Niedziela Miłosierdzia - 23 kwietnia 2017 roku

 

PONIEDZIAŁEK  24.04.2017

17.00 Garzyn:  + Franciszka (r.) Klarę Olejnik, Zygmunta Olejnik, Jana Olejnik, Zofię, Józefa i Henryka Fabijańczyk, Mariana Kmieć, Teresę, Jana Maćkowiak, Antoniego i Henryka Musielak oraz krewnych z rodziny

18.00 Drobnin: + Józefa Zajdel - od syna Sławka z żoną i dziećmi

                  

WTOREK 25.04.2017

17.00 Garzyn :    + Stefanię Kajoch - od szwagierek Zofii i Ireny z rodzinami

18.00 Drobnin :+ Stanisława Niedzielskiego (22 r.) Józefę Niedzielską, Franciszkę, Jana Niedzielskich, Stanisławę, Stefana Koniecznych i krewnych z rodzin oraz z okazji 25-tej lecie ślubu Marioli i Jarosława w podziękowaniu za odebrane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie

                                                

ŚRODA  26.04.2017

17.00 Garzyn :    + Tadeusza Rosika - od siostry Haliny z rodziną

18.00 Drobnin : Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za 30 lat pożycia małżeńskiego Lucyny i Jerzego oraz o Błogosławieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia

 

CZWARTEK  27.04.2017

17.00 Garzyn :   + Kazimierza Karolczaka - od pracowników z firmy Enea Serwis

18.00 Drobnin : + Andrzeja Leśniarka - od siostry z mężem rodziny Jakubowskich i Przybylaków

 

PIĄTEK  28.04.2017

17.00 Garzyn :  + Henryka Włodarczyka (1 r.)

18.00 Drobnin :+ Stefanię Skórzewską (13 r.) Stanisławę, Ignacego Karolewicz, Stanisławę i Tomasza Skórzewskich i Krzysztofa Głód


SOBOTA 29.04.2017

18.00 Drobnin: 1. Z okazji 60-tej rocznicy ślubu Czesławy i Stefana oraz
                         2. Z okazji 45-tej rocznicy ślubu Reginy i Józefa - z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze drowie i błogosławieństwo Boże dla jubilatów i ich rodzin

                 

NIEDZIELA 30.04.2017

 8.00 Drobnin : + Pelagię i Józefa Andrzejewskich, Stanisława i Antoninę Domagałów i zm. z rodziny

 9.30 Garzyn + Józefa Musielaka (r.), Jadwigę, Stanisława, Reginę, Jana Musielak, Helenę, Antoniego Pajkert, Artura, Stefanię, Mieczysława Kajoch, Jana Kubiaka, Stanisławę, Władysława Poprawskich i zmarłych krewnych

11.00 Drobnin: 1. Z okazji 18 r. urodzin Pauliny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo w dorosłym życiu
                          2. O szczęśliwe zdanie matury