5 Niedziela W. Postu - 18 marca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  19.03.2018

17.00 Garzyn :  + Pelagię Szymańską (r.) Antoniego, Rozalię, Piotra Szymańskich, Zbigniewa, Stanisławę, Mieczysława Tarnowskich, Walentego, Jadwigę, Franciszka, Annę, Józefa, Władysławę, Kazimierza, Helenę, Justynę Dziedziców, Władysława, Anielę Spychała, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego Olecha Matuszaka

18.00 Drobnin :   1. + Władysławę, Stanisława, Krystynę, Edwarda, Bernadetę, Marcina Spychałów
                               2. + Józefa i Kazimierę Tatuszka, Zenona Lira, Marię Skurzybut, Wacława Kowalskiego, Tadeusza Adamczyka
                     

WTOREK 20.03.2018

17.00 Garzyn :   + Władysława Golembkę - od rodzin Kaźmierczak, Przybyłowicz i Hądzlik

18.00 Drobnin:  1. + Grażynę Majchrzak
                             2. + Irenę Pierecką - od córki Marzeny z synam
i

 

ŚRODA 21.03.2018

17.00 Garzyn :   + Jadwigę Katarzyńską od rodzin Karolczyków i Grochowych

18.00 Drobnin:  + Edwarda Żabę, Julię, Stanisława, Dominika Walkowiak i za wszystkich zmarłych z rodziny
                           

CZWARTEK  22.03.2018

17.00 Garzyn :   + Janinę Musielak - od prawnuków Basi, Agnieszki, Joli, Sebastiana, Klaudii, Bronka, Nikodema i Franciszka Kamieniarz

18.00 Drobnin : + Jadwigę, Zygmunta Szymańskich, Stanisławę, Jana, Marię, Franciszka, Józefa, Stanisława Bartkowiak, Ludwikę, Wojciecha Kowalczyk
                            
                                                           

PIĄTEK  23.03.2018

17.00 Garzyn :    + Alfonsa Karolczyk (r.), Annę, Czesławę, Mariana Karolczyków, Władysława Grochowego i wszystkich zmarłych z rodzin Karolczyków, Grochowych i Katarzyńskich

18.00 Drobnin : + Krystynę, Bolesława Karolczyk, Wiktorię, Stanisława Tomczak, Zygmunta Konowalczyka i zmarłych z tych rodzin 

           
SOBOTA 24.03.2018

18.00 Drobnin :  1. + Jana Górskiego i zm. z rodziny
                          2.+ Teresę i Stanisława Florczaków, Bronisława Bartmana i Anielę Waldmajer i zm. z rodzin Florczaków i Spychajów i zm. ks. prob.
                        
                                                                                                                                                                                                     

NIEDZIELA 25.03.2018

 8.00 Drobnin:   + Czesława Przybylskiego i zm. z rodzin Przybylskich, Mrozków, Janasów i Zenona Gbiorczyka

 9.30 Garzyn :    + Stanisławę Michalak - od rodzin Biernatów, Karolczyków, Borowskich oraz Maćkowiaków

11.00 Drobnin:  1. Z a  P a r a f i a n
                             2. + Marię Wolną - od rodzin Kaczmarków i Chrząstowskich oraz Banachów i Wasiółków i - od rodzin Karolczyków, Konowalczyków i Małeckich