32 Niedziela Zwykła - 12 listopada 2017

1. Dzisiaj solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Pana Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa, duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą cenę – oddaje swoje życie. To dzieje się, niestety, na naszych oczach. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie ustawajmy w prośbach, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz.

2. Dobiegając połowy listopada, nie ustajemy w modlitwach za naszych bliskich zmarłych.
W naszym kościele wypominki, bo tak tę modlitwę popularnie nazywamy, są odprawiane we wtorki o godz. 17.30. W Garzynie w czwartki o 16.30. Kartki z imionami zmarłych, za których pragniemy się modlić, można składać przy wyjściu z kościoła w specjalnie do tego przeznaczonych skrzynkach.

3. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na remont dachu na naszym kościele parafialnym. 


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 13 XI – św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze (wspomnienie obowiązkowe);
• 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica, a najpierw żona Ludwika IV, landgrafa Turyngii, która po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała habit tercjarki św. Franciszka (wspomnienie obowiązkowe);
• 18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc (wspomnienie obowiązkowe).

 

 

31 Niedziela Zwykła - 05 listopada 2017

1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych.

2. Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.

3. We wtorki pół godziny przed Mszą Świętą modlimy się też za zmarłych w naszym kościele na wypominkach, które można jeszcze składać. W Garzynie wypominki w czwartek o 16.30.

4. W środę - 8 listopada - przypada uroczysta rocznica poświęcenia kościoła parafialnego w Drobninie. Msze św. w tym dniu w kościele parafialnym o godz. 11.00, 17.00 i 18.00. W tym dniu będziemy dziękować Bogu za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Panem Bogiem i braćmi. Z tym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga. Musimy zadbać o to, aby nasz parafialny kościół ciągle piękniał, aby również od strony materialnej był miejscem godnym swego Gospodarza. Jesteśmy to winni również wobec przyszłych pokoleń, które tu po nas przyjdą, aby uzewnętrzniać swoją wiarę i chwalić Trójedynego Boga.

Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na remont dachu na naszym kościele parafialnym. 

5. W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

6. W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. W naszym kościele tego dnia Msze Święte w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie będziemy sprawowali o godz. 9.30 w Garzynie i o 11.00 w Drobninie. Wieczorna Msza św. o 18.00 już z niedzieli.
W sobotę Taca w kościele jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

7. Przyszłą niedzielę będziemy przeżywali jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

8. We wtorek o godz. 11.00 odbędzie się pogrzeb + Stanisławy Michalak z Garzyna. Miała 75 lat. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie …

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża (wspomnienie obowiązkowe);

 

30 Niedziela Zwykła - 29 października 2017

1. Dziś przeżywamy 30. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października – miesiąca różańcowego, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matką za wielkie dzieło odkupienia. Na różańcu możemy też wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym. Ostatnie nabożeństwa różańcowe w poniedziałek o godz. 18.30, a we wtorek o 17.30.

2. W tym tygodniu, w środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku: o godz. 8.00, 9.30 w Garzynie i o 12.30 na cmentarzu parafialnym, po której odbędzie się procesja połączona z modlitwą za zmarłych.
Samochody można parkować na łące od strony Drobnina i od strony Kociug. Przy wjeździe na parking ministranci będą zbierali ofiary na potrzeby kościoła.
W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.

3. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

4. W czwartek, 2 listopada, który jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, będą sprawowane trzy Msze Święte w godz. o godz. 11.00, o 17.00 w Garzynie i o 18.00.
Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

5. Przypominamy też, że w dalszym ciągu można składać ofiary na wypominki listopadowe i roczne w zakrystii lub kancelarii parafialnej. W przyszłym tygodniu rozpoczniemy modlitwę za naszych zmarłych, których wypisaliśmy na kartach wypominkowych. Odbywać się ona będzie w środy o godz. 16.30 w Garzynie i 17.30 w Drobninie. Wypominki roczne w naszej parafii mają miejsce w niedziele o godz. 7.45.

6. W tym tygodniu przypada też pierwszy piątek miesiąca. W naszych modlitwach przed wystawionym Najświętszym Sakramentem po Mszy św. o godz. 18.00 będziemy przepraszać Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia.
Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 16.00 do 18.00, a w Garzynie od 16.00 do 17.00.

7. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w czwartek od godz. 9.00 Brylewo, Zbytki i Garzyn oraz w piątek od godz. 9.00 Drobnin, Mierzejewo i Krzemieniewo.

8. W poniedziałek o godz. 11.00 obędzie się pogrzeb: + Stanisława Klicha z Mierzejewa. Miał 80 lat. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

9. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na remont dachu na naszym kościele parafialnym.  Inwestycja została zakończona - do zapłaty pozostała ostatnia (trzecia) rata  /szczegóły odnośnie darowizn - wpłat w aktualności /.

 


W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

• 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).

29 Niedziela Zwykła - 22 października 2017

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

2. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii, a tym samym przyczyniania się do tego, aby społeczeństwo coraz bardziej kierowało się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa. Może właśnie te trudne sprawy powinniśmy powierzyć Maryi i wymodlić je na różańcu.

3. Codziennie w naszym kościele o godz. 18.00 gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej celebrujemy nabożeństwo różańcowe. W soboty różaniec o 17.30. W Garzynie o 16.30. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.

4. W dzisiejszą niedzielę przypada też 69. rocznica śmierci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski w jakże trudnych latach 1926-1948. 61. rocznica śmierci Abp Walentego Dymka, a we wtorek 24 października 55. rocznica pochowania przy naszym kościele pierwszego proboszcza i budowniczego tej świątyni ks. Eryka Szymkowiaka.

5. W przyszłą sobotę, 28 października, w liturgii czcimy św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Pana Boga o taką samą silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. Może warto powierzyć mu swoje problemy nie tylko w dniu jego liturgicznego wspomnienia.

6. Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za naszych zmarłych. W związku z tym przypominamy, że w najbliższych dniach można składać ofiary na wypominki listopadowe i roczne w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.
Przy okazji informujemy, że we Wszystkich Świętych tradycyjnie już odprawiona zostanie na naszym parafialnym cmentarzu Msza Święta o godzinie 12.30.
W jedną z niedziel jesiennych mamy zebrać ofiary na Seminarium Duchowne w Poznaniu. Zbiórka taka odbędzie się w naszej parafii przed kościołem w przyszłą niedzielę - 29 października.

7. W przyszłą niedzielę odpust Wszystkich Świętych w Kąkolewie. Suma o godz. 11.30.

8. Zakończył się remont dachu na naszym kościele parafialnym. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na ten cel  /szczegóły aktualności /

 

28 Niedziela Zwykła - 15 października 2017

1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy Dzień Pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi w Meksyku –„Kościół w Polsce dla Meksyku”. Przed kościołem odbywa się zbiórka ofiar na poszkodowanych w Meksyku.

2. W jutrzejszy poniedziałek, 16 października, przypada 39. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Decyzją polskiego Parlamentu dzień 16 października jest w naszym kalendarzu Dniem Papieża Jana Pawła II. W ten sposób naród polski składa uznanie „największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości…”. Dziś Panu Bogu dziękujemy za wieloletnią posługę św. papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.

3. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”. Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”. Codziennie w naszym kościele o godz. 18.00 gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej celebrujemy nabożeństwo różańcowe. W soboty różaniec o 17.30. W Garzynie o 16.30. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.

4. W środę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto św. Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień Modlitw za Pracowników Służby Zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie.

5. Przyszłą niedzielę, 22 października, będziemy przeżywali jako Niedzielę Misyjną, rozpocznie się również Tydzień Misyjny. Pamiętajmy, że do każdego z nas Pan Jezus kieruje polecenie: „Idźcie i głoście”, tym bardziej modlitewnie i materialnie starajmy się wspierać dzieła misyjne Kościoła. Taca przeznaczona będzie na Papieskie Dzieła Misyjne.

6. W niedzielę, 22 października, odbędzie się spotkanie pielgrzymów, którzy w tym roku byli na Pielgrzymkach w Pradze i w Fatimie. O godz.15.00 Msza Święta, a po niej spotkanie w Dobrodzieju.

7. Kurs Przedmałżeński w parafii św. Jana Chrzciciela w Lesznie odbędzie się w dniach od 23 – 28 października br. o godz. 19.00 w kościele.

8. W tym tygodniu zakończył się remont dachu na naszym kościele parafialnym. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na ten cel  /szczegóły aktualności /

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia; jest patronką pojednania narodów, szczególnie czczona jest na Śląsku, zarówno przez Polaków, jak i Niemców; z wyjątkowym duchowym męstwem znosiła liczne nieszczęścia, które na nią w życiu spadały (wspomnienie obowiązkowe);
• 17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła (wspomnienie obowiązkowe);
• 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia (wspomnienie obowiązkowe);
• 21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz Kresów Wschodnich (wspomnienie obowiązkowe).