27 Niedziela Zwykła - 07 października 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 08.10.2018

17.00 Garzyn :    + Józefa, Katarzynę Maciejewskich, Marianne, Stefana Binkowskich, Aleksandrę, Alojzego Sworowskich, Henryka Ratajczaka, Franciszka Janiszewskiego, Władysławę i Bronisława Konstantynowicz i krewnych zmarłych w rodzinie

18.00 Drobnin :      1. + Józefa, Pelagię Andrzejewskich, Stanisława i Antoninę Domagałów zm. rodzeństwo i dziadków
                                  2. + Pelagię Paszkowiak - od wnuczki Wioletty z rodziną

WTOREK 09.10.2018

17.00 Garzyn :       + Jana Krysiaka - od szwagierki Krystyny Wudarczak z rodzinami Wudarczaków i Lutowiczów

18.00 Drobnin :  1.+ Marię i Walentego Jankowskich, Jadwigę i Adama Kolasińskich, Wiktorię i Wawrzyńca Duszyńskich i wszystkich zmarłych z rodziny Krajewskich
                                  2. + Mariana Jędro - od Sławka z rodziną i od pracowników firmy „Smektała”

 

ŚRODA 10.10.2018

17.00 Garzyn :       + Teodorę Szlachetka - od męża i syna Mirosława z rodziną                                                 

18.00 Drobnin :   1. + Tadeusza Adamczyka, Franciszka, Anastazję, Zofię, Stanisława Szkudlarków, Kazimierę, Teresę, Józefa Tatuszków, rodzinę Modrzyńskich i Dudzińskich
                              2. + Władysławę, Hieronima Korczak, Zofię, Franciszka Gulczyńskich, za zm. z rodziny i z podziękowaniem za szczęśliwe rozwiązanie i błogosławieństwo w rodzinie

 

CZWARTEK 11.10.2018

17.00 Garzyn :     + Stanisława Kaliskiego - od Janiny Miedziaszczyk

18.00 Drobnin :   + Aldonę, Zofię, Ksawerego Kasperskich

 

PIĄTEK 12.10.2018

17.00 Garzyn :     + Marię Lohman - od rodziny Stężyckich z Gostynia

18.00 Drobnin :   1. + Marię i Franciszka Katarzyńskich, Helenę, Franciszka, Leona Gurgów, Helenę, Waleriana, Przemka Świętków i zmarłych z rodzin
                               2. + Kazimierza Szczench - od Stefki z rodziną

SOBOTA 13.10.2018

15.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Busz – Gierczyk

16.00 Garzyn : Z okazji 1-szej rocznicy urodzin Tobiasza z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

17.00 Drobnin :   Z okazji 40-lecia ukończenia szkoły Podstawowej

18.00 Drobnin: 1. + Annę, Antoniego Nawrockich, Stanisławę, Franciszka, Wacławę, Stanisława Łukaszewskich, Teresę Klimkowską, Zofię, Honoratę Gronowskie, Krystynę Zielińską i zmarłych z rodzin Łukaszewskich i Kaźmierczaków
                               2. + Waleriana Marciniaka - od rodziny Włodarczyków z Drobnina

NIEDZIELA  14.10.2018

 8.00 Drobnin :   1. + Pelagię Babską (2 r.) , Kazimierza Babskiego, Katarzynę, Stanisława Babskich, Agnieszkę, Walentego Skopińskich, Janinę, Stanisława, Franciszka Skopińskich, Józefa Płócieniczaka za zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny
                                 2. + Czesława Muszyńskiego (1 r.)

 9.30 Garzyn :   + Bolesławę, Agnieszkę, Stanisława, Ignacego, Józefa Mróz, Leokadię, Katarzynę, Antoniego Mikołajczak, Katarzynę Nowak, Magdalenę, Jana Wilczkowiak, Helenę, Jana Włodarczak i za wszystkich zm. w rodzinie i o Boże Błogosławieństwo w rodzinie

11.00 Drobnin : 1. + Czesławę Niedzielską (4 r.) Emilię i Mieczysława Dmitrzaków, Andrzeja Chudzińskiego i Andrzeja Biernackiego
                                 2. + Zofię Wolną - od pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Garzyn i Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice


26 Niedziela Zwykła - 30 września 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 01.10.2018

17.00 Garzyn :    + Teodorę Szlachetka - od córki Aliny z rodziną

18.00 Drobnin :  1. + Klementynę Bodakiewicz (20 r.) Stanisława Bodakiewicz, zm. w rodzinie oraz księży z naszej parafii
                              2. + Rozalię i Franciszka Lewandowskich, Marię, Alinę, Józefa Ptak, Czesławę Siepka, Irenę Machowiak, Jakuba Borowiaka, Władysławę, Walentego Ptaszyńskich

 

WTOREK 02.10.2018

17.00 Garzyn :    + Joannę Komisarek (33 r.) i Stanisława Komisarek (9 r.) – od córki Marii oraz za zmarłych z rodziny i znajomych

18.00 Drobnin :  1. Do Serca Jezusowego i Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny oraz za + Józefa Gajewskiego Stefanię i Henryka Sikorskich
                              2. + Helenę Janas i Stanisława Janasa oraz o szczęśliwe rozwiązanie

 

ŚRODA 03.10.2018

17.00 Garzyn :    + Józefę Jasiniak (r.) Alfonsa Jasiniaka, Romana Staniszewskiego, Helenę Duchalską i zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin :  1. + Teresę, Edmunda i Tadeusza Nowaczyk
                              2. + Irenę Pierecką - od siostry Marii z mężem Janem z Godziesze

CZWARTEK 04.10.2018

17.00 Garzyn :    + Marię Lohman - od sąsiadów z klatki nr 15

18.00 Drobnin : + Franciszka Kaczmarka (10 r.), Stanisława Adamczaka i zm. z rodz. Szczęchów, Ryczkowskich, Kamieniarzy, Adamczaków, Puśledników i Olejniczaków

 

PIĄTEK 05.10.2018 I Piątek

15.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Tomczak – Gałuszka

16.00 Drobnin :   Zjazd rodziny Szpurków

17.00 Garzyn : + Annę (r.) Antoniego, Jadwigę, Walentynę Latanowiczów, Jana Magdalenę, Jana Wilczkowiaków, Marię, Kazimierza Strabel, Leokadię, Waleriana, Ryszarda Kańdułe, Grażynę Ignaszewską, Stanisława, Stefanię Pawlickich, Cecylie Wyzuj, Irenę Naskręt, Arkadiusza Ciszewskiego i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin :  + Andrzeja Śmiejczaka – od rodzin Dutkiewiczów, Nowaczyków, Cieśli i Prałatów

 

SOBOTA 06.10.2018

15.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Rudnicki – Józefiak

17.00 Drobnin : Z okazji 25-lecia ślubu Jacka i Ewy z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.00 Drobnin :  + Albina Janiszewskiego (15 r.) rodziców, wszystkich zmarłych z rodziny i o Boże błogosławieństwo w rodzinie
        

NIEDZIELA  07.10.2018  Odpust w Garzynie

 8.00 Drobnin :   + Kazimierza Juskowiaka (4 r.), Teresę Juskowiak i Mieczysława Nowaka

 9.30 Garzyn :     Suma odpustowa za zmarłe Matki Różańcowe:
1. z Róży p. Musielak: + Jadwigę Nowak, Jadwigę Baum, Irenę Baum, Katarzynę Baum, Marię Skorupka, Pelagię Skorupka, Janinę Musielak, Annę Urbaniak, Władysławę Rosik, Marię Rozwalka, Pelagię Przybylską, Katarzynę Siniecką, Annę Siniecką, Stanisławę Koszykowską, Pelagię Zając, Stanisławę Błaszyk, Irenę Naskręt
2. z Róży p. Golembkowej: + Stanisławę Michalak, Jadwigę Katarzyńską Józefę Tomczak, Reginę Rybakowską, Teresę Maćkowiak, Klarę Olejnik, Teresę Włodarczyk, Barbarę Golembka, Antoninę Maćkowiak, Pelagię Musielak, Annę Nowakowską, Annę Karolczyk, Władysławę Ptaszyńską, Marię Pisarzewską, Pelagię Maćkowiak, Marię Naskręt, Magdalenę Wilczkowiak, Jadwigę Przybylak

11.00 Drobnin :   1. + Franciszka (r.), Teresę Kuików, Stanisława Kosmalskiego i zm. z rodzin
                               2. Z okazji 1. rocznicy urodzin Amelii


25 Niedziela Zwykła - 23 września 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 24.09.2018

17.00 Garzyn :    + Władysławę Jankowiak - od rodziny 

18.00 Drobnin :  + Irenę i Jana Sinieckich, Marka Kolasińskiego, Sławomira Kolasińskiego oraz Bronisławę, Władysława i Donatę Kolasińskich

 

WTOREK 25.09.2018

17.00 Garzyn : + Antoniego, Pelagię, Czesława Skorupków i zm. z rodziny Skorupków, Webrów, Chałupków, Wrotyńskich, Spławskich, Klupsiów, Irenę, Kazimierza Kowalczyków, Pelagię Skrzypczak, Nowaków, Kmiecików, Smyczyńskich oraz zmarłych ks. prob.

18.00 Drobnin : + Stanisława Andrzejaka (r.) Stanisława Mikołajczaka, zm. w rodzinie Andrzejaków, Adama Wajsa, Józefę, Jana Wajsów, Józefa, Marię Dworzyńskich

18.30 Drobnin :  + Jerzego Banach (3r.) i zm. z rodziny

 

ŚRODA 26.09.2018

18.00 Drobnin : + Jacka Zajdel (ur. i im.) oraz rodziców: + Helenę, Aleksandra Słodzińskich, Jadwigę, Franciszka Zajdlów i zmarłych z rodzin Słodzińskich, Zajdlów i Kolasińskich

18.30 Drobnin :   + Czesława Przybylaka - od rodziny Leśniarków z babcią i rodziny Kmieciów

 

CZWARTEK 27.09.2018

17.00 Garzyn :    + Władysława Golembkę (1 r.)

18.00 Drobnin :  + Kazimierza Kaczmarka, Józefę i Stanisława Niedzielskich oraz z okazji 30-tej rocznicy urodzin Miłosza

PIĄTEK 28.09.2018

15.00 Drobnin :   W intencji nowożeńców: Długi – Swojak

18.00 Drobnin :   + Mariana Jędro - od Marii i Mariana Smektałów z Krobi

 

SOBOTA 29.09.2018

17.00 Drobnin :  Z okazji 25 rocznicy ślubu Marii i Dariusza z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny

18.00 Drobnin :   1. + Edmunda Maciejczyka (10 r.) i zm. z rodzin: Szelągów, Maciejczyków i Friedrichów
                               2. + Zdzisławę, Franciszka Bidermanów, Czesława, Edwarda i Anielę Kwiatkowskich
        

NIEDZIELA  30.09.2018

 8.00 Drobnin :    1. + Pelagię Klimpel, Stanisławę, Wojciecha Pacholczyk, Franciszkę Michałowską, Zygmunta Łagodę, Jadwigę, Józefa Apolinarskich oraz zm. z rodziny
                                2. W 40 rocznicę ślubu o zdrowie i błogosławieństwo dla jubilatów i rodziny

 9.30 Garzyn :      + Zofię Nowak (5 r.) Stanisława Nowaka, Krystynę, Leonardę, Wincentego Czapeczko i za zm. z rodzin Dworaków, Mików i Henryka Markowskiego

11.00 Drobnin :    1. + Jana Juja (13 r.) Mariannę i Stanisława Juja oraz zmarłych z rodziny
                     2. Z okazji 1-szej rocznicy urodzin Nikodema z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże


24 Niedziela Zwykła - 16 września 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 17.09.2018

17.00 Garzyn :    + Natalię Nowak (9 r.) oraz Weronikę, Bronisława Olejnik, Józefę i Stanisława Nowak

18.00 Drobnin :  + Franciszkę Gembiak (9 r.) Franciszka, Andrzeja Gembiak, Stanisławę, Stefana Wawrzyniak

18.30 Drobnin :  + Jacka Szczepaniaka i Eugeniusza Szczepaniaka

 

WTOREK 18.09.2018

17.00 Garzyn :    + Józefę (r.), Franciszka Tomczak, Stanisławę (r.), Jana, Jana Kaźmierczak, Bogdana, Jerzego Hądzlik, Franciszkę, Helenę, Marię, Irenę Naskręt, Macieja Biniasz, Andrzeja Kosickiego, księży prob. i ks. Władysława Koszykowskiego

18.00 Drobnin :  + Stanisławę, Jana Bartkowiak, Jadwigę, Zygmunta Szymańskich oraz za zmarłych z tych rodzin

18.30 Drobnin :  O zdrowie dla chrześniaka

ŚRODA 19.09.2018

18.00 Drobnin :  + Władysławę, Zofię, Wawrzyna Marszałek, Konstancję, Michała, Czesława Biernaczyk, Zofię, Józefa Stelmaszyk, Marię, Zygmunta, Pawła Mazankiewicz oraz zm. księży Proboszczów

18.30 Drobnin :  + Annę Maciołka (1 r.)

 

CZWARTEK 20.09.2018

17.00 Garzyn : + Stefanię Rzepecką (5 r.), Józefa, Teklę Mików, Józefa, Henryka Kaźmierowskich i zmarłych z rodziny Mików, Rzepeckich, Chwaliszewskich

18.00 Drobnin : + Romana Chwaliszewskiego (r.) rodz. Chwaliszewskich, Bartkowiaków, Grobelnych, Zofie i Ignacego Sikorskich i Aldonę Kasperską

18.30 Drobnin : Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Eryka z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu

 

PIĄTEK 21.09.2018

17.00 Garzyn :    + Jana (r.), Teresę Maćkowiak, Floriana Szyrmer, Mariana Kmieć i za wszystkich zmarłych krewnych z rodziny

18.00 Drobnin : + Stanisława, Joannę Kołackich, Czesława, Władysławę i Władysława Ptaszyńskich, Przemysława Jeńca i Jana Robaszewskiego oraz zmarłych w rodzinie Małychów i Nadolnych

 

SOBOTA 22.09.2018

18.00 Drobnin : 1. + Jana Mikołajczaka (18 r.), cała rodz. Mikołajczaków i Stachowskich oraz Stanisława Lewińskiego, Kazimierę i Tadeusza Michalskich, Stanisławę i Władysława Iwan, Czesława Andrzejczaka oraz Władysławę Klupś
                              2. [+ Mariana Bartosza i Annę Michalską (r.), i wszystkich zmarłych z tych rodzin Michalskich i Bartoszów]

         

NIEDZIELA  23.09.2018

 8.00 Drobnin :   + Stanisława Ryczkowskiego

 9.30 Garzyn :    + Justynę Dziedzic (9 r.), Helenę, Kazimierza, Jadwigę, Walentego, Franciszka, Annę, Józefa, Władysławę dziedzic, Franciszka, Michalinę Nowickich, Władysława, Anielę Spychałów, Antoniego, Pelagię Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego, Olecha Matuszewskiego

11.00 Drobnin : + Kazimierza Szczench – od bratowej Marii z rodziną oraz Stanisława Szczench (7 r.), rodz. Szczenchów, Borowczyków, Ryczkowskich, Kaczmarków, + Witolda (r.) Martę, Zygmunta Musielak, Stanisławę, Ludwika, Michała, Krystynę, Bogdana Piskorz oraz za + Bolesława Piskorz – od siostry Michaliny, Stefanii i chrześniaczki Barbary z rodzinami

23 Niedziela Zwykła - 09 września 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 10.09.2018

17.00 Garzyn :     + Teodorę Szlachetka - od syna Adama wraz z rodziną

18.00 Drobnin :  + Franciszkę (r.), Feliksa Urbanowskich, Teodozję, Edmunda Leśniaków, Joannę, Stanisława, Bolesława Sikorów oraz Księży Proboszczów zmarłych w tutejszej parafii

WTOREK 11.09.2018

15.00 Drobnin :   Z okazji 55-lecia ukończenia Szkoły Podstawowej (Rocznik 1949) 

18.00 Drobnin :  + Wacława Gierę (r.)

18.30 Drobnin :  + Krzysztofa Nowaka (3 r.), oraz za zm. rodziców Marcina, Marię, Dudkowiak, Leona, Barbarę Nowak

 

ŚRODA 12.09.2018

17.00 Garzyn :    + Antoniego (r.) i Henryka Musielak, Janinę Musielak i zm. z rodziny

18.00 Drobnin :  + Piotra Sternę (r.), Zofię Sternę, Walentego i Weronikę Łagodów oraz zm. z rodziny Weber 

18.30 Drobnin :  + Leokadię i Juliana Woźniczka

 

 CZWARTEK 13.09.2018

18.00 Drobnin :  + Bonifacego, Pelagię, Dorotę, Helenę i Edwarda Okrent, zmarłych z rodziny Okrentów i Niedzielskich

18.30 Drobnin :  + Mariana Jędro - od mamy i siostry Cecylii z rodziną

 

PIĄTEK 14.09.2018

17.00 Garzyn :      + Marię Mazur - od córki z mężem

18.00 Drobnin : + Stefana, Irenę, Franciszkę, Donatę, Weronikę, Michalinę, Stanisława, Romana i Franciszka Sikorskich, Mariannę i Jana Bilińskich i zm. z rodzin

18.30 Drobnin :   Z okazji 40-tej rocznicy ślubu Anny i Tadeusza z podziękowaniem za otrzymane laski z prośbą o opiekę Najśw. Maryi Panny i zdrowie dla Jubilatów, ich dzieci i wnuków oraz całej rodziny

SOBOTA 15.09.2018

15.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Malutkiewicz – Dziaszyk 

17.00 Drobnin :  Z okazji 40-lecia ślubu Teresy i Stanisława z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla jubilatów i ich rodziny

18.00 Drobnin : Z okazji 25 rocznicy ślubu Wiolety i Mariana z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże w rodzinie, za szczęśliwie zdane egzaminy oraz z okazji 25-lecia istnienia Firmy i z okazji 80-tej rocznicy urodzin Heleny              

NIEDZIELA  16.09.2018

 8.00 Drobnin :   + Pelagię, Józefa Krychowskich, Władysławę Biskup, Franciszka Bartkowiaka, Henryka Medyńskiego, Arkadiusza Bartkowiaka, Mateusza Piaszczyńskiego i za zmarłych dziadków

 9.30 Garzyn :     + Genowefę (14 r.) Czesława Poprawskich oraz zmarłych z rodziny

11.00 Drobnin :  + Kazimierę Cieśla (1 r.) – od męża i rodziny