13 Niedziela Zwykła - 02 lipca 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  03.07.2017

17.00 Garzyn : + Władysławę i Józefa Dziedzic (r.) Władysława, Piotra, Jadwigę, Walentego, Annę, Franciszka, Helenę, Kazimierza, Justynę Dziedziców, Piotra, Rozalię, Pelagię, Antoniego Szymańskich, Annę, Franciszka Bojek, Anielę, Władysława Spychałów, Zbigniewa Tarnowskiego, Mariana Rosińskiego, Stanisława Tobołę

18.00 Drobnin : + Marię Nojman (im.) – od koleżanek

18.30 Drobnin : + Barbarę Wróblewską - od koleżanki Eli z Ziemlina z rodziną
                  

WTOREK 04.07.2017

17.00 Garzyn :  + Zenona Maćkowiaka - od rodzin Sierpowskich i Biernatów

18.00 Drobnin: + Stanisławę i Mariana Kaczmarek (r.) Stanisława Machowskiego Jerzego Maćkowiaka

18.30 Drobnin: + Zdzisława Szczepaniaka - od rodziny Chocianowa

 

ŚRODA 05.07.2017

18.00 Drobnin :  + Bogumiłę Kromuszczyńską – od brata Wiktora z żoną i od rodz. Dolatów i Raburskich

18.30 Drobnin :  + Stefana Spławskiego (1 r.), Mariannę Spławską

 

CZWARTEK  06.07.2017

17.00 Garzyn :     + Annę Siniecką - od rodziny Klichów z Mierzejewa

18.00 Drobnin : + Mariana Małeckiego (13 r.) Zenona Małeckiego (4 r.) Teodorę i Jana Stefana Szczepaniaków

18.30 Drobnin : + Zdzisławę Biderman - od rodziny Kosmacińskich i od rodziny Humskich z Krzywinia

 

PIĄTEK  07.07.2017 I Piątek

17.00 Garzyn :  + Ignacego Galon (r.) Władysławę Galon, Stanisławę, Ignacego Karolewicz, Stefanię skórzewską, Mateusza Mertę, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Pelagię, Edmunda Kasińskich, Jana Pacholczyka, Jana, Balbinę, Walentynę Kempa oraz + Kazimierza Karolczaka - od rodziny Skórzewskich

18.00 Drobnin : + Stefanię Majek, Franciszkę i Czesława Cichowlas i zmarłych w rodzinie


SOBOTA 08.07.2017

18.00 Drobnin : + Edmunda Maciejczyka (9 r.) i zm. z rodziny Szelągów, Maciejczyków i Fridrichów

 

NIEDZIELA 09.07.2017

  8.00 Drobnin : + Tomasza Grobelnego (3 r.)

  9.30 Garzyn :  + Helenę i Antoniego Pajkert, Stefanię Kajoch - od rodzin Pajkertów i Maćkowiaków z dn.p. i + Mieczysława Kajocha

11.00 Drobnin :+ Władysława Maćkowiaka (12 r.) Pawła, Jana, Stanisława i Stanisławę Maćkowiak, Helenę i Franciszka Juskowiak, Bolesława, Damiana Grys i Czesława Chwaliszewskiego

12 Niedziela Zwykła - 25 czerwca 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  26.06.2017

17.00 Garzyn : + Alojzego (15r.) Franciszkę, Jana, Bronisława Katarzyńskich, Barbarę, Józefa, Stanisława Golembków, Izabelę Justka, Pawła Mikołajczaka oraz zmarłych z rodzin Karolczyków, Katarzyńskich, Golembków, Maćkowiaków

18.00 Drobnin : + Teresę Kołodziej (r.), Pelagię i Stanisława Żurek oraz zmarłych z rodzin Janiszewskich i Kołodziejów

18.30 Drobnin : + Przemka Świętek (r.), Waleriana i Helenę Świętek, Leona Gurgę i zm. z rodziny

                  

WTOREK 27.06.2017

18.00 Drobnin: + Władysława Jędrzejczaka oraz zm. z rodziny Jędzejczaków i Piczów, Teodorę i Stanisława Vonrath, Jadwigę Chwaliszewską i Krystynę Ryczkowską

18.30 Drobnin: + Stefana Mileckiego - od żony i córki Marysi i od chrześnicy Pauliny i szwagierki

 

ŚRODA 28.06.2017

17.00 Garzyn :    Z prośbą do Najśw. Serca Jezusa i Matki Najświętszej o szczęśliwą operację Stanisława

18.00 Drobnin :  + Zofię Marszałek (1 r.)

18.30 Drobnin :  + Stanisławę Tęgą

 

CZWARTEK  29.06.2017

11.00 Drobnin : + Józefa Zajdla - od Marii i Kingi Bąk

17.00 Garzyn :  + Annę Siniecką - od kuzynki Cecylii Lisieckiej z rodziną

18.00 Drobnin : Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę nad rodziną, błogosławieństwo i zdrowie z okazji 36 rocznicy ślubu

 

PIĄTEK  30.06.2017

17.00 Garzyn :  + Andrzeja Leśniarka - od rodziny Kamieniarzy z Olszewa

18.00 Drobnin : + Eugeniusza Weber, Leona Webera, Grażynę Majchrzak i Stanisława Brodziaka

18.30 Drobnin : + Jana Rosika (im) – od córki Agnieszki z rodziną


SOBOTA 01.07.2017

18.00 Drobnin : + Stanisławę, Franciszka, Wacławę, Stanisława, Antoninę Łukaszewskich, Annę, Antoniego Nawrockich, Zofię, Honoratę Gronowskie, Krystynę Zielińską i zmarłych z rodzin Łukaszewskich i Kaźmierczaków

 

NIEDZIELA 02.07.2017

  8.00 Drobnin : + Kazimierę, Seweryna Wujców i Ryszarda Dymarczyka

  9.30 Garzyn :  + Helenę, Ludwika, Magdalenę, Józefa Tobółka, Cecylię, Antoniego Matuszewskich, Marię, Stanisława Adamczak

11.00 Drobnin :+ Bronisława Mehr (r.) Józefę, Halinkę, Jadwigę, Zdzisława, Stanisława Mehr, Jadwigę, Lucjana, Stachowiak, Benedykta Pacholskiego, Franciszka, Bronisławę Skorupskich, Wandę Mikołajczak i zmarłych z rodzin Mehrów i Mikołajczaków oraz + Łucję i Bolesława Masztalerz i zm. z rodziny

11 Niedziela Zwykła - 18 czerwca 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  19.06.2017

17.00 Garzyn :   + Jacka Muszyńskiego (4 r.) Czesławę, Jana Stachowiak, Witolda Płatek i za rodziców

18.00 Drobnin : 1. + Alojzego, Krystynę, (r.) Cecylię Kamieniarz, zm. z rodzin Maćkowiaków, Kamieniarzy, Rotkiewiczów, Mariana Klabika i Włodzimierza Wunsz
                            2. + Annę Jankowiak - od siostry Wiolety z rodziną

                  

WTOREK 20.06.2017

17.00 Garzyn:    + Władysława Ptaszyńskiego (5 r.) oraz zm. Rodziców i Teściów

18.00 Drobnin: 1. + Władysława Smektałę, Zofię Władysława Antoniego Smektałów Janinę Stanisława Krzysztofa Rzepeckich i Stefanię Patylę
                           2.Do Najśw. Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o szczęśliwe żniwa z zachowaniem od gradobicia i Błogosławieństwo Boże dla wioski Zbytki

 

ŚRODA 21.06.2017

17.00 Drobnin :  Msza dziękczynna na zakończenie roku szkolnego dla kl. III Gimnazjum

18.00 Drobnin :  + Władysława Raburskiego (1 r.) i Władysława Webera (12 r.)

 

CZWARTEK  22.06.2017

 17.00 Garzyn : + Mariana (3 r.) Bronisława, Mariannę Stanisława Rosińskich, Anielę, Władysława, Helenę, Zdzisława, Katarzynę, Jana Spychała, Jadwigę, Walentego, Józefa, Władysławę, Władysława, Helenę, Justynę, Kazimierza, Annę, Franciszka Dziedzic, Pelagię, Antoniego Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Stanisława Tobołę oraz za wszystkich zmarłych z Rodziny Rosińskich i Wyrwińskich oraz + Marię Puchacz (5r.), Stanisława Puchacz, Mariana, Mariannę i Henryka Ciesielczyk, Zenona Dudziaka, Andrzeja Wróblewskiego i Józefa Banaszczaka

18.00 Drobnin :+ Franciszka (r.) Pelagię Chudzińskich, Aleksandra Dudziaka i zm. z rodzin Chudzińskich, Kaczmarków i Serwatków

 

PIĄTEK  23.06.2017

  7.30 Garzyn :  Msza  św. dziękczynna dla szkoły Podstawowej z Garzyna

  8.00 Drobnin : Msza św. dziękczynna dla szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Drobninie

17.00 Garzyn : 50-lecie Wandy i Lechosława z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za wszystkie otrzymane łaski, prosząc o błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę dla jubilatów i całej rodziny + Jerzego Wróbla - od syna Marcina z żoną i dziećmi

18.00 Drobnin : + Helenę i Franciszka Grybskich i Stefanię Józefa Wojtkowiak


SOBOTA 24.06.2017

18.00 Drobnin : + Jana, Władysława, Józefa, Pelagię Malesińśkich, Edmunda, Władysławę Zygner, Stefanię Mikołajczak, Jana Nawrot, Sławka, Bronisława Baryga, Gabrielę Michałowską za zmarłych z rodzin Zygnerów Janiszewskich, Malesińskich i Patelków

 

NIEDZIELA 25.06.2017

 8.00 Drobnin : + Jerzego Wróbla - od żony z synem Leszkiem

 9.30 Garzyn :  + Zygmunta Sinieckiego (6 r.) Annę Siniecką, Katarzynę, Marcina Sinieckich, Pelagię, Jana i Kazimierza Zając oraz za zmarłych z rodziny

11.30 Drobnin :Odpust – suma za parafian oraz za + Helenę i Jana Smędzik, Władysława i Franciszka Dzikowskich, Jana Ciesielskiego i Mariana Rosińskiego i zm. z rodziny

Najświętszej Trójcy - 11 czerwca 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  12.06.2017

17.00 Garzyn : + Antoniego i Henryka Musielak i zmarłych z rodziny Musielak, Przybylak, Kamieniarz, Olejnik, Maćkowiak, Nowakowskich, Włodarczyk, Dolata, Mariana Kmieć, zm. księży proboszczów

18.00 Drobnin :  + Stanisławę Giera

                  

WTOREK 13.06.2017

17.00 Garzyn:  + Aldonę Sikorską, Małgorzatę Kanikowską, Kazimierza i Tadeusza Kanikowskich, Jadwigę, Bronisława Sikorskich, Czesława Spławskiego, Stanisława Kolasińskiego i Sławka Topolskiego

18.00 Drobnin : + Magdalenę Kramarczyk (19 r.) oraz z okazji 18-tej rocznicy urodzin Weroniki …

 

ŚRODA 14.06.2017

17.00 Garzyn: + Władysława Hendrysiaka (7 r.), Mariannę, Tomasza Galon, Mariannę Stanisława Hendrysiak, Mariannę, Franciszka, Stanisława, Roberta, Marka Dudkowiak, Krystynę, Olgierda Remejko, Henryka Borowiak i za wszystkich zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin : 1. + Agnieszkę (r.) Antoniego Ratajczak, Stanisławę, Szczepana Marciniaków i zmarłych z rodziny
                           2. + Mieczysława, Stanisławę, Józefa Andrzejczak, Edmunda Polaszyka, Zygmunta Pietraszewskiego i Mirka Klaka

 

CZWARTEK  15.06.2017 Boże Ciało

 8.00 Drobnin :  + Stanisława Jankowskiego (r.) rodzinę Jankowskich, Starostów, zm. z rodziny oraz zm. księży proboszczów

 9.30 Garzyn :    + Zygmunta Olejnik (2 r.)

11.00 Drobnin : Za Parafian

 

PIĄTEK  16.06.2017

17.00 Garzyn :   + Jerzego Wróbla - od syna Marcina z żoną i dziećmi

18.00 Drobnin :  Do Najśw. Serca Pana Jezusa i Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski zdrowia oraz z prośbą o dalszą opiekę


SOBOTA 17.06.2017

18.00 Drobnin : 1. + Jana Chudzińskiego (r.) Katarzynę, Antoniego Chudzińskich, Helenę, Feliksa Wolnych, Czesławę Niedzielską, Franciszka Słomińskiego i za zmarłych z rodzin
                           2. + Floriana Szyrmer i Edwarda Minkus

NIEDZIELA 18.06.2017

 8.00 Drobnin : + Katarzynę i Franciszka Michalskich (3 r.) Kazimierę Stiller i Marię Ostrowską

 9.30 Garzyn :  + Władysława Gierczyka, Mariannę Michała Mądrych, Franciszkę Ryszarda Szulc, Stefanię i Stanisława Łuczak (z dn. P.) oraz wszystkich zm. z tych rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin :+ Ireneusza Marciniaka, Stanisława, Henryka, Rafała Gluma, Krystynę, Stanisława Dwornik, Jadwigę Grzegorzewską, Wiesława Jankowiak i za rodziców

 

Zesłanie Ducha Św. - 04 czerwca 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  05.06.2017

11.00 Drobnin : + Zofię Skrzypczak - od syna Adama z rodziną

17.00 Garzyn :  + Alojzego, Pelagię Musielak, Marię, Stanisława, Helenę, Stefana Musielaków, Klarę, Franciszka Olejników, zm. z rodzin Musielaków, Nowakowskich, Włodarczyków, Maćkowiaków i Ludwika Wronkę

18.00 Drobnin : + Barbarę Wróblewską - 1. od Łucji Markowskiej z Łęki Wielkiej,
                                                                   2. od sąsiadów Michała, Kingi i Wiesławy

                  

WTOREK 06.06.2017

17.00 Garzyn:  + Kazimierza Karolczaka - od rodzin Mertów i Stachowiaków

18.00 Drobnin : + Zdzisława Szczepaniaka - 1. od chrześnicy Anny z rodziną,
                                                                         2. od Teresy i Stefana z dziećmi Barbarą, Marcinem, Dorotą z rodzinami

ŚRODA 07.06.2017

17.00 Garzyn :   + Zenona Maćkowiaka - od rodzin Justków i Katarzyńskich

18.00 Drobnin : [+Stanisława, Władysławę, Krystynę, Edwarda, Bernadetę, Marcina Spychałów, Katarzynę Perdon, Ludwika i Mariana Lisiaków]

 

CZWARTEK  08.06.2017

17.00 Garzyn :   + Annę Siniecką - od chrześniaka Krzysztofa z rodziną

18.00 Drobnin : + Ryszarda Jakubowskiego

 

PIĄTEK  09.06.2017

17.00 Garzyn :    + Tadeusza Rosika - od syna Macieja z rodziną

18.00 Drobnin :  + Franciszka Bidermana  i Zdzisławę Biderman - od córki Teresy z rodziną, córki Wiesławy z rodziną i od rodziny Kwiatkowskich z Leszna


SOBOTA 10.06.2017

15.00 Drobnin : W intencji nowożeńców : Byra - Maćkowiak

16.30 Drobnin : Z okazji 1 r. urodzin Jana w podziękowaniu Panu Bogu za dar życia i wszystkie otrzymane laski, prosząc o opiekę Anioła Stróża oraz błogosławieństwo dla całej rodziny

18.00 Drobnin : 1. Z ok. 18 r. urodzin Michała i Alana z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu
                            2. + Stanisławę Łukaszewską (19 r.)

                 

NIEDZIELA 11.06.2017  Najświętszej Trójcy

 8.00 Drobnin : + Teresę Juskowiak (13 r.), Kazimierza Juskowiaka i zm. z rodziny

 9.30 Garzyn :   [+ Monikę, Jana, Tadeusza, Jana, Edmunda Kaźmierowskich, Helene, Pelagię Galon]

11.00 Drobnin : + Mariannę Bartkowiak (1 r.)