Poniedziałek - 27 marca

                                                            Kościół w Drobninie:

                                                                     8.15 – Gimnazjum i klasa VI Szk. Podst.
                                                                     9.30 – Szkoła Podstawowa - kl. II - V
                                                                   18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

                                                            Kościół w Garzynie:

                                                                   11.30 – dzieci kl. 0 - IV
                                                                   17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

 
                                                                                     Wtorek - 28 marca

                                                             Kościół w Drobninie:

                                                                     8.15 – Gimnazjum i kl. VI Szk. Podst.
                                                                     9.30 – Szkoła Podstawowa- kl. II - V
                                                                   18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

                                                             Kościół w Garzynie:

                                                                   11.30 – Garzyn - dzieci kl. 0 – IV
                                                                   17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

 
                                                                                       Środa - 29 marca

                                                             Kościół w Drobninie: Msza Święta

                                                                     8.15 – Gimnazjum i kl. VI Szk. Podst.
                                                                     9.30 – Szkoła Podstawowa - kl. II- V
                                                                   18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

                                                             Kościół w Garzynie: Msza Święta

                                                                   11.30 – Garzyn - dzieci kl. 0 - IV
                                                                   17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

 W dzisiejszą niedzielę na Mszy św. o godz. 16.00 ks. Bp. Grzegorz Balcerek udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii.

 

  "Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"

/KKK 1285/

 

 

___________________________________________________________________________________________


Zdjęcia z uroczystości - patrz galeria

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

WSKAZANIA PASTERSKIE

DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH

W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2017

 


     „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).


Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad:

 

I   PRZEPISY POSTNE


A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:

    a) we wszystkie piątki całego roku,

    b) w Środę Popielcową.

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.


2. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:

    a) w Środę Popielcową,

    b) w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.


3. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

4. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku – poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:

    a) Środy Popielcowej,

    b) Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty.

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej.

Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

 

B. Powstrzymywanie się od zabaw

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.


II. CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 1 marca 2017 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 11 czerwca 2017 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.
Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

 

III. DANINA DIECEZJALNA

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.

 

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

 

Poznań, dnia 17 lutego 2017 roku
N. 770/2017

 

                                                                                                                          + Stanisław Gądecki
                                                                                                                          Arcybiskup Metropolita Poznański

 


                                                                                                                                                   ks. prałat dr Ireneusz Dosz
                                                                                                                                                             Kanclerz Kurii

 

 

 

Z inicjatywy Księdza Proboszcza został zamontowany, w kościele w Garzynie, witraż przedstawiający Matkę Bożą Pompejańską. Wykonawcą witraża jest Pracownia Witraży POWALISZ Bardoński Jakub z Poznania.

Witraż przedstawia Matkę Bożą siedzącą na tronie z Dzieciątkiem Jezus na kolanach. U Jej stóp klęczy po stronie lewej św. Dominik, a po prawej św. Katarzyna ze Sieny. Maria prawą ręką przytrzymuje Dzieciątko, a lewą podaje różaniec św. Katarzynie. Dzieciątko podaje różaniec św. Dominikowi. Wokół głowy Matki Bożej znajduje się krąg z 12 gwiazd.

 

Poniżej kilka zdjęć wykonanych podczas montażu witraża w kościele :