3 Niedziela Adwentu - 17 grudnia 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 18.12.2023    

17.00 Garzyn :     + Helenę Mikołajczak - od Jana Walorskiego, rodziny Śląskich i Mendyków 

18.00 Drobnin : + Władysławę (2 r.) Franciszka, Annę i Andrzeja Weberów, Rozalię (46 r.) Stanisława Kochmanów, Zenona Andrzejczaka, Kazimierza Rozwalkę, zm. z rodzin Weberów, Kochmanów, Dembowych, zm. ks. proboszczów oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

   

WTOREK 19.12.2023   

17.00 Garzyn :     + Marię Wagner - od siostry Reginy z rodziną

18.00 Drobnin :    + Józefa Nowaka (20 r.) oraz rodzinę Hofmanów, Gwizdków i Banachów  oraz Stanisława Majchrzaka (29 r.) 

 

ŚRODA 20.12.2023

17.00 Garzyn :     + Grzegorza Markowskiego - od siostry Justyny z rodziną

18.00 Drobnin :     + Czesława Cichowlas (29 r.), Franciszkę Cichowlas, Stefanię Majek, zmarłych w rodzinie i księży Proboszczów

 

CZWARTEK 21.12.2023

17.00 Garzyn :     + Helenę i Jana Sinieckich – od rodziny Neumanów z Krzemieniewa

18.00 Drobnin :   + Teresę, Edmunda i Tadeusza Nowaczyk i Jana Dudkiewicza

 

PIĄTEK 22.12.2023 

17.00 Garzyn :   + Wacława Rzepeckiego (1 r.) Stefanię Rzepecką, Reginę Rymaniak, Józefa, Henryka Kaźmierowskich i zm. krewnych z rodziny

18.00 Drobnin :    + Bogumiłę Żaba (2 r.) Edwarda Żaba (6 r.), Mariannę i Bronisława Kaczmarek

                           

SOBOTA 23.12.2023  

18.00 Drobnin :    1. + Bolesława Kamieniarz - od sąsiadów Bobrowskich, Nowaków, Masztalerzów, Gębiaków

                                2. + Zenona Kowalczyka - od siostry Bożeny z mężem i dziećmi i ich rodzinami

                                                                                                                                                                                                                                    

NIEDZIELA 24.12.2023 Wigilia

08.00 Drobnin :   + Romana Szczepaniaka - od szwagra Józefa z żoną, synem Andrzejem z żoną i dziećmi i córką Aliną z mężem i dziećmi

09.30 Garzyn :     + Zbigniewa Musielaka - od szwagierki Reginy z synem

11.00 Drobnin :   + Ludwikę Mierzejewską - od rodziny Koladyńskich, Swojaków i Pawlaków

22.00 Garzyn :  Pasterka: + Annę, Józefa, Mirosława Nowakowskich, Dariusza, Ireneusza, Marię, Leona, Kazimierę, Mariana Mikołajczaków, Stefana Dopierała i za zmarłych z rodziny Musielaków, Nowakowskich i Włodarczyków

2 Niedziela Adwentu - 10 grudnia 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 11.12.2023    

17.00 Garzyn :    + Helenę Mikołajczak - od wnuków Łukasza i Krzysztofa z rodzinami

18.00 Drobnin :  + Stanisława Jabłońskiego (9r.)

   

WTOREK 12.12.2023   

17.00 Garzyn :    + Edmunda Zajdel - od chrześnicy Barbary z rodziną

18.00 Drobnin :  + Stanisławę i Feliksa Pawlak, Stanisławę, Antoniego Kirelus, Halinę, Stefana Glapiak, Eugenię Nadolną, Elżbietę Wierzba

 

ŚRODA 13.12.2023

17.00 Garzyn :  + Janinę Musielak (r.) Antoniego, Henryka, Leonarda i zm. z rodziny Musielak, Teresę, Annę, Wiktorię, Apolonię, Nikodema, Aleksandra Kamieniarz i zm. z rodzin: Przybylak, Olejnik, Maćkowiak, Nowakowskich, Włodarczyk i Mariana Kmieć, ks. prob. i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin :    + Stanisława Chwaliszewskiego – od żony, od dzieci i wnuków 

 

CZWARTEK 14.12.2023

17.00 Garzyn :     + Mirosława Nowakowskiego - od teściów i szwagra Grzegorza z rodziną

18.00 Drobnin :   + Stanisława Spychaj 45 (r.) i zmarłych z rodzin Spychaj i zm. księży z naszej parafii

 

PIĄTEK 15.12.2023 

17.00 Garzyn :  + Henryka Ratajczaka (23 r.) Teresę, Jadwigę, Walentego, Zdzisława, Jana, Łucję, Stanisława Ratajczaków, Stanisławę Michalak, Antoninę, Władysława, Marię, Zenona Maćkowiaków i wszystkich zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin :   + Zygmunta Śliwińskiego – od bratanic Edyty i Anety z rodzinami

                           

SOBOTA 16.12.2023  

18.00 Drobnin :    1. + Jana, Łucję Weberów, Franciszka, Anastazję Sorbickich

                                2. + Stanisława Antkowiaka - od szwagierki Zofii z dziećmi Anią i Kamilem z rodzinami

                                                                                                                                                                                                     

NIEDZIELA 17.12.2023

08.00 Drobnin :   + Agnieszkę Kozłowską - od kuzynki Eweliny z mężem Markiem i dziećmi

09.30 Garzyn :   + Jana Pacholczyka (r.), Stanisławę, Annę Pacholczyk, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Mateusza Merta Władysławę, Ignacego Galon, Hannę, Kazimierza Karolczak, Krzysztofa Szymczak i zm. z rodz. Bidermanów i Neumanów

11.00 Drobnin :  + Jana (14 r.), Mariannę Robaszewskich, Mirosławę Tomczak, Władysławę, Czesława Ptaszyńskich, Jadwigę, Agnieszkę, Franciszka Robaszewskich oraz z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

                               

1 Niedziela Adwentu - 03 grudnia 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 04.12.2023    

17.00 Garzyn :    + Zbigniewa Tarnowskiego (18 r.), Stanisławę, Mieczysława Tarnowskich, Pelagię, Antoniego, Rozalię, Piotra Szymańskich, Anielę Władysława Spychała, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego, Olecha Matuszaka, Zbigniewa Adaszyńskiego i rodzinę Dziedziców

18.00 Drobnin :  + Franciszka, Marię, Władysława Przybylak, Lucjana Konatowskiego, Martę, Czesława Perek, Dominika Dopierałę o wieczne szczęście i radość w niebie, zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie

   

WTOREK 05.12.2023   

17.00 Garzyn :    + Marię Wagner - od siostry Danuty z rodziną 

18.00 Drobnin :   + Krystynę Matuszewską (8 r. i im.), Zofię, Jana, Stefanię, Władysława Matuszewskich, Pelagię, Stanisława Górczaków, Antoniego Sierackiego, Stanisławę i Stefana Musiał, Jana Pacholczyka, Zenona Maćkowiaka oraz za wszystkich zmarłych krewnych z rodziny

 

ŚRODA 06.12.2023

17.00 Garzyn :    + Mirosława Nowakowskiego - od syna Bartosza z rodziną i od syna Radosława z żoną

18.00 Drobnin :     + Grzegorza Krupka (1 r.)  

 

CZWARTEK 07.12.2023

17.00 Garzyn :     + Zbigniewa Musielaka - od rodzin Mikołajczaków i Nowakowskich

18.00 Drobnin :  + Ignacego Sikorskiego (3 r.) i za zmarłych  Mariannę Muszyńską, Kazimierza, Jadwigę Sikorskich, Czesława Muszyńskiego

 

PIĄTEK 08.12.2023 Niepokalane Poczęcie NMP

11.00 Drobnin :  + Ignacego Konury - od rodziny Majewskich z Grodziska, od rodziny Majewskich z Teodozewa i od rodziny Rozwalków z Krzemieniewa

17.00 Garzyn :      + Edwarda (r.) Jana, Stanisławę, Jana Kaźmierczak, Teresę Juryta (r.) Józefę, Franciszka Tomczak, Bogdana, Jerzego Hądzlik, zm. z rodziny Naskręt, Marka Schope, Wacława Przybyłowicz, Franciszka Pawlickiego, ks. Władysława Koszykowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin :    + Franciszka (26 r.) i Bronisławę Janiszewskich, Teresę (17 r.) i Franciszka Kuik, Stanisława Kosmalskiego i wszystkich krewnych z rodziny oraz za szwagra Czesława Tabor

                           

SOBOTA 09.12.2023 Adoracja  

16.00 Drobnin :    Z okazji 90-tej rocznicy Urodzin Eugeniusza w podziękowaniu Bogu za odebrane łaski i z prośbą o zdrowie dla jubilata i całej rodziny

18.00 Drobnin :    1. . + Zenona Andrzejczaka (19 r.) Stanisławę, Stanisława Andrzejczak, Władysławę, Franciszka Weber, Kazimierza Rozwalkę oraz za wszystkich krewnych zmarłych

                                2. + Franciszka (r.), Helenę Grybskich oraz za wszystkich zmarłych z całej rodziny                                                                                                                                                                       

NIEDZIELA 10.12.2023

08.00 Drobnin :     + Władysławę Kuśnierek (2 r.)

09.30 Garzyn :       + Czesława Spławskiego (28 r.), Stanisława, Annę, Stefana, Marię, Halinę Spławskich, Jadwigę, Bronisława, Stanisławę, Stefana, Hildegard, Jadwigę, Bronisława Sikorskich, Sławomira Topolskiego, Stanisława Kolasińskiego, Halinę Wolińską oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące i o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie

11.00 Drobnin :     + Elżbietę (3 r.) Floriana, Cecylię, Stefana Szyrmer, Stanisławę, Czesława  Mikołajczak i Edwarda Minkus

Chrystusa Króla - 26 listopada 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 27.11.2023    

17.00 Garzyn :    + Franciszka, Ryszarda, Stefanię, Stanisława Pawlickich, zm. z rodziny, za Miłosza Bartkowiaka i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin :   1. + Zygmunta Śliwińskiego – od brata Andrzeja z żoną

                               2. + Franciszkę Szpurka (3 r.) oraz za zmarłych z rodziny Szpurka Jana, Sylwestra i Zbigniewa

   

WTOREK 28.11.2023   

17.00 Garzyn :   + Gabrielę Piechel (13 r.) Czesława, Andrzeja, Franciszkę, Jana Piechel, Ludwikę, Jana Muszyńskich, Stefana, Mariusza Andrzejewskich, Kazimierza, Annę Durskich, zmarłych księży proboszczów oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin :   1. + Kazimierza Skorupskiego (3 r.) i zmarłych z rodziny

                             2. + Agnieszkę, Jana, Ignacego Konurych, Mariannę, Ignacego Kobus, zm. krewnych z tych rodzin i za ks. Prob. pracujących w tej par.

 

ŚRODA 29.11.2023

17.00 Garzyn :    + Janinę, Mieczysława, Katarzynę, Józefa Maciejewskich, Mariannę, Stefana Binkowskich, Władysławę, Bronisława Konstantynowicz, Bronisławę, Franciszka Janiszewskich, Krystynę, Ignacego Glapiak, Teresę, Henryka Ratajczak 

18.00 Drobnin :     + Mariana Gajewskiego (9r.) Stanisławę, Mariana Machowiak, Zofię, Juliana, Józefa Gajewskich oraz o zdrowie i Błogosławieństwo Boże w rodzinie  

 

CZWARTEK 30.11.2023

17.00 Garzyn :     + Edmunda Zajdel - od chrześnicy Barbary Matuszak z rodziną i od rodziny Stachowiaków z Karchowa

18.00 Drobnin :   + Zdzisława Szczepaniaka (7 r.)

                                                            

PIĄTEK 01.12.2023   I Piątek

17.00 Garzyn :     + Helenę Siniecką - od Eugeniusza, Romana, Marioli i Katarzyny z rodzinami

18.00 Drobnin :   1. + Helenę Maciejewską, Mariannę, Stefana, Józefa Rutkowskich, Zenonę Otulakowską, Marię Nojman, rodzinę Mikołajczaków, Wysockich, Ignaszewskich, Kubackich

                                2. + Bolesława Kamieniarz - od Rodziny Wojciechowskich

                           

SOBOTA 02.12.2023  

18.00 Drobnin :  1. + Edmunda (r.) Mariannę, Henryka, Jana, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Jadwigę, Ignacego Plewka, Elżbietę, Floriana Szyrmer i zmarłych z rodziny

                                2. + Stanisława Nojmana (r.), zm. rodziców , rodzeństwo, Martę Flis, zm. krewnych i o zdrowie w rodzinie

                                                                                                                                                                                

NIEDZIELA 03.12.2023

08.00 Drobnin :  1. + Pelagię, Józefa Krychowskich, Władysławę Biskup, Henryka i Arka Medyńskich, Martę Piaszczyńską, Henrykę Kościarz, Franciszka i Arka Bartkowiak, Różę Jędrosz i zm. dziadków oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

                                 2. + Edwarda Skrzypczaka (r.), Zofię Skrzypczak, Władysławę, Wacława Gorwa, Zofię Janowicz, Lucjana i Jana Kędzierskich

09.30 Garzyn :   + Grażynę Ignaszewską (r.) Wandę, Stanisława, Ryszarda Ignaszewskich, Jana, Janinę Wilczkowiak, Halinę Cugier, Edmunda Lipelta, Zbigniewa Wels

11.00 Drobnin :    + Franciszkę, Bronisława Kluk, Mariannę, Stanisława Brodziak

33 Niedziela Zwykła - 19 listopada 2023 roku

 

PONIEDZIAŁEK 20.11.2023    

17.00 Garzyn :     + Cecylię i Antoniego Matuszewskich, Helenę i Ludwika Tobółka

18.00 Drobnin :   + Ignacego Konury - od siostry Łucji z mężem, - od siostrzenicy Anny z rodziną i - od siostrzeńca Pawła z rodziną

   

WTOREK 21.11.2023   

17.00 Garzyn :     + Andrzeja Stachowiaka – od chrześniaka Jacka z rodziną

18.00 Drobnin :    1. + Mariannę Mikołajczyk - od córki Hani z rodziną

                                2. + Andrzeja Malutkiewicz - od brata Sławka z rodziną

 

ŚRODA 22.11.2023

17.00 Garzyn :     + Jadwigę Maćkowiak - od rodzin Anderszów, Kluków i Stelmaszyków

18.00 Drobnin :     + Janinę Szkudlarek - od chrześnicy Krystyny z rodziną i od rodziny Praczyków

 

CZWARTEK 23.11.2023

17.00 Garzyn :     + Mirosława Nowakowskiego - od żony

18.00 Drobnin :  [+ Krystynę Katarzyńską, Marię, Wincentego Śmieszchalskich, Pelagię, Marka Katarzyńskich, Stefanię Janik, Emilię, Feliksa Nowaków, Stanisławę, Mariana Tęgich, Siostrę Dolores, Władysława Jankowiaka, Mariana Prałat oraz wszystkich zm. z rodziny]

                                                            

PIĄTEK 24.11.2023  

17.00 Garzyn :     + Helenę Mikołajczak - od mieszkańców Garzyna z ul. Kwiatowej Kasztanowej, Brzozowej i Łąkowej

18.00 Drobnin :  + Helenę (2 r.) Mariana Klabik, Cecylię, Alojzego Kamieniarz, Krystynę Kamieniarz,  Alinę i Włodzimierza Wunsz, wszystkich zm. z rodziny oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie 

                           

SOBOTA 25.11.2023  

16.00 Drobnin :  Z okazji 55-rocznicy ślubu Haliny i Edmunda z podziękowaniem Matce Bożej za otrzymane łaski przeżyte lata oraz z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny

17.00 Drobnin :   Z okazji 18-tych urodzin Krystiana z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu

18.00 Drobnin : + Franciszkę Marciniak (4 r.), Stanisława, Janinę Marciniak, Kazimierę Skrzypczak, zmarłych dziadków i szwagrów Adama i Janusza oraz za wszystkich zmarłych krewnych z rodziny

                                                                                                                                                                                

NIEDZIELA 26.11.2023

08.00 Drobnin :   + Antoninę i Stanisława Ryczkowskich i zm. z rodziny

09.30 Garzyn :    1. + Jana, Aldonę Szulc, Józefę Tomczak, Stanisława, Stefanię Kuczyńskich, Józefa, Cecylię Werdyn, Józefa, Kazimierę Gromada, Michała, Mariannę, Mariana, Kazimierza, Stanisławę Mądrych, za zm. z rodziny Wróblów oraz z rodziny Szolców

                               2. + Helenę i Mariana Klabików, rodziny Jeńców, Pudliszewskich i Owczarzów i rodz. Kołodziejów

11.00 Drobnin :   1. + Ryszarda Kolańczyka (1 r.)

                               2. + Barbarę, Ignacego, Wojciecha Pogodów, Pelagię, Stefana Skrzypczaków, Krystynę, Alojzego Makuszow oraz księży pracujących w tut. parafii