3 Niedziela Wielkanocna - 15 kwietnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  16.04.2018

17.00 Garzyn :  + Jadwigę Katarzyńską - od kuzynki z rodzinami Fabichów, Konopków, Basów, Ratajczaków, Maciejewskich i Ratajczaków 

18.00 Drobnin :  1. + Stefanię, Antoniego Skórzewskich, Krzysztofa Głód, Stanisławę, Ignacego Karolewicz, Stanisławę, Tomasza Skórzewskich
                              2. + Janinę Piotrowiak - od synowej, wnuków i prawnuków


WTOREK 17.04.2018

17.00 Garzyn :  + Władysława Więckowiak (r.), Władysławę, Stanisława, Jana Więckowiak, Mariannę, Józefa, Jana, Adama, Zofię Rosadzińskich, Stanisławę, Antoniego Kirelus, Kazimierę Adamską, wszystkich zmarłych krewnych, dusze w czyśćcu cierpiące oraz w pewnej intencji

18.00 Drobnin:  + Stefana Mileckiego (1 r.) 
                       

ŚRODA 18.04.2018

17.00 Garzyn : + Bronisława Katarzyńskiego, Izabelę Justka, Jana, Franciszkę, Alojzego, Jadwigę Katarzyńskich, Tomasza, Jadwigę, Edwarda Jeniec, Bernarda, Gertrudę, Janinę Justków, Helenę Woźniak, za zm. z rodzin Katarzyńskich i Karolczyków

18.00 Drobnin :  Z okazji 18-tych urodzin Jakuba o błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu oraz z okazji 25-lecia ślubu Iwony i Macieja

 

CZWARTEK 19.04.2018

17.00 Garzyn :      + Janinę Musielak - od Turbańskich z rodziną

18.00 Drobnin : + Mariana Olejniczaka, Praksedę, Stanisława Biernatów, Stanisława Marciniaka, Adama Dolacińskiego, Jana Majchrowicza, zm. z rodzin Olejniczaków, Biernatów, Marciniaków, Andrzejczaków i Pawłowskich
                         
                                                           

PIĄTEK 20.04.2018

17.00 Garzyn :     + Teresę Konieczną - od Agnieszki z mężem i córką

18.00 Drobnin :  1. + Adama, Stanisławę, Antoniego, Józefę Olejniczaków, Michalinę, Ignacego, Feliksa Maślankiewiczów
                              2. + Stanisława Klicha - od rodziny Ludianów z Hersztupowa

SOBOTA 21.04.2018

18.00 Drobnin : 1. + Bronisława Chudzińskiego (14 r.) Martę, Mieczysława Galonów, Stanisławę, Ignacego Chudzińskich, Bolesława szlachetkę, Annę, Joannę, Jana Chałupków, za rodzinę Nowaczyków, Przybylskich, Radolaków, Mostowskich
                           2. + Stanisławę, Sewerynę, Antoniego, Tadeusza Chwaliszewskich, zm. z rodziny Chwaliszewskich, Mariannę, Leokadię, Cecylię, Józefa, Alojzego Kamieniarz, zm. z rodziny Kamieniarzy, Bronisława Ajnbachera, Martę Kajoch, Stanisława Woźnego
                                                                                                                                                                                                          

NIEDZIELA  22.04.2018

 8.00 Drobnin:   1. + Irenę Pierecką - od Dawida Ścibor z żoną
                             2. + Irenę Pierecką - od Kamila Ścibor z rodziną

9.30 Garzyn :  + Stanisława Jankowskiego (3 r.), Jadwigę, Michała, Henryka, Iwonę Jankowskich, Stefanię, Stanisława, Zbigniewa, Leonarda Mielcarków

11.00 Drobnin:  Z a   P a r a f i a n