ARCYBISKUP METROPOLITA

             POZNAŃSKI

                                                                                                                                                                                            Poznań, dnia 28 maja 2020 roku

                                                                                                                                                                                             N. 2401/2020

  

DEKRET

dotyczący duszpasterstwa po zniesieniu limitów uczestników liturgii

 

W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. limitu uczestników zgromadzeń religijnych oraz z aktualną sytuacją epidemiologiczną, zmianom ulegają poniższe zasady dotyczące duszpasterstwa. Poza sprawami uwzględnionymi w niniejszym dekrecie, nadal obowiązują regulacje zawarte w wydanych dla Archidiecezji Poznańskiej poprzednich aktach prawnych.

 

1. Udział w liturgii

Z dniem 30 maja br. przestaje obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych (obowiązkowe pozostaje zakrywanie twarzy maseczką przez uczestników liturgii według dotychczasowych zasad oraz zachowanie bezpiecznego dystansu). Zniesienie liczby uczestników dotyczy także pogrzebów.

Należy zachować dotychczas nakazane zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny, jak również zasady dotyczące udzielania Komunii Świętej i sprawowania sakramentu pokuty. Celebrans lub proboszcz podczas każdej liturgii winien wyraźnie zapowiedzieć porządek dwóch sposobów udzielania Komunii Świętej.

 

2. Dyspensa

Do niedzieli 31 maja br. obowiązuje ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej udzielona wiernym Archidiecezji Poznańskiej oraz pozostałym wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Od niedzieli 7 czerwca obowiązywać będzie już tylko dyspensa dla:

 1. osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,
 2. osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
 3. osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

Zachęcam usilnie wiernych do udziału w Mszach Świętych oraz do korzystania z sakramentu pokuty.

 

3. Czas Komunii wielkanocnej

Przedłużam czas Komunii wielkanocnej w Archidiecezji Poznańskiej do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do dnia 14 września 2020 roku. Przyjęcie Komunii św. wielkanocnej w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika. Zachęcam gorąco Archidiecezjan, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do sakramentu pokuty i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św. Kapłanów proszę o stworzenie szerokich możliwości przystąpienia do spowiedzi.

 

4. Pierwsza Komunia Święta

Nadal obowiązują dotychczas wydane zasady dotyczące organizacji uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.

 

5. Duszpasterstwo chorych i posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Jeśli chorzy wyrażają taką wolę, możliwe jest odwiedzanie ich z sakramentami świętymi.

Z dniem 31 maja br. zostaje przywrócona posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Wznowiony zostaje tegoroczny kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy – według kalendarza przygotowanego przez Duszpasterza Szafarzy.

 

6. Modlitwa różańcowa

Zapraszam wszystkich – kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych, w szczególności do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Modlitwa ta trwać będzie do Uroczystości Bożego Ciała, czyli do dnia 11 czerwca.

Proszę, aby uwzględnić w niej również intencję o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z Archidiecezji Poznańskiej, a ostatnie dziewięć dni ofiarować też jako dziękczynienie za wszelkie łaski, jakich dobry Bóg udzielił nam wszystkim w minionych tygodniach.

 

7. Sakrament bierzmowania

W parafiach, w których bierzmowanie przewidziane było w terminach wiosennych, uroczystość udzielenia tego sakramentu można zorganizować latem lub jesienią. Księża biskupi będą gotowi do posługi po uroczystości Bożego Ciała. Termin – w zależności od woli rodziców i stanu przygotowania młodzieży – należy ustalić z księdzem biskupem, który miał w bieżącym roku udzielić w danej parafii bierzmowania. Zachęca się do wspólnych bierzmowań międzyparafialnych lub dekanalnych.

W parafiach, w których bierzmowanie przewidziane było w terminach jesiennych, sakrament ten udzielony zostanie według dotychczasowych ustaleń.

Bierzmowanie dla dorosłych odbędzie się w katedrze poznańskiej w niedzielę 30 sierpnia o godz. 14.00.

 

8. Wizytacje kanoniczne

Wizytacje kanoniczne przewidziane w terminach wiosennych zostają przeniesione na jesień, a wizytacje jesienne odbędą się w roku 2021, chyba że wizytator co innego ustali z zainteresowanymi księżmi proboszczami.

 

9. Spotkania duszpasterskie

Można powrócić do spotkań grup duszpasterskich oraz grupowego przygotowania do przyjęcia sakramentów. We wszelkich spotkaniach nieliturgicznych należy przestrzegać limitu 150 osób.

Katecheza przedmałżeńska oraz spotkania w poradniach dla narzeczonych wracają do normalnego trybu funkcjonowania od dnia 1 czerwca, według ustalonego wcześniej harmonogramu. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa zaleca się, aby katechezy odbywały się w kościołach. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin.

 

10. Nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej

Wznowienie Nawiedzenia nastąpi wówczas, gdy będą możliwe duże zgromadzenia publiczne. Kontynuację Nawiedzenia rozpoczniemy w dekanacie przemęckim, zachowując dotychczasową kolejność parafii.

 

11. Boże Ciało i pielgrzymki

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami parafii. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możliwa jest procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła. Z uwagi na zachowanie limitu 150 uczestników zgromadzeń poza świątynią zaleca się, by odbyło się kilka procesji.

W najbliższym czasie zostanie również opublikowany komunikat dotyczący szczegółów organizacji pielgrzymek.

 

12. Świadectwa czasu epidemii

Należy zadbać o udokumentowanie doświadczenia wiary i życia Kościoła w czasie pandemii, zachęcając wiernych do spisania lub nagrania świadectw z przeżywania minionego czasu. Kapłani proszeni są o przesyłanie do Kurii swoich świadectw z życia wspólnot parafialnych.

 

13. Odnowienie przyrzeczeń kapłańskich

Uroczysta Msza Święta koncelebrowana z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się w katedrze poznańskiej w sobotę 20 czerwca br. o godz. 11.00. Już teraz serdecznie zapraszam wszystkich kapłanów i proszę o uwzględnienie tej daty w planowaniu zajęć.

 

 

 

                                                                                                                                                          † Stanisław Gądecki

                                                                                                                                               Arcybiskup Metropolita Poznański

 

                                                                                                                                                     ks. dr prałat Ireneusz Dosz

                                                                                                                                                               Kanclerz Kurii

 

    Terminy I Komunii Świętej w parafii

Najświętszego Serca Jezusa w Drobninie

                         w 2020 roku :

 

14 czerwca 2020 Niedziela godz. 14.00 w Garzynie

 

Nazwisko

Imię

Adres

Fabich

Oliwia

Garzyn

Gniłka

Lena

Górzno

Kasprzyk

Agnieszka

Garzyn

Kurowski

Kacper

Garzyn

Poprawska

Blanka

Garzyn

Ratajczak

Marcin

 

Rybakowski

Kamil

Garzyn

Sitek

Filip

Zbytki

Stachowiak

Łukasz

Garzyn

Razem 9 pozycji

 

 I spowiedź sobota 30 maja godz. 11.00 w Garzynie

II spowiedź sobota 13 czerwca godz. 11.00 w Garzynie

 

 

21 czerwca 2020  Niedziela godz. 12.00 w Drobninie

 

Nazwisko

Imię

Adres

Banach

Olga

Drobnin

Fiuk

Marcin

Krzemieniewo

Florczak

Szymon

Krzemieniewo

Jankowska

Lena

Krzemieniewo

Kunc

Filip

Krzemieniewo

Lewandowski

Jakub

Krzemieniewo

Nojman

Wiktoria

Krzemieniewo

Skórzewski

Mateusz

Krzemieniewo

Szczench

Maja

Garzyn

Szydłowska

Magdalena

Krzemieniewo

Wielogórski

Wojciech

Krzemieniewo

Wierzyk

Maria

Krzemieniewo

Razem 12 pozycji

 

 I spowiedź sobota 6 czerwca godz. 11.00 w Drobninie

II spowiedź sobota 20 czerwca godz. 11.00 w Drobninie

 

 

27 czerwca 2020 Sobota godz. 13.00 w Drobninie

 

Nazwisko

Imię

Adres

Chwaliszewski

Michał

Drobnin

Chwaliszewski

Patryk

Krzemieniewo

Dajewski

Marcin

Brylewo

Gubański

Franciszek

Mierzejewo

Gubański

Jan

Mierzejewo

Klimaszewska

Maria

Krzemieniewo

Kolan

Wojciech

Krzemieniewo

Krysiak

Przemysław

Brylewo

Matuszewski

Miłosz

Drobnin

Niedzielski

Norbert

Mierzejewo

Picz

Amelia

Krzemieniewo

Podhorodecki

Tomasz

Mierzejewo

Różanek

Eliza

Krzemieniewo

Sikorska

Anna

Mierzejewo

Skorupka

Hanna

Mierzejewo

Stachowiak

Natalia

Krzemieniewo

Stróżyńska

Maria

Bogdanki

Razem 17 pozycji

 

 I spowiedź piątek 12 czerwca godz. 10.00 w Drobninie

II spowiedź piątek 26 czerwca godz. 10.00 w Drobninie

 

 

28 czerwca 2020 Niedziela godz. 12.00 w Drobninie

 

Nazwisko

Imię

Adres

Dułacz

Sandra

 

Gembiak

Hanna

Krzemieniewo

Jabłoński

Piotr

Krzemieniewo

Jagodziński

Kacper

Krzemieniewo

Kołacki

Mateusz

Zbytki 

Kowalczyk

Michał

Krzemieniewo

Kubasik

Klaudia

Garzyn

Michalak

Oskar

Górzno 

Michalak

Hanna

Garzyn

Serwatka

Agata

Zbytki 

Tomyślak

Bartosz

Krzemieniewo

Razem 11 pozycji

 

 I spowiedź sobota 13 czerwca godz. 10.00 w Drobninie

II spowiedź sobota 27 czerwca godz. 10.00 w Drobninie

 

 

12 lipca 2020 Niedziela godz. 11.00 w Drobninie

 

Nazwisko

Imię

Adres

Andrzejczak

Konrad

Krzemieniewo, Dworcowa 23

Bigos

Szymon

Garzyn, Jesionowa 6

Cłapka

Wojciech

Garzyn, Osiedle Słoneczne 15/1

Gościański

Jakub

Garzyn, Kasztanowa 7

Gościański

Szymon

Garzyn, Kasztanowa 7

Hądzlik

Mateusz

Garzyn, Kościelna 4

Kielich

Wojciech

Lubonia 68A/1

Maćkowiak

Mikołaj

Krzemieniewo, Spółdzielcza 57

Neumann

Viktoria

Sądów 15a/6

Pludra

Oskar

Gołanice

Przybyłowicz

Kinga

Garzyn, Kościelna 3

Tatuszka

Maciej

Krzemieniewo, Spółdzielcza 57

Szczench

Adam

Kąkolewo

Razem 13 pozycji

 

 I spowiedź piątek 26 czerwca godz. 11.00 w Drobninie

II spowiedź sobota 11 lipca godz. 11.00 w Drobninie

 

ARCYBISKUP METROPOLITA

             POZNAŃSKI

                                                                                                                                                                    Poznań, dnia 7 maja 2020 roku

                                                                                                                                                                              N. 2024/2020

 

 

 

DEKRET

dotyczący duszpasterstwa w czasie epidemii (maj 2020)

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną obowiązują dotychczas wydane dla Archidiecezji Poznańskiej akty prawne, dotyczące sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w czasie epidemii. Obecnie szczególnie należy uwzględnić wskazania zaktualizowane w niniejszym dekrecie.

1. Udział w liturgii

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności z liturgią Mszy św. za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych. Warto jednocześnie rozważyć fizyczny udział we Mszy św. w świątyniach, w których jest wystarczająca liczba miejsc, zwłaszcza w dni powszednie. Proszę jednak szczególnie osoby będące w grupie podwyższonego ryzyka zarażenia (chorych, starszych wiekiem i kobiety w stanie błogosławionym) o pozostanie w domu. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest przedłużona i obowiązuje aż do odwołania.

Zapraszam wszystkich – kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach domowych, w szczególności do modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem.

2. Sprawowanie Eucharystii w kościele

Nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą podczas Eucharystii i nabożeństw w świątyni przebywać może 1 osoba na 15 m2, nie wliczając do tego osób sprawujących posługę. Na drzwiach wejściowych winna się znajdować stosowna informacja.

Z najwyższą troską należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła po każdej Mszy św. (por. https://www.gov.pl/web/koronawirus).

Udzielanie Komunii św. przez nadzwyczajnych szafarzy pozostaje zawieszone.

W dalszym ciągu rekomenduje się przyjmowanie Komunii św. na rękę – nie wolno tego jednak czynić używając chusteczki czy rękawiczki. Osoby, które pragną przyjąć Komunię św. do ust, mogą uczynić to po zakończeniu rozdzielania jej wiernym przyjmującym Komunię św. na rękę lub u oddzielnego szafarza. W jednym rzędzie można rozdzielać Komunię św. do ust, a w drugim – na rękę. Celebrans lub proboszcz podczas każdej liturgii winien wyraźnie zapowiedzieć porządek Komunii św. 

3. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania

Duszpasterze powinni codziennie dawać wiernym okazję do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub w kościele w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.

4. Uroczystość Pierwszej Komunii św.

Ze względu na niemożliwość określenia czasu zakończenia pandemii, dopuszcza się organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii św. dla jednej lub kilku rodzin, na wyraźne życzenie rodziców, tak by zachować obowiązujące zasady sanitarne. Każdy przypadek trzeba rozpatrzyć indywidualnie – o terminie uroczystości nie może decydować głosowanie lub wola większości, a ostateczną decyzję podejmują w tej sprawie rodzice poszczególnego dziecka, zawsze w porozumieniu z proboszczem i z uwzględnieniem możliwości parafii.

Bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej powinno mieć również charakter indywidualny (rodzinny lub zdalny, bez mnożenia spotkań), zaś pierwszą spowiedź św. należy sprawować według zasad wyżej opisanych. Pierwszej Komunii św. można udzielać podczas Mszy św. w niedzielę i dni powszednie; także podczas Mszy św. dodatkowych. Sposób udzielenia Pierwszej Komunii św. należy uzgodnić z rodzicami; dopuszcza się udzielenie Komunii św. na rękę, jeśli takie jest życzenie rodziców.

Uroczystości pierwszokomunijne w większych grupach wolno organizować dopiero po zniesieniu przez władze państwowe odpowiednich ograniczeń, w terminie, który rodzice wraz z proboszczem uznają za bezpieczny.

5. Duszpasterstwo

 1. Wyrażając wdzięczność wszystkim księżom za podejmowanie w czasie trwania pandemii inicjatyw pastoralnych oraz za troskę o wiernych, zobowiązuję kapłanów do podtrzymywania kontaktów z grupami duszpasterskimi w formie telefonicznej i internetowej, a także w miarę możliwości do organizowania ich formacji (katechezy i spotkania online, nauki dla dorosłych w ramach nabożeństw). Pomocą służy m. in. Fundacja Pro Publico, której przedstawiciele są do dyspozycji duszpasterzy.
 2. Ponieważ w dalszym ciągu zawieszone są tzw. objazdy chorych, duszpasterze powinni utrzymywać z tymi osobami i ich rodzinami kontakt telefoniczny, rozeznając duchowe potrzeby, z Komunią św. i spowiedzią włącznie. Jednak wizytę duszpasterską należy składać tylko na wyraźne zaproszenie osoby chorej lub jej rodziny, zachowując szczególny rygor sanitarny.
 3. Kapelanów szpitalnych i hospicyjnych zachęcam do stałego kontaktu z dyrekcjami tych ośrodków medycznych w sprawie zakresu ich posługi duszpasterskiej.
 4. W związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II zalecam odprawienie w każdej parafii Mszy św. w intencji dziękczynnej za Jego życie i pontyfikat w niedzielę 17 maja lub w poniedziałek 18 maja, bez możliwości oddania czci relikwiom Świętego przez ucałowanie.
 5. Udzielanie bierzmowania pozostaje nadal zawieszone. Przypadki pilnej potrzeby indywidualnego udzielenia tego sakramentu należy zgłaszać w Kurii.
 6. Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami parafii. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możliwa jest skromna procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła – należy jednak zadbać o zachowanie stosownego dystansu między uczestnikami.
 7. Nie organizuje się wakacyjnych rekolekcji w tradycyjnej formie, zaleca się natomiast formację online, ze szczególnym uwzględnieniem liderów grup i wspólnot.
 8. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę będzie miała charakter duchowy, z symbolicznym udziałem delegowanych kapłanów oraz z celebracjami stacyjnymi w wyznaczonych świątyniach. Zachęcam do łączności duchowej przy wykorzystaniu propozycji medialnych przygotowywanych przez Kierownika i Przewodników – będą one przekazane w terminie późniejszym.

6. Transmisje internetowe

Transmitowanie Mszy św. i nabożeństw domaga się wzorcowego przygotowania i celebracji liturgii, doboru śpiewów, opracowania homilii czy katechezy. Celebracje powinny być transmitowane jedynie w czasie rzeczywistym, dlatego nie należy udostępniać nagrań obrzędów Mszy św. po ich zakończeniu, z wyjątkiem liturgii słowa.

 

 

 

                                                                                                                                                                                        † Stanisław Gądecki

                                                                                                                                                                               Arcybiskup Metropolita Poznański

 

                                                                                                                                                                                   ks. prałat dr Ireneusz Dosz

                                                                                                                                                                                             Kanclerz Kurii