Garzyn :    + Jerzego Wróbla - od brata Henryka z żoną i córką

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława Kostrzewskiego i zm. z rodziny i + Ewę Galik
                              2. + Ryszarda Ginter - od sąsiadów od nr 4-7

                    

PIĄTEK  17.11.2017

17.00 Garzyn :    + Mariannę Hendrysiak - od rodziny Stawińskich i Hosch

18.00 Drobnin :  1. + Krystynę Żyto
                              2. + Zdzisławę Biderman - od Joanny i Zygmunta Kubiaków i Andrzejewskich z Sułkowic i od rodziny Bidermanów z Ostrowieczna

                            

SOBOTA 18.11.2017

18.00 Drobnin : 1. + Helenę (r.) Wojciecha, Stanisławę, Stanisława Kosmacińskich, Jana, Stanisławę, Franciszka Bartlewskich, Jana Rosika i zm. ks. pracujących w naszej parafii
                             2. + Marię (20 r.) i Jana Rozwalka, Gerego, Mariana Buśkiewicza, Klarę Kielich, Irenę i Zdzisława Pajkert, Pelagię i Ignacego Przybylskich, Feliksa Prałata, Mariana Maćkowiaka, Zbigniewa Adaszyńskiego, Zdzisława Bartkowiaka, Wiesławę Sobkowiak

                             

NIEDZIELA 19.11.2017

 8.00 Drobnin : 1. + Antoninę, Stanisława Ryczkowskich i zm. z rodziny
                            2. + Kazimierę Cieśla - od syna Jarosława z żoną i dziećmi

 9.30 Garzyn : + Jerzego Walkowiaka (16 r.) Helenę, Stanisława Walkowiak, Władysławę, Walentego i Andrzeja Jaszczak, Józefa Pogorzelskiego, Pawła Sroczyńskiego

11.00 Drobnin: + Irenę, Jana Sinieckich, Sławomira Kolasińskiego i zm. z rodzin                         

31 Niedziela Zwykła - 05 listopada 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  06.11.2017

17.00 Garzyn :  + Teresę Maćkowiak (6 r.), Jana Maćkowiak, Floriana Szyrmer, Mariana Kmieć, Czesława Mikołajczak i za zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :  1. + Annę Maciołka – od mamy, od brata Grzegorza z rodziną i od brata Rafała z rodziną
                              2. + Władysława Cwojdę - od Magdaleny z rodziną i Emilii z rodziną

WTOREK 07.11.2017

17.00 Garzyn :  + Edmunda (r.), Pelagię Kasińskich, zm. z rodziny Kasińskich i Mików, Stanisława Mazur, Ryszarda i Stanisława Żandarczuk, Władysławę i Ignacego Galon, Leokadię, Mariana i Zenona Nowickich, Mateusza Mertę, Walentynę Kempa, Kazimierza Karolczaka i zm. proboszczów

18.00 Drobnin : 1. + Walentego Puślednika - od brata Stanisława z rodziną, + Jana, Mariannę Puślednik i Franciszka Kaczmarka
                             2. + Zdzisławę BIderman - od Glinkowskich i Jakubiaków z Siemowa

ŚRODA 08.11.2017 Rocznica Poświęcenia Kościoła w Drobninie

11.00 Drobnin :  1. + Czesława Muszyńskiego - od żony Heleny
                              2. + Stanisława Klicha - od żony Bolesławy

17.00 Drobnin: + Janinę, Franciszka Wojtkowiak, Bronisława Katarzyńskiego, Izabelę Justka, Teresę Szulc i za zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin : 1. + Helenę, Franciszka Andrzejczaków, Zofię Andrzejewską, Annę, Zofię, Jana Matuszewskich, Stanisławę, Stefana Musiał, Michała, Bogusława Bernadków, Krystynę, Stefanię, Władysława Matuszewskich i za wszystkich zmarłych z rodziny
                             2. O szczęśliwą operację dla Andrzeja i zdrowie dla rodziny Sydorów

 

CZWARTEK  09.11.2017

17.00 Garzyn :   + Bogdana Hądzlika - od Ojca Chrzestnego z rodziną

18.00 Drobnin :  1. + Helenę Stanisławską - od wnuka Leszka z rodziną
                              2. + Ryszarda Ginter - od Marceliny z rodziną i Małgorzaty Ginter 

 

PIĄTEK  10.11.2017

17.00 Garzyn :  + Ignacego, Ludwikę, Teodora Janiszewskich, Wiktorię, Ludwika, Włodzisława, Mariannę, Aleksandra, Łucję Pudliszewskich, Stanisławę Krajka, Mieczysława Banaszaka, Franciszka Dolata, Irenę Franciszka Pajkert, Szymona, Ryszarda Rosadzińskich

18.00 Drobnin :  1. + Stanisławę i Ignacego Karolewicz, Stefanię, Stanisławę i Tomasza Skórzewskich
                              2. + Antoniego Skórzewskiego - od Grzegorza i Magdy z synami Alanem i ErykiemSOBOTA 11.11.2017 Święto Niepodległości

 9.30 Garzyn :     + Alfonsa Jasiniaka (r.) Józefę Jasiniak, zm. z rodziny Staniszewskich

11.00 Drobnin :  + Marcina Cieśla (im.) Edwarda Rzepeckiego i Kazimierę Cieśla

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława Ryczkowskiego
                              2. + Bronisława Dworzyńskiego - od brata Stanisława z rodzinąNIEDZIELA
12.11.2017

 8.00 Drobnin : + Jana Sinieckiego oraz + Annę Maciołka – od rodziny Sinieckich, Włodarkiewiczów i Wyrwińskich i - od rodziny Sinieckich z Leszna

 9.30 Garzyn :   + Józefa i Jadwigę Przybylak (r.) i zmarłych z rodzin Musielak, Olejnik, Maćkowiak, Nowakowskich, Włodarczyk, Dolata, Mariana Kmieć i dusze w czyściu cierpiące

11.00 Drobnin: 1. + Agnieszkę Radajewską (17 r.) i zm. z rodziny
                            2. + Andrzeja Chudzińskiego - od rodziny Wolnych, Łagódków i Brodziaków
i od siostry Bernadety z rodziną

30 Niedziela Zwykła - 29 października 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  30.10.2017

17.00 Garzyn :    + Stefanię Kajoch - od sąsiadki Lisieckiej z rodziną

18.00 Drobnin :  1. + Stefana Nowaka (10 r.) Joannę i Henryka Nowak i zmarłych z rodziny
                               2. + Zdzisławę Biderman - od rodziny Robaszewskich

 

WTOREK 31.10.2017

17.00 Garzyn :   + Dawida Misiaka - od mieszkańców Os. Zakątek

18.00 Drobnin : 1. + Władysława Przybylaka (16 r.) Marię, Franciszka Przybylak, Lucjana Konatowskiego, Martę i Czesława Perek
                             2. + Zofię Skrzypczak - od córki Danki z mężem, synami i ich rodzinami


ŚRODA 01.11.2017 Wszystkich Świętych

 8.00 Drobnin : + Czesława Piechel (r.) Gabrielę, Andrzeja, Franciszkę, Jana Piechel, Ludwikę, Jana Muszyńskich, Stefana, Mariusza Andrzejewskich, Kazimierza Durskiego i zm. ks. prob.

 9.30 Garzyn :   + Antoniego Baum (r.) Katarzynę Baum, Annę Baum, Mieczysława Baum, Witolda Baum, Genowefę Glapka, Rafała Glapka

12.30 Na cmentarzu   -  Za parafian

CZWARTEK  02.11.2017 Dzień Zaduszny

11.00 Drobnin :  1. + Bronisława Dworzyńskiego - od Urszuli Nędza, rodziny Świętków i Rachmajdów z Leszna
                              2. + Antoniego Skórzewskiego - od chrześnicy Joli z rodziną

17.00 Garzyn :   + Jana, Mariannę Skorupka (44r.), Stefanię, Franciszka Lesterów, zm. z rodziny Skorupków, Wozignoji, Lesterów oraz Ks. Proboszczów

18.00 Drobnin :  1. + Ryszarda Ginter - od dzieci z rodzinami
                              2. + Andrzeja Chudzińskiego - od rodziny Wojtkowiaków i Chwaliszewskich

 

PIĄTEK  03.11.2017 I Piątek

17.00 Garzyn :    + Józefa, Jadwigę Apolinarskich, Helenę, Feliksa, Stanisława Parzy, Marię Kowalską, Pelagię Klimpel oraz zm. z rodziny

18.00 Drobnin :  1. + Jadwigę, Józefa, Jadwigę, Aleksandra, Romana Dudziaków, Ignacego i Mariannę Kubiak
                               2. + Annę Maciołka - od męża z dziećmi


SOBOTA 04.11.2017

17.00 Drobnin : Z okazji zjazdu Rodziny Kwitów – z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze błogosławieństwo dla żyjących, a dla zmarłych o radość zbawienia

18.00 Drobnin :  1. + Marię i Stanisława Galon, Stanisława Krygier
                               2. + Kazimierę Cieśla - od córki Janiny z mężem i rodziną


NIEDZIELA
05.11.2017

 8.00 Drobnin : 1. + Ewę Galik - od rodzin Krawczyków, Glapiaków, Niezgódków, Sorbickich, Bernadki z Dawidem i Hani oraz [+ Władysławę (r.) i Kazimierza, Stanisława, Jerzego Knapik oraz Jana Galika i zmarłych z rodzin}
                             2. + Zdzisławę Biderman - od Zofii Biderman z rodziną z Gostynia

9.30 Garzyn :    + Józefa, Annę Urbaniak, Sławomira i Jana Bednarek

11.00 Drobnin: Z okazji 40-lecia ślubu Jana i Danuty z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze drowie i błogosławieństwo Boże dla jubilatów i ich rodziny