22 Niedziela Zwykła - 02 września 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 03.09.2018

08.00 Garzyn :    Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego

08.00 Drobnin :  Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego 

18.00 Drobnin : + Stefana, Franciszka, Mariannę, Franciszka Żur, Helenę, Franciszka, Dorotę Kasińskich i zmarłych z rodziny                        

WTOREK 04.09.2018

18.00 Drobnin :  + Jana Mikołajczaka - od córki Maryli z mężem + Stefanię (im.) 

18.30 Drobnin :  + Waleriana Marciniaka - od sąsiadów od nr 2 i od 30 do 34

 

ŚRODA 05.09.2018

18.00 Drobnin :  + Marię i Leona Olejniczak

18.30 Drobnin :  + Czesława Przybylaka - od wnuka Jacka z Beatą i Julką

 

 CZWARTEK 06.09.2018

18.00 Drobnin :  + Helenę i Feliksa Wolnych , Marię Wolną i zm. z rodz. Wolnych i Szkudlarczyków

18.30 Drobnin :  + Teresę Cierpisz - od wnuków i prawnuków z Gostynia

 

PIĄTEK 07.09.2018 I Piątek

17.00 Garzyn :   + Antoniego Koniecznego (34 r.) i za zmarłych w rodzinie: + Józefę, Mieczysława Koniecznych, Stanisławę, Jana, Henryka, Szymańskich, Stanisławę, Tadeusza, Andrzeja Rojewskich, Janusza Pawlaka, Franciszkę Woźniak

18.00 Drobnin :  + Przemka, Helenę, Waleriana Świętek, Leona Gurgę i zm. krewnych z rodziny

SOBOTA 08.09.2018

18.00 Drobnin :  Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Magdaleny z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu
                    

NIEDZIELA  09.09.2018

 8.00 Drobnin :   + Andrzeja Chudzińskiego (1 r.)

 9.30 Garzyn :     1. + Jana Krysiaka - od chrześniaka Roberta z rodziną
                          2.+ Antoniego Skórzewskiego (r.), Marię, Martę, Władysława i Mirosława Skórzewskich, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Mateusza Mertę oraz Kazimierza Karolczak i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin :  1. Z okazji 80-tej rocznicy urodzin Stefanii o zdrowie i błogosławieństwo Boże
                              2. O zdrowie dla Marii Kubalskiej

13.00 Drobnin :  Z okazji 10-tej rocznicy ślubu Moniki i Artura z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie