19 Niedziela Zwykła - 12 sierpnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  13.08.2018

17.00 Garzyn :     + Teodorę Szlachetka - od syna Zenona z żoną i synem

18.00 Drobnin:   1. + Władysława Cwojdę (1 r.) Bronisławę i Antoniego Gubańskich, Marię i Józefa Stachowiak, Bolesława Cwojdę i Bożenę Jakubowską
                              2. + Kazimierza (r.), Władysławę, Stanisława i Jerzego Knapik i Jana Galika i Ewę Galik

18.30 Drobnin:  O szczęśliwą operację dla Szymona

 

WTOREK 14.08.2018

17.00 Garzyn :     + Teresę Konieczną - od Zosi i Andrzeja Praczyk

18.00 Drobnin:   1. + Antoniego (r.) Agnieszkę Ratajczaków, Waleriana, Stanisławę, Szczepana Marciniaków i zmarłych z rodziny
                              2. + Monikę Masztalerz - od rodziny Masztalerz


ŚRODA 15.08.2018 Wniebowzięcie NMP

  8.00 Drobnin :  + Władysławę Korczak (r.), Hieronima, Mariannę, Franciszka Korczak, Józefę, Józefa Bajor zm. z rodzin Korczaków, Bajorów i Rollów,  zmarłych xx Proboszczów naszej parafii, o ulgę w cierpieniu dla Józefa oraz o błog. Boże i zdrowie w rodzinie

  9.30 Garzyn :     + Pelagię (15 r.) Stanisława, Helenę, Jana Klupsz, Kazimierę, Kazimierza Adamczak, Władysława Dudka, Zenona Picza, Czesława Adamiaka i za zmarłych z rodziny Musielaków, Jankowiaków i Prałatów

11.00 Drobnin :    + Eugeniusza i Irenę Koladyńskich i zm. z rodzin Dutkiewiczów i Swojaków

 

CZWARTEK 16.08.2018

17.00 Garzyn :    + Teodorę Szlachetka - od córki Hanny z rodziną

18.00 Drobnin :  + Stanisławę Grochowską (35 r.) oraz Leona, Różę, Zdzisława Grochowskich, Leokadię, Stanisława Cichych i za wszystkich zmarłych z tych rodzin

PIĄTEK 17.08.2018

17.00 Garzyn :    + Jana Krysiaka - od mieszkańców Garzyna z ul. Brzozowej, Kasztanowej i Kwiatowej

18.00 Drobnin :  + Stanisława i Bolesławę Stryczke, Piotra, Marię Andrzejewskich, Wiktorię, Jana Stryczke, Michała i Stanisławę Matuszaków i zm. z rodziny

 

SOBOTA 18.08.2018

18.00 Drobnin :  1. + Kazimierza Babskiego (17 r.) Pelagię, Katarzynę, Stanisława Babskich, Agnieszkę, Walentego, Franciszka, Stanisława, Janinę i Skopińskich, Józefa Płócieniczaka i za zdrowie dla całej rodziny
                    2. + Sewerynę i Tadeusza Chwaliszewskich, Stanisława, Antoniego Chwaliszewskich, Helenę, Franciszka Stanisławskiego, Mariannę, Stanisława i Mieczysława Jakubiak, Joannę i Stanisława Kołackich
                           

NIEDZIELA  19.08.2018

 8.00 Drobnin : [+ Zygmunta (r.), Martę, Zygmunta, Witolda Musielak, Józefę, Cyrylę, Stanisława, Jana, Bronisława Żaba, Julię, Stanisława Walkowiak, Mieczysława Żukowskiego z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie]

 9.30 Garzyn :  + Stanisława Kolasińskiego (4 r.) i z. z rodzin Kolasińskich, Sikorskich, Raburskich, Jankowskich, Nojmanów, Rzepeckich, Czesława Spławskiego, Helenę Walczewską, Sławomira Topolskiego i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin :  [+ Jolantę Bolesława, Mariana, Magdalenę i Stanisława Wasiółków i Józefa Nowaka]


 

18 Niedziela Zwykła - 05 sierpnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  06.08.2018

17.00 Garzyn :   + Franciszka Kolańczyka, Janinę Kolańczyk, Stanisławę i Wojciecha Pacholczyk, Franciszkę Michałowską Pelagię Klimpel, Arka Bartkowiaka i Jerzego Klus

18.00 Drobnin:   1. + Kazimierza Leciejewskiego (r.) Łukasza Leciejewskiego i Bronisława Kluka
                              2. + Katarzynę Fiszer – od wnuczek Natalii i Julity z Mateuszem i Damianem


WTOREK 07.08.2018

17.00 Garzyn :  + Mariannę, Józefa, Antoniego, Annę Smektałów, Jana, Konstancję Wojciechowskich, Bernarda Skrzypczaka, Barbarę Peljan

18.00 Drobnin: 1. + Stanisławę, Ignacego Stachowiak, Zofię Janowicz, Jana, Łucjana Kędzierskich, Franciszka Janowicz, Władysława Mroza, zm. z rodzin Stachowiaków, Kędzierskich, Urbaniaków, Krystynę Jankowską i za pracujących księży w tutejszej parafii
                               2. + Waleriana Marciniaka - od córki z mężem


ŚRODA 08.08.2018

17.00 Garzyn :     + Czesławę Stachowiak (3 r.) Jana Stachowiak, Jacka Muszyńskiego, Katarzynę, Władysława Nowak, Jadwigę, Franciszka Muszyńskich

18.00 Drobnin :   1. + Stefana Spławskiego (r.), Mariannę, Tomasza Spławskich i zm. z rodziny
                               2. + Leona Cugier - od rodzin Wybieralskich i Kuczyńskich

CZWARTEK 09.08.2018

17.00 Garzyn :  + Mariana Ciesielczyka (20 r.), Mariannę i Henryka Ciesielczyk, Marię i Stanisława Puchacz, Zenona Dudziak, Andrzeja Wróblewskiego oraz zmarłych z rodziny 

18.00 Drobnin :  1. + Kazimierza Szczench - od córki Ewy z synem Denisem
                              2. + Tadeusza Skorupkę - od sąsiadów z ul. Spółdzielczej

PIĄTEK 10.08.2018

17.00 Garzyn :  + Kazimierę Jeniec (7 r.), Mariana Klabika, rodziny Klabików, Kołodziejów, Pudliszewskich, Owczarzów, Jeńców, Tomczaków i Anielę Homską

18.00 Drobnin :  1. + Mariannę i Łucjana Tobółka
                              2. + Czesława Przybylaka - od córki z mężem i wnukiem Michałem

 

SOBOTA 11.08.2018

18.00 Drobnin :   1. Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Beaty z podziękowaniem za odebrane laski i z prośbą o błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu i opiekę nad rodziną
                               2. + Teresę Idkowiak - od wnuczki Iwony z rodziną

19.00 Garzyn :   Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Jakuba z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu  

    

NIEDZIELA  12.08.2018

 8.00 Drobnin :  1. + Józefa (Jadwigę) Zajdlów, Joannę, Stanisława Rzepków, Katarzynę, Wojciecha Ratajczaków oraz wszystkich krewnych
                              2. + Teresę Cierpisz - od dzieci, wnuków i prawnuków            

 9.30 Garzyn :   1. + Zenona Nowickiego (r.) Leonardę, Mariana Nowickich, Kazimierza Karolczaka, Aleksandrę, Zenona, Mateusza Merta, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Marię, Antoniego Skórzewskich, Władysławę, Ignacego Galon, Jana Pacholczyka, Pelagię, Edmunda Kasińskich, zm. ks. proboszczów i dusze w czyśćcu cierpiące
                              2. Z podziękowaniem za szczęśliwe żniwa – intencja z Garzyna

11.00 Drobnin : 1. + Jana (3 r.) Stanisławę, Franciszka Bartlewskich, Helenę, Wojciecha, Stanisławę, Stanisława Kosmacińskich, Jana Rosika i za zm. księży pracujących w naszej parafii
                              2. + Teresę Klimkowska - od brata Mariana z żona i rodziną 

17 Niedziela Zwykła - 29 lipca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  30.07.2018

17.00 Garzyn :    + Irenę Baum (5 r.) Tadeusza, Józefa Baum, Marię, Michała, Andrzeja, Jana Michałek, Marię, Józefiak, Izabelę Wujczak oraz zmarłych z ich rodzin

18.00 Drobnin : 1. + Piotra Bugzela (29 r.) ks. kan. Bolesława, Agnieszkę i Ignacego Bugzel, Józefę, Jana, Ewę i Macieja Machowiaków, Sewerynę i Tadeusza Chwaliszewskich oraz wszystkich zmarłych kapłanów
                                2. + Czesława Przybylaka - od syna Przemysława z rodziną

WTOREK 31.07.2018

17.00 Garzyn :     + Jadwigę (1 r.), Alojzego Katarzyńskich, Jana Krysiaka, zm. z rodziny Golembków, Katarzyńskich, Karolczyków, Maćkowiaków

18.00 Drobnin:    1. + Annę Maciołka - od rodziny Całów z Sikorzyna i od rodziny Majewskich z Bukownicy
                               2. + Grzegorza Kasztelana - od syna Bartka z żoną i dziećmi

ŚRODA 01.08.2018

17.00 Garzyn :     + Pelagię (r.) Edmunda Kasińskich, zm. z rodziny Kasińskich i Mików, Stanisława i Marię Mazur, Ryszarda i Stanisława Żandarczuk, Władysławę i Ignacego Galon, Leokadię, Mariana, Zenona Nowickich, Mateusza Mertę, Walentynę Kempa, Kazimierza Karolczak, Marka Galon i zm. proboszczów

18.00 Drobnin : 1. + Henryka (15 r.), Józefa, Stanisławę, Jana Jabłońskich, Stanisławę, Mariana Giezek, Helenę, Stefana Jakubiak, Henryka Gubańskiego, zm. z rodzin Jakubiaków i Jabłońskich
                                2. + Irenę Pierecką - od Anny Dulewa z rodziną

CZWARTEK 02.08.2018

17.00 Garzyn :    + Stanisławę Kurpisz - od sąsiadów z ul. Ogrodowej, Leszczyńskiej 50 i Os. Słonecznego 1-3

18.00 Drobnin :  + Jadwigę i Antoniego Błaszyk

 

PIĄTEK 03.08.2018 I Piątek

17.00 Garzyn :    + Mariannę Michalak (3 r.) Stanisławę, Władysława, Erykę, Jana, Franciszka Michalaków, Antoninę, Władysława, Zenona, Marię Maćkowiaków, Henryka Ratajczaka, Bogdana Kolańczyka i zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin : + Mariannę i Stefana Rutkowskich, Halinę, Krystynę, Witolda i Józefa Rutkowskich oraz zmarłych z rodziny Sadowskich

 

SOBOTA 04.08.2018

15.00 Drobnin :  O B. Błog dla Anny i Jacka na nowej drodze życia

18.00 Drobnin :  1. + Hannę Skorupka (9 r.), Edmunda Skorupkę i zm. z rodziny
                               2. + Franciszkę Krawczyk - od rodziny Pawłowskich
                                                                                                                                 

NIEDZIELA  05.08.2018

 8.00 Drobnin :   1. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Marcelka i za + Bognę Wawrzyniak (3 r.)
                              2. + Mariana Jędro - od teściowej oraz Zofii i Ryszarda Gbiorczyk z rodziną

 9.30 Garzyn :    + Artura Tobołę (2 r.), Kazimierza Sobótkę i zm. z rodziny Sobótków, Zofię, Czesława, Halinę, Wiktorię, Stanisława Klupsiów, Annę, Franciszka Dziedzic, Stanisława Tobołę, Olecha Matuszaka oraz do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

11.00 Drobnin : 1. Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Michaliny z podziękowaniem za odebrane laski i z prośbą o zdrowie i dary Ducha Świętego na dorosłe życie
                               2. + Franciszkę Krawczyk - od rodziny Wozińskich z Gostynia


 

16 Niedziela Zwykła - 22 lipca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  23.07.2018

  7.00 Drobnin :   + Ewę Galik (1 r.) – od Firmy Wasiółka

17.00 Garzyn :     + Stanisławę Krajka

18.00 Drobnin :  + Ryszarda Ginter (1 r.)

 

WTOREK 24.07.2018

17.00 Garzyn :    + Teresę Konieczną - od Joanny Cabańskiej z Brzezin i rodziny Szudobaj

18.00 Drobnin:  + Mariana Małeckiego (14 r.) Zenona Małeckiego (4 r.) Teodorę Szczepaniak, Jana Szczepaniaka

18.30 Drobnin:  .+ Jerzego Glapiak - od Bogumiły Żaby z córkami i ich rodzinami
           

ŚRODA 25.07.2018

17.00 Garzyn :     + Marię Mazur - od męża

18.00 Drobnin :  + Edwarda Żabę - od rodziny Lewandowskich z Poznania

CZWARTEK 26.07.2018

17.00 Garzyn :  [+ Czesława i Zdzisława Bojek (r.), Jadwigę Bojek, Helenę i Kazimierza Dziedzic, Justynę Dziedzic oraz za zmarłych krewnych]

18.00 Drobnin :  + Jadwigę Pazoła (r.) i za zmarłych Józefę, Jana Biedrzyńskich, Romana Pazoła, Mariannę, Jana Bogdańskich

18.30 Drobnin :  + Irenę Pierecką - od Marka i Izy Szymkowiak z rodzinami 

 

PIĄTEK 27.07.2018

17.00 Garzyn :   Z okazji 25-lecia ślubu Elżbiety i Włodzimierza z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże

18.00 Drobnin :  Z okazji 80-tej rocznicy urodzin Urszuli o zdrowie i błogosławieństwo Boże

 

SOBOTA 28.07.2018

18.00 Drobnin : 1. + Ignacego Szkudlarczyka (37 r.) Czesława Kuśnierka (17 r.) Krzysztofa Kaźmierczaka (3r.)
                             2. + Leona Cugier - od chrześnicy Ilony z mężem i synami
                                                                                                                                          

NIEDZIELA  29.07.2018

 8.00 Drobnin :   1. + Katarzynę i Franciszka Michalskich
                              2. + Władysława Michalaka (13 r.)

 9.30 Garzyn :     + Janinę Musielak - od rodziny Mikołajczaków z Garzyna i od Nowakowskich z Kąkolewa

11.00 Drobnin :  1. + Krzysztofa Muszyńskiego (15 r.) oraz Kazimierę Muszyńską (4 r.) i zm. z rodziny
                              2. + Zofię Prałat - od siostry Stefanii z rodziną 

 

15 Niedziela Zwykła - 15 lipca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  16.07.2018

17.00 Garzyn :     + Czesława Przybylaka (z Brylewa) - od żony

18.00 Drobnin : [+ Stanisławę Piskorz (7 r.), Ludwika, Michała, Krystynę, Bogdana Piskorzów, Cecylię, Edmunda, Henryka Karolczak, Witolda Musielaka, Mariannę Małecką oraz z podziękowaniem Sercu Jezusowemu i Matce Boskiej za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny]

18.30 Drobnin :   + Edwarda Żabę - od Sławka z rodziną

 

WTOREK 17.07.2018

18.00 Drobnin:  + Grzegorza Kasztelana - od sąsiadów od nr 2 i od 30 do 34

18.30 Drobnin:  + Jana Olejnika (3 r.)
           

ŚRODA 18.07.2018

17.00 Garzyn :   + Jana Krysiaka - od rodziny Golembków

18.00 Drobnin : + Ewę Galik (1 r.)

18.30 Drobnin : + Józefa (r.) i Teodorę Żabickich, Czesława Żabickiego, Stanisławę i Józefa Jaszczaków

CZWARTEK 19.07.2018

17.00 Garzyn :    + Teresę Cierpisz (z Brylewa) - od córki Reginy z mężem

18.00 Drobnin :  + Ewę Tęgą i zm. z rodzin Nalewskich i Prałatów

18.30 Drobnin :  + Zdzisława Paradowskiego - od syna Damiana z rodziną i teściami

 

PIĄTEK 20.07.2018

17.00 Garzyn :   + Adama Raburskiego - od syna Waldka z żoną, wnuka Pawła z żona i córką i rodziny Michalskich z Krakowa

18.00 Drobnin :  [+ Rodz. Piczów Urszulę i Józefa Masztalerzów]

18.30 Drobnin :  + Tadeusza Pudliszewskiego - od całej rodziny Żabów

 

SOBOTA 21.07.2018

17.00 Drobnin :    + Józefa Świtalskiego (50 r.) – od dzieci i wnuków z rodzinami 

18.00 Drobnin : + Władysława Maćkowiaka (13 r.) Pawła, Jana, Stanisława i Stanisławę Maćkowiak, Helenę i Franciszka Juskowiak, Bolesława, Damiana Grys i Czesława Chwaliszewskiego

                                                                                                                                            

NIEDZIELA  22.07.2018

 8.00 Drobnin :   [+ Stanisława Wyrwińskiego (3 r.), Mariana Grzeszkowiaka ( 27 r.) i zm. z rodziny]

 9.30 Garzyn:      + Bogdana Hądzlika (1 r.), Jerzego Hądzlika (30 r.), Józefę, Franciszka Tomczak, Helenę, Józefa Hądzlik, Irenę Naskręt, zm. z rodzin Tomczaków i Naskrętów i ks. Władysława Koszykowskiego

11.00 Drobnin :   + Zdzisława Kaczmarka - od najbliższych sąsiadów 

14.00 Drobnin :   Z okazji 90-tej rocznicy urodzin Anny o zdrowie i błogosławieństwo Boże