32 Niedziela Zwykła - 12 listopada 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 13.11.2023    

17.00 Garzyn :   + Stanisława i Stanisławę Skrzypczak, Marię, Kazimierza, Bogdana Pietrowicz, Tadeusza Elsner

18.00 Drobnin :  1. + Helenę, Franciszka Andrzejczaków, Józefę Andrzejewską, Annę, Zofię, Jana Matuszewskich, Annę Łapawa, Michała, Bogusława Bernadków, Krystynę, Stefanię, Władysława Matuszewskich, Stanisławę, Stefana Musiał i z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie 

                              2. + Helenę, Stanisława, Stanisławę i Józefa Wojtyniak, Józefę, Piotra, Józefa i Jana Rosik, Włodzisławę, Jana i Rafała Wojtkowiak, Mariannę i Stefana Spławskich oraz pozostałych zmarłych z obu rodzin

   

WTOREK 14.11.2023   

17.00 Garzyn :  + Mariusza Lisieckiego (23 r.) Stanisława Lisieckiego, zm. rodziców, teściów, Eulalię Skrzypczak, Stanisławę Grygier, Stasia i Damiana Ratajczak oraz w intencji Bogu wiadomej 

18.00 Drobnin :   + Krystynę Żyto i Kazimierza Skorupskiego

 

ŚRODA 15.11.2023

17.00 Garzyn :    + Helenę Siniecką - od rodziny Katarzyńskich z Gostynia

18.00 Drobnin :    [+ Bronisława Pawlaka (3 r.), Stanisławę, Jana Pawlak, Irenę, Eugeniusza Koladyńskich i za wszystkich zmarłych z rodziny

 

CZWARTEK 16.11.2023

17.00 Garzyn :     + Zbigniewa Musielaka - od chrześnicy Marysi z mamą i siostrami

18.00 Drobnin :   + Stanisława Antkowiaka - od rodzin Kokocińskich i Wojciechowskich

                                                            

PIĄTEK 17.11.2023  

17.00 Garzyn :     + Marię Wagner - od kuzyna Nowaka z żoną i kuzynki Małgorzaty

18.00 Drobnin :   + Romana Szczepaniaka - od wioski Zbytki

                           

SOBOTA 18.11.2023     

18.00 Drobnin :  1. + Helenę (r.) Wojciecha, Stanisławę, Stanisława, Wojciecha Kosmacińskich, Jana, Stanisławę, Franciszka Bartlewskich, Jana Rosika i za zm. księży pracujących w naszej parafii

                                2. + Wiesławę Sobkowiak (2 r.), Macieja Sobkowiak i zm. z rodziny

                                                                                                                                                                                

NIEDZIELA 19.11.2023

08.00 Drobnin :  + Leokadię, Marka, Andrzeja, Tadeusza, Teresę i Anetę Małychów rodz. Nadolnych i Małychów oraz Joannę i Stanisława Kołackich, Przemysława Jeniec

09.30 Garzyn :    + Jerzego Walkowiaka, Helenę, Stanisława Walkowiak, Władysława, Walentego i Andrzeja Jaszczak, Józefa Pogorzelskiego, Pawła Sroczyńskiego, Bogdana Napieraj i wszystkich zm. z rodziny

11.00 Drobnin :  1. + Jana, Teresę, Ludwika, Czesława, Weronikę, Walentego Cierpisz, Jana, Pelagię Koniecznych, Krystynę, Kazimierza Malutkiewicz

                               2. + Helenę Tomkowiak (6 r.) i wszystkich zmarłych z rodziny

31 Niedziela Zwykła - 05 listopada 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 06.11.2023    

16.50 Garzyn : + Stanisławę Michalak (6 r.) Mariannę, Władysława, Erykę, Jana, Franciszka Michalaków, Teresę, Henryka Ratajczaków, Antoninę, Władysława, Marię, Zenona Maćkowiaków, Bogdana Kolańczyka i wszystkich zmarłych z rodziny 

18.00 Drobnin :  + Stefanię, Antoniego, Stanisławę, Tomasza Skórzewskich, Stanisławę, Ignaca Karolewicz, Krzysztofa Głód 

   

WTOREK 07.11.2023   

17.00 Garzyn : + Edmunda (r.) Pelagię Kasińskich, zm. z rodzin Kasińskich i Mików, Ryszarda i Stanisława Żandarczuk, Stanisława, Marię i Władysława Mazur, Władysławę, Ignacego, Henryka, Marka, Halinę Galon, Leonardę, Marianna, Zenona Nowickich, Mateusza Mertę, Walentynę Kempa, Hannę i Kazimierza Karolczyk, Andrzeja Kamińskiego, Hieronima Kowalczyk

18.00 Drobnin : + Marię i Jana Rozwalka, Gerego, Klarę Kielich, Pelagię i Ignacego Przybylskich, Irenę i Zdzisława Pajkert, Stanisławę, Mariana i Janusza Buśkiewicz, Franciszkę i Feliksa Prałat, Zbigniewa Adaszyńskiego, Stefanię i Zdzisława Bartkowiak, Wiesławę Sobkowską, Różę i Mariana Maćkowiak i wszystkich zmarłych z rodziny

 

ŚRODA 08.11.2023  Rocznica konsekracji

16.50 Garzyn :     + Helenę Mikołajczak - od Koła Emerytów z Garzyna

18.00 Drobnin :  + Janinę, Franciszka Wojtkowiak, Bronisława Katarzyńskiego, Izabelę Justka, Teresę Szulc i zm. z rodziny Wojtkowiaków

 

CZWARTEK 09.11.2023

17.00 Garzyn :     + Cecylię Czapeczko - od szwagierki Teresy i Marii Walorskiej

18.00 Drobnin :   + Mariana Łukaszewskiego (3 r.) oraz + Stefana Urbaniaka (3 r.) i za zm. z rodziny Wujków i Urbaniaków

                                                            

PIĄTEK 10.11.2023  

17.00 Garzyn :    + Leszka Witczaka (1 r.) – od żony z rodziną 

18.00 Drobnin :  1. + Marię Nalewską (r.)

                               2. + Andrzeja Stachowiak - Małgorzaty i Łucjana Zygner z synem Dawidem  

                           

SOBOTA 11.11.2023     

08.00 Drobnin :   + Bolesława Kamieniarz - od rodziny Chwaliszewskich z Drobnina

09.30 Garzyn :  [+ Alfonsa Jasiniaka (r.) Józefę Jasiniak, Annę Turbańską, Hannę Duchalską, Romana Staniszewskiego i zm. z rodziny Staniszewskich i wsz. d. w czyśćcu c.

11.00 Drobnin :   + Kazimierę Ptaszyńską - od mieszkańców wioski Zbytki

18.00 Drobnin :   + Bronisława Kasińskiego, Franciszkę Michała Kaczmarków, Magdalenę i Franciszka Kasińskich

                                                                                                                                                                                

NIEDZIELA 12.11.2023

08.00 Drobnin :   + Jana Sinieckiego (12 r.)

09.30 Garzyn :  + Ignacego Karolewicz (r .) Stanisławę Karolewicz, Władysławę, Ignacego, Halinę, Henryka, Marka Galon, Stefanię, Antoniego Skórzewskich, Mateusza Merta, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Pelagię, Edmunda Kasińskich, Kannę, Kazimierza Karolczak, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Stanisławę, Jana Pacholczyk

11.00 Drobnin :  + Marcina Cieśla, Edwarda Rzepeckiego (im.) oraz + Kazimierę Cieśla, Mirosławę, Pawła Walkowiak, Jadwigę Beczkowską i zmarłych z rodziny

30 Niedziela Zwykła - 29 października 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 30.10.2023    

17.00 Garzyn :    + Helenę Mikołajczak - od syna Grzegorza z żoną, wnuczki Pauliny z rodziną i wnuka Bartosza

18.00 Drobnin :  + Aleksandra Stachowiaka (5 r.)

   

WTOREK 31.10.2023   

11.00 Drobnin :  pogrzeb + Mirosław Nowakowski z Garzyna, lat 59

18.00 Drobnin :  + Władysława Przybylak, Marię, Franciszka Przybylak, Lucjana Konatowskiego, Martę, Czesława Perek, Dominiak Dopierałę i o Boże Błogosławieństwo w rodzinie

 

ŚRODA 01.11.2023  Wszystkich Świętych

08.00 Drobnin :  + Czesława Piechel (25 r.), Gabrielę, Andrzeja, Franciszkę, Jana Piechel, Ludwikę, Jana Muszyńskich, Stefana, Mariusza Andrzejewskich, Annę, Kazimierza Durskich, zm. ks. Proboszczów oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

09.30 Garzyn :    + Antoniego Baum ( r.) Katarzynę, Annę, Mieczysława, Witolda Baum, Genowefę, Rafała Glapka, Alinę Korcz

12.30 Na cmentarzu   -    Z a   P a r a f i a n

 

CZWARTEK 02.11.2023  Dzień Zaduszny

11.00 Drobnin :   + Zygmunta Drabikowskiego - od Jakubowskich z Krzemieniewa

17.00 Garzyn :     + Jana Skorupkę (50 r.) Mariannę, Krystynę Skorupka, Stefanię, Franciszka, Lesterów zmarłych z rodziny Skorupków, Wozignoji, Dominika Dopierałę oraz zm. księży proboszczów

18.00 Drobnin :   + Irenę Szulc - od Doroty, Gabrysi, Marii, Wiesi i Pauliny

                                                            

PIĄTEK 03.11.2023  

17.00 Garzyn :   + Teresę Maćkowiak (r.), [Jana Maćkowiak, Elżbietę, Floriana Szyrmer, Mariana Kmieć i wszystkich zmarłych z rodziny]

18.00 Drobnin :   + Zenona Kowalczyka - od syna Łukasza z żoną i synami i od Władysława Sinieckiego z córką Wiolettą

                           

SOBOTA 04.11.2023     

16.00 Drobnin :   Z okazji 80-tych urodzin Stanisławy z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata

18.00 Drobnin :   + Stanisława, Marię Galon, Stanisława Kriger i Krzysztofa Koczorowskiego

                                                                                                                                                                               

NIEDZIELA 05.11.2023

08.00 Drobnin : + Hieronima  Korczak (r.) Władysławę Korczak, zmarłych z rodzin  Korczaków, Bajorów, Rollów;  Józefa Gulczyńskiego, zmarłych xx pracujących w naszej parafii oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie

09.30 Garzyn :     + Mariana Pachura (3 r.), Pelagię, Antoniego Pachura

11.00 Drobnin :   + Stanisław Klich (6 r.) i zm. z rodziny Klichów i Lasików

29 Niedziela Zwykła - 22 października 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 23.10.2023    

17.00 Garzyn :    + Bogdana, Jerzego, Helenę, Józefa Hądzlik, Józefę, Franciszka Tomczak, Franciszka Pawlickiego, Edwarda Kaźmierczak, Ks. Władysława Koszykowskiego, ks. proboszczów

18.00 Drobnin :    1. + Ignacego Konury - od brata Jana z żoną z Gostynia i od rodziny Biernatów i Jakubowskich

                                2. + Jana Ludwiczaka (5 r.) oraz + Elżbietę Jaraczewską – od mamy i brata

   

WTOREK 24.10.2023    

17.00 Garzyn :     + Józefę, Michała, Jana, Stanisława Kubiaków, Gertrudę i Bronisława Ziemlińskich, Irenę i Bronisława Borowiak

18.00 Drobnin :   + Kazimierę Ptaszyńską - od chrześniaka Witolda z rodziną

 

ŚRODA 25.10.2023

17.00 Garzyn :     Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Natalii z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu

18.00 Drobnin :   + Honoratę Kasperską - od koleżanek i kolegów z klasy 8a i 8b rocznik 1973 ze szkoły Podstawowej w Drobninie

 

CZWARTEK 26.10.2023

17.00 Garzyn :  + Stefana (5 r.) Irenę Naskręt, Marka Schöpe, Jerzego Kulawika, Józefę, Franciszkę Tomczak, Edwarda Kaźmierczak, Bogdana, Jerzego Hądzlik, Franciszka Pawlickiego, Franciszka Michalaka, zm. z rodzin Naskręt, Wawrzyniak, Wawrzak, Schöpe, Bartkowiak, Wojciechowskich, ks. Adama Marciniaka zm. księży z naszej parafii    

18.00 Drobnin :   Z okazji 80-tych urodzin Wiktorii z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata oraz za zmarłych w rodzinie

                                                            

PIĄTEK 27.10.2023  

16.45 Drobnin :  Z okazji 50-lecia ślubu Zofii i Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

17.00 Garzyn :    + Krystynę Majchrzak - od rodzin Drygasów, Kolacjów, Chwastyniaków i Aumilerów

18.00 Drobnin :  1. + Ignacego (r.), Jadwigę Plewka, Mariannę, Edmunda, Jana, Henryka, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Elżbietę, Floriana Szyrmer

                                2. + Bronisława Rosińskiego (7 r.) Stanisława, Mariannę, Mariana Rosińskich, Ignacego, Franciszkę, Jana, Marię, Franciszka Smektałów, Małgosię, Bolesława Czwojdraka i za zmarłych krewnych

                           

SOBOTA 28.10.2023     

18.00 Drobnin :   1. + Jarosława, Janinę, Czesława Kasińskich, Mariannę, Władysława, Grzegorza i Romana Koniecznych,

                               2. + Janinę Szkudlarek - od mieszkańców bloków i od p. Wożniaków do p. Borończyków

                                                                                                                                                                               

NIEDZIELA 29.10.2023

08.00 Drobnin :   + Jana Rosika – od szwagra Stanisława z rodziną

09.30 Garzyn :    + Stanisławę Sikorską (2 r.), Ryszarda Frank, zm. z rodz. Sikorskich, Spławskich, Kolasińskich i Chwaliszewskich

11.00 Drobnin :   + Czesławę Niedzielską (9 r.) Emilię i Mieczysława Dmitrzaków, Andrzeja Chudzińskiego i zmarłych z rodziny

28 Niedziela Zwykła - 15 października 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 16.10.2023    

17.00 Garzyn :  + Jadwigę i Franciszka Chwaliszewskich, Władysława Jędrzejczaka, Stanisława, Jana Rzepeckich, Mariannę i Michała Chwaliszewskich, za zmarłych z rodzin Rzepeckich, Sikorskich i Nojmanów

18.00 Drobnin :  1. + Franciszka Kołodzieja (2 r.)

                               2. + Franciszka (r.) Mariannę Kruk, Władysławę, Franciszka, Stanisława, Kasińskich, za zm. dziadków Kruk, Kasińskich, Gubańskich, Paizertów, Jerzego Apostel, Tomka Mencel, Konrada Kopeć, Elżbietę Kosmalską oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

   

WTOREK 17.10.2023    

17.00 Garzyn :     + Zbigniewa Musielaka - od rodzin Kmieciów, Maćkowiaków i Ziębów

18.00 Drobnin :   1. + Marka Łomonkiewicza

                                2. + Stanisława Antkowiaka - od chrześnicy Moniki z rodziną

 

ŚRODA 18.10.2023

17.00 Garzyn :     + Marię Wagner - od brata z rodziną

18.00 Drobnin :   1. + Stefana Nowaka, Elżbietę Urbaniak i zm. z rodzin Nowaków i Stachowiaków

                               2. + Franciszka, Czesławę i Czesławę Szczęsnych i Monikę Kaźmierowską

 

CZWARTEK 19.10.2023

17.00 Garzyn :     + Jadwigę Maćkowiak - od mieszkańców Garzyna z ul. Brzozowej, Kasztanowej, Kwiatowej i Łąkowej

18.00 Drobnin :   1. + Stanisławę i Franciszka Łukaszewskich, Annę, Antoniego Nawrockich i za zmarłych z rodzin Łukaszewskich i Nawrockich

                                2. + Romana Szczepaniaka - od siostry Krystyny z rodziną

                                                            

PIĄTEK 20.10.2023  

17.00 Garzyn :   + Henryka (1 r.), Stanisława, Zofię Nowak, Seweryna, Mariannę, Stanisława, ks. Teodora Walorskich, Joannę, Ludwika, Jana Andrzejewskich, Andrzeja i Cecylię Czapeczko

18.00 Drobnin :   + Franciszkę, Franciszka, Andrzeja Gembiak, Stanisławę i Stefana Wawrzyniak, Antoninę i Stanisława Jędrowiak i wszystkich zmarłych z rodziny

                           

SOBOTA 21.10.2023     

18.00 Drobnin :   1. + Stanisławę Górską i Jana Górskiego

                               2. + Bolesława Kamieniarza - od sąsiadów z ul. Wiejskiej i Polnej

                                                                                                                                                                               

NIEDZIELA 22.10.2023

08.00 Drobnin :   + Helenę Kuśnierek (19 r.)

09.30 Garzyn :   + Stefana (3 r.) Pelagię, Stanisława, Helenę, Jana Klupsz, Kazimierę, Kazimierza, Bogdana Adamczak, Anielę, Zenona Picz, Czesława Adamiaka, Władysława Dudka i za zmarłych z rodziny Jankowiaków, Prałatów i Musielaków

11.00 Drobnin :   + Marcina Cieśla (7 r.), Edwarda Rzepeckiego, Kazimierę Cieśla, Mirosławę, Pawła Walkowiak, Józefa Niedzielskiego, Jadwigę Beczkowską, Mariannę, Wiesława Kapuścińskich oraz zm. z rodzin Rzepeckich, Majchrzaków, Cieślów i Śmiejczaków