14 Niedziela Zwykła - 08 lipca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  09.07.2018

17.00 Garzyn :   + Józefa (r.) Barbarę, Władysława, Stanisława Golembka, Stefanię, Jadwigę, Michała Zalisz, Jadwigę, Alojzego Katarzyńskich, Pawła Mikołajczaka

18.00 Drobnin :  + Stefanię Majek (4 r.) Franciszkę, Czesława Cichowlas i zmarłych w rodzinie

WTOREK 10.07.2018

18.00 Drobnin:  + Krzysztofa Sinieckiego (5 r.), Walentynę, Irenę, Bronisława, Edmunda Sinieckich, Janinę, Danutę, Kazimierza Kasińskich oraz Adama Raburskiego

18.30 Drobnin:   + Mariana Jędro - od kuzyna Wojciecha Jędro z rodziną z Leszna
           

ŚRODA 11.07.2018

17.00 Garzyn :     + Janinę Musielak - od wnuczki Beaty z rodziną

18.00 Drobnin :  + Helenę Walczewską – od syna Dariusza z żoną

18.30 Drobnin :  + Tadeusza Skorupkę - od brata Janusza z żoną

CZWARTEK 12.07.2018

17.00 Garzyn : + Bronisława (r.) Jadwigę, Aldonę Sikorskich i zm. z rodziny Stanisława, Jana, Marię, Bronisławę, Władysława, Marka, Donatę, Sławomira Kolasińskich, Czesława Spławskiego, Sławomira Topolskiego, Franciszka, Bronisławę Jankowskich, Jana, Stanisławę Rzepeckich, Jana, Helenę Nojman, Helenę Walczewską, Adelę, Adama Raburskich i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin : + Feliksa Mehr (11 r.) Zofię Mehr, zm. z rodz. Mehrów, Mikołajczaków i Ratajczaków

 

PIĄTEK 13.07.2018

17.00 Garzyn :    + Irenę Pierecką (z Brylewa) - od Haliny Swojak z rodziną

18.00 Drobnin :  + Stanisławę, Franciszka, Grzegorza, Ryszarda Ginter, Aleksandrę Glapiak, Bolesławę, Kazimierza Loman

18.30 Drobnin :  + Franciszkę Krawczyk - od Krystyny i Czesława Kielich i Anny Włodarczyk

 

SOBOTA 14.07.2018

17.00 Drobnin : Z okazji 34 rocznicy ślubu Alicji i Józefa z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę dla jubilatów i całej rodziny

18.00  Drobnin :  + Stanisława Rozwalka (6 r.), Apolonię, Antoniego Leciej, Stanisława Kriger, zm. z rodzin Leciej, Stróżyńskich, Rozwalka, ks. proboszczów Floriana Libnera i Kazimierza Zacharzewskiego

                                                                                                                                            

NIEDZIELA  15.07.2018

 8.00 Drobnin :  + Stefana, Franciszka, Mariannę i Franciszka Żur, Helenę, Dorotę, Franciszka Kasińskich i zmarłych z rodzin

 9.30 Garzyn:   + Mariana Klabika 8 r.), Magdalenę, Pelagię, Jana, Alojzego, Leona, Alfonsa Klabików, Zofię, Andrzeja, Jana, Czesława Grzegorza, Marię i Helenę, Józefa Pudliszewskich, Anielę Homską, Leokadię, Macieja, Grzegorza i Zbigniewa Kołodziejów, Anielę Tomczak, Czesławę, Alojzego Kamieniarz, Kazimierę Jeniec

11.00 Drobnin :  + Wojtka Szymańskiego

13 Niedziela Zwykła - 01 lipca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  02.07.2018

17.00 Garzyn :  + Władysławę i Józefa Dziedzic (r.) Władysława, Piotra, Jadwigę, Walentego, Annę, Franciszka, Helenę, Kazimierza, Justynę Dziedziców, Piotra, Rozalię, Pelagię, Antoniego Szymańskich, Annę, Franciszka Bojek, Zbigniewa Tarnowskiego, Mariana Rosińskiego, Stanisława Tobołę, Olecha Matuszaka oraz o szczęśliwe rozwiązanie i dalszą opiekę nad rodziną

18.00 Drobnin : + Bronisława Mehr (r.) Józefę, Halinkę, Jadwigę, Zdzisława, Stanisława Mehr, Benedykta Pacholskiego, Bronisławę, Franciszka Skorupskich, Wandę Mikołajczak i zmarłych z rodzin Mehrów, Skorupskich i Mikolajczaków

 

WTOREK 03.07.2018

18.00 Drobnin:  + Marię Nojman (im.) – od koleżanek

18.30 Drobnin:  + Tadeusza Skorupkę - od córki Sabiny z mężem i od wnuków z rodzinami
           

ŚRODA 04.07.2018

18.00 Drobnin :  [+ Stanisławę i Mariana Kaczmarek (r.) Stanisława Machowskiego, Jerzego Maćkowiaka]

18.30 Drobnin : + Irenę Pierecką - od Marysi z rodzicami

CZWARTEK 05.07.2018

17.00 Garzyn :    + Jana Krysiaka - od syna Zenona z żoną i dziećmi

18.00 Drobnin : + Damiana Ratajczaka, Czesławę, Franciszka Prałat Genowefę Stanisława Ratajczaków, Stanisława i Mariusza Lisieckich, Eulalię Skrzypczak i o zdrowie

18.30 Drobnin :  + Kazimierza Szczench - od żony Teresy z dziećmi

 

 PIĄTEK 06.07.2018 I Piątek

17.00 Garzyn :    + Teresę Konieczną - od Józefowiczów z Dalewa

18.00 Drobnin :  1. Z okazji 18-tych urodzin Żanety o zdrowie i Boże Błogosławieństwo w dorosłym życiu
                               2. + Marka Brzeskot - od rodzin: Weberów, Nowaczyńskich, Brodziaków

SOBOTA 07.07.2018

15.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Poprawska – Jaśkowiak

18.00 Drobnin :  1. + Stanisławę, Franciszka, Antoninę, Wacławę, Stanisława Łukaszewskich, Annę, Antoniego Nawrockich, Zofię, Honoratę Gronowskie, Justynę Zielińską i za zmarłych z rodzin Łukaszewskich i Kaźmierczaków
                              2. + Mariana Jędro - od rodziny Kruków z Krzemieniewa

                                                                                                                                            

NIEDZIELA  08.07.2018

 8.00 Drobnin :   1. + Łucję, Jana Weberów, Anastazję, Franciszka Sorbickich i za zmarłych rodzin Przybylskich i Weberów
                              2. + Stanisława Klich - od Teresy Szymoniak z Bruszczewa z rodziną

 9.30 Garzyn:  + Ignacego Galon (r.) Władysławę, Marka Galon, Stanisławę, Ignacego Karolewicz, Stefanię, Antoniego Skórzewskich, Mateusza Mertę, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Pelagię, Edmunda Kasińskich, Kazimierza Karolczaka, Jana Pacholczyka, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa

11.00 Drobnin :  1. + zm. z rodziny Sikorskich: Stanisława, Franciszkę, Michalinę, Franciszka, Ignacego, Weronikę, Romana, rodzinę Paszkowiak: Mariana, Jerzego, Marię
                                 2. + Andrzeja Chudzińskiego - od rodziny Pawłowskich z Mórkowa

12 Niedziela Zwykła - 24 czerwca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  25.06.2018

17.00 Garzyn : + Jana, Władysława, Józefa, Pelagię Malesińskich, Edmunda, Władysławę Zygner, Jana Nawrot, Stefanię Mikołajczak, Sławka, Bronisława Baryga, Gabrielę Michałowską oraz zmarłych z rodzin Malesińskich Zygnerów Janiszewskich i Patelków

18.00 Drobnin : + Alojzego, Helenę, Józefa, Witolda Olejniczak, Czesława Ratajskiego, Marię i Stanisława Rataj, Andrzeja, Helenę i Antoniego Wąchalskich i zm. z rodziny

18.30 Drobnin : + Zofię Marszałek (2 r.) Władysławę i Wawrzyna Marszałek, Konstancje i Michała Biernaczyk i zm. ks. prob.

 

WTOREK 26.06.2018

17.00 Garzyn :  + Zygmunta Sinieckiego (7 r.), Annę Siniecką, Katarzynę, Marcina Sinieckich, Pelagię, Jana i Kazimierza Zając, Stanisława Klicha

18.00 Drobnin:  1. + Jana Rosika (im.) – od córki Agnieszki z rodziną
                             2. + Mariana Jędro - od kuzyna Mirosława Jędro z rodzina z Siemowa
           

ŚRODA 27.06.2018

17.00 Garzyn :    Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Wiktorii o błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu

18.00 Drobnin :  1.+ Władysława Jędrzejczaka (im.) oraz za wszystkich zm. z rodzin Jędrzejczaków i Piczów, Teodorę i Stanisława Vonrath, Jadwigę Chwaliszewską i Krystynę Ryczkowską
                               2.+ Leona Cugier - od siostrzenicy Beaty ze Zbyszkiem i synami

CZWARTEK 28.06.2018

17.00 Garzyn :    + Stanisławę Kurpisz - od córki Danuty z mężem Janem oraz dziećmi: Pawłem, Patrykiem, Józefem i Jakubem

18.00 Drobnin :  1. + Teresę Kołodziej (r.), Pelagię i Stanisława Żurek oraz zmarłych z rodzin Janiszewskich i Kołodziejów
                              2. Z okazji 95-tej rocznicy urodzin Anny o zdrowie i błogosławieństwo Boże

 PIĄTEK 29.06.2018

11.00 Drobnin :   + Franciszkę Krawczyk - od rodziny Kamińskich

17.00 Garzyn :     + Jana Danielczaka – od rodzin Hądzlik, Kaźmierczak, Komisarek

18.00 Drobnin : 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę oraz za zmarłych z rodzin Śliwińskich i Dudkowiaków
                                2. [+ Eugeniusza Weber, Leona Webera, Grażynę Majchrzak i Stanisława Brodziaka]

SOBOTA 30.06.2018

14.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Patelka – Fiszer

15.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Szablewska – Katarzyński

18.00 Drobnin :  Z okazji 18-tej rocznicy małżeństwa Agnieszki i Tomasza z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
                                                                                                                                                              

NIEDZIELA  01.07.2018

 8.00 Drobnin:    1. + Grzegorza Kasztelana – od żony
                              2. + Waleriana Marciniaka - od żony z synem  

 9.30 Garzyn :     + Teresę Konieczną – od rodzin Cabańskich z Miłosławia

11.00 Drobnin :  + Kazimierę, Seweryna Wujców i Ryszarda Dymarczyka

11 Niedziela Zwykła - 17 czerwca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  18.06.2018

17.00 Garzyn :      + Janinę Musielak - od rodziny Repaków z Ponieca

18.00 Drobnin :   1. + Jacka Muszyńskiego (5 r.) Czesławę, Jana Stachowiak i za rodziców
                             2. Z okazji 35-lecia Krystyny i Marka z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie

WTOREK 19.06.2018

17.00 Garzyn :     + Halinę Stachowiak - od chrześnicy Natalii z rodziną

18.00 Drobnin:   1. + Franciszka i Zdzisławę Biderman, Marianne i Czesława Kaczmarków
                              2. + Stanisława Wojtyniak (13 r.) oraz Helenę, Stanisławę, Józefa Wojtyniaków, Stefanię i Franciszka Andrzejczak i zm. z rodzin Wojtyniaków i Szułczyńskich
           

ŚRODA 20.06.2018

17.00 Garzyn :    + Edwarda Żabę - od rodzin Kaczmarków z Garzyna i Oporówka

18.00 Drobnin :  1. + Alojzego, Krystynę, (r.) Cecylię Kamieniarz, zm. z rodzin Maćkowiaków, Kamieniarzy, Rotkiewiczów, Mariana Klabika i Włodzimierza Wunsz
                               2. + Bronisława Dworzyńskiego (1 r.)

 

CZWARTEK 21.06.2018

17.00 Garzyn :    + Hieronima Kochanka - od Firmy Charter-Agromasz

17.00 Drobnin :   Msza św. dziękczynna dla Gimnazjum

18.00 Drobnin :  Do Serca Jezusowego i Matki Bożej, podziękowanie za odebrane łaski zdrowia, oraz prośba o dalsza opiekę Matki Bożej i Serca Jezusa dla całej rodziny 

 

PIĄTEK 22.06.2018

 7.30 Garzyn :     Msza św. dziękczynna dla szkoły Podstawowej z Garzyna

 8.00 Drobnin :   Msza św. dziękczynna dla szkoły Podstawowej z Drobnina

15.00 Drobnin : W intencji nowożeńców: Niedzielska – Chojnacki

17.00 Garzyn :   + Mariana (4 r.) Bronisława, Mariannę, Stanisława Rosińskich, Anielę, Władysława, Helenę, Zdzisława, Katarzynę, Jana Spychała, Jadwigę, Walentego, Władysławę, Władysława, Józefa, Helenę, Justynę, Kazimierza, Annę, Franciszka Dziedzic, Pelagię, Antoniego Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Stanisława Tobołę, Olecha Matuszaka, Marię, Tadeusza Wyrwińskich i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin : + Przemka Świętek (r.), Waleriana i Helenę Świętek, Leona Gurgę i zm. z rodziny 

 

SOBOTA 23.06.2018

17.00 Drobnin :  Z okazji jubileuszu 50-lecia ślubu Danuty i Andrzeja z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalszą opiekę nad rodziną

18.00 Drobnin : 1. + Franciszka (r.) Pelagię Chudzińskich, Aleksandra Dudziaka i zm. z rodzin Chudzińskich, Kaczmarków i Serwatków
                           2. + Władyslawa Raburskiego (2 r.) i Władysława Weber (r.) oraz Janinę Janke i zmarłych z rodzin Raburskich, Webrów i Płócieniczakow
                                                                                                                                                              

NIEDZIELA  24.06.2018

 8.00 Drobnin:     1. + Bolesławę i Stanisława Tomkowiak (16 r.) i zm. z rodziny
                               2. + Edwarda Żabę od kuzynki Heleny Supergan z córką, synem i synową

 9.30 Garzyn :  + Alojzego Katarzyńskiego (16 r.) Jadwigę, Bronisława, Franciszkę, Jana Katarzyńskich, Barbarę, Józefa, Stanisława, Władysława Golembków, Izę Justka, Pawła Mikołajczaka, zm. z rodziny Karolczyków, Katarzyńskich, Golembków i Maćkowiaków oraz + Jana Krysiaka – od żony z córka Wiesławą i syna Stanisława z rodziną

11.00 Drobnin :  1. + Helenę i Jana Smędzik, Władysława i Franciszka Dzikowskich, Jana Ciesielskiego i Mariana Rosińskiego i zm. z rodziny
                               2. + Za Floriana Szyrmer, Edwarda Minkus i zm. z rodzin

10 Niedziela Zwykła - 10 czerwca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  11.06.2018

17.00 Garzyn :    Z okazji 1-szej rocznicy urodzin Vanessy z podziękowaniem za dar życia i z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niej i jej rodziców

18.00 Drobnin :  1. + Mariannę Bartkowiak (2 r.), Edmunda, Jana, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków
                              2. + Krzysztofa Średniawę - od siostry Broni z rodziną

WTOREK 12.06.2018

17.00 Garzyn :     + Teresę Konieczną - od wnuków Romana i Piotra i synowej Krystyny

18.00 Drobnin:   1. + Stanisławę i Stanisława Giera i zmarłych z rodzin
                              2. + Mariana Jędro - od córki Alicji z Piotrem i Marysią
           

ŚRODA 13.06.2018

17.00 Garzyn :    + Stanisławę Michalak - od Izy, Tomka i Natalii

18.00 Drobnin :  + Magdalenę Kramarczyk (20 r.) oraz z okazji 18-tej rocznicy urodzin Jakuba z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo w dorosłym życiu

 

CZWARTEK 14.06.2018

17.00 Garzyn :   + Zygmunta Olejnik (3 r.)

18.00 Drobnin : + Agnieszkę (r.) Antoniego Ratajczaków, Waleriana, Stanisławę, Szczepana Marciniaków i zmarłych z rodziny

 

PIĄTEK 15.06.2018

15.00 Drobnin : W intencji nowożeńców: Biderman – Hylak

16.00 Drobnin : W intencji nowożeńców: Michalska – Prajs

17.00 Garzyn : + Władysława Hendrysiaka (8 r.), Mariannę, Stanisława, Marię Hendrysiak, Tomasza, Mariannę Galon, Piotra Rzeźnika, Franciszka, Mariannę, Roberta, marka, Stanisława Dudkowiak, Krystynę, Olgierda Romejko, Henryka Borowiak 

18.00 Drobnin : + Stanisława Jankowskiego (r.) rodzinę Jankowskich, Starostów, zmarłych krewnych oraz księży proboszczów

 

SOBOTA 16.06.2018

17.00 Drobnin : Z okazji 10-tej rocznicy ślubu Marty i Michała z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.00  Drobnin : 1. + Jana Chudzińskiego (r.) Stanisławę, Katarzynę, Antoniego, Andrzeja Chudzińskich, Helenę, Marię, Feliksa Wolnych, Czesławę Niedzielską, Franciszka Słomińskiego i za zmarłych w rodzinie
                         2. + Tadeusza Skorupkę - od szwagierki Geni z rodzinami Kowalskich z Krzemieniewa i Ziemnic oraz rodziny Szarlettów, i od siostry Haliny z rodziną i dziećmi
                                                                                                                                                                        

NIEDZIELA  17.06.2018

 8.00 Drobnin:     1. [+ Stefana i Anastazję Ryczkowskich]
                               2. + Stefanię Wojtkowiak - od chrześniaka Henryka z rodziną, - od Bronisławy i Stanisława Kaczmarek z rodziną i od Eli Banaszak z rodziną

 9.30 Garzyn :   + Walentynę, Jana Majchrzaków, Franciszkę, Jana Niedzielskich, Edwarda Rzepeckiego. Marcina Cieślę, Mariannę Kapuścińską, Irenę Ruda, zm. z rodzin Niedzielskich, Rzepeckich, Majchrzaków, Kolanów oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski i Boże Błogosławieństwo

11.00 Drobnin : 1. + Ireneusza Marciniaka, Stanisława, Henryka, Rafała Gluma, Krystynę, Stanisława Dwornik, Jadwigę Grzegorzewską, Wiesława Jankowiak oraz + Jana Jankowiaka – od wnuka Rafała z rodziną
                                 2. + Czesławę Balcerzak - od rodziny Przybyszewskich, Chudych i Nowaków