1 Niedziela Adwentu - 27 listopada 2016

 

1. W dzisiejszą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 odbywają się główne uroczystości związane 80-leciem poświęcenia kościoła w Drobninie, 25-leciem poświęcenia kościoła w Garzynie i 20-leciem mego pobytu w Drobninie. Podczas uroczystości nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej pobyt w naszej parafii Bł. Sancji Szymkowiak, siostry pierwszego proboszcza i budowniczego naszego kościoła, ks. Eryka Szymkowiaka i uroczyste wprowadzenie jej relikwii. Uroczystościom przewodniczy ks. Kan. Grzegorz Simon – kapelan Sióstr Serafitek w Poznaniu.

    Po Mszach św. można nabyć przed kościołem okolicznościową publikację dotycząca 80-lecia istnienia naszej parafii. Są także do nabycia świece i opłatki.

2. Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przeżyjemy go pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Wieńczy ono program duszpasterski, jaki realizowaliśmy przez ostatnie lata od 2013 roku. W tym czasie pogłębialiśmy naszą wiarę i osobiste relacje z Panem Bogiem, również wzajemne między sobą w rodzinach i we wspólnocie Kościoła. Na nowo odkrywaliśmy wartość naszego chrztu, także jako naród, radując się 1050. rocznicą chrztu Polski, a teraz mamy stawać się autentycznymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii w świecie. Jak Apostołów, tak każdego z nas Pan Jezus posyła, abyśmy świadczyli, że tylko w Panu Bogu pełnym miłości i miłosierdzia człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście.

3. Jednocześnie dzisiejszą niedzielą wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Ten czas warto dobrze wykorzystać dla odkrycia w sobie apostolskiego powołania. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego niesienia dobrej nowiny o przyjściu Odkupiciela. Wpatrujmy się w Maryję podążającą do swej krewnej Elżbiety i starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

4. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu celebrować jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę roratną. Do licznego udziału w roratach, sprawowanych w naszym kościele w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18.00, zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które są już do nabycia w naszym kościele. Na roratach dzieci losują figurki Matki Bożej.

5. W rozpoczynającym się tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej codziennie pół godziny przed Mszą św. a w sam pierwszy piątek od godz. 16.00.

6. Odwiedziny chorych w czwartek – od godz. 9.00 Brylewo, Zbytki i Garzyn. W piątek od godz. 9.00 Drobnin Mierzejewo i Krzemieniewo.

7. Za tydzień, w drugą niedzielę Adwentu, przypada Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Przed kościołem odbędzie się zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy temuż Kościołowi.

 

Terminy spowiedzi św. w naszym dekanacie rydzyńskim:

- 10 grudnia – Kąkolewo

- 13 grudnia – Kaczkowo

- 14 grudnia – Drobnin i Garzyn

- 15 grudnia – Drzeczkowo i Popowo

- 17 grudnia – Rydzyna

- 19 grudnia – Pawłowice

- 22 grudnia – Osieczna

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 30 XI – św. Andrzej Apostoł, brat św. Piotra. Tradycja mówi, że ewangelizował tereny, na których dziś dominuje prawosławie; jest też bardzo uroczyście czczony w Kościołach wschodnich (święto);
  • 2 XII – bł. Rafał Chyliński (1694-1741), prezbiter z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (wspomnienie dowolne);
  • 3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, uważany za jednego z największych misjonarzy w dziejach Kościoła ( wspomnienie obowiązkowe).

 

 

 

34 Niedziela Zwykła Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - 20 listopada 2016

 

1. Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa XI Quas primas, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia.
Na Mszy św. o godz. 11.00 uroczysty obrzęd przyjęcia do grona ministrantów.

2. Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczególny czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę, uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować. Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.

3. Jutro przypada wspomnienie Ofiarowania NMP. Choć odwołuje się ono do VI w. i do pamiątki poświęcenia kościoła ku czci Matki Bożej zbudowanego obok świątyni jerozolimskiej, to ma nam ukazywać wielkość i znaczenie życia ofiarowanego całkowicie Bogu. Dlatego w tym dniu modlimy się szczególnie za siostry w zakonach klauzurowych i do tej modlitwy zachęcamy wszystkich parafian.

4. We wtorek natomiast przypada wspomnienie Świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Z tej okazji kierujemy wyrazy uznania i wdzięczności pod adresem: p. organisty oraz scholi i zespołu instrumentalno-wokalnego, a także wszystkich którzy służą Panu Bogu i naszej parafii, przez śpiew i grę na instrumentach.

6. Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy następny. Hasłem tego roku będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata na bardziej Boży.

2. W przyszłą niedzielę – 27 grudnia – na Mszy św. o godz. 11.00 odbędą się główne uroczystości związane 80-leciem poświęcenia kościoła w Drobninie, 25-leciem poświęcenia kościoła w Garzynie i 20-leciem mojego pobytu w Drobninie. Podczas tej uroczystości najpierw nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej pobyt w naszej parafii Bł. Sancji Szymkowiak, siostry pierwszego proboszcza i budowniczego naszego kościoła, ks. Eryka Szymkowiaka i uroczyste wprowadzenie jej relikwii. Uroczystościom będzie przewodniczył ks. Kan. Grzegorz Simon – kapelan Sióstr Serafitek w Poznaniu.
Z okazji tych jubileuszy zostanie wydana okolicznościowa publikację dotycząca 80-lecia istnienia naszej parafii.

7. Solenizantów i jubilatów tego tygodnia pragniemy zapewnić o naszej życzliwości i modlitwie.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 22 XI – św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej;
• 24 XI – święci męczennicy wietnamscy: Andrzej Dung-Lac z towarzyszami, którzy za wiarę ponieśli śmierć w XVIII w. i XIX w.

33 Niedziela w ciągu roku - 13 listopada 2016 r

 

1. Liturgia Słowa dzisiejszej, przedostatniej, niedzieli roku liturgicznego przypomina nam o sprawiedliwym sądzie Bożym, który czeka każdą i każdego z nas. Pan Bóg oceni nasze życie: wynagrodzi dobro, a zło ukarze. W Ewangelii znajdziemy również zapowiedź prześladowań. Wierność Chrystusowi i Jego nauce spotka się z niezrozumieniem i wrogością nawet ze strony najbliższych, jednak obietnica wspaniałej nagrody winna nas motywować do prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego i bycia świadkiem tego, że Pan Bóg jest stale obecny wśród swojego ludu.


Dziś obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

2. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To święto patronalne Akcji Katolickiej, organizacji ludzi świeckich, którzy pragną ewangelijne ideały realizować na co dzień w swoim życiu zawodowym i społecznym.
Na Mszy św. o godz. 11.00 uroczysty obrzęd przyjęcia do grona ministrantów.
Zbiórka kandydatów na ministrantów w piątek o 18.30


3. W tym tygodniu odbędą się w salce parafialnej spotkania kandydatów do bierzmowania:
- we wtorek o godz. 19.00 - dla kl. III gimnazjum
- w środę o godz. 19.00 - dla kl. I szkół ponadgimnazjalnych
- w czwartek o godz. 19.00 - dla kl. II szkół ponadgimnazjalnych.


4. W przyszłą niedzielę zakończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Duchowo będziemy się łączyć z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękować za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.
W Krakowie-Łagiewnikach odbędą się centralne uroczystości obchodów Jubileuszu Chrztu Polski i akt oddania Polski Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata

5. Pragniemy przekazać słowa serdecznych życzeń dla wszystkich solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


• 17 XI – św. Elżbieta Węgierska, jedna z pierwszych tercjarek franciszkańskich, patronka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, która prowadziła głębokie życie duchowe i oddawała się posłudze miłosierdzia – stąd też nazywa się ją patronką miłosierdzia chrześcijańskiego;
• 18 XI – bł. Karolina Kózkówna, która od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej; poniosła śmierć męczeńską na początku I wojny światowej, broniąc cnoty czystości i ludzkiej godności;
• 19 XI – bł. Salomea, klaryska, siostra Bolesława Wstydliwego, która w bardzo heroiczny sposób oddała się na służbę Bożą.

 

32 Niedziela Zwykła - 06 listopada 2016

 

1. Wymienianki i różaniec za zmarłych w Drobninie we poniedziałek i środę o godz. 17.30.

W Garzynie we wtorek o godz. 16.30.

Przypominamy również o możliwości uzyskania w tych dniach (do 8 listopada) odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami za odwiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.

2. We wtorek - 8 listopada - przypada 80-ta rocznica poświęcenia naszego kościoła parafialnego w Drobninie, czyli dnia, w którym ten budynek został przeznaczony wyłącznie do kultu Bożego. To święto naszej wspólnoty, która gromadzi się w tej świątyni. Uroczysta Msza św. z kazaniem o godz. 18.00, a główne uroczystości związane 80-leciem poświęcenia kościoła w Drobninie, 25-leciem poświęcenia kościoła w Garzynie i 20-leciem mego pobytu w Drobninie odbędą się w 1 Niedzielę Adwentu - 27 listopada o godz. 11.00. Podczas tej uroczystości nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej pobyt w naszej parafii Bł. Sancji Szymkowiak, siostry pierwszego proboszcza i budowniczego naszego kościoła, ks. Eryka Szymkowiaka i uroczyste wprowadzenie jej relikwii. Uroczystościom będzie przewodniczył ks. Kan. Grzegorz Simon – kapelan Sióstr Serafitek w Poznaniu.

Z okazji tych jubileuszy zostanie wydana okolicznościowa publikacja dotycząca 80-lecia istnienia naszej parafii.

3. W środę, 9 listopada, będziemy obchodzić święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą biskupa Rzymu – papieża. To wspaniała okazja, aby w modlitwie powierzać osobę i posługę Ojca Świętego. Pamiętamy częste apele papieża Franciszka o modlitwę za niego.

4. W piątek, 11 listopada, przypadnie 98.rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym dniu pragniemy szczególnie modlić się za naszych Rodaków, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny i w jej obronie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i na Eucharystię w intencji Ojczyzny, podczas której będziemy zawierzać dobremu Bogu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polski, a także będziemy Go prosić, aby każdy jej mieszkaniec czuł się dobrze jako obywatel i jako chrześcijanin. Msze św. jak w każdą niedzielę. W tym dniu jest dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Taca w kościele przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Świętej. W Odpust św. Marcina w Kaczkowie.

5. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy zdrowia i wielu łask Bożych.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

· 10 XI – św. Leon Wielki, papież i Doktor Kościoła, który bronił Rzymu przed najazdami barbarzyńskimi oraz wytrwale zwalczał błędy w wierze, zwłaszcza te dotyczące natur w Jezusie Chrystusie;

· 11 XI – św. Marcin z Tours, początkowo żołnierz, a potem biskup – dobry pasterz dla swojego ludu, który śmierci się nie lękał i przed życiem się nie wzbraniał;

· 12 XI – św. Jozafat, biskup i męczennik, który przelał krew za jedność Kościoła; gorliwie pracował dla jedności, charakteryzując przy tym się wielką łagodnością, co dało mu przydomek „duszochwat”.