27 Niedziela Zwykła - 08 października 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  09.10.2017

17.00 Garzyn :   + Józefa i Katarzynę Maciejewskich, Mariannę, Stefana Binkowskich, Aleksandrę, Alojzego Sworowskich, Władysławę Konstantynowicz, Henryka Ratajczaka, Franciszka Janiszewskiego i zm. w rodzinie

18.00 Drobnin : + Stanisławę Stróżyk (r.) Władysława, Feliksa Stróżyk, Zofię, Marię, Ignacego Sikorskich, Mieczysławę, Władysława Maćkowiak, Rodzinę Chwaliszewskich, Władysława Grobelnego, Rodzinę Bartkowiaków, Aldonę Kasperską, Janinę Rydlewską

 

WTOREK 10.10.2017

17.00 Garzyn :    + Stefanię Kajoch - od szwagra Józefa z rodziną

18.00 Drobnin :  + Zdzisławę Biderman - od Sylwii i Leszka Kubiaków z dziećmi i od chrześnicy Marzeny

 

ŚRODA 11.10.2017

17.00 Garzyn :  + Ludwikę, Ignacego, Teodora Janiszewskich, Wiktorię, Ludwika, Włodzisława, Mariannę, Aleksandra, Łucję Pudliszewskich, Stanisławę Krajka, Mieczysława Banaszaka, Franciszka Dolatę, Irenę, Franciszka Pajkert, Szymona, Ryszarda Rosadzińskich

18.00 Drobnin :  1. + Aldonę, Zofię, Stanisławę, Ksawerego Kasperskich
                      2. + Pelagię Babską (1 r.), Kazimierza Babskiego, Stanisława, Katarzynę Babskich, Agnieszkę i Walentego Skopińskich, Stanisława, Janinę, Franciszka Skopińskich

CZWARTEK  12.10.2017

17.00 Garzyn :     + Kazimierza Karolczaka - od chrześniaczki z rodzicami

18.00 Drobnin : 1.+ Franciszka Brylczak (25 r.) oraz Joannę, Franciszka Brylczak Janusza, Marię, Ignacego Beczkowiak, Czesława Ratajskiego zmarłych z rodzin Olejniczak, Dworczak i Jankowiak
                                2. + Bronisława Dworzyńskiego - od siostry Marii z mężem, od Marka z Magdą i córką

PIĄTEK  13.10.2017

17.00 Garzyn :   + Jerzego Wróbla - od siostry Grażyny z mężem i od rodziny Rozwalków i Sobczaków

18.00 Drobnin :  1. + Marię i Franciszka Katarzyńskich, Helenę, Franciszka, Leona Gurgów, Helenę, Waleriana, Przemka Świętek i zmarłych z w rodzinie
                              2. + Ewę Galik - od Lucyny i Zdzisława z synami

SOBOTA 14.10.2017

17.00 Drobnin :  + Tomasza Świderka 

18.00 Drobnin :  + Jana, Józefę Humskich, Marię Muszyńską, Zofie Okoniewską, Marię i Józefa Wciórków

NIEDZIELA 15.10.2017

 8.00 Drobnin :  1. + Józefa, Pelagię Andrzejewskich, Stanisława, Antoninę Domagałów i zm. rodzeństwo
                            2. + Franciszka (14 r.) i Mariannę i zm. z rodz. Kruków, Władysławę, Franciszka i zm. z rodz. Kasińskich, Tomasza Mencla, Bogusława Bernadka, Jerzego Apostela, Bronisławę i Franciszka Gubańskich, Elżbietę Kosmalską oraz zmarłych z rodzin Paizertów i o błogosławieństwo dla całej rodziny

 9.30 Garzyn :  + Jana, Helenę, Franciszka, Rafała Nojmanów, Antoniego, Stanisławę, Tadeusza, Sewerynę Chwaliszewskich, Stanisława, Antoninę, Bronisława, Jadwigę Sikorskich, Jana, Stanisławę Rzepeckich, Stanisława, Pelagię Klupsz i za zmarłych z rodzin Nojmanów, Chwaliszewskich, Sikorskich, Rzepeckich

11.00 Drobnin:  + Czesławę Niedzielską (3 r.), Emilię i Mieczysława Dmitrzaków i Andrzeja Chudzińskiego