5 Niedziela Zwykła - 04 lutego 2018 roku

 

PONIEDZIAŁEK  05.02.2018

17.00 Garzyn :  + Jadwigę Katarzyńską - od rodziny Anny Mikołajczak z dziećmi, Katarzyny Mikołajczak z córką i Lucyny Golembka

18.00 Drobnin :  + Stanisława Machowskiego, Jana, Antoninę Sinieckich, Stanisławę, Mariana Kaczmarków

                                              

WTOREK 06.02.2018

17.00 Garzyn :   + Olecha Matuszaka - od brata Tadeusza, żony i dzieci 

18.00 Drobnin : + Władysławę, Edmunda Zygner, Józefa Dworackiego, Jana Malesińskiego, Jana Nawrot i zm. z rodziny
         

ŚRODA 07.02.2018

17.00 Garzyn :  + Józefę Konieczną (2 r.) i za zmarłych w rodzinie: Antoniego, Mieczysława Koniecznych, Jana, Henryka, Stanisławę Szymańskich, Stanisławę, Tadeusza, Andrzeja Rojewskich, Janusza Pawlaka, Franciszkę Woźniak

18.00 Drobnin:   1. + Stefanię (8 r.), Marię, Józefa Mikołajczak Agnieszkę, Andrzeja Janiszewskich, Jana Malesińskiego, rodz. Mikołajczak, Mehr i Zygner
                               2. + Zofię Mehr (28 r.) Feliksa Mehr, zmarłych z rodz. Mehrów, Mikołajczaków i Ratajczaków

 

CZWARTEK  08.02.2018

17.00 Garzyn :    + Władysława Golembkę - od bratanicy Małgorzaty z rodziną

18.00 Drobnin :  + Czesława (2 r.), Teodorę (18 r.) i Józefa Żabickich, Stanisławę i Józefa Jaszczaków i zm. z rodziny

                                                              

PIĄTEK  09.02.2018

17.00 Garzyn :   1. + Karolinkę Wagner (26 r.), Stefanię i Józefa Wojtkowiak, Wandę, Ludwika, Jerzego i Pawła Wagner oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą do Serca Pana Jezusa i Matki Bożej o dalszą opiekę i szczęśliwą operację
                           2.+ Izę Wujczak (10 r.), Bronisławę, Franciszka, Henryka Glapiaków, zm. z rodziny Tobołów, Glapiaków i Baumów

18.00 Drobnin : + Jana (r.) Mariannę, Edmunda, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Jadwigę, Ignacego Plewków, Floriana Szyrmer, Czesława Mikołajczaka
                            

                                                                                                               
SOBOTA 10.02.2018

18.00 Drobnin : 1. Z okazji 18-tej rocznicy urodzin Ali z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośba o dalsze błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu
                              2. + Józefa Zajdla (1 r.) i o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie

                                                                                                                                                                                                      

NIEDZIELA 11.02.2018

 8.00 Drobnin:   + Irenę Pierecką - od brata Henryka z rodziną                     

 9.30 Garzyn :  + Kazimierza Karolczaka (1 r.), Mariana Nowickiego (25 r.) Leonardę, Zenona Nowickich, Aleksandrę, Zenona, Mateusza Merta, Władysławę, Ignacego Galon, Jana Pacholczyka, Pelagię, Edmunda Kasińskich, Balbinę, Walentynę, Jana Kempa, Marię, Antoniego Skórzewskich, zm. księży prob. z parafii oraz dusze w czyśćcu cierpiące

11.00 Drobnin:  1. Za P a r a f i a n
                        2. + Stanisławę Chwaliszewską (r.), Romana i cała rodzinę Chwaliszewskich, Bartkowiaków, Grobelnych, Zofię i Ignacego Sikorskich, Aldonę Kasperską