Niedziela Miłosierdzia Bożego - 08 kwietnia 2018

1. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie.

2. Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, podczas Mszy Świętych w procesji z darami wezmą udział dzieci szkolne ze skarbonkami wielkopostnymi. Po Mszach św. zbiórka do puszek na Caritas Archidiecezjalną.

3. Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym. Dzisiaj i przez cały tydzień otaczamy szczególną modlitwą tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością charytatywną w naszej parafii. Wspieramy dzieła Caritas. Już teraz dziękujemy za zebrane dzisiaj ofiary i dary materialne, które będą rozdawane ubogim i potrzebującym parafianom. Zachęcamy także do podjęcia dzieł miłosierdzia w swoim najbliższym otoczeniu.

4. Jutro będziemy świętować przeniesioną z Wielkiego Tygodnia uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte o godz. 11.00, 17.00 w Garzynie i 18.00. Uroczystość ta od lat obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chcemy otoczyć modlitwą każde poczęte dziecko i jego rodziców.

5. Spowiedź dzieci I-komunijnych. Garzyn – piątek, 13 kwietnia - godz. 9.00
    Drobnin – sobota, 14 kwietnia, - kl. III a, godz. 10.00, kl. III b, godz. 11.00.

6. Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Biblijną.

7. W sobotę odbył się pogrzeb + Tadeusza Skorupki z Krzemieniewa. Miał 83 lata. Odszedł do Pana + Augustyn Ponikiewski. Miał 97 lat. Jego pogrzeb odbył się w sobotę w Oporowie. Wieczny Odpoczynek racz im dać, Panie …

8. Niech Pan Jezus okazuje łaskę miłosierdzia solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

Niedziela Wielkanocna - 01 kwietnia 2018

1. Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy sobie wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.

2. Msze Święte dzisiaj i jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, będą sprawowane w porządku niedzielnym. Jak co roku będziemy wspierać duchowo i materialnie wyższe uczelnie katolickie i wydziały teologiczne w Polsce, z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim na czele.

3. Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

4. W tygodniu wielkanocnym przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Uczcijmy te dni przez przyjęcie Komunii św. i udział w nabożeństwach. Wszystkie Msze Święte będą sprawowane z modlitwami ku czci Chrystusa zmartwychwstałego. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.00
Odwiedziny chorych w czwartek od godz. 9.00 Brylewo, Zbytki i Garzyn oraz w piątek od godz. 9.00 Drobnin i Krzemieniewo.

5. W następną niedzielę, Niedziela Miłosierdzia Bożego, i początek Tygodnia Miłosierdzia. Podczas Mszy Świętych w procesji z darami wezmą udział dzieci szkolne ze skarbonkami wielkopostnymi. Po Mszach św. zbiórka do puszek na Caritas Archidiecezjalną.

6. W okresie wielkiego postu zbierana jest danina diecezjalna. Za ofiary na daninę, potrzeby kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać.

7. Pamiętamy o solenizantach i jubilatach w tych świątecznych dniach i wypraszamy dla nich łaski od zmartwychwstałego Pana.

Niedziela Palmowa - 25 marca 2018

1. Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii.

2. Dzisiaj ostatnie w tym roku nabożeństwo gorzkich żali o godz. 15.00.

3. W Wielki Czwartek w naszej katedrze biskup ordynariusz wraz z kapłanami podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 10.00 dokona poświęcenia oleju krzyżma do sprawowania sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i oleju chorych do namaszczenia chorych.

4. Od czwartkowego wieczoru rozpoczyna się obchód Triduum Paschalnego. Zapraszamy na Mszę Wieczerzy Pańskiej – pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa – o godz. 18.00.

5. W Wielki Piątek (obowiązuje post ścisły) – w dzień męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu – o godz. 18.00 będziemy sprawowali liturgię Męki Pańskiej z uczczeniem krzyża i Komunią św. Po jej zakończeniu, zgodnie ze staropolską tradycją, będziemy czuwać przy Grobie Pańskim do godz. 22.00. (Od godz. 21.00 adorację poprowadzi młodzież). Strażaków prosimy o zaciągnięcie warty przy Bożym Grobie od godz. 19.00.

6. W Wielką Sobotę, przynosząc do pobłogosławienia pokarmy na stół wielkanocny, pamiętajmy, aby choć na chwilę zatrzymać się i w duchu podziękować Panu Jezusowi złożonemu do grobu za dzieło odkupienia. Błogosławieństwo pokarmów o godz. 10.15 w Garzynie, 10.30 w Mierzejewie, 10.45 w Brylewie, 11.00 w Krzemieniewie przy figurze na ul. Rzemieślniczej oraz o godz. 13.00 i 14.00 w kościele w Drobninie.

7. Uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 20.00 od poświęcenia ognia i zapalenia świecy paschalnej przed kościołem (przynosimy świece). Podczas liturgii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i z radością ogłosimy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Liturgię zakończy radosna procesja rezurekcyjna. Triduum Paschalne trwa do niedzielnego wieczoru. Msze św. w święta o godz. 8.00, (9.30 w Garzynie) i 11.00.

8. Tylko z oczyszczonym sercem można w pełni przeżywać pamiątkę zbawczych tajemnic: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, dlatego zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty. W poniedziałek spowiadamy w Osiecznej od 15.00 do 17.00.

9. W tym roku ze względu na Wielki Tydzień uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia został przeniesiony na 9 kwietnia.

10. Ks. Proboszcz oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Drobninie zapraszają na Wielkanocne Spotkanie dla osób samotnych z naszej parafii w czwartek 5 kwietnia o godz. 16.00 w salce katechetycznej przy kościele w Drobninie.

11. Jutro ze względu na wspomnienie Dobrego Łotra otaczamy modlitwą więźniów, którzy pragną odpokutować za swoje winy.

12. Zakończyliśmy malowanie wnętrza naszego kościoła parafialnego w Drobninie. Kosz tej inwestycji to 55.000 zł. Noclegi dla malarzy 3.000 zł, prace elektryczne 7.000 zł.  Bóg zapłać za złożone ofiary.

Ofiary na ten cel można przekazać przelewem na konto bankowe Parafii : 14 1240 1499 1111 0000 1882 8393 w formie darowizny, w tytule wpisać : na Kościół w Drobninie  - malowanie wnętrza kościoła

( przepisy prawne  : http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=7a5ac50c-346b-4b6f-8fd0-3927640f3f35&groupId=766655 ).

13. W okresie wielkiego postu zbierana jest danina diecezjalna. Za ofiary na daninę, potrzeby kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać.

14. Serdecznie dziękuję mieszkańcom Brylewa za sprzątanie kościoła w Drobninie. Od przyszłej soboty zapraszam wioskę Drobnin.

15. Niech Chrystus, nasz Zbawiciel, błogosławi solenizantom i jubilatom Wielkiego Tygodnia.

5 Niedziela W. Postu - 18 marca 2018

1. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

2. Jutro przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła. Na uroczystą Mszę Świętą z zawierzeniem mężów i ojców św. Józefowi zapraszamy o godz. 18.00.

3. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych droga krzyżowa w piątek o godz. 17.30 (w Garzynie o 16.30), a gorzkie żale w niedzielę o godz. 15.00.

4. Spowiedź św. wielkopostna w naszej parafii z udziałem kapłanów z dekanatu w czwartek, 22 marca. W kościołach w Drobninie i w Garzynie tylko po południu od godz. 14.00 - 15.30 i 16.00 - 17.00.

5. Już dzisiaj zachęcamy, aby przygotować się do dobrej spowiedzi wielkanocnej i nie odkładać sakramentalnego pojednania się z Panem Bogiem na ostatnie dni Wielkiego Postu i Triduum Paschalne.

6. Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy.

7. W Niedzielę Palmową młodzież przygotowująca się do światowego spotkania w przyszłym roku w Panamie gromadzi się w swoich diecezjach, aby pod przewodnictwem biskupa świętować Dzień Młodzieży. W tym roku towarzyszy mu hasło: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30).

8. W dniach 17 i 18 kwietnia br. organizowana jest 2 dniowa Pielgrzymka do Częstochowy. Koszt wyjazdu wynosi: 140 zł od osoby /przejazd, nocleg w dwuosobowym pokoju i ubezpieczenie/. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zapisywanie się i wpłacenie kwoty do 25 marca.

10. Kończy się malowanie wnętrza naszego kościoła parafialnego w Drobninie. Bóg zapłać za złożone ofiary.

11. W okresie wielkiego postu zbierana jest danina diecezjalna. Za ofiary na daninę, potrzeby kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać.

12. Na tablicy ogłoszeń został wywieszony program 8-dniowej pielgrzymki do Norwegii, która ma odbyć się w drugiej połowie maja 2019 roku. Z uwagi na fakt, że w Norwegii liczba miejsc noclegowych jest ograniczona, istnieje konieczność zarezerwowania hotelu z dużym wyprzedzeniem.
W związku z po
wyższym osoby zainteresowane pielgrzymką do Norwegii proszone są o powiadomienie do dnia 25 marca 2018 roku. Szczegóły na stronie : Pielgrzymki

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• 19 III – św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, opiekun Pana Jezusa, patron Kościoła świętego.

14. Niech św. Józef opiekuje się solenizantami i jubilatami rozpoczynającego się tygodnia.

 

Terminy spowiedzi św. w dekanacie Rydzyńskim:

Kąkolewo -      10.03
Pawłowice -     17.03
Drzeczkowo -  20.03
Goniembice -  21.03
Drobnin -         22.03
Kaczkowo -     23.03
Rydzyna -       24.03
Osieczna -      26.03

4 Niedziela W. Postu - 11 marca 2018

1. Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.

2. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 17.30 (w Garzynie o 16.30), a gorzkie żale w niedzielę o godz. 15.00.

3. We wtorek, 13 marca przypadnie 5. rocznica wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi modlitwami.

4. W tym tygodniu odbył się pogrzeb: + Mariana Jędro z Mierzejewa. Miał 64 lata. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie …

5. W dniach 17 i 18 kwietnia br. organizowana jest 2 dniowa Pielgrzymka do Częstochowy. Koszt wyjazdu wynosi: 140 zł od osoby /przejazd, nocleg w dwuosobowym pokoju i ubezpieczenie/. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zapisywanie się i wpłacenie kwoty do 25 marca.

6. Trwa malowanie wnętrza naszego kościoła parafialnego w Drobninie. Osoby, które złożyły ofiary na remont dachu w formie przelewu na konto parafii mogą rozliczyć darowiznę z podatku dochodowego za 2017 r. Taka sama możliwość istnieje przy malowaniu kościoła.

7. W okresie wielkiego postu zbierana jest danina diecezjalna. Za ofiary na daninę, potrzeby kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać.

8. Solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych.


Terminy spowiedzi św. w dekanacie Rydzyńskim:

Kąkolewo -       10.03
Pawłowice -      17.03
Drobnin -         22.03
Drzeczkowo -   20.03
Goniembice -   21.03
Kaczkowo -      23.03
Rydzyna -        24.03
Osieczna -       26.03


Ogłoszenie Caritas Archidiecezji Poznańskiej:

„Trwa zbiórka środków pieniężnych dla rodzin dotkniętych tragedią wybuchu gazu w Poznaniu. Wsparcie można przekazać za pomocą strony www.caritaspoznan.pl  oraz przelewem bankowym na Konto Caritas Archidiecezji Poznańskiej BN Paribas 87 1600 1084 1846 4045 8000 0001 z dopiskiem „KAMIENICA”. Zebrane pieniądze zostaną przekazane poszkodowanym rodzinom”