Objawienie Pańskie - 06 stycznia 2019 roku

 

PONIEDZIAŁEK 07.01.2019

18.00 Drobnin :   1. + Halinę, Edmunda Kubackich, Józefa Rutkowskiego
                               2. + Urszulę Szymkowiak - od rodziny Sikorów z Ponieca

WTOREK 08.01.2019

18.00 Drobnin :   1 + Jolantę Wasiółka (6 r.), Bolesława, Magdalenę, Stanisława i Mariana Wasiółków i Józefa Nowaka
                               2. + Jana Mikołajczaka - od pracowników firmy ZGO w Jarocinie

 ŚRODA 09.01.2019

18.00 Garzyn :  + Reginę Rybakowską (6 r.) Alojzego Rybakowskiego, Stanisława, Barbarę, Walentego Szymkowiak, Leszka, Bronisława Adamczak, Mariana Kmieć, Henrykę Urbaniak oraz zmarłych z rodzin Rybakowskich i Maćkowiaków

18.00 Drobnin :  + Irenę Pierecką (1 r.)

 

CZWARTEK 10.01.2019

18.00 Garzyn :   + Czesława Skorupkę (6 r.) Pelagię, Antoniego Skorupkę i zm. z rodziny Skorupków, Webrów, Irenę, Kazimierza Kowalczyków, Nowaków, Kmiecików i księży proboszczów

18.00 Drobnin :  + Mariannę (r.) Franciszka oraz zm. z rodziny Kruk, Władysławę i Franciszka Kasińskich, Bronisławę, Franciszka Gubańskich, zm. z rodzin Paizertów, Jerzego Apostel, Tomasza Mencla, Bogusława Bernadka, Elżbietę Kosmalską oraz o Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

PIĄTEK 11.01.2019

18.00 Garzyn : + Franciszka (r.), Józefę, Agnieszkę, Franciszka Tomczak, Edwarda, Jana, Stanisławę, Jana Kaźmierczak, Franciszkę, Marię, Helenę, Rocha, Irenę, Stefana Kaskręt, Jerzego, Bogdana Hądzlik, Teresę Juryta, Karolinę Wawrzyniak, ks. Władysława Koszykowskiego

18.00 Drobnin :  + Mariana Jędro - od Majchrzaków z Mierzejewa i Łęki Wielkiej, Podhorodeckich i Adamczaków

 

SOBOTA 12.01.2019

16.00 Drobnin :  Z okazji 1-szej rocznicy urodzin Nelki z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

18.00 Drobnin :  + Stanisławę, Franciszka, Grzegorza, Ryszarda Ginter, Aleksandrę Glapiak

 

NIEDZIELA  13.01.2019 Chrznest Pański

 8.00 Drobnin :   1. + Konrada Dudka - od siostry Danuty z rodziną
                              2. + Aleksandra Stachowiaka - od córki Oli z rodziną

 9.30 Garzyn :   + Władysławę Galon (r.) Ignacego, Halinę, Marka Galon, Stanisławę, Ignacego Karolewicz, Stefanię, Antoniego Skórzewskich, Mateusza Mertę, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Pelagię, Edmunda Kasińskich, Jana Pacholczyka, Jana Balbinę, Walentynę Kempa, Kazimierza Karolczaka

11.00 Drobnin :  + Jerzego Maćkowiaka, Henrykę Urbaniak, Stanisława Machowskiego