6 Niedziela Wielkanocna - 14 maja 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 15.05.2023    

16.00 Drobnin : + Antoninę, Andrzeja, Teresę, Stanisława Serwatka, Pelagię, Franciszka Chudzińskich, Stanisława Szeląga, Stanisława Szymańskiego i zmarłych z rodzin

17.00 Garzyn :     + Annę, Józefa Urbaniak, Sławka, Władysławę Bednarek

18.00 Drobnin :  + Patrycję Wróbel, Bonifacego, Pelagię i Helenę Okrent, Edwarda, Dorotę Okrent, Mariana Bidermana, Józefę i Stanisława Niedzielskich, zmarłych krewnych z rodzin

 

WTOREK 16.05.2023    

17.00 Garzyn :    + Stanisława Kaczmarka (26 r.) Stanisława i Andrzeja Kaczmarków, Józefa i Jadwigę Zajdlów i za zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :    + Stanisławę Wiśniewicz – od wnuczki Elżbiety z rodziną i wnuka Jędrzeja

           

ŚRODA 17.05.2023

17.00 Garzyn :      + Wacława Rzepeckiego - od sąsiadów z bloku nr 6, 7,10,11,12

18.00 Drobnin :    + Mariana Sinieckiego (9 r.) Antoninę, Jana Sinieckich, Annę Maciołka i Marię i Józefa Pietraszek

                            

CZWARTEK 18.05.2023   

17.00 Garzyn :     + Annę, Franciszka Dziedzic, za rodzinę Dziedziców, Stanisława, Artura Tobołów, Olecha Matuszaka, Wiktorię, Stanisława, Zofię, Czesława Klupsiów, Kazimierza Sobótkę, Władysława, Anielę  Spychałów, Antoniego, Pelagię Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Mariana Rosińskiego

18.00 Drobnin :    + Stefana Żur

                               

PIĄTEK 19.05.2023

17.00 Garzyn :      + Cecylię Czapeczko - od kuzynek Marii i Reginy z rodzinami

18.00 Drobnin :    Z okazji urodzin Alana i Antoniego o zdrowie i błogosławieństwo Boże

 

SOBOTA 20.05.2023      

18.00 Drobnin :   + Stanisława Sikorskiego (1 r.), Marię, Zofię, Ignacego Sikorskich, Stanisławę, Władysława Stróżyk i zmarłych z rodziny oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie oraz z Podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za wszystkie odebrane łaski w 80-tą rocznicę urodzin, prosząc o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia

                                                                      

NIEDZIELA 21.05.2023

08.00 Drobnin :    + Annę i Teodora Śliwińskich, Annę, Benona Cugierów oraz zmarłych z rodzin i Marię Kokocińską

09.30 Garzyn :     + Stanisława (20 r.) Pelagię, Stefana, Helenę, Jana Klupsz, Kazimierę, Kazimierza, Bogdana Adamczak, Anielę, Zenona Picz, Czesława Adamiaka, Władysława Dudka i za zmarłych z rodziny Jankowiaków, Prałatów i Musielaków

11.00 Drobnin :  + Stanisława, Teresę i Jana Piotrowskich, Kazimierza, Zofię Padurskich, zm. z rodzin Padurskich, Homskich, Piotrowskich Kamieńskich i z podziękowaniem za odebrane łaski