6 Niedziela Zwykła - 12 lutego 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 13.02.2023     

17.00 Garzyn :     + Mariana Kmieć (r.) Bronisławę, Józefa Kmieć, Teresę, Jana Maćkowiak, za zmarłych z rodzin Maćkowiaków, Przybylaków, Rybakowskich, Olejników, Musielaków, Dolatów i za zmarłych księży proboszczów

18.00 Drobnin :   + Andrzeja Szulca, Magdalenę, Danielę Kramarczyk, Bronisława Kluka, Helenę, Leona Szulc, Łukasza i Kazimierza Leciejewskich, Franciszkę Kluk, Andrzeja Kramarczyka, Władysława Szulc

 

WTOREK 14.02.2023      

17.00 Garzyn :     + Leszka Witczaka - od Zofii i Stanisława Woźniak z rodziną

18.00 Drobnin :   1. + Józefa Zajdela (6 r.), Joannę, Stanisława Rzepków, Wojciecha, Katarzynę Ratajczaków, Jadwigę, Józefa, Zajdlów oraz wszystkich zm. krewnych

                               2. + Stanisława Spychaj 

           

ŚRODA 15.02.2023       

17.00 Garzyn :    + Józefa Czachowskiego (3 r.) Walentego, Józefę, Halinę, Stanisława Mostowskich, Jadwigę, Józefa Czachowskich, Kazimierę Janas, Barbarę Mikulak, Wiesława i Zdzisława Kowalskich, wszystkich krewnych w rodzinie oraz oz drowie dla całej rodziny

18.00 Drobnin : Z okazji 70-tych urodzin z podziękowaniem za wszystkie łaski otrzymane od Boga i z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy duszpasterskiej dla księdza Proboszcza

                              

CZWARTEK 16.02.2023  

17.00 Garzyn :    + Jadwigę Bojek (r.), Czesława i Zdzisława Bojek, Helenę, Kazimierza Dziedzic, Justynę Dziedzic oraz za zmarłych krewnych

18.00 Drobnin :   1. + Stefanię Ryczkowską - od rodzin Brzeskotów i Koniecznych

                               2. + Bronisława Dudziaka - od brata Stanisława z rodziną i od szwagra Stanisława z Olszy 

 

PIĄTEK 17.02.2023   

17.00 Garzyn :  + Stanisława Lisieckiego (r.), |Mariusza Lisieckiego, zm. rodziców, teściów, Stasia i Damiana Ratajczak, Eulalię Skrzypczak, Stanisławę Grygier oraz w pewnej intencji Bogu wiadomej

18.00 Drobnin :   1. Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Aleksandry z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo w dorosłym życiu

                               2. + Teresę Katarzyńską (2 r.), Mariannę Katarzyńską, Marię Jurczyńską, Elżbietę Leśniewską, Krystynę Katarzyńską, Genowefę Barczyk 

 

SOBOTA 18.02.2023  

16.00 Drobnin : Z okazji 50-lecia ślubu Danuty i Jana z podziękowaniem za zdrowie i otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę Bożą i Matki Najświętszej nad całą rodziną

18.00 Drobnin :  1. + Pawła Misiaka

                              2. + Jacka Nawrockiego, Marię, Lucjana Tobółka

                                              

NIEDZIELA 19.02.2023

08.00 Drobnin :  + Pelagię Klimpel (8 r.) Józefa Klimpel, Irenę Kaczmarek, zm. z rodziny oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

09.30 Garzyn :   + Mariannę Kapuścińską i Józefę Milczarek (r. ), Wiesława Kapuścińskiego, Józefa Niedzielskiego, Walentynę, Jana Majchrzak, Franciszkę, Jana Niedzielskich, Edwarda Rzepeckiego, Jadwigę Beczkowską, Marcina Cieślę, Józefa Kowalskiego, Kazimierę Majchrzak, Wiesława Kornackiego, zm. z rodzin: Kapuścińskich, Milczarków, Niedzielskich, Rzepeckich, Majchrzaków i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin : + Wojciecha Kosmacińskiego (4 r.), Agnieszkę, Walentego Skopińskich, Helenę, Wojciecha Kosmacińskich, Aleksandrę, Franciszka Skopińskich Pelagię, Kazimierza Babskich, Janinę, Stanisława Skopińskich, Jana Bartlewskiego i księży naszej parafii + Aleksandrę Skopińską – od szwagierki Janiny z rodziną

5 Niedziela Zwykła - 05 lutego 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 06.02.2023     

17.00 Garzyn :     + Bronisława Sikorskiego - od szwagierek Janiny, Heleny i Elżbiety z rodzinami

18.00 Drobnin :   + Gabrielę Małecką - od wnuczki Małgosi z rodziną z Pudliszek

 

WTOREK 07.02.2023      

17.00 Garzyn :     + Czesława i Genowefę Poprawskich, zmarłych z rodziny Poprawskich i  Adamczaków

18.00 Drobnin :   + Teresę Borowską, Andrzeja Szeląg i wszystkich zmarłych z rodziny

 

ŚRODA 08.02.2023       

17.00 Garzyn :     + Pawła Hylaka (1 r.)

18.00 Drobnin :   + Grzegorza Krupka - od żony, córek i teścia oraz z okazji 18-tych urodzin Marysi z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dary Ducha Świętego i dalsze błogosławieństwo w dorosłym życiu

                              

CZWARTEK 09.02.2023  

17.00 Garzyn :   + Izę Wujczak (15 r.), Bronisławę, Franciszka, Henryka, Eugeniusza Glapiaków, Sławka Wujczak, Jadwigę, Bronisława, Irenę, Tadeusza, Józefa Baumów i zm. z rodzin Tobołów, Glapiaków, Baumów i zm. ks. proboszczów 

18.00 Drobnin :    + Jana (r.) Mariannę, Edmunda, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Jadwigę, Ignacego Plewka, Elżbietę, Floriana, Cecylię, Stefana Szyrmer, Stanisławę, Czesława Mikołajczak, Irenę Wilczyńską

 

PIĄTEK 10.02.2023   

17.00 Garzyn :      Z okazji 90-rocznicy urodzin Heleny z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata

18.00 Drobnin :    [+ Zofię Mehr (33 r.) Feliksa Mehr, Krzysztofa Mehr,  zm. z rodz. Mejerów, Mikołajczaków i Ratajczaków] 

 

SOBOTA 11.02.2023  

18.00 Drobnin :   1. + Karolinkę Wagner (31 r.) , Stefanię, Józefa Wojtkowiak, Wandę, Ludwika, Jerzego, Pawła Wagner oraz z prośbą do Serca Jezusowego i Matki Najświętszej o zdrowie dla Marii

                               2. + Stanisławę (41 r.) Romana, Jana Aleksego Chwaliszewskich, rodz. Bartkowiaków, Genowefę, Władysława Grobelnych

                                              

NIEDZIELA 12.02.2023

08.00 Drobnin :    + Stefanię Mikołajczak (13 r.) zm. z rodz. Janiszewskich, Mikołajczaków, Raburskich, Zygnerów i Mejerów

09.30 Garzyn :     + Mariana Klabika, Helenę Klabik, zm. z rodzin Klabików, Owczarzy, Jeńców, Pudliszewskich

11.00 Drobnin :   1. + Janinę Matuszak (2 r.) zmarłych z rodzin Matuszaków, Stryczkę, Andrzejewskich, Stachowiaków i Góralików

                                2. + Mariana Kąkolewskiego - od pracowników firmy „Leopol”

4 Niedziela Zwykła - 29 stycznia 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 30.01.2023     

17.00 Garzyn :    + Jana, Pelagię, Józefa, Władysława, Tadeusza Malesińskich, Władysławę, Edmunda Zygner, Jana Nawrot, Stefanię, Jana Mikołajczak, Sławka, Bronisława Baryga, Gebryjelę Michałowską, zm. z rodzin Malesińskich, Patelków, Zygnerów i Janiszewskich

18.00 Drobnin :  + Czesława (r.), Teodorę, Józefa Żabickich, Stanisławę i Józefa Jaszczaków, Witolda Marcinkowskiego   

 

WTOREK 31.01.2023      

17.00 Garzyn :   + Henryka Nowaka - od Beaty i Sławomira Filipiak z rodziną, od Grażyny i Marka Filipiak z rodziną i od Marioli i Zbigniewa Walorskich

18.00 Drobnin :  + Władysławę, Edmunda Zygner, Józefa Dworackiego Jana Malesińskiego, Jana Nawrot, Grażynę Adamczak i zm. z rodziny

 

ŚRODA 01.02.2023       

17.00 Garzyn :     + Ryszarda Kolańczyka - od szwagierki Barbary z mężem ze Święciechowy i od teściowej Stasi z Długie Stare

18.00 Drobnin :  + Władysława Jędrzejczaka (26 r.) i zm. z rodziny, Michalinę, Jana Picz, Teodorę, Stanisława Vonrath, Jadwigę Chwaliszewską, Krystynę, Antoniego Ryczkowskich

                              

CZWARTEK 02.02.2023 Ofiarowanie Pańskie     

11.00 Drobnin :    + Mariannę Robaszewską (im.) Jana Robaszewskiego i Mirosławę Tomczak 

17.00 Garzyn :    + Janinę Wilczkowiak (1 r.) Jana, Magdalenę, Jana Wilczkowiaków oraz Grażynę Ignaszewską, Halinę Cugier, Iwonę Wilczkowiak i Mieczysława Wilczkowiaka

18.00 Drobnin :  + Czesława Beczkowiaka, Czesławę, Janusza Beczkowiak, Czesława Ratajskiego oraz zmarłych z rodzin Beczkowiaków i Brylczaków

                                 2. + Stanisława Majorczyka (r.) Władysława, Feliksa Majorczyk za wszystkich zmarłych z rodziny i księży z  naszej parafii

 

PIĄTEK 03.02.2023   

17.00 Garzyn :     + Daniela Sinieckiego - od rodziny Ukraińskich z dziećmi i od brata Michała z rodziną

18.00 Drobnin :    1. + Edmunda (17 r.) Zofię, Katarzynę, Weronikę, Stanisława, Wojciecha Wyrwę, Aldonę Kasperską (16 r.)

                                2. + Marcelego Ratajczaka (24 r.), Stanisławę Ratajczak, Bognę Wawrzyniak, Stanisławę i Sylwestra Wawrzyniak, Annę Maciołka oraz o zdrowie dla Marcelka i Boże Błogosławieństwo w rodzinie

 

SOBOTA 04.02.2023  

18.00 Drobnin :  1. + Zofię (7 r.) i Józefa (25 r.) Stróżyńskich, wszystkich zmarłych z rodzony Stróżyńskich i Karolewiczów oraz o zdrowie i Błogosławieństwo Boże w rodzinie

                                2. + Mateusza Mazur - od sąsiadów

                                              

NIEDZIELA 05.02.2023

08.00 Drobnin :   + Jana Dudkiewicza - od Doroty Szymańskiej, Ireny i Edwarda Wawrzyniak z rodziną, Barbary Sroki z rodziną, i Stefanii Sinieckiej z rodziną

09.30 Garzyn :     + Kazimierza Karolczaka (r.) Hannę Karolczak, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Aleksandrę, Zenona, Mateusza Merta, Marię, Antoniego Skórzewskich, Władysławę, Ignacego Galon, Edmunda, Pelagię Kasińskich, Stanisławę, Jana Pacholczyk, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, zm. ks. Proboszczów i dusze w czyśćcu cierpiące 

11.00 Drobnin :  1. + Irenę Koladyńską (13 r.), Eugeniusza Koladyńskiego, Bronisława Pawlak oraz za wszystkich zmarłych z rodziny Koladyńskich, Dudkiewiczów i Swojaków

                                2. + Jerzego Tomczaka - od rodziny Serwatków i od syna Andrzeja z rodziną

3 Niedziela Zwykła - 22 stycznia 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 23.01.2023      

18.00 Drobnin :   1. + Mariannę, Jana Szpruta, Teresę, Andrzeja Domagałów, Barbarę Radoła, Piotra Poprawskiego oraz zdrowie w rodzinie

                                2. + Bronisława Dudziaka - od szwagierki Zofii z mężem, od rodziny Borowych z dziećmi, od rodziny Kubiaków z Olszy, od szwagierki Marii z córką Kasią z dziećmi i od chrześniaka Marka z rodziną z Żytowiecka

 

WTOREK 24.01.2023      

18.00 Drobnin : 1. + Teresę, Annę, Wiktorię, Nikodema (r.) Kamieniarz, Apolonię, Aleksandra Kamieniarz, Krystynę, Helenę, Alojzego Kamieniarz, Janinę, Antoniego, Henryka, Leonarda Musielak, Bronisławę, Józefa, Mariana Kmieć, Irenę, Jana Woźnickich, ks. Stanisława Woźnickiego, Genowefę, Jana Sierleja, Aleksandrę, Stanisława Sierackich, Martę, Józefa Leśniewskich i zm. z rodziny 

                                2. + Genowefę Grobelną - od rodzin Folwarcznych i Walczaków z Ostrowa Wlkp. i od Grzegorza Dymalskiego i Renaty Stasik z córką

 

ŚRODA 25.01.2023       

18.00 Drobnin :  1. + Stanisławę, Jana, Annę, Franciszka Józefiaków, Franciszkę, Jana Florkowskich, zm. z rodziny Florkowskich i Józefiaków, Andrzeja Nowaka, Annę, Mariana Fechnerów, Jana Rosika oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

                               2. + Mariana Kąkolewskiego - od rodzin Zarembów, Pawlaczyków i Bobrowskich

                              

CZWARTEK 26.01.2023     

18.00 Drobnin :  1. + Edmunda Skorupka (15 r.) Hannę Skorupka i zm. z rodziny 

                              2. + Grzegorza Krupka - od cioci Janiny Andrzejczak z dziećmi i wnukami

 

PIĄTEK 27.01.2023   

17.00 Garzyn :    + Jadwigę, Michała, Stanisława, Henryka, Zofię, Kazimierza i Iwonę Jankowskich, Stefanię, Stanisława, Zbigniewa, Leonarda Mielcarków

18.00 Drobnin :  1. + Zdzisław Kaczmarek (5 r.)

                              2. + Bożenę Zielińską - od rodziny Nowaczyków z Krzemieniewa 

 

SOBOTA 28.01.2023

17.00 Drobnin :  Z okazji 18-tych urodzin Weroniki z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo w dorosłym życiu oraz z okazji 1 r. urodzin Oliviera o dalsze łaski i błogosławieństwo Boże

18.00 Drobnin :   1. + Adama, Jana Dolacińskich, zmarłych rodziców i wszystkich krewnych

                              2. + Józefę Mehr (r.) Bruno, Halinkę, Jadwigę, Zbisława, Stanisława Mehr, Kazimierza Skorupskiego, Benedykta Pacholskiego, zm. z rodzin Mehrów, Skorupskich i Mikołajczaków    

                                              

NIEDZIELA 29.01.2023

08.00 Drobnin :   + Antoninę, Walentego, Mariannę, Stefana Józefiaków, Władysława Biernaczyka

09.30 Garzyn :  + Bronisława Chwaliszewskiego (2 r.) oraz zm. z rodzin Nojmanów, Chwaliszewskich, Klupszów, Sikorskich, Rzepeckich i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin : Z okazji 55-rocznicy ślubu Łucji i Aleksandra z podziękowaniem za opiekę Bożą z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata i dla całej rodziny

2 Niedziela Zwykła - 15 stycznia 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 16.01.2023     

17.00 Garzyn :     + Jadwigę Chwaliszewską, Władysława Jędrzejczaka oraz zmarłych z rodzin

18.00 Drobnin :   + Antoninę, Stanisława Jędrowiak, Stanisławę i Stanisława Paizertów oraz zmarłych z rodziny

 

WTOREK 17.01.2023    

17.00 Garzyn :     + Wacława Rzepeckiego - od córki Anny z mężem

18.00 Drobnin :   + Józefę (7r.) Stanisława Niedzielskich, Stanisławę, Stefana Koniecznych, Franciszkę, Jana Niedzielskich oraz wszystkich krewnych z rodzin

 

ŚRODA 18.01.2023     

17.00 Garzyn :     + Bronisława Sikorskiego - od wnuka Szymona z żoną i rodziny Kaczmarków

18.00 Drobnin :   + Kazimierę Janas (1 r.) i zm. z rodziny

                              

CZWARTEK 19.01.2023

17.00 Garzyn :     + Henryka Nowaka - od rodzin Ratajczaków i Cichockich

18.00 Drobnin :  + Marię Sikorską (4 r.) Zofię, Ignacego Sikorskich, Stanisławę, Władysława Stróżyk i zmarłych z rodziny oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

 

PIĄTEK 20.01.2023   

18.00 Drobnin :    1. + Tadeusza Elsner, Stefana Żur oraz zmarłych dziadków z rodziny Żur, Kasińskich, Elsner i Skrzypczaków

                                 2. + Urszulę Siniecką (1 r.) 

 

SOBOTA 21.01.2023

18.00 Drobnin :    1. + Zdzisława Tomczaka, Mariannę i Stanisława Tomczaków, Anielę, Władysława Dawidziaków i zm. z rodziny

                                2. + Henryka Wiśniewicza, Mieczysława Włodarczyka, Mariusza Kłosińskiego               

                                              

NIEDZIELA 22.01.2023

08.00 Drobnin :    + Stefanię Ryczkowską - od rodziny Puśledników, Olejniczaków i Kaczmarków

09.30 Garzyn :     + Kazimierz Rozwalka (4 r.), wszystkich zm. z rodziny oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

11.00 Drobnin :   + Bogumiłę, Edwarda Żaba, Jerzego Glapiaka, Tadeusza Pudliszewskiego