2 Niedziela Adwentu - 09 grudnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 10.12.2018

17.00 Garzyn :    + Janinę Maciejewską - od męża

18.00 Drobnin :  1. + Bolesława Grys (r.), Damiana, Józefę, Władysława Grys, Franciszka, Helenę Juskowiaków, Dariusza Kajoch, Pawła i Władysława Maćkowiaków, Halinę Piasecką, i o zdrowie w rodzinie
                               2. + Mariana Jędro - od Leszka z rodziną wraz z kolegami z zespołu „Nogofor”

 

WTOREK 11.12.2018

17.00 Garzyn :  + Czesława Spławskiego (23 r.), Stanisława, Annę, Marię, Stefana Spławskich, Bronisława, Jadwigę, Aldonę Sikorskich, Sławomira Topolskiego, Stanisława , Kolasińskiego, Zygmunta, Marię Laszkowskich oraz o zdrowie i dalsze błogosławieństwo w rodzinie

18.00 Drobnin :   + Mirosławę Tomczak – od rodziny Serwatków

 

ŚRODA 12.12.2018

18.00 Drobnin :   1. + Teresę Nowaczyk, Tadeusza i Edmunda Nowaczyk
                               2. + Jana Mikołajczaka - od sąsiadów z bloku 46a

 

CZWARTEK 13.12.2018

17.00 Garzyn :  + Leona Szczerbal (14 r.) rodziców Stanisławę i Józefa Koronowskich, Stanisława i Franciszkę Szczerbal oraz Alojzego Wiśniewskiego i Antoniaków

18.00 Drobnin :  + Stanisławę i Feliksa Pawlaków, Stanisławę i Antoniego Kirelus, Stefana Glapiaka, Eugenię Nadolną

 

PIĄTEK 14.12.2018

17.00 Garzyn : + Henryka Ratajczaka (18 r.) Jadwigę, Walentego, Zdzisława, Łucję, Jana, Stanisława Ratajczaków, Stanisławę Michalak, Antoninę, Władysława Marię, Zenona Maćkowiaków, Genowefę, Antoniego Wawrzyniaków, zm. w rodzinie Konopków, Golembków, Kasprzaków i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin:  1. + Stanisława Spychaj (40 r.), zm. z rodziny Spychaj, Szafranów, Witkowskich, Ratajczaków i Teresę Maciejewską
                             2. + Jana Ludwiczaka - od syna Grzegorza z córkami

SOBOTA 15.12.2018

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława Marciniaka (28 r.) i wszystkich zmarłych krewnych z rodziny
                                  Oraz o zdrowie i dalszą opiekę Maryi dla Franciszki która ukończyła 99 lat
                              2. + Czesława Ratajskiego, Władysławę, Stanisława ratajskich, Barbarę Glapiak, Helenę, Józefa, Alojzego, Witolda, Pawła Olejniczaków, Tadeusza Małychę i zmarłych z rodziny


NIEDZIELA  16.12.2018

 8.00 Drobnin :    1. + Jana, Łucję Weberów, Anastazję i Franciszka Sorbickich, zmarłych z rodzin Weberów i Przybylskich oraz Ewę Galik
                                 2. + Aleksandra Stachowiaka - od brata Zenona z żoną

 9.30 Garzyn :      + Annę Siniecką (2 r.) Zygmunta Sinieckiego, Katarzynę i Marcina Sinieckich, Pelagię, Jana i Kazimierza Zając, Stanisława Klicha

11.00 Drobnin :    1. + Jana Mikołajczaka - od rodzin Borończyków do Woźniaków i mieszkańców bloków
                                2. + Urszulę Szymkowiak - od córki Iwony z mężem i dziećmi