2 Niedziela Adwentu - 09 grudnia 2018

1. Usłyszane w dzisiejszej Ewangelii wezwanie św. Jana Chrzciciela, aby przygotować drogę Panu przynagla nas do gorliwego wykorzystania czasu Adwentu.

2. Msze Święte roratne sprawowane są w naszym kościele w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18.00.

3. Dzisiejsza niedziela to Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Przed kościołem odbywa się zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Bóg zapłać za osobistą i wspólnotową modlitwę oraz złożone ofiary jako wyraz łączności z Kościołem na Wschodzie.

4. W dzisiejszą niedzielę, 9 grudnia, w naszej parafii całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Przed południem od 9.00 do 11.00 i po południu od 12.15 do 18.00. Serdecznie zapraszamy …

5. Spowiedź św. adwentowa w naszej parafii będzie w środę, 19 grudnia, w Drobninie i w Garzynie w godzinach 14.30 – 17.00.

6. Przed kościołem rozprowadzamy: świece Caritas – wigilijne dzieło pomocy dzieciom (małe 6 zł, duże 13 zł,), opłatki na stół wigilijny i kalendarze na 2019 rok.

7. Dziś odpust św. Mikołaja w Goniembicach. Suma o godz. 12.00.

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom niech Matka Boża wyprosi obfite błogosławieństwo i łaski.

 

W tym tygodniu patronują nam:

• 13 XII – św. Łucja (283-304), dziewica, męczennica, patronka ociemniałych,
• 14 XII – św. Jan od Krzyża (1542-1591), prezbiter, karmelita, hiszpański poeta, jeden z największych mistyków Kościoła.

 

1 Niedziela Adwentu - 02 grudnia 2018

1. Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do przeżywania na nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów.

2. Nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Jest to drugi rok w cyklu poświęconym sakramentowi bierzmowania. Będziemy zwracać szczególną uwagę na misję chrześcijanina, jaka wypływa z przyjętego bierzmowania i na budowanie i rozwijanie więzi z Kościołem.

3. Szczególnym znakiem adwentowego oczekiwania niech będzie nasz udział w Mszach Świętych roratnych ku czci Najświętszej Maryi Panny, sprawowanych w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18.00. Zachęcamy do przyniesienia tradycyjnych lampionów. Dla dzieci będą losowane figurki Matki Bożej.

4. We wtorek 4 grudnia przeżywamy w Kościele Dzień modlitwy w intencji bezrobotnych. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej oraz do osobistej modlitwy za przyczyną św. Barbary.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa według stałego porządku. Pierwszopiątkowa spowiedź święta od godz. 16.00.

6. Odwiedziny chorych w czwartek od godz. 9.00 Brylewo, Zbytki i Garzyn, w piątek od godz. 9.00 Drobnin i Krzemieniewo.

7. W sobotę 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze Święte ku czci Matki Bożej o godz. 9.30 w Garzynie i o 11.00 w Drobninie.

8. W przyszła niedzielę, 9 grudnia, w naszej parafii całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Przed południem od 9.00 do 11.00 i po południu od 12.15 do 18.00. Serdecznie zapraszamy …

9. Przyszła niedziela to od wielu lat Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie, w krajach byłego Związku Sowieckiego. Po wszystkich Mszach będą zbierane ofiary na ten cel.

10. Solenizantom i jubilatom w nadchodzących dniach życzymy obfitości Bożych darów.

11. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Janinę Maciejewską z Garzyna. Miała 93 lata. Wieczny odpoczynek…

 

W tym tygodniu patronują nam:

• 3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter,
• 7 XII – św. Ambroży (ok. 340-397), biskup, Doktor Kościoła.


Plan spowiedzi św. Adwentowych w dekanacie :

12 grudnia - Pawłowice
15 grudnia - Rydzyna
17 grudnia - Kaczkowo
18 grudnia - Drzeczkowo
19 grudnia - Drobnin i Garzyn 14.30 – 17.00
20 grudnia - Goniembice
21 grudnia - Osieczna
22 grudnia - Kąkolewo

 

Chrystusa Króla - 25 listopada 2018

1. Pan Jezus w godzinie swojej męki przyznaje, że jest Królem. Jego królestwo nie jest z tego świata. Ono przekracza wyobrażenia tego świata, tak samo jak Chrystus przekroczył granice życia i śmierci. Zmartwychwstając, zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Bóg Ojciec powierzył Mu wieczne królowanie, a On zaprasza nas do uczestnictwa w Jego królestwie.

2. Dzisiaj w świętowanie uroczystości Chrystusa Króla włącza się Akcja Katolicka obchodząca swoje święto patronalne. Na Mszy św. o godz. 11.00 uroczysty obrzęd przyjęcia do grona ministrantów.

3. W najbliższy piątek, 30 listopada, przypada święto św. Andrzeja Apostoła. Był pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, bratem św. Piotra. Szczególnie czczony w Kościele prawosławnym.

4. Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.

5. Od przyszłej niedzieli przed kościołem będziemy rozprowadzać: świece Caritas – wigilijne dzieło pomocy dzieciom (małe 6 zł, duże 13 zł,), opłatki na stół wigilijny, lampiony na roraty i kalendarze na 2019 rok

6. Od poniedziałku do czwartku będę na rekolekcjach kapłańskich na Świętej Górze w Gostyniu.

7. Niech Chrystus króluje w sercach solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

 

33 Niedziela Zwykła - 18 listopada 2018

1. Pan Jezus zapewnia nas, że chociaż niebo i ziemia przeminą, to Jego słowa nie przeminą. Wierzymy we wszystko, co objawił nam Zbawiciel. Mamy Mu ufać aż się wszystko spełni, a wtedy będziemy odpowiednio przygotowani na Jego powtórne przyjście.

2. Zachęcamy do wspólnej listopadowej modlitwy z wypominkami za zmarłych w poniedziałek o godz. 17.30.

3. W czwartek, w dniu patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii, pamiętamy w modlitwie o tych, którzy muzyką i śpiewem upiększają liturgię w naszym kościele..

4. Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Jest to równocześnie patronalne święto Akcji Katolickiej. Na Mszy św. o godz. 11.00 uroczysty obrzęd przyjęcia do grona ministrantów. Zbiórka kandydatów na ministrantów w piątek o 16.00.

5. W przyszłą niedzielę o godz. 15.30 Msza św. Dziękczynna za pielgrzymkę na Morawy i do Wiednia. Po Mszy św. spotkanie w Dobrodzieju.

6. Pamiętamy w naszych modlitwach o solenizantach i jubilatach tego tygodnia.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), polski karmelita, niestrudzony spowiednik.
• 21 XI – Najświętsza Maryja Panna w Jej tajemnicy ofiarowania się Panu Bogu.
• 22 XI – św. Cecylia (III w.), męczennica z czasów pierwszych prześladowań chrześcijan, patronka muzyki i śpiewu.
• 24 XI – święci Andrzeja Dung-Lac i Towarzysze, 117 męczenników wietnamskich, świadków wiary z lat 1745-1862.

 

32 Niedziela Zwykła - 11 listopada 2018

1. Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.

2. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.

O godz. 10.30. w naszym kościele parafialnym odbędzie się Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu zespołu dziecięcego „Słoneczka” i uczniów Powszechnej Szkoły Podstawowej w Drobninie. Dzieci zaśpiewają również podczas Mszy św. o godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy.

3. Dzisiaj katolicy w Polsce po raz 10. obchodzą Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Łączymy się w modlitwie i wspieramy chrześcijan w różnych stronach świata, którzy cierpią prześladowania z powodu wiary.

4. W poniedziałki o godz. 17.30 w kościele w Drobninie, a we wtorki godz. 16.30 w Garzynie modlimy się za zmarłych polecanych w wypominkach.

5. W poniedziałek o godz. 12.00 odbędzie się pogrzeb + Tadeusza Wojciechowskiego z Krzemieniewa. Miał 71 lat. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie …

6. Niech Pan Jezus otacza swoją opieką solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem.
• 13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy.
• 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), księżna, która zostawszy wdową, wyrzekła się bogactw i przyjęła regułę trzeciego zakonu franciszkańskiego, opiekunka ubogich.