Zdjęcia z uroczystości - patrz galeria


 

Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy następny. Hasłem tego roku będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata na bardziej Boży.

 

W niedzielę – 27 grudnia – na Mszy św. o godz. 11.00 odbędą się główne uroczystości związane 80-leciem poświęcenia kościoła w Drobninie, 25-leciem poświęcenia kościoła w Garzynie i 20-leciem pobytu Księdza Proboszcza Stanisława Pietraszka w Drobninie. Podczas tej uroczystości najpierw nastąpi odsłonięcie tablicy upamiętniającej pobyt w naszej parafii Bł. Sancji Szymkowiak, siostry pierwszego proboszcza i budowniczego naszego kościoła, ks. Eryka Szymkowiaka i uroczyste wprowadzenie jej relikwii. Uroczystościom będzie przewodniczył ks. Kan. Grzegorz Simon – kapelan Sióstr Serafitek w Poznaniu.

 

 Z okazji tych jubileuszy została wydana okolicznościowa publikacja dotycząca 80-lecia istnienia naszej parafii.

 


 


 

Na uroczystość 80 - lecia konsekracji kościoła został zaproszony Pan Augustyn Ponikiewski, który przysłał list następującej treści :

pobierz list PDF

 


 

bł. Sancja Szymkowiak (1910 - 1942)

 

Anioł dobroci

18 sierpnia na krakowskich Błoniach Ojciec św. beatyfikuje Siostrę Sancję Szymkowiak Serafitkę, która żyła, studiowała i pracowała w Wielkopolsce. "Wola Boża, wola ma, czego Bóg chce to i ja" - tak brzmiała dewiza życiowa tej niezwykłej zakonnicy.

Janina Ludwika Szymkowiak urodziła się 10 lipca 1910 r. w Możdżanowie, wsi położonej na pograniczu Wielkopolski i Śląska, 12 km od Odolanowa. Była najmłodszym z pięciorga dzieci Augustyna, borowego w dobrach Chłapowskich w Czerwonej Wsi oraz Marianny z Duchalskich.

Rodzina Szymkowiaków

Rodzice pochodzili z rzemieślniczych rodzin Krzywina. Ze względu na pracę ojca rodzina wielokrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. Oprócz Janki państwo Szymkowiakowie mieli czterech synów: najstarszy Marian został nauczycielem, Eryk - księdzem, Zbigniew - prawnikiem, a Mieczysław - agronomem.

O swoim ojcu s. Sancja mówiła, że był kierownikiem jej duszy: "rozczytywał się w 'Naśladowaniu Chrystusa' Tomasza a Kempis, do każdej sytuacji umiał przytoczyć odpowiedni cytat, a przede wszystkim swą pobożność wyrażał własnym życiem". Natomiast matka wszystkie siły skupiła na wychowaniu i wykształceniu dzieci, nauczając ich pisania i czytania w języku ojczystym. Zbigniew, brat s. Sancji, napisał: "Matka pracowała bardzo ciężko, obszywała nas po nocach. Ona też szyjąc lub cerując zapoznawała nas z literaturą i historią Polski, lub uczyła nas pieśni patriotycznych".

Pracowici i głęboko religijni rodzice zdołali stworzyć rodzinę żyjącą według zasad chrześcijańskich, stanowiącą w trudnych czasach zaboru pruskiego swoistą oazę polskości i katolicyzmu. Szczególną czcią otaczali Boże Serce. Za patriotyczne zaangażowanie, kolportaż ulotek i antyniemiecką agitację wśród sąsiadów w 1918 r. ojciec i Marian zostali internowani, a potem Grenzschutz wrzucił do ich domu granat i zmusił Szymkowiaków do tułaczki.

Właśnie przed chwilą dotarła do nas grupa 50 młodych Hiszpanów, którzy będą przebywać w drobnińskiej parafii do soboty :) Zmęczeni podróżą, ale uśmiechnięci, radośni i rozśpiewani ;) Po wspólnej mszy, odprawionej po polsku i hiszpańsku, rozdzielono przybyłych gości między miejscowe rodziny. A zatem...Buenos dias i niezapomnianych wrażeń z pobytu w Polsce!