20 Niedziela Zwykła - 19 sierpnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  20.08.2018

17.00 Garzyn :     + Marię Mazur - od syna z żoną 

18.00 Drobnin : W 70-tą rocznicę urodzin Ryszarda, + Janinę, Mariannę Chojnackich, 90-tą rocznicę urodzin Franciszka Szlachetkę, + Bolesławę (50 r. śm.), Antoninę, Wawrzyńca, Czesława Szlachetkę, Stanisławę, Ignacego, Bronisława Chudzińskich, Katarzynę, Jana Janowicz i za wszystkich zm. w rodzinie oraz o Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

WTOREK 21.08.2018

17.00 Garzyn : + Antoniego Szymańskiego (18 r.), Pelagię, Rozalię, Piotra Szymańskich Zbigniewa, Stanisławę, Mieczysława Tarnowskich, Walentego, Jadwigę, Franciszka, Annę, Józefa, Władysławę, Kazimierza, Helenę, Justynę Dziedzic, Anielę, Władysława Spychała, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego, Olecha Matuszaka

18.00 Drobnin :  + Ludwika Cierpisz (1 r.), Genowefę i Józefa Bernackich, Teresę i Jana Cierpiszów

 

ŚRODA 22.08.2018

17.00 Garzyn :    + Jana Krysiaka - od Józefa Klimpla z rodziną

18.00 Drobnin:   1. + Stanisławę, Jana, Annę, Franciszka Józefiaków, Franciszkę, Jana Florkowskich, zm. z rodziny Florkowskich i Józefiaków, Annę i Mariana Fechnerów, Jana Rosika oraz wszystkie dusze w czyśćcu
                               2. + Irenę Pierecką - od Sebastiana i Barbary Giczewskich z synami


 CZWARTEK 23.08.2018

17.00 Garzyn :      + Janinę Musielak - od chrześniaka Mirka i rodziny Dolatów z Belęcina

18.00 Drobnin :  1. + Helenę Wojtyniak (7 r.), Stanisława, Stanisławę i Józefa Wojtyniaków, Angelę i Szymona Szułczyńskich, Stefanię i Franciszka Andrzejczak oraz zmarłych z rodzin Wojtyniaków i Szułczyńskich
                                 2. + Ewę Gołębiowską (1 r.)

 PIĄTEK 24.08.2018

17.00 Garzyn :  + Jana Pacholczyka (17 r.), Pelagię, Stanisława Górczaków, Eugenię, Antoniego Pacholczyków, Mirosława Pacholczyka, Krystynę Matuszewską, Czesława Włodarczaka, Zenona Maćkowiaka, Jana Krysiaka i zm. z rodziny

18.00 Drobnin :   1. + Kazimierza, Zofię Padurskich, Teresę, Stanisława, Jana Piotrowskich
                                2. + Mariana Jędro - od siostry Elżbiety z mężem i dziećmi

SOBOTA 25.08.2018

18.00 Drobnin :  1. + Józefa Gajewskiego (r.), Marię, Marcina Pawlaków, Zofię, Juliana i Mariana Gajewskich
                              2. + Augustyna Ponikiewskiego (im.)
                    

NIEDZIELA  26.08.2018

 8.00 Drobnin :   1. + Marię i Jana Dudka, Konrada i Władysława Dudków, Annę i Stanisława Nowaczyk, Kazimierza Nowaczyka oraz ks. Wojciecha Nowaczyk
                               2. + Grzegorza Kasztelana - od szwagra Piotra, Marty i syna Patryka

 9.30 Garzyn :  + Mateusza Mertę (r.), Aleksandrę, Zenona Merta, Leonardę, Mariana, Zenona Nowickich, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Kazimierza Karolczaka, Marię, Antoniego Skórzewskich, Władysławę, Ignacego Galon, Jana Pacholczyka, Pelagię, Edmunda Kasińskich za. Ks. Proboszczów i dusze w czyśćcu cierpiące oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Moniki

11.00 Drobnin :  1. + Katarzynę Fiszer, Bogdana Mikołajczaka i zm. z rodziny
                              2. + Waleriana Marciniaka - od wnuczek z rodzinami