Najświętszej Trójcy - 27 maja 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  28.05.2018

17.00 Garzyn :       + Helenę Walczewską – od Anieli i rodziny Raburskich

18.00 Drobnin :  + Władysława Grobelnego (r.) oraz zm. z rodziny Grobelnych, Chwaliszewskich, Bartkowiaków, Sikorskich, Bebów, Zawidzkich oraz zm. księży pracujących w parafii Drobnin

 

WTOREK 29.05.2018

17.00 Garzyn :    + Ireneusza, Dariusza, Marię (r.), Leona i Mariana Mikołajczaków i za wszystkich zmarłych z rodziny

18.00 Drobnin:  + Feliksa Łabendę, Stanisławę, Joannę, Andrzeja, Zenona Mików i zmarłych z rodziny
                       

ŚRODA 30.05.2018

17.00 Garzyn :     Z okazji 1-szej rocznicy urodzin Zosi o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

18.00 Drobnin : + Marię Adamczyk (7 r.) Czesława i Władysławę Adamczyk, Stanisława i Stanisławę Michalak, Antoniego i Władysławę Sajdok, Mariana Sucholińskiego, Mariana Mendykę, zm. ks. prob. oraz o błog. Boże w rodzinie

 

CZWARTEK 31.05.2018 Boże Ciało

  8.00 Drobnin :  + Władysława Śmigielskiego (10 r.) Jolantę Nowak, rodziców Kamieńskich

  9.30 Garzyn :  + Sylwestra Borejko (19 r.) Zofię, Ludwika Borejki, Ludwikę, Antoniego Budnych, Annę, Czesława Laskowskich, Adama Olbrechta, Jana Jankowiaka, Irenę, Mariana Misiaków i za rodzinę Budny i Borejków

11.00 Drobnin :  Za parafian (Procesja)

                                                                              

PIĄTEK 01.06.2018

17.00 Garzyn : + Stefana, Mariannę Binkowskich, Katarzynę, Józefa Maciejewskich, Henryka, Ratajczaka, Władysławę, Bronisława Konstantynowicz, Aleksandrę, Alojzego Sworowskich, Franciszka Janiszewskiego i zmarłych w rodzinie

18.00 Drobnin : + Irenę, Franciszka i Władysławę Szymczak, Józefa i Marię Skornia

 

SOBOTA 02.06.2018

12.00 Drobnin :  W intencji OSP Krzemieniewo z okazji Dnia Strażaka

16.00 Drobnin :  W intencji nowożeńców: Grybska - Mielcarek

18.00 Drobnin :  + Łucjana, Halinę Krysiak, Annę i zm. z rodziny

                                                                                                                                                                                  

NIEDZIELA  03.06.2018

 8.00 Drobnin: + Michała (r.),Jadwigę, Iwonę, Henryka, Stanisława Jankowskich, Franciszkę, Stanisława, Jana, Henryka Drobińskich

 9.30 Garzyn :    + Jana Szulca (r.)

11.00 Drobnin : + Annę (2 r.), Walentego Maśląkowskich, Zofię i Piotra Sternów