21 Niedziela Zwykła - 26 sierpnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  27.08.2018

17.00 Garzyn :    + Stefanię Dolata – od Marianny i Sylwestra Jaszczaków z Górzna

18.00 Drobnin :  1. + Czesława Pomykałę, Wiesława Pomykałę i zm. w rodzinach
                              2. + Irenę Pierecką - od Aleksandry i Henryka Nowickich z córkami z rodziną


WTOREK 28.08.2018

17.00 Garzyn :    + Teresę Konieczną - od Stanisława z żoną i dziećmi

18.00 Drobnin :  + Leona Cugier - od kuzyna Eugeniusza z rodziną Cieślów i Prałatów

 

ŚRODA 29.08.2018

17.00 Garzyn : + Olecha Matuszaka (1 r.) Bronisławę, Olecha Matuszaków, zm. z rodziny Matuszaków, Annę, Franciszka dziedziców, zm. z rodz. dziedziców, Klupsiów, Spychałów, Szymańskich, Stanisława, Artura Tobołów, Kazimierza Sobótkę, Zbigniewa Tarnowskiego, Mariana Rosińskiego i wszystkich zm. krewnych 

18.00 Drobnin:   1. + Antoniego Skórzewskiego (1 r.)
                              2. + Franciszkę Krawczyk - od chrześniaka Marka z rodziną


 CZWARTEK 30.08.2018

17.00 Garzyn : + Stanisława Tobołę, Wacława, Stanisławę, Artura Tobołow, Annę, Franciszka, Walentego, Jadwigę, Józefa, Władysławę, Kazimierza, Helenę, Justynę Dziedziców, Olecha Matuszaka, Wiktorię, Stanisława, Zofię, Czesława Klupsiów, Kazimierza Sobótkę, Władysława, Anielę Spychałów, Antoniego, Pelagię Szymańskich, Zbigniewa Tarnowskiego, Mariana Rosińskiego 

18.00 Drobnin : + Bronisławę, Franciszka Gubańskich, Bogusława, Michała Bernadków, Mariannę, Franciszka Kruków, Władysławę, Franciszka Kasińskich, Helenę, Franciszka Andrzejczaków

 

PIĄTEK 31.08.2018

14.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Wilczkowiak – Nadolny

15.00 Garzyn :    W intencji nowożeńców: Musielak - Stępczak

17.00 Garzyn :  + Zenona (2 r.) Antoninę, Władysława, Marię Maćkowiak, Pelagię, Stanisława Górczak, Krystynę Matuszewską, Stanisławę Michalak, Henryka Ratajczaka, Jana Pacholczyka i zm. krewnych z rodziny

17.00 Drobnin :  Z okazji 50-lecia ślubu Marii i Kazimierza …

18.00 Drobnin : + Teresę, Stanisława (r.) Antoninę, Andrzeja Serwatka, Pelagię, Franciszka Chudzińskich oraz zmarłych z rodz. Serwatków, Chudzińskich i Kaczmarków 

SOBOTA 01.09.2018

14.00 Drobnin :  W intencji pszczelarzy

18.00 Drobnin :  1. + Stefana i Mariannę Gierczyk i zm. z rodziny
                              2. + Grzegorza Kasztelana - od syna Szymona z żoną i synkiem 
                    

NIEDZIELA  02.09.2018

 8.00 Drobnin :    1. [+ Stanisława (11 r.) Annę Ratajczak, Mieczysława Włodarczyka]
                               2. + Mariana Jędro - od rodzin Chudzińskich i Glapiaków oraz Puchacz z Wałbrzycha

 9.30 Garzyn :     + Marię Lohman - od męża i córki Magdaleny z rodziną

11.00 Drobnin :  1. Msza św. dziękczynna za szczęśliwe żniwa - intencja z Bielaw, Brylewa, Drobnina, Krzemieniewa, Mierzejewa i Zbytek
                               2. + Stefana Mileckiego (im.)