1 Niedziela Adwentu - 27 listopada 2016 roku

 

PONIEDZIAŁEK 28.11.2016

17.00 Garzyn :  + Gabrielę Piechel (6 r.) Czesława, Andrzeja, Jana, Franciszkę Piechel, Jana, Ludwikę Muszyńskich, Mariusza, Stefana Andrzejewskich,  Kazimierza Durskiego oraz za zm. księży proboszczów

18.00 Drobnin : 1. + Zofię Marszałek - od rodzinny Błaszyków z Karchowa
                           2. + Krystynę Ryczkowską - od rodziny Kubaczyk

 

WTOREK 29.11.2016

17.00 Drobnin : 1. + Stefana Spławskiego - od szwagra Jana Rosika z żoną

                           2. + Stefana Spławskiego - od bratowej Władysławy z córkami

18.00 Drobnin : + Mariana Gajewskiego (r.), Stanisławę i Mariana Machowiak, Zofię i Juliana Gajewskich oraz za zmarłych dziadków

 

ŚRODA 30.11.2016

17.00 Garzyn :   1. + Andrzeja Mrukowskiego - od siostry Eli z rodziną i brata Zenka z rodziną

                            2. + Andrzeja Mrukowskiego - od Urszuli i Janusza Kmiecik z Kociug

18.00 Drobnin :  + Stanisławę (5 r.) Adama, Józefę, Antoniego Olejniczaków, Michalinę, Ignacego, Feliksa Maślankiewiczów,oraz + Zofię Szkudlarek – od brata Kazimierza z rodziną

 

CZWARTEK 01.12.2016

17.00 Garzyn :  + Zbigniewa Tarnowskiego (11 r.) Stanisławę, Mieczysława Tarnowskich, Pelagię, Antoniego, Rozalię, Piotra Szymańskich, Walentego, Jadwigę, Franciszka, Annę, Józefa, Władysławę, Kazimierza, Helenę, Justynę Dziedziców, Władysława, Anielę Spychała, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego, Zbigniewa Adaszyńskiego

18.00 Drobnin : + Mieczysława Włodarczyka - od rodziny Sikorskich z Mierzejewa i od rodziny Nowickich z Krzemieniewa

 

PIĄTEK  02.12.2016 I Piątek

17.00 Garzyn :  + Grażynę Ignaszewską (6 r.) oraz Wandę, Stanisława, Ryszarda Ignaszewskich i Jana Wilczkowiaka

18.00 Drobnin : + Edmunda (r.) Mariannę, Jana, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Jadwigę, Ignacego Plewków, Floriana Szyrmer
                          

SOBOTA 03.12.2016

16.30 Brylewo :  + Stanisława Jabłońskiego (2 r.)

18.00 Drobnin : 1. + Stanisława Nojmana (r.) zmarłych rodziców, Martę Flis, Jadwigę Nojman

                          2. + Zenona (12 r.), Stanisławę, Stanisława Andrzejczak, Franciszka Webera za wszystkich krewnych zmarłych oraz o zdrowie w rodzinie

 

NIEDZIELA  04.12.2016

 8.00 Drobnin :  + Pelagię i Józefa Krychowskich

 9.30 Garzyn :   + Irenę Siniecką (5 r.), Walentynę Siniecką - od syna Mariana i wnuka Waldemara i od wnuczki Magdy z mężem i dziećmi oraz za + Krzysztofa i Bronisława Sinieckich

11.00 Drobnin :  [+ Franciszka, Marię, Władysława Przybylak, Lucjana Konatowskiego, Martę i Czesława Perek]

CHRYSTUSA KRÓLA - 20 LISTOPADA 2016 R

 

PONIEDZIAŁEK 21.11.2016

17.00 Garzyn :  + Cecylię, Antoniego Matuszewskich, Helenę, Ludwika Tobółka

18.00 Drobnin : 1. + Pelagię Babską - od córki Cecylii z mężem
                           2. + Pelagię Babską - od wnuczki Ani i dziećmi

 

WTOREK 22.11.2016

17.00 Drobnin : + Mariannę Bartkowiak - od siostry Ireny Wilczyńskiej z Leszna

18.00 Drobnin : + Annę Maśląkowską - od rodziny Smektałów z Gostynia i rodziny Żółkowskich z Krzyżanek

 

ŚRODA 23.11.2016

17.00 Garzyn :   1. + Henryka Włodarczyka - od rodziny Ochotnych
                           2. + Henryka Włodarczyka - od Iwony Kurnatowskiej z rodziną

18.00 Drobnin : 1. Z ok. 25-tej rocznicy ślubu Honoraty i Pawła z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie

                           2. Z okazji 1 r. urodzin Alicji i Mikołaja o zdrowie i wzrastanie w latach mądrości i łasce u Boga i u ludzi

 

CZWARTEK 24.11.2016

17.00 Garzyn :  + Stefana Koniecznego - od Stefana Musielaka z Łęki wielkiej z rodziną

18.00 Drobnin : + Jana Sinieckiego (1 r.)

18.30 Drobnin : + Helenę i Stanisława, Stanisławę i Józefa Wojtyniak, Józefę, Piotra i Józefa Rosik, Włodzisławę, Jana i Rafała Wojtkowiak, Mariannę i Stefana Spławskich oraz zmarłych spokrewnionych z obu rodzin

 

PIĄTEK 25.11.2016

17.00 Garzyn :    Z okazji 80. urodzin Marianny, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

18.00 Drobnin :  + Marcina Cieślę - od rodziców i od babci i dziadka
                          

SOBOTA 26.11.2016

16.30 Brylewo :   + Feliksa, Jadwigę, Stanisława i Tadeusza Sinieckich i zmarłych z rodziny Łaniaków

18.00 Drobnin : 1. + Henryka Średniawę - od siostry Basi i Broni z rodzinami

                           2. + Helenę Stelmaszyk - od syna Czesława z żoną, dziećmi i ich rodzinami

 

NIEDZIELA 27.11.2016

 8.00 Drobnin :  + Agnieszkę, Jana Konurych, Mariannę, Ignacego Kobus, za zmarłych krewnych z tych rodzin i za zmarłych księży pracujących w tej parafii

 9.30 Garzyn :    + Andrzeja Mrukowskiego - od sąsiadów z Osiedla Zakątek

11.00 Drobnin : 1. Za parafian oraz o błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej z okazji 20-lecia duszpasterzowania w Drobninie.

                           2. Za fundatorów i budowniczych kościoła parafialnego w Drobninie i kościoła filialnego w Garzynie

                         3. Za zmarłych kapłanów: + ks. Sylwestra Koniecznego, ks. Waleriana Porankiewicza, Ks. Eryka Szymkowiaka, ks. Walentego Garczyńskiego, ks. Kazimierza Zacharzewskiego, ks. Floriana Libnera, ks. Mariana Kończaka, ks. Czesława Górznego, ks. Władysława Koszykowskiego

33 Niedziela Zwykła - 13 listopada 2016 roku

 

PONIEDZIAŁEK 14.11.2016

17.00 Garzyn :  + Mariusza Lisieckiego (16 r.) Stanisława Lisieckiego, zm. rodziców, Teściów, Eulalię Skrzypczak, Stanisławę Grygier, Stasia i Damiana Ratajczaków i dusze w czyśćcu cierpiące oraz w pewnej intencji Bogu wiadomej

18.00 Drobnin : + Stefana Spławskiego - od syna Hieronima z rodziną

18.30 Drobnin : O zdrowie Ireny Piereckiej z Brylewa

 

WTOREK 15.11.2016

17.00 Garzyn :   + Helenę Pudliszewską – od brata z rodziną

18.00 Drobnin : [+ Helenę, Franciszka Andrzejczaków, Józefę Andrzejewską, Annę, Zofię, Jana Matuszewskich, Stanisławę, Stefana Musiał, Michała, Bogusława Bernadków, Stefanię, Władysława Matuszewskich i wszystkich zm. z rodziny]

 

ŚRODA 16.11.2016

17.00 Garzyn :  + Stanisława i Stanisławę Skrzypczak, Kazimierza, Bogdana Pietrowicz

18.00 Drobnin : + Krystynę Hądzlik – od brata Adama i bratanicy Ewy oraz + Krystynę Żyto

 

CZWARTEK 17.11.2016

17.00 Garzyn :  + Artura Tobołę - od mieszkańców Garzyna z ul. Brzozowej, Kasztanowej i Kwiatowej

18.00 Drobnin : + Kazimierza Szczerbal – od syna z rodziną

 

PIĄTEK 18.11.2016

17.00 Garzyn :      + Mariannę, Władysława Osieka i Ryszarda Stróżyka

18.00 Drobnin : 1. + Zofię Stróżyńską - od rodziny Kasińskich i Łukaszczyków
                           2. + Władysłąwa Raburskiego - od rodziny Długich, Banaszakow i Strzelskich

 

SOBOTA 19.11.2016

16.00 Drobnin : Z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie w rodzinie w 60.lecie pożycia małżeńskiego Zdzisławy i Mieczysława oraz za + Annę, Antoniego Latanowiczów, Jana, Magdalenę Wilczkowiaków, Leokadię, Waleriana, Ryszarda Kuńdułow

16.30 Brylewo : [+ Bronisława Kasińskiego (18 r.), Franciszkę, Michała Kaczmarków i zm. z rodziny Kasińskich]

18.00 Drobnin : 1. + Helenę (16 r.) Wojciecha, Stanisławę, Stanisława Kosmacińskich, Jana Bartlewskiego, Stanisławę, Franciszka Bartlewskich, Jana Rosika, zm. z rodzin Ptaszyńskich, Marciniaków oraz ks. proboszczów: Eryka, Kazimierza i Floriana i ks. Kan. Czesława Górznego

                           2. + Krystynę Ryczkowską - od Elżbiety Krzyżyńskiej z rodziną

 

NIEDZIELA 20.11.2016

 8.00 Drobnin :  1. + Zygmunta Pietraszewskiego - od rodziny Smektałów Krzemieniewa i Belęcina

                           2. + Ewę Tęga - od brata Eugeniusza z rodziną

 9.30 Garzyn :  [+ Jerzego Walkowiaka (14 r.), Helenę i Stanisława Walkowiak, Władysławę Walentego i Andrzeja Jaszczak, Pawła Sroczyńskiego, Józefa Pogorzelskiego oraz wszystkich z rodziny

11.00 Drobnin : 1. + Agnieszkę Radajewską (16 r.) i zm. z rodziny]

                           2. + Mieczysława Włodarczyka - od sąsiadów z ul. Spółdzielczej

32 Niedziela Zwykła - 6 listopada 2016 roku

 

PONIEDZIAŁEK 07.11.2016

17.00 Garzyn : + Edmunda (r.), Pelagię Kasińskich, zm. z rodzin Kasińskich i Mików, Stanisława Mazur, Ryszarda i Stanisława Żandarczuk, Władysławę i Ignacego Galon, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Mateusza Mertę, Walentynę Kempa, zm. proboszczów

18.00 Drobnin : + Kazimierza Marciniaka - od siostry Zdzisławy z rodziną i od rodzin Leciejów i Kwiatkowskich

 

WTOREK 8.11.2016 - Rocznica Poświęcenia Kościoła W Drobninie

17.00 Garzyn : + Jana Kędzia (24 r.), Marię Kędzia (18 r.) zm. z rodziny Biernaczyków: Józefa, Mariannę, Bogdana, Marię; Stanisława i Edmunda Giera oraz zm. z rodziny Ratajczaków

18.00 Drobnin : + Stanisławę, Feliksa Pawlak, Stanisławę, Antoniego Kirelus, Stefana Glapiaka i Eugenię Nadolną

 

ŚRODA 9.11.2016

17.00 Garzyn : + Ignacego, Ludwikę, Teodora Janiszewskich, Wiktorię, Ludwika, Włodzisława, Mariannę, Aleksandra, Łucję Pudliszewskich, Stanisławę Krajka, Mieczysława Banaszaka, Irenę,Franciszka Pajkert, Franciszka Dolatę, Szymona Rosadzińskiego, Adama Kluczyńskiego

18.00 Drobnin : + Stanisławę, Ignacego Karolewicz, Stefanię, Stanisławę, Tomasza Skórzewskich

 

CZWARTEK 10.11.2016

17.00 Garzyn : + Józefa i Jadwigę Przybylaka (r.), Antoniego, Henryka, Jadwigę, Franciszka, Alojzego, Pelagię i zm. z rodziny Musielak, Klarę, Franciszka, Zygmunta, Jana Olejnik, Annę i Józefa Nowakowskich, Teresę i Jana Maćkowiak, Mariana Kmieć, Teresę, Franciszka, Henryka Włodarczyk, Bolesławę, Stefana, Hieronima Dolatę, Ireneusza i Dariusza Mikołajczak i za zm.ks. Prob.

18.00 Drobnin : + Marię i Stanisława Galon, Stanisława Kriger

 

PIĄTEK 11.11.2016 - Święto Niepodległości

   8.00 Drobnin : + Walentynę Siniecką – od syna Franka z żoną

   9.30 Garzyn :  + Alfonsa Jasiniaka

11.00 Drobnin : + Władysława Raburskiego - od sąsiadów i pracowników Gospodarstwa Drobnin

14.00 Drobnin : W intencji nowożeńców : Jarzembski – Kumolka (i chrzest)

 

SOBOTA 12.11.2016

 16.00 Drobnin :  Z okazji 50-lecia ślubu Bronisławy i Stanisława z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błog. Boże w rodzinie

 17.00 Brylewo :  + Marię Pietraszek

 18.00 Drobnin : + Stanisława Ryczkowskiego, Helenę, Kazimierza Ryczkowskich. Ludwikę, Jana Kaźmierczak oraz z rodzin Woźniaków, Kaźmierczaków, Ryczkowskich, Szczenchów i Czesława Ptaka, Józefa Pawłowskiego

 

NIEDZIELA 13.11.2016

  8.00 Drobnin : + Stanisława Kostrzewskiego

  9.30 Garzyn :   + Stanisława Jankowskiego (im.)

11.00 Drobnin : + Jana Sinieckiego (5 r.) oraz z okazji 85-tej rocznicy urodzin Heleny z podziękowaniem za łaski i z prośbą o zdrowie i błog. Bożeał krew za jedność Kościoła; gorliwie pracował dla jedności, charakteryzując przy tym się wielką łagodnością, co dało mu przydomek „duszochwat”.