30 Niedziela Zwykła - 29 października 2017

1. Dziś przeżywamy 30. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października – miesiąca różańcowego, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matką za wielkie dzieło odkupienia. Na różańcu możemy też wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym. Ostatnie nabożeństwa różańcowe w poniedziałek o godz. 18.30, a we wtorek o 17.30.

2. W tym tygodniu, w środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku: o godz. 8.00, 9.30 w Garzynie i o 12.30 na cmentarzu parafialnym, po której odbędzie się procesja połączona z modlitwą za zmarłych.
Samochody można parkować na łące od strony Drobnina i od strony Kociug. Przy wjeździe na parking ministranci będą zbierali ofiary na potrzeby kościoła.
W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.

3. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

4. W czwartek, 2 listopada, który jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, będą sprawowane trzy Msze Święte w godz. o godz. 11.00, o 17.00 w Garzynie i o 18.00.
Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

5. Przypominamy też, że w dalszym ciągu można składać ofiary na wypominki listopadowe i roczne w zakrystii lub kancelarii parafialnej. W przyszłym tygodniu rozpoczniemy modlitwę za naszych zmarłych, których wypisaliśmy na kartach wypominkowych. Odbywać się ona będzie w środy o godz. 16.30 w Garzynie i 17.30 w Drobninie. Wypominki roczne w naszej parafii mają miejsce w niedziele o godz. 7.45.

6. W tym tygodniu przypada też pierwszy piątek miesiąca. W naszych modlitwach przed wystawionym Najświętszym Sakramentem po Mszy św. o godz. 18.00 będziemy przepraszać Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia.
Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 16.00 do 18.00, a w Garzynie od 16.00 do 17.00.

7. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w czwartek od godz. 9.00 Brylewo, Zbytki i Garzyn oraz w piątek od godz. 9.00 Drobnin, Mierzejewo i Krzemieniewo.

8. W poniedziałek o godz. 11.00 obędzie się pogrzeb: + Stanisława Klicha z Mierzejewa. Miał 80 lat. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

9. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na remont dachu na naszym kościele parafialnym.  Inwestycja została zakończona - do zapłaty pozostała ostatnia (trzecia) rata  /szczegóły odnośnie darowizn - wpłat w aktualności /.

 


W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

• 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).