4 Niedziela Adwentu - 23 grudnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 24.12.2018 Wigilia

11.00 Drobnin : + Mariannę (r.) Bronisława i Bronisława Kaczmarków, Edwarda Józefa, Stanisława Żabów, Tadeusza Pudliszewskiego, Jerzego Glapiaka i za wszystkich zmarłych z rodziny Żabów i Kaczmarków 

22.00 Garzyn Pasterka: 1. + Stefana Naskręta - od mieszkańców z ul. Jesionowej

                                      2. + Stefana Naskręta - od kolegów z Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lesznie  24.00 Drobnin :  Pasterka – za parafian

 

WTOREK 25.12.2018 Narodzenie Pańskie

  8.00 Drobnin :  + Zenonę Bodakiewicz – od Adeli Piotrowiak z Rodziną, Mieczysława Wojtkowiaka i Halickich z Koszalina

  9.30 Garzyn :    + Janinę Maciejewską - od córki Ireny z mężem

11.00 Drobnin :  1. Z okazji 30-tej rocznicy ślubu Sławomiry i Grzegorza z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże

                              2. Z okazji 80-tej rocznicy urodzin Janiny o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla jubilatki i całej rodziny

 

ŚRODA 26.12.2018 Św.Szczepana

  8.00 Drobnin : + Wojciecha, Jadwigę, Katarzynę, Tomasza Springer, Jana, Józefę, Walentynę, Jana Kąkolewskich, Pawła Osięgłowskiego, Stanisławę, Michała Kryś oraz za wszystkich zmarłych z tych rodzin

  9.30 Garzyn :   + Leonardę Nowicką, Aleksandrę Merta (r.) Mariana, Zenona Nowickich, Zenona, Mateusza Merta, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Marię, Antoniego Skórzewskich, Władysławę, Ignacego Galon, Jana Pacholczyka, Pelagię Edmunda Kasińskich, Kazimiera Karolczaka, zm. ks. proboszczów i dusze w czyśćcu cierpiące oraz i z podziękowaniem Panu Bogu za szczęśliwe rozwiązanie Moniki

11.00 Drobnin :  1. Z okazji 80 rocznicy urodzin Eugenii z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże
                                 2. + Marię Kubalską


CZWARTEK 27.12.2018

17.00 Garzyn :    + Edwarda Kaźmierczaka - od żony

18.00 Drobnin :  1. + Łukasza Leciejewskiego (r.) Kazimierza Leciejewskiego i Bronisława Kluka
                               2. + Bronisławę (r.), Kazimierza Jankowskich, Stanisławę, Adama Olejniczaków i zmarłych z rodziny


PIĄTEK 28.12.2018

17.00 Garzyn :   + Annę (r.) Józefa Nowakowskich, Ireneusza, Dariusza, Marię, Leona, Mariana Mikołajczaków, Stefana Dopierałę i za wszystkich zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin:   1. + Franciszka i Józefinę Kasztelanów i rodzinę Piczów
                              2. + Aleksandra Stachowiaka - od brata Mieczysława z rodziną

SOBOTA 29.12.2018

18.00 Drobnin :  1. + Marie Nojman (r.) – od męża i dzieci z rodzinami
                              2. + Mariana Jędro - od Edyty Busz z córką Aleksandrą i Teresy Piosik

 

NIEDZIELA  30.12.2018

 8.00 Drobnin :   1. + Kazimierza Szczench - od siostrzenic Danuty, Joanny i Emilii z rodzinami
                              2. + Jana Ludwiczaka - od syna Andrzeja z Wiolettą

 9.30 Garzyn :    + Izabelę Justka (5.) Bronisława Katarzyńskiego, Gertrudę, Bernarda, Janinę, Irenę Justka, Tadeusza Gajewskiego, Zofię Danielczak i zm. z rodziny

11.00 Drobnin : + Tadeusza Wojciechowskiego - od sąsiadów z Drobnina od p. Ryczkowskich do p. Żabickich i z Krzemieniewa od p. Chojnackich do p. Cichych i Matuszewskich