3 Niedziela W. Postu - 04 marca 2018

1. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.

2. Rozważając mękę Pańską, łączymy nasze cierpienia i troski z cierpiącym Jezusem. Zapraszamy na drogę krzyżową w piątek o godz. 17.30 (w Garzynie o 16.30) i na gorzkie żale w niedzielę o godz. 15.00.

3. W poniedziałek, 5 marca, rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne dla dzieci szkolnych. Poprowadzi je ks. Wojciech Grzymisławski – misjonarz z Boliwii. W poniedziałek i wtorek dzieci zbierają się w szkole w Drobninie, a w środę w Kościele. Dzieci ze szkoły w Garzynie od poniedziałku do środy w kościele w Garzynie.

Program rekolekcji:

 

Poniedziałek - 5 marca

w Szkole Podstawowej w Drobninie: 

            8.15 – kl. VI, VII i Gimnazjum kl. II i III

            9.30 – kl. I - V

w Kościele w Garzynie:

          11.30 – dzieci kl. 0 - IV

 

Wtorek – 6 marca

w Szkole Podstawowej w Drobninie: 

            8.15 – kl. VI, VII i Gimnazjum kl. II i III

            9.30 – kl. I - V

w Kościele w Garzynie:

          11.30 – dzieci kl. 0 - IV

 

Środa - 7 marca

w Kościele w Drobninie:  Msza Święta

            8.15 – Szkoła Podstawowa – kl. VI, VII i Gimnazjum kl. II i III

            9.30 – Szkoła Podstawowa - kl. I - V

w Kościele w Garzynie:  Msza Święta

          11.30 – Garzyn -  dzieci kl. 0 - IV


4. Dzieci szkolne otrzymały na katechezach „skarbonki wielkopostne” przeznaczone na gromadzenie drobnych oszczędności dla biednych. Przyniosą je do ołtarza w procesji z darami ofiarnymi podczas Mszy Świętej w niedzielę Miłosierdzia Bożego 8 kwietnia.

5. W czwartek, 8 marca zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencjach kobiet na Mszę Świętą o godz. 18.00.

6. Trwa malowanie wnętrza naszego kościoła parafialnego w Drobninie.

7. W okresie wielkiego postu zbierana jest danina diecezjalna. Za ofiary na daninę, potrzeby kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać.

8. W tym tygodniu odbyły się dwa pogrzeby: + Teresy Koniecznej z Garzyna. Miała 80 lat i + Leona Cugier z Krzemieniewa. Miał 77 lat. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie …

9. W dniach 9 - 11 marca (najbliższy weekend) Siostry Służebniczki w Luboniu zapraszają nauczycieli i wychowawców na czas wyciszenia, refleksji i modlitwy. Kontakt przez stronę internetową lub telefonicznie : +48 512 523 069.

10. Wszystkich solenizantów i jubilatów polecamy Panu Bogu w naszych modlitwach.

 

2 Niedziela W. Postu - 25 lutego 2018

1. W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół ukazuje nam Pana Jezusa, który podczas przemienienia na górze Tabor objawia uczniom swoją chwałę. Bóg Ojciec, wskazując na Jezusa, mówi: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

2. Trwajmy w wielkopostnych dobrych postanowieniach, a szczególnie starajmy się rozważać mękę Pańską podczas wspólnej modlitwy. Droga krzyżowa w piątki o godz. 17.30 (w Garzynie o 16.30), a gorzkie żale w niedzielę o godz. 15.00.

3. W czwartek, 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy w modlitwie o naszych niezłomnych bohaterach.

4. W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek miesiąca, który przypomina nam wydarzenia z Wielkiego Czwartku, ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.

5. Każdy pierwszy piątek miesiąca przypomina nam tajemnicę konania Pana Jezusa na krzyżu i Jego otwarte Serce. Starajmy się w tym dniu przyjąć Komunię św. wynagradzającą za nasze grzechy. Okazja do spowiedzi od godz. 16.00.

6. Odwiedziny chorych w czwartek od godz. 9.00 Brylewo, Zbytki i Garzyn oraz w piątek od godz. 9.00 Drobnin i Krzemieniewo.

7. W pierwszą sobotę miesiąca wpatrujemy się w Serce Maryi przebite mieczem boleści.

8. W poniedziałek, 19 lutego, rozpoczęliśmy malowanie wnętrza naszego kościoła parafialnego w Drobninie.

9. W okresie wielkiego postu zbierana jest danina diecezjalna. Za ofiary na daninę, potrzeby kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać.

10. Niech przemieniony Chrystus błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

1 Niedziela W. Postu - 18 lutego 2018

1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć.

2. Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Na nabożeństwo drogi krzyżowej zapraszamy w piątek o godz. 17.30 (w Garzynie o 16.30), a na gorzkie żale w niedzielę o godz. 15.00.

3. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Przed kościołem odbędzie się zbiórka na dzieło pomocy „Ad Gentes”.

4. Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla dzieci szkolnych w naszej wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach 5 – 7 marca. Poprowadzi je ks. Wojciech Grzymisławski – misjonarz z Boliwii.

5. Zebranie rodziców dzieci komunijnych odbędzie się za tydzień w sobotę 24 lutego o godz. 19.00 w salce parafialnej.

6. W tym tygodniu odbył się pogrzeb + Franciszki Krawczyk z Krzemieniewa. Miała 80 lat. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

7. W okresie wielkiego postu zbierana jest danina diecezjalna. Za ofiary na daninę, potrzeby kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać.

8. Od poniedziałku rozpocznie się malowanie wnętrza kościoła w Drobninie.

9. Pamiętamy o solenizantach i jubilatach, których polecamy Bożej opiece.


W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• 22 II – św. Piotr Apostoł (I w.), pierwszy biskup Rzymu, papież, nauczyciel wiary i wierny naśladowca Chrystusa.

 

6 Niedziela Zwykła - 11 lutego 2018

1. Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nas oczyszczać z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić.

2. Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i cierpiących. Zachęcamy do korzystania z daru, jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia chorych. Jest to sakrament uzdrawiający: umacnia w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu.

3. Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Problem alkoholizmu dotyka wielu milionów naszych rodaków. Zachęcamy do modlitwy i podjęcia dzieł miłosierdzia celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.

4. W środę przypada się Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msze Święte w naszym kościele o godz. 11.00, (16.30 w Garzynie) i 18.00. Przypominamy, że wszystkich katolików od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia.

5. W środę na znak podjęcia trudu nawrócenia i rozpoczęcia Wielkiego Postu podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy obrzędu posypania głów popiołem.
Po Mszy św. przed kościołem zbiórka do puszek na Caritas Archidiecezji.

6. Już teraz zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 17.30 (w Garzynie o 16.30), a gorzkie żale w niedzielę o godz. 15.00.

7. Od środy do niedzieli z całym Kościołem będziemy modlić się o ducha pokuty dla każdego z nas.

8. Chrystus przywracający nam czystość serca niech wspiera szczególnie solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

 

 

5 Niedziela Zwykła - 04 lutego 2018

1. Pan Jezus przyszedł dzisiaj do nas, tak jak do domu Szymona i Andrzeja, z darem uzdrowienia i duchowego uwolnienia. On wciąż szuka tych, którzy potrzebują Jego pomocy. Bądźmy Mu za to wdzięczni.

2. W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego.

3. Serdecznie dziękuję mieszkańcom Bielaw za sprzątanie kościoła w Drobninie. Od przyszłej soboty zapraszam wioskę Brylewo.

4. W tym tygodniu odbył się pogrzeb + Zdzisława Kaczmarka z Krzemieniewa. Miał 61 lat. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie …

5. Kurs Przedmałżeński w parafii św. Jana Chrzciciela w Lesznie odbędzie się w dniach od 19 do 24 lutego 2018 roku o godz. 19.00 w kościele.

6. Solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych, a szczególnie zdrowia duszy i ciała.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 5 II – św. Agata (ok. 235-251), dziewica i męczennica z Katanii na Sycylii, patronka kobiet karmiących i w chorobach piersi.
• 6 II – św. Paweł Miki (1565-1597) i 25 Towarzyszy, pierwsi męczennicy na Dalekim Wschodzie, ukrzyżowani w Nagasaki w Japonii.
• 10 II – św. Scholastyka (zm. 547 r.), rodzona siostra i naśladowczyni św. Benedykta, założycielka żeńskich klasztorów benedyktyńskich.