21 Niedziela Zwykła - 27 sierpnia 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  28.08.2017

17.00 Garzyn :   + Mariannę Hendrysiak - od córki Hanki z mężem

18.00 Drobnin : + Bonifacego, Pelagię, Helenę i Edwarda Okrent, zmarłych z rodziny Okrentów i Niedzielskich

 

WTOREK 29.08.2017

17.00 Garzyn :   + Bogdana Hądzlika - od mamy z mężem

18.00 Drobnin : + Stanisława, Joannę Kołackich (r.), Przemysława Jeńca, Władysława Ptaszyńskiego, Jana Robaszewskiego oraz rodz. Ptaszyńskich i Małychów

 

ŚRODA 30.08.2017

17.00 Garzyn : + Stanisława Tobołę, Wacława, Stanisławę, Artura Tobołow, Annę, Franciszka, Walentego, Jadwigę, Józefa, Władysławę, Helenę, Kazimierza, Justynę Dziedziców, Wiktorię, Stanisława, Zofię, Czesława Klupsiów, Kazimierza Sobótkę, Władysława, Anielę Spychałów, Antoniego, Pelagię Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Mariana Rosińskiego

18.00 Drobnin : + Barbarę Wróblewską - od cioci Jadwigi z synem Wojciechem, od kuzyna Macieja z rodziną i od kuzynki Hani z rodziną z Bączego Lasu

 

CZWARTEK  31.08.2017

17.00 Garzyn :   [+ Zenona Maćkowiaka (1 r.)]

18.00 Drobnin : [+Teresę, Stanisława (r.) Antoninę, Andrzeja Serwatka, Pelagię, Franciszka Chudzińskich oraz za zm. z rodzin Kaczmarków, Chudzińskich i Serwatków]

 

PIĄTEK  01.09.2017 I Piątek

16.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Bugzel – Kotecka

17.00 Garzyn :   + Stefanię Kajoch - od mieszkańców z ul. Kwiatowej, Brzozowej i Kasztanowej

18.00 Drobnin :  + Stefana Żur

SOBOTA 02.09.2017

14.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Janas – Sorbicka

15.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Wojciechowscy 

16.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Lis – Kuik

18.00 Drobnin :  1. + Józefa Grzeszkowiaka
                         2. + Helenę, Feliksa Wolnych, Mariannę, Czesława, Jana, Stefana, Andrzeja Szkudlarczyków oraz zmarłych z rodziny

 

NIEDZIELA 03.09.2017

 8.00 Drobnin :  1. (rez. Włodarczyk)
                          2. [+ Stefanię (im.) Marię, Józefa Mikołajczak, Agnieszkę, Andrzeja Janiszewskich, rodzinę Mikołajczak, Zygner i Mehr]

 9.30 Garzyn :   + Zofię (4 r.) i Stanisława Nowaków, zm. z rodz. Dworaków, Mików, Krystynę, Leonardę i Wincentego Czapeczko i Henryka Markowskiego 

11.00 Drobnin:  Msza św. dziękczynna za szczęśliwe żniwa - intencja z Bielaw, Brylewa, Drobnina, Mierzejewa i Zbytek