28 Niedziela Zwykła - 15 października 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  16.10.2017

17.00 Garzyn : + Jadwigę Chwaliszewską, Władysława Jędrzejczaka, Stanisławę i Jana Rzepeckich, Marianne i Michała Chwaliszewskich i za zmarłych z rodziny Rzepeckich, Chwaliszewskich, Sikorskich i Nojmanów

18.00 Drobnin : 1. + Zofię Skrzypczak - od Lucyny i Jerzego z synami
                             2. + Ryszarda Ginter - od sióstr i braci z rodzinami

 

WTOREK 17.10.2017

17.00 Garzyn :    + Dawida Misiaka - od brata Juliusza z żoną Izabelą, siostry Joanny z Krzysztofem i brata Józefa

18.00 Drobnin :  1. + Helenę Stelmaszyk (1 r.) Franciszka Stelmaszyka, Cecylię Andrzeja Anderszów i zm. z rodziny
                              2. + Ewę Galik - od Marii i Franciszka Sorbickich

 

ŚRODA 18.10.2017

17.00 Garzyn :   + Mariannę Hendrysiak - od sąsiadów z bloku 6 i 7

18.00 Drobnin : 1. + Franciszka, Czesławę i Czesławę Szczęsnych i Monikę Kaźmierowską
                             2. + Antoniego Skórzewskiego - od brata Wojciecha z żoną

CZWARTEK  19.10.2017

17.00 Garzyn :    + Pawła Lichego - od brata Bogusława z żoną i dziećmi 

18.00 Drobnin :  1. + Bronisławę, Antoniego Gubańskich, Sewerynę, Walentego Kozak, Władysława Cwojdę, Wandę, Stanisława, Ryszarda, Grażynę Ignaszewskich oraz o zdrowie i i błogosławieństwo dla całej rodziny
                               2. + Władysława Cwojdę - od brata Tadeusza z rodziną


PIĄTEK  20.10.2017

17.00 Garzyn :    + Bogdana Hądzlika - od brata Pawła z zoną, Zbyszka, Pauliny, Pawła i Julki

18.00 Drobnin :   1. + Bartka Hoszowskiego - od Danuty Woźniak i rodziny Stachowiaków z ul. Dworcowej
                                 2. + Zdzisławę Biderman - od brata Czesława z żoną Helena i chrześniaka Leszka i od Mariusz i Magdy z Ziemlina z synami

 

SOBOTA 21.10.2017

16.00 Drobnin :  Z okazji 55 rocznicy ślubu Jadwigi i Bolesława do Najświętszego Serca Jezusowego z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

18.00 Drobnin :   1. + Stanisławę Górską i Jana Górskiego 
                                2. + Stefana, Janiny i Jerzego Banach oraz zmarłych z rodzin Banachów i Pogodów


NIEDZIELA 22.10.2017

 8.00 Drobnin :   1. + Zdzisławę Biderman - od Waldemara i Justyny Marciniaków z Krobi z rodz.
                              2. + Ryszarda Ginter - od szwagra Alfreda z żoną i dziećmi

 9.30 Garzyn :   + Marię i Walentego Jankowskich, Jadwigę i Adama Kolasińskich, Wiktorię i Wawrzyńca Duszyńskich i wszystkich zm. z rodz. Krajewskich

11.00 Drobnin:  1. + Marcina Cieślę (1 r.) 
                             2. Do Serca Jezusowego z podziękowaniem za 40 lat pożycia małżeńskiego i z prośbą o dalsze łaski, zdrowie w rodzinie i błogosławieństwo Boże na dalsze wspólne lata dla Adama i Sabiny

15.00 Drobnin:  Msza dziękczynna za Pielgrzymki do Pragi i Fatimy