Niedziela Palmowa - 25 marca 2018

1. Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii.

2. Dzisiaj ostatnie w tym roku nabożeństwo gorzkich żali o godz. 15.00.

3. W Wielki Czwartek w naszej katedrze biskup ordynariusz wraz z kapłanami podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 10.00 dokona poświęcenia oleju krzyżma do sprawowania sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i oleju chorych do namaszczenia chorych.

4. Od czwartkowego wieczoru rozpoczyna się obchód Triduum Paschalnego. Zapraszamy na Mszę Wieczerzy Pańskiej – pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa – o godz. 18.00.

5. W Wielki Piątek (obowiązuje post ścisły) – w dzień męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu – o godz. 18.00 będziemy sprawowali liturgię Męki Pańskiej z uczczeniem krzyża i Komunią św. Po jej zakończeniu, zgodnie ze staropolską tradycją, będziemy czuwać przy Grobie Pańskim do godz. 22.00. (Od godz. 21.00 adorację poprowadzi młodzież). Strażaków prosimy o zaciągnięcie warty przy Bożym Grobie od godz. 19.00.

6. W Wielką Sobotę, przynosząc do pobłogosławienia pokarmy na stół wielkanocny, pamiętajmy, aby choć na chwilę zatrzymać się i w duchu podziękować Panu Jezusowi złożonemu do grobu za dzieło odkupienia. Błogosławieństwo pokarmów o godz. 10.15 w Garzynie, 10.30 w Mierzejewie, 10.45 w Brylewie, 11.00 w Krzemieniewie przy figurze na ul. Rzemieślniczej oraz o godz. 13.00 i 14.00 w kościele w Drobninie.

7. Uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 20.00 od poświęcenia ognia i zapalenia świecy paschalnej przed kościołem (przynosimy świece). Podczas liturgii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i z radością ogłosimy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Liturgię zakończy radosna procesja rezurekcyjna. Triduum Paschalne trwa do niedzielnego wieczoru. Msze św. w święta o godz. 8.00, (9.30 w Garzynie) i 11.00.

8. Tylko z oczyszczonym sercem można w pełni przeżywać pamiątkę zbawczych tajemnic: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, dlatego zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty. W poniedziałek spowiadamy w Osiecznej od 15.00 do 17.00.

9. W tym roku ze względu na Wielki Tydzień uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia został przeniesiony na 9 kwietnia.

10. Ks. Proboszcz oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Drobninie zapraszają na Wielkanocne Spotkanie dla osób samotnych z naszej parafii w czwartek 5 kwietnia o godz. 16.00 w salce katechetycznej przy kościele w Drobninie.

11. Jutro ze względu na wspomnienie Dobrego Łotra otaczamy modlitwą więźniów, którzy pragną odpokutować za swoje winy.

12. Zakończyliśmy malowanie wnętrza naszego kościoła parafialnego w Drobninie. Kosz tej inwestycji to 55.000 zł. Noclegi dla malarzy 3.000 zł, prace elektryczne 7.000 zł.  Bóg zapłać za złożone ofiary.

Ofiary na ten cel można przekazać przelewem na konto bankowe Parafii : 14 1240 1499 1111 0000 1882 8393 w formie darowizny, w tytule wpisać : na Kościół w Drobninie  - malowanie wnętrza kościoła

( przepisy prawne  : http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=7a5ac50c-346b-4b6f-8fd0-3927640f3f35&groupId=766655 ).

13. W okresie wielkiego postu zbierana jest danina diecezjalna. Za ofiary na daninę, potrzeby kościoła i kwiaty do grobu Pańskiego składam serdeczne Bóg zapłać.

14. Serdecznie dziękuję mieszkańcom Brylewa za sprzątanie kościoła w Drobninie. Od przyszłej soboty zapraszam wioskę Drobnin.

15. Niech Chrystus, nasz Zbawiciel, błogosławi solenizantom i jubilatom Wielkiego Tygodnia.