24 Niedziela Zwykła - 16 września 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 17.09.2018

17.00 Garzyn :    + Natalię Nowak (9 r.) oraz Weronikę, Bronisława Olejnik, Józefę i Stanisława Nowak

18.00 Drobnin :  + Franciszkę Gembiak (9 r.) Franciszka, Andrzeja Gembiak, Stanisławę, Stefana Wawrzyniak

18.30 Drobnin :  + Jacka Szczepaniaka i Eugeniusza Szczepaniaka

 

WTOREK 18.09.2018

17.00 Garzyn :    + Józefę (r.), Franciszka Tomczak, Stanisławę (r.), Jana, Jana Kaźmierczak, Bogdana, Jerzego Hądzlik, Franciszkę, Helenę, Marię, Irenę Naskręt, Macieja Biniasz, Andrzeja Kosickiego, księży prob. i ks. Władysława Koszykowskiego

18.00 Drobnin :  + Stanisławę, Jana Bartkowiak, Jadwigę, Zygmunta Szymańskich oraz za zmarłych z tych rodzin

18.30 Drobnin :  O zdrowie dla chrześniaka

ŚRODA 19.09.2018

18.00 Drobnin :  + Władysławę, Zofię, Wawrzyna Marszałek, Konstancję, Michała, Czesława Biernaczyk, Zofię, Józefa Stelmaszyk, Marię, Zygmunta, Pawła Mazankiewicz oraz zm. księży Proboszczów

18.30 Drobnin :  + Annę Maciołka (1 r.)

 

CZWARTEK 20.09.2018

17.00 Garzyn : + Stefanię Rzepecką (5 r.), Józefa, Teklę Mików, Józefa, Henryka Kaźmierowskich i zmarłych z rodziny Mików, Rzepeckich, Chwaliszewskich

18.00 Drobnin : + Romana Chwaliszewskiego (r.) rodz. Chwaliszewskich, Bartkowiaków, Grobelnych, Zofie i Ignacego Sikorskich i Aldonę Kasperską

18.30 Drobnin : Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Eryka z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu

 

PIĄTEK 21.09.2018

17.00 Garzyn :    + Jana (r.), Teresę Maćkowiak, Floriana Szyrmer, Mariana Kmieć i za wszystkich zmarłych krewnych z rodziny

18.00 Drobnin : + Stanisława, Joannę Kołackich, Czesława, Władysławę i Władysława Ptaszyńskich, Przemysława Jeńca i Jana Robaszewskiego oraz zmarłych w rodzinie Małychów i Nadolnych

 

SOBOTA 22.09.2018

18.00 Drobnin : 1. + Jana Mikołajczaka (18 r.), cała rodz. Mikołajczaków i Stachowskich oraz Stanisława Lewińskiego, Kazimierę i Tadeusza Michalskich, Stanisławę i Władysława Iwan, Czesława Andrzejczaka oraz Władysławę Klupś
                              2. [+ Mariana Bartosza i Annę Michalską (r.), i wszystkich zmarłych z tych rodzin Michalskich i Bartoszów]

         

NIEDZIELA  23.09.2018

 8.00 Drobnin :   + Stanisława Ryczkowskiego

 9.30 Garzyn :    + Justynę Dziedzic (9 r.), Helenę, Kazimierza, Jadwigę, Walentego, Franciszka, Annę, Józefa, Władysławę dziedzic, Franciszka, Michalinę Nowickich, Władysława, Anielę Spychałów, Antoniego, Pelagię Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego, Olecha Matuszewskiego

11.00 Drobnin : + Kazimierza Szczench – od bratowej Marii z rodziną oraz Stanisława Szczench (7 r.), rodz. Szczenchów, Borowczyków, Ryczkowskich, Kaczmarków, + Witolda (r.) Martę, Zygmunta Musielak, Stanisławę, Ludwika, Michała, Krystynę, Bogdana Piskorz oraz za + Bolesława Piskorz – od siostry Michaliny, Stefanii i chrześniaczki Barbary z rodzinami

23 Niedziela Zwykła - 09 września 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 10.09.2018

17.00 Garzyn :     + Teodorę Szlachetka - od syna Adama wraz z rodziną

18.00 Drobnin :  + Franciszkę (r.), Feliksa Urbanowskich, Teodozję, Edmunda Leśniaków, Joannę, Stanisława, Bolesława Sikorów oraz Księży Proboszczów zmarłych w tutejszej parafii

WTOREK 11.09.2018

15.00 Drobnin :   Z okazji 55-lecia ukończenia Szkoły Podstawowej (Rocznik 1949) 

18.00 Drobnin :  + Wacława Gierę (r.)

18.30 Drobnin :  + Krzysztofa Nowaka (3 r.), oraz za zm. rodziców Marcina, Marię, Dudkowiak, Leona, Barbarę Nowak

 

ŚRODA 12.09.2018

17.00 Garzyn :    + Antoniego (r.) i Henryka Musielak, Janinę Musielak i zm. z rodziny

18.00 Drobnin :  + Piotra Sternę (r.), Zofię Sternę, Walentego i Weronikę Łagodów oraz zm. z rodziny Weber 

18.30 Drobnin :  + Leokadię i Juliana Woźniczka

 

 CZWARTEK 13.09.2018

18.00 Drobnin :  + Bonifacego, Pelagię, Dorotę, Helenę i Edwarda Okrent, zmarłych z rodziny Okrentów i Niedzielskich

18.30 Drobnin :  + Mariana Jędro - od mamy i siostry Cecylii z rodziną

 

PIĄTEK 14.09.2018

17.00 Garzyn :      + Marię Mazur - od córki z mężem

18.00 Drobnin : + Stefana, Irenę, Franciszkę, Donatę, Weronikę, Michalinę, Stanisława, Romana i Franciszka Sikorskich, Mariannę i Jana Bilińskich i zm. z rodzin

18.30 Drobnin :   Z okazji 40-tej rocznicy ślubu Anny i Tadeusza z podziękowaniem za otrzymane laski z prośbą o opiekę Najśw. Maryi Panny i zdrowie dla Jubilatów, ich dzieci i wnuków oraz całej rodziny

SOBOTA 15.09.2018

15.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Malutkiewicz – Dziaszyk 

17.00 Drobnin :  Z okazji 40-lecia ślubu Teresy i Stanisława z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla jubilatów i ich rodziny

18.00 Drobnin : Z okazji 25 rocznicy ślubu Wiolety i Mariana z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże w rodzinie, za szczęśliwie zdane egzaminy oraz z okazji 25-lecia istnienia Firmy i z okazji 80-tej rocznicy urodzin Heleny              

NIEDZIELA  16.09.2018

 8.00 Drobnin :   + Pelagię, Józefa Krychowskich, Władysławę Biskup, Franciszka Bartkowiaka, Henryka Medyńskiego, Arkadiusza Bartkowiaka, Mateusza Piaszczyńskiego i za zmarłych dziadków

 9.30 Garzyn :     + Genowefę (14 r.) Czesława Poprawskich oraz zmarłych z rodziny

11.00 Drobnin :  + Kazimierę Cieśla (1 r.) – od męża i rodziny

 

 

22 Niedziela Zwykła - 02 września 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 03.09.2018

08.00 Garzyn :    Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego

08.00 Drobnin :  Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego 

18.00 Drobnin : + Stefana, Franciszka, Mariannę, Franciszka Żur, Helenę, Franciszka, Dorotę Kasińskich i zmarłych z rodziny                        

WTOREK 04.09.2018

18.00 Drobnin :  + Jana Mikołajczaka - od córki Maryli z mężem + Stefanię (im.) 

18.30 Drobnin :  + Waleriana Marciniaka - od sąsiadów od nr 2 i od 30 do 34

 

ŚRODA 05.09.2018

18.00 Drobnin :  + Marię i Leona Olejniczak

18.30 Drobnin :  + Czesława Przybylaka - od wnuka Jacka z Beatą i Julką

 

 CZWARTEK 06.09.2018

18.00 Drobnin :  + Helenę i Feliksa Wolnych , Marię Wolną i zm. z rodz. Wolnych i Szkudlarczyków

18.30 Drobnin :  + Teresę Cierpisz - od wnuków i prawnuków z Gostynia

 

PIĄTEK 07.09.2018 I Piątek

17.00 Garzyn :   + Antoniego Koniecznego (34 r.) i za zmarłych w rodzinie: + Józefę, Mieczysława Koniecznych, Stanisławę, Jana, Henryka, Szymańskich, Stanisławę, Tadeusza, Andrzeja Rojewskich, Janusza Pawlaka, Franciszkę Woźniak

18.00 Drobnin :  + Przemka, Helenę, Waleriana Świętek, Leona Gurgę i zm. krewnych z rodziny

SOBOTA 08.09.2018

18.00 Drobnin :  Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Magdaleny z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu
                    

NIEDZIELA  09.09.2018

 8.00 Drobnin :   + Andrzeja Chudzińskiego (1 r.)

 9.30 Garzyn :     1. + Jana Krysiaka - od chrześniaka Roberta z rodziną
                          2.+ Antoniego Skórzewskiego (r.), Marię, Martę, Władysława i Mirosława Skórzewskich, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Mateusza Mertę oraz Kazimierza Karolczak i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin :  1. Z okazji 80-tej rocznicy urodzin Stefanii o zdrowie i błogosławieństwo Boże
                              2. O zdrowie dla Marii Kubalskiej

13.00 Drobnin :  Z okazji 10-tej rocznicy ślubu Moniki i Artura z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie

 

21 Niedziela Zwykła - 26 sierpnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  27.08.2018

17.00 Garzyn :    + Stefanię Dolata – od Marianny i Sylwestra Jaszczaków z Górzna

18.00 Drobnin :  1. + Czesława Pomykałę, Wiesława Pomykałę i zm. w rodzinach
                              2. + Irenę Pierecką - od Aleksandry i Henryka Nowickich z córkami z rodziną


WTOREK 28.08.2018

17.00 Garzyn :    + Teresę Konieczną - od Stanisława z żoną i dziećmi

18.00 Drobnin :  + Leona Cugier - od kuzyna Eugeniusza z rodziną Cieślów i Prałatów

 

ŚRODA 29.08.2018

17.00 Garzyn : + Olecha Matuszaka (1 r.) Bronisławę, Olecha Matuszaków, zm. z rodziny Matuszaków, Annę, Franciszka dziedziców, zm. z rodz. dziedziców, Klupsiów, Spychałów, Szymańskich, Stanisława, Artura Tobołów, Kazimierza Sobótkę, Zbigniewa Tarnowskiego, Mariana Rosińskiego i wszystkich zm. krewnych 

18.00 Drobnin:   1. + Antoniego Skórzewskiego (1 r.)
                              2. + Franciszkę Krawczyk - od chrześniaka Marka z rodziną


 CZWARTEK 30.08.2018

17.00 Garzyn : + Stanisława Tobołę, Wacława, Stanisławę, Artura Tobołow, Annę, Franciszka, Walentego, Jadwigę, Józefa, Władysławę, Kazimierza, Helenę, Justynę Dziedziców, Olecha Matuszaka, Wiktorię, Stanisława, Zofię, Czesława Klupsiów, Kazimierza Sobótkę, Władysława, Anielę Spychałów, Antoniego, Pelagię Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Mariana Rosińskiego 

18.00 Drobnin : + Bronisławę, Franciszka Gubańskich, Bogusława, Michała Bernadków, Mariannę, Franciszka Kruków, Władysławę, Franciszka Kasińskich, Helenę, Franciszka Andrzejczaków

 

PIĄTEK 31.08.2018

14.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Wilczkowiak – Nadolny

15.00 Garzyn :    W intencji nowożeńców: Musielak - Stępczak

17.00 Garzyn :  + Zenona (2 r.) Antoninę, Władysława, Marię Maćkowiak, Pelagię, Stanisława Górczak, Krystynę Matuszewską, Stanisławę Michalak, Henryka Ratajczaka, Jana Pacholczyka i zm. krewnych z rodziny

17.00 Drobnin :  Z okazji 50-lecia ślubu Marii i Kazimierza …

18.00 Drobnin : + Teresę, Stanisława (r.) Antoninę, Andrzeja Serwatka, Pelagię, Franciszka Chudzińskich oraz zmarłych z rodz. Serwatków, Chudzińskich i Kaczmarków 

SOBOTA 01.09.2018

14.00 Drobnin :  W intencji pszczelarzy

18.00 Drobnin :  1. + Stefana i Mariannę Gierczyk i zm. z rodziny
                              2. + Grzegorza Kasztelana - od syna Szymona z żoną i synkiem 
                    

NIEDZIELA  02.09.2018

 8.00 Drobnin :    1. [+ Stanisława (11 r.) Annę Ratajczak, Mieczysława Włodarczyka]
                               2. + Mariana Jędro - od rodzin Chudzińskich i Glapiaków oraz Puchacz z Wałbrzycha

 9.30 Garzyn :     + Marię Lohman - od męża i córki Magdaleny z rodziną

11.00 Drobnin :  1. Msza św. dziękczynna za szczęśliwe żniwa - intencja z Bielaw, Brylewa, Drobnina, Krzemieniewa, Mierzejewa i Zbytek
                               2. + Stefana Mileckiego (im.)


20 Niedziela Zwykła - 19 sierpnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  20.08.2018

17.00 Garzyn :     + Marię Mazur - od syna z żoną 

18.00 Drobnin : W 70-tą rocznicę urodzin Ryszarda, + Janinę, Mariannę Chojnackich, 90-tą rocznicę urodzin Franciszka Szlachetkę, + Bolesławę (50 r. śm.), Antoninę, Wawrzyńca, Czesława Szlachetkę, Stanisławę, Ignacego, Bronisława Chudzińskich, Katarzynę, Jana Janowicz i za wszystkich zm. w rodzinie oraz o Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

WTOREK 21.08.2018

17.00 Garzyn : + Antoniego Szymańskiego (18 r.), Pelagię, Rozalię, Piotra Szymańskich Zbigniewa, Stanisławę, Mieczysława Tarnowskich, Walentego, Jadwigę, Franciszka, Annę, Józefa, Władysławę, Kazimierza, Helenę, Justynę Dziedzic, Anielę, Władysława Spychała, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego, Olecha Matuszaka

18.00 Drobnin :  + Ludwika Cierpisz (1 r.), Genowefę i Józefa Bernackich, Teresę i Jana Cierpiszów

 

ŚRODA 22.08.2018

17.00 Garzyn :    + Jana Krysiaka - od Józefa Klimpla z rodziną

18.00 Drobnin:   1. + Stanisławę, Jana, Annę, Franciszka Józefiaków, Franciszkę, Jana Florkowskich, zm. z rodziny Florkowskich i Józefiaków, Annę i Mariana Fechnerów, Jana Rosika oraz wszystkie dusze w czyśćcu
                               2. + Irenę Pierecką - od Sebastiana i Barbary Giczewskich z synami


 CZWARTEK 23.08.2018

17.00 Garzyn :      + Janinę Musielak - od chrześniaka Mirka i rodziny Dolatów z Belęcina

18.00 Drobnin :  1. + Helenę Wojtyniak (7 r.), Stanisława, Stanisławę i Józefa Wojtyniaków, Angelę i Szymona Szułczyńskich, Stefanię i Franciszka Andrzejczak oraz zmarłych z rodzin Wojtyniaków i Szułczyńskich
                                 2. + Ewę Gołębiowską (1 r.)

 PIĄTEK 24.08.2018

17.00 Garzyn :  + Jana Pacholczyka (17 r.), Pelagię, Stanisława Górczaków, Eugenię, Antoniego Pacholczyków, Mirosława Pacholczyka, Krystynę Matuszewską, Czesława Włodarczaka, Zenona Maćkowiaka, Jana Krysiaka i zm. z rodziny

18.00 Drobnin :   1. + Kazimierza, Zofię Padurskich, Teresę, Stanisława, Jana Piotrowskich
                                2. + Mariana Jędro - od siostry Elżbiety z mężem i dziećmi

SOBOTA 25.08.2018

18.00 Drobnin :  1. + Józefa Gajewskiego (r.), Marię, Marcina Pawlaków, Zofię, Juliana i Mariana Gajewskich
                              2. + Augustyna Ponikiewskiego (im.)
                    

NIEDZIELA  26.08.2018

 8.00 Drobnin :   1. + Marię i Jana Dudka, Konrada i Władysława Dudków, Annę i Stanisława Nowaczyk, Kazimierza Nowaczyka oraz ks. Wojciecha Nowaczyk
                               2. + Grzegorza Kasztelana - od szwagra Piotra, Marty i syna Patryka

 9.30 Garzyn :  + Mateusza Mertę (r.), Aleksandrę, Zenona Merta, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Kazimierza Karolczaka, Marię, Antoniego Skórzewskich, Władysławę, Ignacego Galon, Jana Pacholczyka, Pelagię, Edmunda Kasińskich za. Ks. Proboszczów i dusze w czyśćcu cierpiące oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki

11.00 Drobnin :  1. + Katarzynę Fiszer, Bogdana Mikołajczaka i zm. z rodziny
                              2. + Waleriana Marciniaka - od wnuczek z rodzinami