32 Niedziela Zwykła - 11 listopada 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 12.11.2018

17.00 Garzyn : Z okazji 90-tych Urodzin Feliksa z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże

18.00 Drobnin :  + Franciszkę Krawczyk - od rodziny Dajewskich z Gostynia

 

WTOREK 13.11.2018

17.00 Garzyn :   + Stanisława i Stanisławę Skrzypczak, Kazimierza i Bogdana Pietrowicz

18.00 Drobnin : + Grzegorza Kasztelana - od siostry Haliny z mężem

 

ŚRODA 14.11.2018

17.00 Garzyn : + Mariusza Lisieckiego (18 r.) Stanisława Lisieckiego, Stanisława, Genowefę, Stasia, Damiana Ratajczaków, Eulalię Skrzypczak, Stanisławę Grygier, Henryka Dudkę i za dusze w czyśćcu cierpiące                 

18.00 Drobnin : + Helenę, Stanisława, Stanisławę i Józefa Wojtyniak, Józefę, Piotra i Józefa Rosik, Mariannę i Stefana Spławskich, Włodzisławę, Jana i Rafała Wojtkowiak oraz za zm. spokrewnionych z obu rodzin

 

CZWARTEK 15.11.2018

17.00 Garzyn :   + Jana Krysiaka - od Kazi z rodziną

18.00 Drobnin : + Bronisława Kasińskiego, Franciszkę i Michała Kaczmarków, Magdalenę i Franciszka Kasińskich

 

PIĄTEK 16.11.2018

17.00 Drobnin :  Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Agnieszki z podziękowaniem Panu Bogu za dotychczas otrzymane laski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu

18.00 Drobnin: + Leokadię, Marka Andrzeja, Anetę, Tadeusza Małychów, rodz. Nadolnych, Małychów i Stanisława Joannę Kołackich

 

SOBOTA 17.11.2018

16.00 Drobnin :  Z okazji 35-lecia małżeństwa z podziękowaniem za odebrane laski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie

17.00 Garzyn:  Z okazji 50-lecia ślubu Jadwigi i Bronisława z podziękowaniem za odebrane laski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.00 Drobnin : + Helenę (r.) Wojciecha, Stanisławę i Stanisława Kosmacińskich, Jana, Stanisławę, Franciszka Bartlewskich, Jana Rosika i za zm. księży pracujących w parafii

 

NIEDZIELA  18.11.2018

 8.00 Drobnin :   + Antoninę i Stanisława Ryczkowskich i zm. z rodziny

 9.30 Garzyn :   + Jerzego Kołodzieja (7 r.), Leokadię, Macieja, Zbigniewa, Katarzynę Franciszka, Teresę, Stefanię i Kazimierza Kołodziejów, Jadwigę i zm. z rodz. Klabików i Pudliszewskich oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin :  + Helenę Tomkowiak (1 r.)
                              + Agnieszkę Radajewską (18 r.) i zm. z rodziny

31 Niedziela Zwykła - 04 listopada 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 05.11.2018

17.00 Garzyn :    + Teresę Maćkowiak ( r.) Jana Maćkowiaka, Mariana Kmieć, Floriana Szyrmer, Czesława Mikołajczak

18.00 Drobnin :   1. + Marię, Stanisława Galon, Stanisławę Kriger
                               2. + Mariana Jędro - od rodziny Andrzejczaków z Mierzejewa i rodziny Rauhutow

WTOREK 06.11.2018

17.00 Garzyn :    + Stanisławę Michalak (1 r.)

18.00 Drobnin :  + Jana Mikołajczaka - od syna Piotra, wnuczki Roberty i prawnuczki Zosi

 

ŚRODA 07.11.2018

17.00 Garzyn :  + Edmunda ( r.) Pelagię Kasińskich, zm. z rodziny Kasińskich i Mików, Stanisława i Marię Mazur, Ryszarda i Stanisława Żandarczuk Władysławę, Ignacego i Marka Galon, Leokadię, Mariana, Zenona Nowickich, Mateusza Mertę, Walentynę Kempa, Kazimierza Karolczaka i zm. ks. proboszczów                       

18.00 Drobnin :  + Urszulę Szymkowiak - od córki Aldony z rodziną

 

CZWARTEK 08.11.2018

17.00 Garzyn :  + Józefa (20 r.), Jadwigę Apolinarskich, Helenę, Feliksa, Stanisława Parzy, Marię Kowalską, Pelagię Klimpel, Jerzego Wegnera, Jana Krysiaka oraz zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin : + Helenę, Franciszka Andrzejczaków, Józefę Andrzejewską, Annę, Zofię, Jana, Krystynę, Stefanię, Władysława Matuszewskich, Michała, Bogusława Bernadków, Stanisławę, Stefana Musiał i za wszystkich zmarłych z rodziny

 

PIĄTEK 09.11.2018

17.00 Garzyn :   + Alfonsa Jasiniaka (r.) Józefę Jasiniak, Romana Staniszewskiego, Hannę Duchalską i zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin : + Konrada Dudkę - od rodzin Smędzików, Rosińskich, Glumów, Smędzików z Krzemieniewa i Michalaków

 

SOBOTA 10.11.2018

16.00 Garzyn :    Z okazji 1-szej rocznicy urodzin Amelii z prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

17.00 Garzyn :  Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Ani z podziękowaniem Panu Bogu za dotychczas otrzymane laski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i opiekę matki Bożej w dorosłym życiu oraz o zdrowie dla całej rodziny i za + Jadwigę, Alojzego Katarzyńskich i Jana Krysiaka

18.00 Drobnin : + Stanisława Ryczkowskiego, Helenę, Kazimierza Ryczkowskich, Ludwikę, Jana Kaźmierczak oraz zmarłych z rodzin Woźniaków, Kaźmierczaków, Ryczkowskich i Szczench, Czesława Ptaka i Józefa Pawłowskiego

 

NIEDZIELA  11.11.2018

 8.00 Drobnin :   + Jana Sinieckiego

 9.30 Garzyn :     + Cecylię i Antoniego Matuszewskich, Helenę i Ludwika Tobółka      

11.00 Drobnin : + Marcina Cieśla, Edwarda Rzepeckiego (im.) oraz Kazimierę, Stanisławę Czesława Cieśla, Urszulę Kazimierza Dudkiewicz, Teresę, Edmunda Nowaczyk, Jana Walentynę Majchrzak, Jadwigę Beczkowską, Mariannę Kapuścińską i za dusze w czyśćcu cierpiące

30 Niedziela Zwykła - 28 października 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 29.10.2018

17.00 Garzyn :    + Irenę Pierecką - od rodzin Śnieżków i Spychałów, od szwagierki Haliny od Alicji Mateusza Śnieżek i od Zbyszka z rodziną i Bogumiła z rodziną

18.00 Drobnin :   1. + Jadwigę, Antoniego Blaszyk, Idziego Hudego, Katarzynę Walentego Kołaków
                                2. + Kazimierza Szczęch - od siostry Zofii i chrześniaka Rafała z rodziną

WTOREK 30.10.2018

17.00 Garzyn :     + Jana Krysiaka - od chrześniaka Andrzeja z rodziną

18.00 Drobnin :   1. + Joannę, Stefana i Henryka Nowak i zmarłych z rodziny Nowaków i Elżbietę Urbaniak
                                2. + Czesława Przybylaka - od chrześniaka Roberta z rodziną


ŚRODA 31.10.2018

17.00 Garzyn :      + Marię Mazur - od męża                         

18.00 Drobnin :   1. + Władysława Przybylaka ( r.) Marię, Franciszka Przybylak, Lucjana Konatowskiego, Martę i Czesława Perek
                                2. + Mariana Jędro - od rolników wioski Mierzejewo

CZWARTEK 01.11.2018  Wszystkich Świętych   

08.00 Drobnin :  + Czesława Piechel (20 r.) Gabrielę, Andrzeja, Jana, Franciszkę Piechel, Jana, Ludwikę, Kazimierza Muszyńskich, Stefana, Mariusza Andrzejewskich, Annę, Kazimierza Durskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

09:30 Garzyn :  + Antoniego Baum (r.) Katarzynę Baum, Annę Baum, Mieczysława Baum, Witolda Baum, Genowefę Glapka, Rafała Glapka

12:30 Na cmentarzu - Za parafian

 

PIĄTEK 02.11.2018  Dzień Zaduszny

11.00 Drobnin :   1. + Franciszkę Krawczyk - od rodziny Dudziaków, Sędziaków i Glinkowskich
                               2. + Franciszkę Krawczyk - od Kazimierza z rodziną

17.00 Garzyn :   + Jana (45 r.) i Mariannę Skorupka, Stefanię, Franciszka Lesterów, zm. z rodziny Skorupków, Wozignoji, Lesterów oraz Ks. Proboszczów

18.00 Drobnin :   1. + Irenę Pierecką - od rodziny Wolnych, Perdonów, Adamczaków, Ratajczaków i Piotrowskich
                               2. + Irenę Pierecką - od rodziny Zygnerów

SOBOTA 03.11.2018

18.00 Drobnin :   1. + Jadwigę, Józefa Dudziaków, Mariannę, Ignacego Kubiaków i księży Prob. z tej parafii
                            2. + Marię Jurczyńską, Elżbietę Leśniewską, Genowefę Barczyk, Jadwigę i Stanisława Gintrów, zm. w rodzinie oraz z prośbą do Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Najświętszej o zdrowie dla mamy i całej rodziny

 

NIEDZIELA  04.11.2018

 8.00 Drobnin :  + Krystynę i Alojzego Makusz, Barbarę i Ignacego Pogodów, Pelagię i Stefana Skrzypczaków i z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalszą opiekę Bożą nad rodziną

 9.30 Garzyn :    + Józefa, Annę Urbaniak, Sławomira i Jana Bednarek

11.00 Drobnin :  1. + Stanisława Klicha (1 r.)
                             2. Z okazji 1 rocznicy urodzin Stasia z prośbą o zdrowie, opiekę Anioła Stróża i Matki Bożej oraz potrzebne łaski dla całej rodziny

29 Niedziela Zwykła - 21 października 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 22.10.2018

17.00 Garzyn :     + Teodorę Szlachetka - od siostry Janiny z mężem i rodziną

18.00 Drobnin :  + Antoniego, Bronisławę Gubańskich, Walentego, Sewerynę Kozak, Władysława Cwojdę, Stanisława, Wandę, Ryszarda, Grażynę Ignaszewskich oraz o zdrowie i Błogosławieństwo dla całej rodziny

 

WTOREK 23.10.2018

17.00 Garzyn :     + Konrada Dudkę - od żony z synami, córki z mężem i wnukiem

18.00 Drobnin :  1. + Wacława Szepe (13 r.), wszystkich zmarłych z rodzin Szepów, Piczów oraz za + Stanisławę, Franciszka, Ryszarda, Grzegorza Ginter i Aleksandrę Glapiak
                                2. + Mariana Jędro - od Marii i Zenona Skorupków z rodziną


ŚRODA 24.10.2018

17.00 Garzyn :       + Stefana Naskręta                             

18.00 Drobnin :   1. + Stanisławę, Ignacego Karolewicz, Stefanię, Antoniego Skórzewskich, Stanisławę, Tomasza Skórzewskich
                                2. + Leona Cugier - od rodziny Maćkowiaków z Gostynia

CZWARTEK 25.10.2018

17.00 Garzyn :     + Józefę, Michała, Jana Kubiaków, Bronisława Ziemlińskiego i Irenę Borowiak

18.00 Drobnin     1. + Bronisława Kluka (r.) Łukasza i Kazimierza Leciejewskich
                               2. + Cyrylę i Bronisława Żaba i zm. z rodziny Żabów, Wichłaczów, Koladyńskich i Dutkiewiczów

19.00 Drobnin :   + Zygmunta Wawrzyniak (6 r.) – od syna Mieczysława i za zm. z rodzin Wawrzyniaków, Chudzińskich i Wolnych

 

PIĄTEK 26.10.2018

17.00 Garzyn :    + Pawła Olejniczaka – od cioci Stanisławy, kuzyna Adama, kuzyna Jerzego z rodziną

18.00 Drobnin :  1. + Pelagię (r.) Stanisława, Teresę, Kazimierza Juskowiaków
                            2. + Grzegorza Kasztelana - od siostrzenic i siostrzeńców z rodzinami z Nowego i Starego Belęcina, Kąkolewa i Zielonej Góry

SOBOTA 27.10.2018

18.00 Drobnin :  1. + Bronisława Rosińskiego (2 r.), Stanisława, Mariannę, Mariana Rosińskich, Ignacego, Franciszkę, Jana, Marię Smektałów i zm. krewnych
                              2. + Ignacego, Jadwigę Plewków, Mariannę, Edmunda, Jana, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Floriana Szyrmer, Czesława Mikołajczaka

 

NIEDZIELA  28.10.2018

 8.00 Drobnin :     + Helenę Kuśnierek (14 r.) 

 9.30 Garzyn    + Helenę i Tadeusza Szymkowiaków, Stanisława Jankowskiego oraz zmarłych z rodzin Adamczaków i Szymkowiaków

11.00 Drobnin : Z okazji 10 rocznicy ślubu Agnieszki i Rafała z podziękowaniem za odebrane laski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie
                             


28 Niedziela Zwykła - 14 października 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 15.10.2018

17.00 Garzyn :  + Jadwigę Chwaliszewską, Władysława Jędrzejczaka, Stanisławę i Jana Rzepeckich, Mariannę i Michała Chwaliszewskich i zm. z rodziny Rzepeckich, Chwaliszewskich, Nojmanów i Sikorskich, Teresę Klimpel

18.00 Drobnin :   1. + Franciszka (r.) Mariannę i zm. z rodziny Kruk, Władysławę, Franciszka Kasińskich, Bronisławę, Franciszka Gubańskich, Jerzego Apostel, Tomasza Mencla, Bogusława Bernadka, Elżbietę Kosmalską oraz o Błogosławieństwo dla całej rodziny
                              2. + Jana Mikołajczaka - od Grzegorza z Justyną, od Pauliny, Mirka i Kuby, od Karola, od Karoliny z Marcinem i Julką

WTOREK 16.10.2018

17.00 Garzyn :    + Jana, Helenę, Franciszka, Rafała Nojmanów, Antoniego, Stanisławę, Tadeusza, Sewerynę Chwaliszewskich, Stanisława, Antoninę, Bronisława, Jadwigę Sikorskich, Jana, Stanisławę Rzepeckich, Stanisława, Pelagię Klupsz oraz za zmarłych z rodzin Nojmanów, Sikorskich, Chwaliszewskich, Rzepeckich

18.00 Drobnin :    1. [+ Helenę Stelmaszyk (2 r.) Franciszka Stelmaszyka, Cecylię Andrzeja Anderszów i zm. z rodziny]
                                2. + Teresę Cierpisz - od sąsiadów nr 11, 12, 13


ŚRODA 17.10.2018

17.00 Garzyn :       + Jana Krysiaka - od rodziny Katarzyńskich                                  

18.00 Drobnin :   1. + Henrykę Urbaniak, Teodozję, Franciszka Wawrzyniak, Reginę, Alojzego Rybakowskich, Ryszarda Ciszewicz i za zmarłych krewnych
                               2. + Czesława Przybylaka -od siostrzenic Danieli, Haliny, Ireny i od siostrzeńców Grzegorza, Kazimierza z rodzinami

CZWARTEK 18.10.2018

17.00 Garzyn :     + Walentego Czajkę - od żony

18.00 Drobnin :   + Czesławę, Czesławę, Franciszka Szczęsnych i Monikę Kaźmierowską

 

PIĄTEK 19.10.2018

17.00 Garzyn :     + Teodorę Szlachetka - od Romana Pawlaka z żoną i Kasią z Dzięczyny

18.00 Drobnin : + Joannę, Franciszka Firlej, Marię, Michała Brodziak, Małgorzatę Skrzypczak, Marię Wolną, Józefa Firleja, Jerzego Skrzypczaka

SOBOTA 20.10.2018

15.00 Drobnin :  Z okazji 20-lecia ślubu Beaty i Rafała z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

16.00 Garzyn :   Z okazji 45 rocznicy ślubu Hanki i Józefa z podziękowaniem za zdrowie i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

18.00 Drobnin :    1. + Stanisławę Górską i Jana Górskiego
                         2. + Czesława Muszyńskiego, Jana, Józefę Humskich, Marię Muszyńską, Zofię Okoniewską, Marię i Józefa Wciórków

 

NIEDZIELA  21.10.2018

 8.00 Drobnin :   + Jadwigę i Walentego Skorupków

 9.30 Garzyn       + Gertrudę Motała – od siostry Jadwigi i chrześnicy Hanny z rodziną

11.00 Drobnin :  1. + Marcina Cieśla (2 r.)
                              2. + Urszulę Szymkowiak - od męża Kazimierza i córki Aleksandry