Zesłanie Ducha Św. - 04 czerwca 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  05.06.2017

11.00 Drobnin : + Zofię Skrzypczak - od syna Adama z rodziną

17.00 Garzyn :  + Alojzego, Pelagię Musielak, Marię, Stanisława, Helenę, Stefana Musielaków, Klarę, Franciszka Olejników, zm. z rodzin Musielaków, Nowakowskich, Włodarczyków, Maćkowiaków i Ludwika Wronkę

18.00 Drobnin : + Barbarę Wróblewską - 1. od Łucji Markowskiej z Łęki Wielkiej,
                                                                   2. od sąsiadów Michała, Kingi i Wiesławy

                  

WTOREK 06.06.2017

17.00 Garzyn:  + Kazimierza Karolczaka - od rodzin Mertów i Stachowiaków

18.00 Drobnin : + Zdzisława Szczepaniaka - 1. od chrześnicy Anny z rodziną,
                                                                         2. od Teresy i Stefana z dziećmi Barbarą, Marcinem, Dorotą z rodzinami

ŚRODA 07.06.2017

17.00 Garzyn :   + Zenona Maćkowiaka - od rodzin Justków i Katarzyńskich

18.00 Drobnin : [+Stanisława, Władysławę, Krystynę, Edwarda, Bernadetę, Marcina Spychałów, Katarzynę Perdon, Ludwika i Mariana Lisiaków]

 

CZWARTEK  08.06.2017

17.00 Garzyn :   + Annę Siniecką - od chrześniaka Krzysztofa z rodziną

18.00 Drobnin : + Ryszarda Jakubowskiego

 

PIĄTEK  09.06.2017

17.00 Garzyn :    + Tadeusza Rosika - od syna Macieja z rodziną

18.00 Drobnin :  + Franciszka Bidermana  i Zdzisławę Biderman - od córki Teresy z rodziną, córki Wiesławy z rodziną i od rodziny Kwiatkowskich z Leszna


SOBOTA 10.06.2017

15.00 Drobnin : W intencji nowożeńców : Byra - Maćkowiak

16.30 Drobnin : Z okazji 1 r. urodzin Jana w podziękowaniu Panu Bogu za dar życia i wszystkie otrzymane laski, prosząc o opiekę Anioła Stróża oraz błogosławieństwo dla całej rodziny

18.00 Drobnin : 1. Z ok. 18 r. urodzin Michała i Alana z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu
                            2. + Stanisławę Łukaszewską (19 r.)

                 

NIEDZIELA 11.06.2017  Najświętszej Trójcy

 8.00 Drobnin : + Teresę Juskowiak (13 r.), Kazimierza Juskowiaka i zm. z rodziny

 9.30 Garzyn :   [+ Monikę, Jana, Tadeusza, Jana, Edmunda Kaźmierowskich, Helene, Pelagię Galon]

11.00 Drobnin : + Mariannę Bartkowiak (1 r.)

Wniebowstąpienie Pańskie - 28 maja 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  29.05.2017

17.00 Garzyn :  + Józefę Tomczak - od Matek Różańcowych

18.00 Drobnin : + Władysławę, Edmunda Zygner, Józefa Dworackiego, Jana Malesińskiego, Jana Nawrot i zm. z rodziny

                  

WTOREK 30.05.2017

17.00 Garzyn: + Stefana, Mariannę Binkowskich, Katarzynę, Józefa Maciejewskich, Aleksandrę, Alojzego Sworowskich, Władysławę Konstantynowicz, Henryka Ratajczaka, Franciszka Janiszewskiego i krewnych zmarłych w rodzinie

18.00 Drobnin : + Stanisława Wojtyniak (12 r.) Helenę, Stanisławę i Józefa Wojtyniak oraz Stefanię i Franciszka Andrzejczak i wszystkich zmarłych z rodzin Wojtyniaków i Szułczyńskich
                                 

ŚRODA 31.05.2017

17.00 Garzyn :   + Kazimierza Karolczaka - od rodziny Pacholczyków z Górzna

18.00 Drobnin : 1. + Władysława Śmigielskiego (r.), Jolantę Nowak, rodziców Kamieńskich, Śmigielskich, rodzinę Stefaniaków
                    2. + Marię Adamczyk (6 r.) Czesława i Władysławę Adamczyk, Stanisława i Stanisławę Michalak, Antoniego i Władysławę Sajdok, Mariana Sucholińskiego, Mariana Mendykę, zm. ks. prob. oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie

 

CZWARTEK  01.06.2017

17.00 Garzyn :   + Stefanię Kajoch - od siostry Kazi z mężem

18.00 Drobnin : 1. + Feliksa Łabędę, Stanisławę, Joannę Andrzeja Mika i zm. z rodziny
                    2. + Rozalię i Franciszka Lewandowskich, Marię, Annę, Józefa Ptaków, Irenę Machowiak, Jakuba Borowiaka, Władysławę i Walentego Ptaszyńskich

 

PIĄTEK  02.06.2017 I Piątek

17.00 Garzyn : + Anielę Spychała i Irenę Witczak (2 r.) Władysława Spychałę, Stanisława Witczaka, Mariana Rosińskiego, Stanisława Tobołę, Zbigniewa Tarnowskiego, Pelagię i Antoniego Szymańskich za zmarłych z rodziny Dziedziców i Spychałów

18.00 Drobnin :  + Marcina Cieślę - 1. - od wuja Mariana z rodziną i  2. - od rodziny Szabatów


SOBOTA 03.06.2017

18.00 Drobnin : 1. Z okazji 50 rocznicy ślubu Ireny i Czesława z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za wszystkie otrzymane łaski, prosząc o błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę dla jubilatów i całej rodziny
                             2. + Annę (1r.), Walentego Maśląkowskich, Michalinę i Jana Jakubowskich

                 

NIEDZIELA 04.06.2017 Zesłanie Ducha Św.

 8.00 Drobnin : 1. + Mieczysława Włodarczyk (1 r.), za zmarłych Władysławę, Józefa Włodarczyk, Annę, Stanisława Ratajczak oraz za zmarłych z rodzin Włodarczyków, Ratajczaków i Wąsiaków

                        2. + Michała, Jadwigę, Iwonę, Henryka, Stanisława Jankowskich, Franciszkę,Stanisława. Jana Drobińskich i zm. z rodziny

 9.30 Garzyn :   1. + Ks. Doktora Konrada Lutyńskiego i Józefa Skrzypczaka (r.)

                          2. + Dawida Misiaka - od rodziców Danuty i Jana oraz braci Jakuba, Pawła i Patryka

11.00 Drobnin : Do MB Nieustającej Pomocy i Serca PJ z podziękowaniem za odebrane łaski z ok. urodzin oraz z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny

6 Niedziela Wielkanocy - 21 maja 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  22.05.2017

17.00 Garzyn :   + Stanisława (15 r.) Pelagię, Helenę, Jana Klupsz, Kazimierę i Kazimierza Adamczak, Władysława Dudka, Zenona Picza, Czesław Adamiaka i za zmarłych z rodziny Musielaków, Jankowiaków i Prałatów

18.00 Drobnin : Z okazji 50-lecia Marii i Stanisława z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla jubilatów i ich rodziny

                  

WTOREK 23.05.2017

17.00 Garzyn :  [+ Stefanię Pawlicką (r.) Stanisława, Ryszarda Pawlickich, Marię, Kazimierza Strabel, zm. z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące]

18.00 Drobnin : + Janiny Grześkowiak (3 r.), Tadeusza Grześkowiaka (28 r.) oraz wszystkich zmarłych z rodziny Grześkowiaków i Grochowskich
                                 

ŚRODA 24.05.2017

17.00 Garzyn : + Pelagię i Stanisława Wujek, Jadwigę i Józefa Zajdel, Teresę, Henryka Neumanów, Marię i Mariana Łukaszewskich, Władysława Sworowskiego, Stanisława Kaczmarka, Józefa Zajdel

18.00 Drobnin : + Anielę, Antoniego Nowak, Zofię i Jana Rozwalka i zmarłych z rodzin

 

CZWARTEK  25.05.2017

17.00 Garzyn :  O pojednanie i zdrowie w rodzinie oraz błogosławieństwo, nawrócenie i zgodę oraz w wiadomej intencji

18.00 Drobnin : [+ Jolantę, Bolesława, Mariana, Magdalenę, Stanisława Wasiółka i Józefa Nowaka]

 

PIĄTEK  26.05.2017

17.00 Garzyn :   + Annę Siniecką - od pracowników Sanatorium w Górznie

18.00 Drobnin : [+ Marię, Franciszka Władysława Przybylak, Lucjana Konatowskiego, Martę i Czesława Perek]


SOBOTA 27.05.2017

18.00 Drobnin : + Henryka Ptaszyńskiego (6 r.)
                 

NIEDZIELA 28.05.2017

 8.00 Drobnin :  + Władysława Grobelnego (r.) oraz zm. z rodzin Grobelnych, Chwaliszewskich, Sikorskich, Bartkowiakow, Bebów, Aldonę Kasperską

 9.30 Garzyn :   + Sylwestra Borejko (18 r.) , Zofię, Ludwika Borejko, Ludwikę, Antoniego Budnych, Annę, Czesława Laskowskich, Adama Olbrechta, Jana Jankowiaka, Irenę, Mariana Misiaków i rodzinę Budnych i Borejków

11.00 Drobnin : 1 r. urodzin Zofii i 10 r. ślubu Michała i Małgorzaty z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

5 Niedziela Wielkanocy - 14 maja 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  15.05.2017

16.00 Drobnin : + Zofię Józefa Mencel, Joannę i Alojzego Kostrzewskich

17.00 Garzyn :  + Kazimierza Karolczaka - od rodziny Baum

                  

WTOREK 16.05.2017

17.00 Garzyn :    + Barbarę Glapiak - od brata Leszka z rodziną

18.00 Drobnin : + Zofię, Józefa Stelmaszyk, Zofię Marszałek, Antoninę, Stanisława Skrobałów, Marię, Zygmunta, Pawła Mazankiewicz oraz zm. ks. prob.
                                 

Środa 17.05.2017

17.00 Garzyn :   + Stefanię Kajoch - od wnuków: Klaudii, Sebastiana, Kacpra i Filipa

18.00 Drobnin : + Mariana Sinieckiego (3 r.), Antoninę, Jana Sinieckich, Marcelego Ratajczaka i Marię Pietraszek

 

CZWARTEK  18.05.2017

17.00 Garzyn : + Annę Dziedzic (6 r.), Franciszka, Walentego, Jadwigę, Józefa, Władysławę, Helenę, Kazimierza, Justynę Dziedziców, Stanisława, Artura Toboła, Wiktorię, Stanisława, Zofię, Czesława Klupsiów, Kazimierza Sobótkę, Antoniego, Pelagię Szymańskich, Władysława, Anielę Spychałów, Zbigniewa Tarnowskiego, Mariana Rosińskiego

18.00 Drobnin : + Stefan Żur (r.)

18.30 Drobnin : Z okazji 1 r. urodzin Natalii w podziękowaniu Panu Bogu za dar życia i wszystkie otrzymane laski, prosząc o opiekę Anioła Stróża oraz błogosławieństwo dla całej rodziny

 

PIĄTEK  19.05.2017

17.00 Garzyn :   + Jerzego Wróbel - od syna Marka z żoną i dziećmi

18.00 Drobnin : + Włodzimierza Wunsz, rodziców z obu stron, Cecylię i Alojzego Kamieniarz i zm.  z rodziny


SOBOTA 20.05.2017

18.00 Drobnin :+ Czesława Andrzejczaka, Stanisławę i Władysława Iwanów, Jana Mikołajczaka i zmarłych z rodziny Andrzejczaków i Genderów i wszystkich z rodziny
                 

NIEDZIELA 21.05.2017

 8.00 Drobnin :  + Stanisława Markowskiego i zm. z rodziny Markowskich i Krajewskich

 9.30 Garzyn :   + Annę Siniecką - od syna Romana z rodziną

11.00 Drobnin : + Czesława Szkudlarczyka (34 r.) Helenę Duda (2 r.) Monikę Radziewicz (1 r.)

4 Niedziela Wielkanocy - 07 maja 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  08.05.2017

17.00 Garzyn : + Jadwigę, Józefa Apolinarskich, Helenę, Feliksa, Stanisława Parzy, Marię Kowalską, Pelagię Klimpel oraz zm. z rodziny

18.00 Drobnin: 1 + Stanisława Majorczyka, Zdzisławę Biderman z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie
                          2. W intencji ks. Proboszcza z okazji imienin

                  

WTOREK 09.05.2017

17.00 Garzyn :  + Annę Kamieniarz (r.), Wiktorię, Nikodema, Apolonię, Aleksandra Kamieniarz i zmarłych z rodziny Kamieniarz

18.00 Drobnin : 1. + Józefa Pawłowskiego
                          2. + Franciszka Webera (13 r.), za rodziców, Zenona Andrzejczaka, Mariannę, Stefana Dembowych oraz zmarłych z rodziny
                                 

Środa 10.05.2017

17.00 Garzyn :   + Józefę Tomczak - od Łukasza Kaźmierczaka z rodziną

18.00 Drobnin : + Antoninę, Andrzeja (2 r.) Teresę, Stanisława Serwatka, Pelagię i Franciszka Chudzińskich

 

CZWARTEK  11.05.2017

17.00 Garzyn :   + Annę Siniecką - od Matek z Róży

18.00 Drobnin : + Zofię i Franciszka Musielak, Andrzeja Raith, zm. z rodziny Musielaków i Tęgich

 

PIĄTEK  12.05.2017

17.00 Garzyn :    + Tadeusza Rosika - od szwagierki Władysławy Ptaszyńskiej z rodziną

18.00 Drobnin :  + Władysławę i Edmunda Zygner, Józefa Dworackiego, Jana Malesińskiego, Jana Nawrot i zm. z rodziny


SOBOTA 13.05.2017

18.00 Drobnin : 1. + Władysława, Józefę, Bolesława Grysów, rodzinę Pietraszewskich i Jurka Rybczyńskiego
                           2. + Pelagię Babską - od chrześniaka Stefana z rodziną
                 

NIEDZIELA 14.05.2017 I Komunia św.

 8.00 Drobnin : [+ Agnieszkę i Józefa (r.) Alojzego, Bronisława, Pawła Rollów, zm. z rodzin Rollów i Korczaków oraz zm. xx Proboszczów naszej parafii i księży Władysława Koszykowskiego i Czesława Górznego a także podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny]

 9.00 Garzyn : + Helenę, Katarzynę, Jana, Zdzisława Spychała, Stanisławę, Stanisława, Zenona, Apolonię, Tomasza Andrzejczak, Jadwigę, Jana, Józefa Jakubowskich, Jadwigę Kołodziej, Anielę, Władysława Spychała, Jana Misiewicz, Helenę, Jana Pajzert, Mariana Rosińskiego, wszystkich krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00 Drobnin: W intencji dzieci I komunijnych