CHRYSTUSA KRÓLA - 20 LISTOPADA 2016 R

 

PONIEDZIAŁEK 21.11.2016

17.00 Garzyn :  + Cecylię, Antoniego Matuszewskich, Helenę, Ludwika Tobółka

18.00 Drobnin : 1. + Pelagię Babską - od córki Cecylii z mężem
                           2. + Pelagię Babską - od wnuczki Ani i dziećmi

 

WTOREK 22.11.2016

17.00 Drobnin : + Mariannę Bartkowiak - od siostry Ireny Wilczyńskiej z Leszna

18.00 Drobnin : + Annę Maśląkowską - od rodziny Smektałów z Gostynia i rodziny Żółkowskich z Krzyżanek

 

ŚRODA 23.11.2016

17.00 Garzyn :   1. + Henryka Włodarczyka - od rodziny Ochotnych
                           2. + Henryka Włodarczyka - od Iwony Kurnatowskiej z rodziną

18.00 Drobnin : 1. Z ok. 25-tej rocznicy ślubu Honoraty i Pawła z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie

                           2. Z okazji 1 r. urodzin Alicji i Mikołaja o zdrowie i wzrastanie w latach mądrości i łasce u Boga i u ludzi

 

CZWARTEK 24.11.2016

17.00 Garzyn :  + Stefana Koniecznego - od Stefana Musielaka z Łęki wielkiej z rodziną

18.00 Drobnin : + Jana Sinieckiego (1 r.)

18.30 Drobnin : + Helenę i Stanisława, Stanisławę i Józefa Wojtyniak, Józefę, Piotra i Józefa Rosik, Włodzisławę, Jana i Rafała Wojtkowiak, Mariannę i Stefana Spławskich oraz zmarłych spokrewnionych z obu rodzin

 

PIĄTEK 25.11.2016

17.00 Garzyn :    Z okazji 80. urodzin Marianny, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

18.00 Drobnin :  + Marcina Cieślę - od rodziców i od babci i dziadka
                          

SOBOTA 26.11.2016

16.30 Brylewo :   + Feliksa, Jadwigę, Stanisława i Tadeusza Sinieckich i zmarłych z rodziny Łaniaków

18.00 Drobnin : 1. + Henryka Średniawę - od siostry Basi i Broni z rodzinami

                           2. + Helenę Stelmaszyk - od syna Czesława z żoną, dziećmi i ich rodzinami

 

NIEDZIELA 27.11.2016

 8.00 Drobnin :  + Agnieszkę, Jana Konurych, Mariannę, Ignacego Kobus, za zmarłych krewnych z tych rodzin i za zmarłych księży pracujących w tej parafii

 9.30 Garzyn :    + Andrzeja Mrukowskiego - od sąsiadów z Osiedla Zakątek

11.00 Drobnin : 1. Za parafian oraz o błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej z okazji 20-lecia duszpasterzowania w Drobninie.

                           2. Za fundatorów i budowniczych kościoła parafialnego w Drobninie i kościoła filialnego w Garzynie

                         3. Za zmarłych kapłanów: + ks. Sylwestra Koniecznego, ks. Waleriana Porankiewicza, Ks. Eryka Szymkowiaka, ks. Walentego Garczyńskiego, ks. Kazimierza Zacharzewskiego, ks. Floriana Libnera, ks. Mariana Kończaka, ks. Czesława Górznego, ks. Władysława Koszykowskiego

33 Niedziela Zwykła - 13 listopada 2016 roku

 

PONIEDZIAŁEK 14.11.2016

17.00 Garzyn :  + Mariusza Lisieckiego (16 r.) Stanisława Lisieckiego, zm. rodziców, Teściów, Eulalię Skrzypczak, Stanisławę Grygier, Stasia i Damiana Ratajczaków i dusze w czyśćcu cierpiące oraz w pewnej intencji Bogu wiadomej

18.00 Drobnin : + Stefana Spławskiego - od syna Hieronima z rodziną

18.30 Drobnin : O zdrowie Ireny Piereckiej z Brylewa

 

WTOREK 15.11.2016

17.00 Garzyn :   + Helenę Pudliszewską – od brata z rodziną

18.00 Drobnin : [+ Helenę, Franciszka Andrzejczaków, Józefę Andrzejewską, Annę, Zofię, Jana Matuszewskich, Stanisławę, Stefana Musiał, Michała, Bogusława Bernadków, Stefanię, Władysława Matuszewskich i wszystkich zm. z rodziny]

 

ŚRODA 16.11.2016

17.00 Garzyn :  + Stanisława i Stanisławę Skrzypczak, Kazimierza, Bogdana Pietrowicz

18.00 Drobnin : + Krystynę Hądzlik – od brata Adama i bratanicy Ewy oraz + Krystynę Żyto

 

CZWARTEK 17.11.2016

17.00 Garzyn :  + Artura Tobołę - od mieszkańców Garzyna z ul. Brzozowej, Kasztanowej i Kwiatowej

18.00 Drobnin : + Kazimierza Szczerbal – od syna z rodziną

 

PIĄTEK 18.11.2016

17.00 Garzyn :      + Mariannę, Władysława Osieka i Ryszarda Stróżyka

18.00 Drobnin : 1. + Zofię Stróżyńską - od rodziny Kasińskich i Łukaszczyków
                           2. + Władysłąwa Raburskiego - od rodziny Długich, Banaszakow i Strzelskich

 

SOBOTA 19.11.2016

16.00 Drobnin : Z podziękowaniem Panu Bogu za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie w rodzinie w 60.lecie pożycia małżeńskiego Zdzisławy i Mieczysława oraz za + Annę, Antoniego Latanowiczów, Jana, Magdalenę Wilczkowiaków, Leokadię, Waleriana, Ryszarda Kuńdułow

16.30 Brylewo : [+ Bronisława Kasińskiego (18 r.), Franciszkę, Michała Kaczmarków i zm. z rodziny Kasińskich]

18.00 Drobnin : 1. + Helenę (16 r.) Wojciecha, Stanisławę, Stanisława Kosmacińskich, Jana Bartlewskiego, Stanisławę, Franciszka Bartlewskich, Jana Rosika, zm. z rodzin Ptaszyńskich, Marciniaków oraz ks. proboszczów: Eryka, Kazimierza i Floriana i ks. Kan. Czesława Górznego

                           2. + Krystynę Ryczkowską - od Elżbiety Krzyżyńskiej z rodziną

 

NIEDZIELA 20.11.2016

 8.00 Drobnin :  1. + Zygmunta Pietraszewskiego - od rodziny Smektałów Krzemieniewa i Belęcina

                           2. + Ewę Tęga - od brata Eugeniusza z rodziną

 9.30 Garzyn :  [+ Jerzego Walkowiaka (14 r.), Helenę i Stanisława Walkowiak, Władysławę Walentego i Andrzeja Jaszczak, Pawła Sroczyńskiego, Józefa Pogorzelskiego oraz wszystkich z rodziny

11.00 Drobnin : 1. + Agnieszkę Radajewską (16 r.) i zm. z rodziny]

                           2. + Mieczysława Włodarczyka - od sąsiadów z ul. Spółdzielczej

32 Niedziela Zwykła - 6 listopada 2016 roku

 

PONIEDZIAŁEK 07.11.2016

17.00 Garzyn : + Edmunda (r.), Pelagię Kasińskich, zm. z rodzin Kasińskich i Mików, Stanisława Mazur, Ryszarda i Stanisława Żandarczuk, Władysławę i Ignacego Galon, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Mateusza Mertę, Walentynę Kempa, zm. proboszczów

18.00 Drobnin : + Kazimierza Marciniaka - od siostry Zdzisławy z rodziną i od rodzin Leciejów i Kwiatkowskich

 

WTOREK 8.11.2016 - Rocznica Poświęcenia Kościoła W Drobninie

17.00 Garzyn : + Jana Kędzia (24 r.), Marię Kędzia (18 r.) zm. z rodziny Biernaczyków: Józefa, Mariannę, Bogdana, Marię; Stanisława i Edmunda Giera oraz zm. z rodziny Ratajczaków

18.00 Drobnin : + Stanisławę, Feliksa Pawlak, Stanisławę, Antoniego Kirelus, Stefana Glapiaka i Eugenię Nadolną

 

ŚRODA 9.11.2016

17.00 Garzyn : + Ignacego, Ludwikę, Teodora Janiszewskich, Wiktorię, Ludwika, Włodzisława, Mariannę, Aleksandra, Łucję Pudliszewskich, Stanisławę Krajka, Mieczysława Banaszaka, Irenę,Franciszka Pajkert, Franciszka Dolatę, Szymona Rosadzińskiego, Adama Kluczyńskiego

18.00 Drobnin : + Stanisławę, Ignacego Karolewicz, Stefanię, Stanisławę, Tomasza Skórzewskich

 

CZWARTEK 10.11.2016

17.00 Garzyn : + Józefa i Jadwigę Przybylaka (r.), Antoniego, Henryka, Jadwigę, Franciszka, Alojzego, Pelagię i zm. z rodziny Musielak, Klarę, Franciszka, Zygmunta, Jana Olejnik, Annę i Józefa Nowakowskich, Teresę i Jana Maćkowiak, Mariana Kmieć, Teresę, Franciszka, Henryka Włodarczyk, Bolesławę, Stefana, Hieronima Dolatę, Ireneusza i Dariusza Mikołajczak i za zm.ks. Prob.

18.00 Drobnin : + Marię i Stanisława Galon, Stanisława Kriger

 

PIĄTEK 11.11.2016 - Święto Niepodległości

   8.00 Drobnin : + Walentynę Siniecką – od syna Franka z żoną

   9.30 Garzyn :  + Alfonsa Jasiniaka

11.00 Drobnin : + Władysława Raburskiego - od sąsiadów i pracowników Gospodarstwa Drobnin

14.00 Drobnin : W intencji nowożeńców : Jarzembski – Kumolka (i chrzest)

 

SOBOTA 12.11.2016

 16.00 Drobnin :  Z okazji 50-lecia ślubu Bronisławy i Stanisława z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błog. Boże w rodzinie

 17.00 Brylewo :  + Marię Pietraszek

 18.00 Drobnin : + Stanisława Ryczkowskiego, Helenę, Kazimierza Ryczkowskich. Ludwikę, Jana Kaźmierczak oraz z rodzin Woźniaków, Kaźmierczaków, Ryczkowskich, Szczenchów i Czesława Ptaka, Józefa Pawłowskiego

 

NIEDZIELA 13.11.2016

  8.00 Drobnin : + Stanisława Kostrzewskiego

  9.30 Garzyn :   + Stanisława Jankowskiego (im.)

11.00 Drobnin : + Jana Sinieckiego (5 r.) oraz z okazji 85-tej rocznicy urodzin Heleny z podziękowaniem za łaski i z prośbą o zdrowie i błog. Bożeał krew za jedność Kościoła; gorliwie pracował dla jedności, charakteryzując przy tym się wielką łagodnością, co dało mu przydomek „duszochwat”.