Chrystusa Króla - 26 listopada 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  27.11.2017

17.00 Garzyn :   + Jadwigę Katarzyńską - od brata Władysława z rodziną

18.00 Drobnin : 1. + Bartka Hoszowskiego - od wychowawczyń, koleżanek i kolegów z klasy ze Szkoły Podstawowej w Drobninie
                             2. + Ryszarda Ginter - od szwagra Ireneusza z rodziną z Rychwała

WTOREK 28.11.2017

17.00 Garzyn :  + Gabrielę Piechel, Czesława, Andrzeja, Franciszkę, Jana Piechel, Ludwikę, Jana Muszyńskich, Stefana, Mariusza Andrzejewskich, Kazimierza Durskiego i zm. ks. prob.

18.00 Drobnin : 1. + Ewę Galik - od Kasi z rodziną i teściami
                             2. + Zdzisławę Biderman - od wnuka Karola z rodziną i od Marii Biderman z rodz.

 

ŚRODA 29.11.2017

17.00 Garzyn :  + Jana Kędzię (25 r.) Mariannę Kędzia (19 r.) zmarłych z rodziny Biernaczyków, Ratajczaków i Gierów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Drobnin : 1. + Mariana Gajewskiego (r.), Stanisławę i Mariana Machowiak, Zofię, Juliana i Józefa Gajewskich
                             2. + Stanisławę (r.) Adama, Antoniego, Józefę Olejniczaków, Michalinę, Ignacego, Feliksa Maślankiewiczów

CZWARTEK  30.11.2017

17.00 Garzyn :   + Bogdana Hądzlika - od koleżanek ze szkoły podstawowej Agnieszki, Patrycji i Izy

18.00 Drobnin : + Zdzisława Szczepaniaka (1 r.)

PIĄTEK  01.12.2017 I Piątek

17.00 Garzyn :    + Grażynę Ignaszewską (7 r.) oraz Wandę, Stanisława, Ryszarda Ignaszewskich i Jana Wilczkowiaka

18.00 Drobnin :  1. + Marię Muszyńską, Jadwigę i Kazimierza Sikorskich, Czesława Muszyńskiego
                              2. + Bronisława Dworzyńskiego - od rodziny Jędryczków z Bączegolasu

                        
SOBOTA 02.12.2017

18.00 Drobnin : 1. + Edmunda (r.), Mariannę, Jana, Ryszarda, Annę, Małgorzatę, Tomasza Bartkowiaków, Jadwigę, Ignacego Plewków, Floriana Szyrmer, Czesława Mikołajczaka
                              2. + Stanisława Nojmana (r.) zm. rodziców, Martę Flis i zm. krewnych

                                      

NIEDZIELA 03.12.2017

 8.00 Drobnin :  1. + Pelagię, Józefa Krychowskich i Edwarda Chudzińskiego
                          2. + Ryszarda Ginter - od cioci Grażyny z mężem, Roberta z rodziną i Agnieszki z rodziną

 9.30 Garzyn : + Zbigniewa Tarnowskiego (12 r.), Stanisławę, Mieczysława Tarnowskich, Pelagię, Antoniego, Rozalię, Piotra Szymańskich, Jadwigę, Walentego, Annę, Franciszka, Władysławę, Józefa, Helenę, Kazimierza, Justynę Dziedziców, Anielę, Władysława Spychała, Stanisława Tobołę, Mariana Rosińskiego, Olecha Matuszaka, Zbigniewa Adaszyńskiego

11.00 Drobnin:  1. + Edwarda Skrzypczaka (18 r.), Zofię Skrzypczak, Władysławę Gorwa i zmarłych z rodziny
                        2.+ Andrzeja Chudzińskiego - od Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Krzemieniewie i od wszystkich Druhów gminy Krzemieniewo