3 Niedziela Adwentu - 16 grudnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 17.12.2018

17.00 Garzyn :    + Stefana Naskręta - od wnuczka Darka z rodziną

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława Majchrzak (24 r.) i zm. z rodziny
                              2. + Józefa Nowaka (15 r.) i zm. z rodz. Hofmanów, Gwizdków i Banachów

 

WTOREK 18.12.2018

17.00 Garzyn :    + Janinę Musielak (1 r.) Antoniego i Henryka Musielak

18.00 Drobnin :  + Czesława Cichowlas (24 r.), Franciszkę Cichowlas, Stefanię Majek, ks. Kanonika Czesława Górznego i zmarłych w rodzinie

 

ŚRODA 19.12.2018

17.00 Garzyn :   + Władysława Grochowego (r.) Annę, Alfonsa, Mariana, Czesławę Karolczyków, Henrykę Urbaniak i wszystkich zmarłych krewnych

18.00 Drobnin :  1. + Jana Robaszewskiego (9 r.) Mirosławę Tomczak, Władysławę, Czesława Ptaszyńskich, Jadwigę, Agnieszkę, Franciszka, Kazimierza Robaszewskich, Joanne, Stanisława Kołackich, Jadwigę Wawrzyniak, Stanisławę Kaczmarek
                               2. + Edwarda Żabę (1 r.) oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

CZWARTEK 20.12.2018

17.00 Garzyn :  + Władysława (r.), Mariannę, Stanisławę, Erykę, Jana, Franciszka Michalaków, Henryka Ratajczaka, Antoninę, Władysława, Marię, Zenona Maćkowiaków i zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin : + Jana Konopka (r.) Władysławę, Czesława Konopka, Mariannę, Jana Skorupka, zmarłych z rodziny oraz ks. Proboszczów zm. z parafii

 

PIĄTEK 21.12.2018

17.00 Garzyn :  + Stefana Naskręta - od wnuczka Marcina z rodziną

18.00 Drobnin:  1. + Konrada Dudkę - od rodziny Lisiaków
                             2. + Jana Ludwiczaka - od córki Elżbiety z rodziną

SOBOTA 22.12.2018

18.00 Drobnin : 1. + Stanisława Ryczkowskiego (26 r.) oraz za rodziców i zmarłych z rodzin
                             2. + Kazimierza Szczench - od sąsiadów z ul. Wiejskiej

 

NIEDZIELA  23.12.2018

 8.00 Drobnin :    1. + Jana Mikołajczaka - od córki Ewy z rodziną
                              2. + Jana Mikołajczaka - od wnuka Grzegorza z Justyną

 9.30 Garzyn : + Jana Pacholczyka (r.) Annę Pacholczyk, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Władysławę, Ignacego Galon, Mateusza Mertę, Władysławę, Kazimierza, Mariusza Szymczak I Kazimierza Karolczaka

11.00 Drobnin :  + Urszulę Szymkowiak - od sąsiadów z ul. Spółdzielczej