Niedziela Wielkanocna - 01 kwietnia 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOC  02.04.2018

  8.00 Drobnin : + Zofię Janowicz, Jana Łucjana Kędzierskich, Stanisławę, Ignacego Stachowiak, zm. z rodzin: Kędzierskich, Stachowiaków, Urbaniaków, Władysława Mroza oraz za ks. Floriana Libnera i Kazimierza + Zofię Janowicz, Jana Łucjana Kędzierskich, Stanisławę, Ignacego Stachowiak, zm. z rodzin: Kędzierskich, Stachowiaków, Urbaniaków, Władysława Mroza oraz za ks. Floriana Libnera i Kazimierza Zacharzewskiego

  9.30 Garzyn :  + Henryka Szymańskiego (14 r.) i za zm. w rodzinie” Jana, Stanisławę Szymańskich, Antoniego, Józefę, Mieczysława Koniecznych, Tadeusza, Stanisławę, Andrzeja Rojewskich, Janusza Pawlaka, Franciszkę Woźniak, Janusza Pawlaka, Franciszkę Woźniak

11.00 Drobnin :   1. + Edwarda Żabę - od sąsiadów z ul. Wiejskiej, Spółdzielczej i Sportowej
                                2. + Edwarda Żabę - od rodziny Glapiaków
 

WTOREK 03.04.2018

17.00 Garzyn :    + Jadwigę Katarzyńską - od chrześniaczki Ewy z rodziną

18.00 Drobnin:   1. + Halinę Kasińską, Władysławę, Zygmunta Kasińskich, Walerię Karolewicz
                               2. + Irenę Pierecką - od siostry Krystyny z mężem
                            

ŚRODA 04.04.2018

17.00 Garzyn :    + Teresę Konieczną - od córki Jolanty z mężem i rodziną

18.00 Drobnin :  1. + Stanisława Klicha - od siostrzeńca Mirosława Więckowiak z rodziną
                              2. + Stanisława Klicha - od Wojciecha Lasika z rodziną

     

CZWARTEK 05.04.2018

17.00 Garzyn :     + Janinę Musielak - od syna Leonarda z rodziną i Heleny Wojnowskiej

18.00 Drobnin :  + Helenę Grybską (4 r.) i Franciszka Grybskiego
                            
                                                           

PIĄTEK 06.04.2018

16.00 Drobnin :  Z okazji 40-tej rocznicy Ślubu Zdzisławy i Zbigniewa z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie

17.00 Garzyn :      + Stanisławę Michalak - od rodziny Fiszerów z Kąkolewa

18.00 Drobnin :   + Andrzeja Chudzińskiego - od Franciszka Niedzielskiego, Waldemara Niedzielskiego z rodziną i Anety Dmitrzak z rodziną

 

SOBOTA  07.04.2018

18.00 Drobnin :    1. + Wojtka Szymańskiego
                             2. Z okazji 80-tej rocznicy Urodzin Heleny z podziękowaniem za wszystkie otrzymane laski z prośbą o opiekę matki Najświętszej, zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia dla jubilatki i całej rodziny                                            
                                                                                                                                                                                       

NIEDZIELA  08.04.2018

 8.00 Drobnin:     1. Z a  P a r a f i a n
                               2. + Józefa Majchrzaka, Franciszkę i Józefa Majchrzaków, Jadwigę, Stefana i Sylwestra Maćkowiaków

 9.30 Garzyn :     + Stefana Koniecznego (2 r.)

11.00 Drobnin:  1.+ Annę Maciołka - od kolegów i koleżanek z rocznika 1980 z wychowawczyniami Panią Cieślą i Panią Pacholczyk
                               2. + Kazimierę Cieśla - od Pietrowskich z Łęki Wielkiej