Chrystusa Króla - 25 listopada 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK 26.11.2018

17.00 Garzyn :    + Marię i Jana Rozwalka, Gerego, Stanisławę i Mariana Buśkiewicz, Klarę Kielich, Pelagię i Ignacego Przybylskich, Irenę i Zdzisława Pajkert, Feliksa Prałata, Zbigniewa Adaszyńskiego, Wiesławę Sobkowską, Zdzisława Bartkowiaka, Mariana Maćkowiaka

18.00 Drobnin :  + Wacława Gorwę – od szwagra Adama z rodziną

 

WTOREK 27.11.2018

17.00 Garzyn :    + Walentego Czajkę - od dzieci i wnuków

18.00 Drobnin :  + Jana Ludwiczaka - od żony Marii

 

ŚRODA 28.11.2018

17.00 Garzyn :   + Gabrielę Piechel (8 r.), Czesława, Andrzeja, Jana, Franciszkę Piechel, Jana Ludwikę, Kazimierza Muszyńskich, Stefana, Mariusza Andrzejewskich, Annę, Kazimierza Durskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin :  + Zdzisława Szczepaniaka (2 r.)
                              + Zdzisława Kaczmarka (ur.) - od żony, córki Magdaleny, córki Beaty
 

CZWARTEK 29.11.2018

17.00 Garzyn :   Z okazji 90-tej rocznicy Urodzin Franciszka z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże

18.00 Drobnin :  1. + Stanisławę (r.) Adama, Józefę, Antoniego, Olejniczaków, Michalinę, Ignacego, Feliksa Maślankiewiczów
                              2. + Mariana Gajewskiego (r.), Stanisławę i Mariana Machowiak, Zofię, Juliana i Józefa Gajewskich 

 

PIĄTEK 30.11.2018

17.00 Garzyn :    + Stanisława Kaliskiego - od rodziny Szańca

18.00 Drobnin:   1. + Irenę Pierecką - od Ani, Karoliny i Agnieszki z rodzinami
                              2. + Irenę Pierecką - od syna Marka z rodziną


SOBOTA 01.12.2018

17.00 Garzyn :    + Urszulę Suchanek (20 r.) i zm. z rodziny

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława Nojmana (r.) zm. rodziców, Martę Flis i zm. krewnych
                              2. + Aleksandra Stachowiaka - od żony i córki Gabrieli z rodziną

 

NIEDZIELA  02.12.2018

 8.00 Drobnin :    1. + Agnieszkę, Jan Konurych, Mariannę, Ignacego Kobus i za wszystkich zmarłych z tych rodzin
                         2. + Mariana Jędro - od dyrektora, grona pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi

 9.30 Garzyn :     + Grażynę Ignaszewską (8 r.) Wandę, Stanisława, Ryszarda Ignaszewskich, Jana Wilczkowiaka, Halinę Cugier

11.00 Drobnin : 1. + Edmunda (r.), Marianne, Jana, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Jadwigę, Ignacego Plewków
                               2. + Zenona (14 r.), Stanisławę, Stanisława Andrzejczak, Franciszka Webera oraz o zdrowie w rodzinie