22 Niedziela Zwykła - 02 września 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 03.09.2018

08.00 Garzyn :    Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego

08.00 Drobnin :  Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego 

18.00 Drobnin : + Stefana, Franciszka, Mariannę, Franciszka Żur, Helenę, Franciszka, Dorotę Kasińskich i zmarłych z rodziny                        

WTOREK 04.09.2018

18.00 Drobnin :  + Jana Mikołajczaka - od córki Maryli z mężem + Stefanię (im.) 

18.30 Drobnin :  + Waleriana Marciniaka - od sąsiadów od nr 2 i od 30 do 34

 

ŚRODA 05.09.2018

18.00 Drobnin :  + Marię i Leona Olejniczak

18.30 Drobnin :  + Czesława Przybylaka - od wnuka Jacka z Beatą i Julką

 

 CZWARTEK 06.09.2018

18.00 Drobnin :  + Helenę i Feliksa Wolnych , Marię Wolną i zm. z rodz. Wolnych i Szkudlarczyków

18.30 Drobnin :  + Teresę Cierpisz - od wnuków i prawnuków z Gostynia

 

PIĄTEK 07.09.2018 I Piątek

17.00 Garzyn :   + Antoniego Koniecznego (34 r.) i za zmarłych w rodzinie: + Józefę, Mieczysława Koniecznych, Stanisławę, Jana, Henryka, Szymańskich, Stanisławę, Tadeusza, Andrzeja Rojewskich, Janusza Pawlaka, Franciszkę Woźniak

18.00 Drobnin :  + Przemka, Helenę, Waleriana Świętek, Leona Gurgę i zm. krewnych z rodziny

SOBOTA 08.09.2018

18.00 Drobnin :  Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Magdaleny z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu
                    

NIEDZIELA  09.09.2018

 8.00 Drobnin :   + Andrzeja Chudzińskiego (1 r.)

 9.30 Garzyn :     1. + Jana Krysiaka - od chrześniaka Roberta z rodziną
                          2.+ Antoniego Skórzewskiego (r.), Marię, Martę, Władysława i Mirosława Skórzewskich, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Mateusza Mertę oraz Kazimierza Karolczak i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin :  1. Z okazji 80-tej rocznicy urodzin Stefanii o zdrowie i błogosławieństwo Boże
                              2. O zdrowie dla Marii Kubalskiej

13.00 Drobnin :  Z okazji 10-tej rocznicy ślubu Moniki i Artura z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie

 

21 Niedziela Zwykła - 26 sierpnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  27.08.2018

17.00 Garzyn :    + Stefanię Dolata – od Marianny i Sylwestra Jaszczaków z Górzna

18.00 Drobnin :  1. + Czesława Pomykałę, Wiesława Pomykałę i zm. w rodzinach
                              2. + Irenę Pierecką - od Aleksandry i Henryka Nowickich z córkami z rodziną


WTOREK 28.08.2018

17.00 Garzyn :    + Teresę Konieczną - od Stanisława z żoną i dziećmi

18.00 Drobnin :  + Leona Cugier - od kuzyna Eugeniusza z rodziną Cieślów i Prałatów

 

ŚRODA 29.08.2018

17.00 Garzyn : + Olecha Matuszaka (1 r.) Bronisławę, Olecha Matuszaków, zm. z rodziny Matuszaków, Annę, Franciszka dziedziców, zm. z rodz. dziedziców, Klupsiów, Spychałów, Szymańskich, Stanisława, Artura Tobołów, Kazimierza Sobótkę, Zbigniewa Tarnowskiego, Mariana Rosińskiego i wszystkich zm. krewnych 

18.00 Drobnin:   1. + Antoniego Skórzewskiego (1 r.)
                              2. + Franciszkę Krawczyk - od chrześniaka Marka z rodziną


 CZWARTEK 30.08.2018

17.00 Garzyn : + Stanisława Tobołę, Wacława, Stanisławę, Artura Tobołow, Annę, Franciszka, Walentego, Jadwigę, Józefa, Władysławę, Kazimierza, Helenę, Justynę Dziedziców, Olecha Matuszaka, Wiktorię, Stanisława, Zofię, Czesława Klupsiów, Kazimierza Sobótkę, Władysława, Anielę Spychałów, Antoniego, Pelagię Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Mariana Rosińskiego 

18.00 Drobnin : + Bronisławę, Franciszka Gubańskich, Bogusława, Michała Bernadków, Mariannę, Franciszka Kruków, Władysławę, Franciszka Kasińskich, Helenę, Franciszka Andrzejczaków

 

PIĄTEK 31.08.2018

14.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Wilczkowiak – Nadolny

15.00 Garzyn :    W intencji nowożeńców: Musielak - Stępczak

17.00 Garzyn :  + Zenona (2 r.) Antoninę, Władysława, Marię Maćkowiak, Pelagię, Stanisława Górczak, Krystynę Matuszewską, Stanisławę Michalak, Henryka Ratajczaka, Jana Pacholczyka i zm. krewnych z rodziny

17.00 Drobnin :  Z okazji 50-lecia ślubu Marii i Kazimierza …

18.00 Drobnin : + Teresę, Stanisława (r.) Antoninę, Andrzeja Serwatka, Pelagię, Franciszka Chudzińskich oraz zmarłych z rodz. Serwatków, Chudzińskich i Kaczmarków 

SOBOTA 01.09.2018

14.00 Drobnin :  W intencji pszczelarzy

18.00 Drobnin :  1. + Stefana i Mariannę Gierczyk i zm. z rodziny
                              2. + Grzegorza Kasztelana - od syna Szymona z żoną i synkiem 
                    

NIEDZIELA  02.09.2018

 8.00 Drobnin :    1. [+ Stanisława (11 r.) Annę Ratajczak, Mieczysława Włodarczyka]
                               2. + Mariana Jędro - od rodzin Chudzińskich i Glapiaków oraz Puchacz z Wałbrzycha

 9.30 Garzyn :     + Marię Lohman - od męża i córki Magdaleny z rodziną

11.00 Drobnin :  1. Msza św. dziękczynna za szczęśliwe żniwa - intencja z Bielaw, Brylewa, Drobnina, Krzemieniewa, Mierzejewa i Zbytek
                               2. + Stefana Mileckiego (im.)


20 Niedziela Zwykła - 19 sierpnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  20.08.2018

17.00 Garzyn :     + Marię Mazur - od syna z żoną 

18.00 Drobnin : W 70-tą rocznicę urodzin Ryszarda, + Janinę, Mariannę Chojnackich, 90-tą rocznicę urodzin Franciszka Szlachetkę, + Bolesławę (50 r. śm.), Antoninę, Wawrzyńca, Czesława Szlachetkę, Stanisławę, Ignacego, Bronisława Chudzińskich, Katarzynę, Jana Janowicz i za wszystkich zm. w rodzinie oraz o Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

WTOREK 21.08.2018

17.00 Garzyn : + Antoniego Szymańskiego (18 r.), Pelagię, Rozalię, Piotra Szymańskich Zbigniewa, Stanisławę, Mieczysława Tarnowskich, Walentego, Jadwigę, Franciszka, Annę, Józefa, Władysławę, Kazimierza, Helenę, Justynę Dziedzic, Anielę, Władysława Spychała, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego, Olecha Matuszaka

18.00 Drobnin :  + Ludwika Cierpisz (1 r.), Genowefę i Józefa Bernackich, Teresę i Jana Cierpiszów

 

ŚRODA 22.08.2018

17.00 Garzyn :    + Jana Krysiaka - od Józefa Klimpla z rodziną

18.00 Drobnin:   1. + Stanisławę, Jana, Annę, Franciszka Józefiaków, Franciszkę, Jana Florkowskich, zm. z rodziny Florkowskich i Józefiaków, Annę i Mariana Fechnerów, Jana Rosika oraz wszystkie dusze w czyśćcu
                               2. + Irenę Pierecką - od Sebastiana i Barbary Giczewskich z synami


 CZWARTEK 23.08.2018

17.00 Garzyn :      + Janinę Musielak - od chrześniaka Mirka i rodziny Dolatów z Belęcina

18.00 Drobnin :  1. + Helenę Wojtyniak (7 r.), Stanisława, Stanisławę i Józefa Wojtyniaków, Angelę i Szymona Szułczyńskich, Stefanię i Franciszka Andrzejczak oraz zmarłych z rodzin Wojtyniaków i Szułczyńskich
                                 2. + Ewę Gołębiowską (1 r.)

 PIĄTEK 24.08.2018

17.00 Garzyn :  + Jana Pacholczyka (17 r.), Pelagię, Stanisława Górczaków, Eugenię, Antoniego Pacholczyków, Mirosława Pacholczyka, Krystynę Matuszewską, Czesława Włodarczaka, Zenona Maćkowiaka, Jana Krysiaka i zm. z rodziny

18.00 Drobnin :   1. + Kazimierza, Zofię Padurskich, Teresę, Stanisława, Jana Piotrowskich
                                2. + Mariana Jędro - od siostry Elżbiety z mężem i dziećmi

SOBOTA 25.08.2018

18.00 Drobnin :  1. + Józefa Gajewskiego (r.), Marię, Marcina Pawlaków, Zofię, Juliana i Mariana Gajewskich
                              2. + Augustyna Ponikiewskiego (im.)
                    

NIEDZIELA  26.08.2018

 8.00 Drobnin :   1. + Marię i Jana Dudka, Konrada i Władysława Dudków, Annę i Stanisława Nowaczyk, Kazimierza Nowaczyka oraz ks. Wojciecha Nowaczyk
                               2. + Grzegorza Kasztelana - od szwagra Piotra, Marty i syna Patryka

 9.30 Garzyn :  + Mateusza Mertę (r.), Aleksandrę, Zenona Merta, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Kazimierza Karolczaka, Marię, Antoniego Skórzewskich, Władysławę, Ignacego Galon, Jana Pacholczyka, Pelagię, Edmunda Kasińskich za. Ks. Proboszczów i dusze w czyśćcu cierpiące oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki

11.00 Drobnin :  1. + Katarzynę Fiszer, Bogdana Mikołajczaka i zm. z rodziny
                              2. + Waleriana Marciniaka - od wnuczek z rodzinami

 

19 Niedziela Zwykła - 12 sierpnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  13.08.2018

17.00 Garzyn :     + Teodorę Szlachetka - od syna Zenona z żoną i synem

18.00 Drobnin:   1. + Władysława Cwojdę (1 r.) Bronisławę i Antoniego Gubańskich, Marię i Józefa Stachowiak, Bolesława Cwojdę i Bożenę Jakubowską
                              2. + Kazimierza (r.), Władysławę, Stanisława i Jerzego Knapik i Jana Galika i Ewę Galik

18.30 Drobnin:  O szczęśliwą operację dla Szymona

 

WTOREK 14.08.2018

17.00 Garzyn :     + Teresę Konieczną - od Zosi i Andrzeja Praczyk

18.00 Drobnin:   1. + Antoniego (r.) Agnieszkę Ratajczaków, Waleriana, Stanisławę, Szczepana Marciniaków i zmarłych z rodziny
                              2. + Monikę Masztalerz - od rodziny Masztalerz


ŚRODA 15.08.2018 Wniebowzięcie NMP

  8.00 Drobnin :  + Władysławę Korczak (r.), Hieronima, Mariannę, Franciszka Korczak, Józefę, Józefa Bajor zm. z rodzin Korczaków, Bajorów i Rollów,  zmarłych xx Proboszczów naszej parafii, o ulgę w cierpieniu dla Józefa oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie

  9.30 Garzyn :     + Pelagię (15 r.) Stanisława, Helenę, Jana Klupsz, Kazimierę, Kazimierza Adamczak, Władysława Dudka, Zenona Picza, Czesława Adamiaka i za zmarłych z rodziny Musielaków, Jankowiaków i Prałatów

11.00 Drobnin :    + Eugeniusza i Irenę Koladyńskich i zm. z rodzin Dutkiewiczów i Swojaków

 

CZWARTEK 16.08.2018

17.00 Garzyn :    + Teodorę Szlachetka - od córki Hanny z rodziną

18.00 Drobnin :  + Stanisławę Grochowską (35 r.) oraz Leona, Różę, Zdzisława Grochowskich, Leokadię, Stanisława Cichych i za wszystkich zmarłych z tych rodzin

PIĄTEK 17.08.2018

17.00 Garzyn :    + Jana Krysiaka - od mieszkańców Garzyna z ul. Brzozowej, Kasztanowej i Kwiatowej

18.00 Drobnin :  + Stanisława i Bolesławę Stryczke, Piotra, Marię Andrzejewskich, Wiktorię, Jana Stryczke, Michała i Stanisławę Matuszaków i zm. z rodziny

 

SOBOTA 18.08.2018

18.00 Drobnin :  1. + Kazimierza Babskiego (17 r.) Pelagię, Katarzynę, Stanisława Babskich, Agnieszkę, Walentego, Franciszka, Stanisława, Janinę i Skopińskich, Józefa Płócieniczaka i za zdrowie dla całej rodziny
                    2. + Sewerynę i Tadeusza Chwaliszewskich, Stanisława, Antoniego Chwaliszewskich, Helenę, Franciszka Stanisławskiego, Mariannę, Stanisława i Mieczysława Jakubiak, Joannę i Stanisława Kołackich
                           

NIEDZIELA  19.08.2018

 8.00 Drobnin : [+ Zygmunta (r.), Martę, Zygmunta, Witolda Musielak, Józefę, Cyrylę, Stanisława, Jana, Bronisława Żaba, Julię, Stanisława Walkowiak, Mieczysława Żukowskiego z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie]

 9.30 Garzyn :  + Stanisława Kolasińskiego (4 r.) i z. z rodzin Kolasińskich, Sikorskich, Raburskich, Jankowskich, Nojmanów, Rzepeckich, Czesława Spławskiego, Helenę Walczewską, Sławomira Topolskiego i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin :  [+ Jolantę Bolesława, Mariana, Magdalenę i Stanisława Wasiółków i Józefa Nowaka]


 

18 Niedziela Zwykła - 05 sierpnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  06.08.2018

17.00 Garzyn :   + Franciszka Kolańczyka, Janinę Kolańczyk, Stanisławę i Wojciecha Pacholczyk, Franciszkę Michałowską Pelagię Klimpel, Arka Bartkowiaka i Jerzego Klus

18.00 Drobnin:   1. + Kazimierza Leciejewskiego (r.) Łukasza Leciejewskiego i Bronisława Kluka
                              2. + Katarzynę Fiszer – od wnuczek Natalii i Julity z Mateuszem i Damianem


WTOREK 07.08.2018

17.00 Garzyn :  + Mariannę, Józefa, Antoniego, Annę Smektałów, Jana, Konstancję Wojciechowskich, Bernarda Skrzypczaka, Barbarę Peljan

18.00 Drobnin: 1. + Stanisławę, Ignacego Stachowiak, Zofię Janowicz, Jana, Łucjana Kędzierskich, Franciszka Janowicz, Władysława Mroza, zm. z rodzin Stachowiaków, Kędzierskich, Urbaniaków, Krystynę Jankowską i za pracujących księży w tutejszej parafii
                               2. + Waleriana Marciniaka - od córki z mężem


ŚRODA 08.08.2018

17.00 Garzyn :     + Czesławę Stachowiak (3 r.) Jana Stachowiak, Jacka Muszyńskiego, Katarzynę, Władysława Nowak, Jadwigę, Franciszka Muszyńskich

18.00 Drobnin :   1. + Stefana Spławskiego (r.), Mariannę, Tomasza Spławskich i zm. z rodziny
                               2. + Leona Cugier - od rodzin Wybieralskich i Kuczyńskich

CZWARTEK 09.08.2018

17.00 Garzyn :  + Mariana Ciesielczyka (20 r.), Mariannę i Henryka Ciesielczyk, Marię i Stanisława Puchacz, Zenona Dudziak, Andrzeja Wróblewskiego oraz zmarłych z rodziny 

18.00 Drobnin :  1. + Kazimierza Szczench - od córki Ewy z synem Denisem
                              2. + Tadeusza Skorupkę - od sąsiadów z ul. Spółdzielczej

PIĄTEK 10.08.2018

17.00 Garzyn :  + Kazimierę Jeniec (7 r.), Mariana Klabika, rodziny Klabików, Kołodziejów, Pudliszewskich, Owczarzów, Jeńców, Tomczaków i Anielę Homską

18.00 Drobnin :  1. + Mariannę i Łucjana Tobółka
                              2. + Czesława Przybylaka - od córki z mężem i wnukiem Michałem

 

SOBOTA 11.08.2018

18.00 Drobnin :   1. Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Beaty z podziękowaniem za odebrane laski i z prośbą o błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu i opiekę nad rodziną
                               2. + Teresę Idkowiak - od wnuczki Iwony z rodziną

19.00 Garzyn :   Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Jakuba z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu  

    

NIEDZIELA  12.08.2018

 8.00 Drobnin :  1. + Józefa (Jadwigę) Zajdlów, Joannę, Stanisława Rzepków, Katarzynę, Wojciecha Ratajczaków oraz wszystkich krewnych
                              2. + Teresę Cierpisz - od dzieci, wnuków i prawnuków            

 9.30 Garzyn :   1. + Zenona Nowickiego (r.) Leonardę, Mariana Nowickich, Kazimierza Karolczaka, Aleksandrę, Zenona, Mateusza Merta, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Marię, Antoniego Skórzewskich, Władysławę, Ignacego Galon, Jana Pacholczyka, Pelagię, Edmunda Kasińskich, zm. ks. proboszczów i dusze w czyśćcu cierpiące
                              2. Z podziękowaniem za szczęśliwe żniwa – intencja z Garzyna

11.00 Drobnin : 1. + Jana (3 r.) Stanisławę, Franciszka Bartlewskich, Helenę, Wojciecha, Stanisławę, Stanisława Kosmacińskich, Jana Rosika i za zm. księży pracujących w naszej parafii
                              2. + Teresę Klimkowska - od brata Mariana z żona i rodziną