3 Niedziela W. Postu - 04 marca 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  05.03.2018

17.00 Garzyn :    + Jadwigę Katarzyńską - od rodzin Krysiaków i Malutkiewiczów

18.00 Drobnin : 1. + Czesława Konopka, Władysławę, Jana Konopka, Marianne, Jana Skorupka i zm. z rodziny oraz zm. księży proboszczów z parafii
                              2. + Edwarda Żaba – od córki Lidii
                                                                           

WTOREK 06.03.2018

17.00 Garzyn :     + Annę Maciołka - od sąsiadów z Frankowa

18.00 Drobnin : + Jacka Zajdla (2 r.), Marka Kolasińskiego, rodziców Aleksandra i Helenę Słodzińskich, Franciszka, Jadwigę Zajdlów, zm. z rodzin Zajdlów i Kolasińskich

 

ŚRODA 07.03.2018

08.15 Drobnin:  + Stanisława Klicha - od właścicieli i Pracowników Młyna w Ostrowie Wlkp. I Raszkowie

09.30 Drobnin:  + Edwarda Żabę - od p. Danki Spychaj z rodziną

11.30 Garzyn :   + Stanisławę Michalak - od rodzin Golembków, Krysiaków i Katarzyńskich

18.00 Drobnin:  + Irenę Pierecką - od syna Grzegorza z rodziną
                             
                           

CZWARTEK  08.03.2018

17.00 Garzyn :    + Janinę Musielak - od wnuków Henryka, Leszka, Eugeniusza i Witolda Kamieniarz z żonami

18.00 Drobnin :  1. + Andrzeja Chudzińskiego - od Zofii i Jacka Baszyńskich z Brzezia
                              2. + Andrzeja Chudzińskiego - od Brukiewiczów z Malewa i Reni Bajer

                            
                                                           

PIĄTEK  09.03.2018

17.00 Garzyn : + Alojzego Rybakowskiego (12 r.), Reginę Rybakowską, Stanisława, Barbarę, Walentego Szymkowiak, Mariana Kmieć, Leszka, Bronisława Adamczak oraz zmarłych z rodzin Rybakowskich i Maćkowiaków  

18.00 Drobnin:  1. + Zdzisławę i Franciszka Bidermanów
                      2 .Z okazji 60 r. urodzin Henryka z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże                                      

                                                                                                             
SOBOTA 10.03.2018

18.00 Drobnin : 1. + Jana Rosika (17 r.) Jana, Marię, Romana, Sylwestra Rosików, Franciszka, Stanisławę, Mariannę, Jana, Franciszkę Florkowskich, Jana i Stanisławę Józefiak, Jana Bartlewskiego i za wszystkich zmarłych z rodziny
                               2. + Kazimierę Cieśla - od rodzin Piczów, Andrzejewskich, Glapiaków i Mikołajczaków
                                                                                                                                                                                                     

NIEDZIELA 11.03.2018

 8.00 Drobnin:  1. + Arka Bartkowiaka (13 r.), Franciszka Borowiaka (24 r.), Teresę Musiałowską zm. z rodz. Bartkowiaków i Borowiaków
                              2. + Mariannę Wyrwińską (3 r.) i Stanisława Wyrwińskich oraz zm. z rodziny

 9.30 Garzyn :    + Andrzeja Bondia (5 r.), Mariana Jankowskiego, rodz. Jankowskich, Charaziak i Bondia

11.00 Drobnin:   1. Za Parafian
                      2. [+ Franciszka Stelmaszyka (2 r.) Helenę Stelmaszyk, Cecylię Andersz (7 r.) Andrzeja Andersza, Agnieszkę Maćkowiak i zm. z rodziny]