4 Niedziela Adwentu - 23 grudnia 2018

1. Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze. Przeżywajmy nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie.

2. Tradycją minionych lat od jutrzejszego poranka zapłonie w naszej świątyni Betlejemskie Światło Pokoju, przyniesione przez skautów i harcerzy z Groty Narodzenia w Betlejem. Niech ten ogień radości i jedności zapłonie także w naszych domach.

3. W poniedziałek rano Msza św. o godz. 11.00. Po Mszy św. opłatek dla wszystkich ministrantów. Przed Mszą św. okazja do spowiedzi św. dla tych parafian, którzy przyjadą na święta tuż przed wigilią Bożego Narodzenia. Kolęda po Nowym Roku.

4. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na światło do żłóbka i ogrzewanie kościoła.

5. Zasiadając jutro do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy nie tylko o licznych świątecznych tradycjach, ale nade wszystko o wspólnej modlitwie, odczytaniu fragmentu Ewangelii oraz śpiewie kolęd.

6. Msza Święta pasterska zostanie odprawiona o godz. 24.00. Przedtem w Garzynie o 22.00.

7. Msze Święte w uroczystość Bożego Narodzenia oraz w drugi dzień świąt według porządku niedzielnego czyli 8.00, 9.30 w Garzynie i 11.00.

8. W czwartek, w święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty.

9. W piątek, w święto Młodzianów, męczenników z Betlejem, pragniemy modlić się w intencji dzieci nienarodzonych i niemowląt. Błogosławieństwo małych dzieci na Mszy Świętej o godz. 18.00.

10. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Marka Piereckiego pochodzącego z Brylewa. Miał lat 51 lat i + Marię Sikorską z Drobnina. Miała 74 lata. Wieczny odpoczynek…

11. Drogim solenizantom i jubilatom życzymy pokoju serca i wszelkiego błogosławieństwa.

 

W tym tygodniu patronują nam:

• 26 XII – św. Szczepan (I w.), diakon Kościoła w Jerozolimie i pierwszy męczennik chrześcijański,
• 27 XII – św. Jan, Apostoł i Ewangelista, jedyny z grona Dwunastu, który nie poniósł śmierci męczeńskiej i do końca długiego życia świadczył o Chrystusie,
• 28 XII – święci Młodziankowie, dzieci okrutnie zamordowane z rozkazu Heroda, pragnącego zabić narodzonego Jezusa.