Informacje odnośnie remontu elewacji kościoła :

 

Na ostatniej wizytacji 9 września 2019 roku (jako pierwszy punkt wskazań administracyjnych bp. Damian Bryl napisał:

1. Proszę podjąć odnowienie elewacji oraz schodów kościoła parafialnego.

2. Proszę stworzyć ogólnodostępną toaletę przy kościele parafialnym.

Prace rozpoczęliśmy 31 marca br.

- zostały zakupione tynki zewnętrzne wapienne z gotowych zapraw, część jest złożona przy kościele, a większość znajduje się w magazynach w Lesznie

- na wieży zakończono roboty blacharskie, nowe miedziane rynny, miedziane opierzenie i rury spustowe

- są wykuwane stare spoiny na murach z cegły zabytkowej na wieży i nakładane nowe

- wszystkie tynki (a nie tylko 50 %) na całym kościele będą położone z nowej gotowej zaprawy wapiennej

- od strony południowej i wschodniej stare tynki zostały już usunięte, jeszcze pozostają na wieży i na ścianie frontowej

- zostały już zamontowane całkowicie odrestaurowane drzwi do kościoła przy wejściu głównym i od strony loży. Pozostałe teraz zostały oddane do renowacji

- prace dotyczące toalety już się rozpoczęły, doprowadzono wodę i kanalizację oraz wykonano fundamenty

 

Gdyby całkowity koszt tej inwestycji 1.079.650 zł podzielić na wszystkie rodziny naszej parafii to wypadłoby 100 zł od jednej rodziny, wpłacane co miesiąc przez jeden rok, albo jednorazowo 1000 zł.

Od nikogo nie wymagam, każdy może postąpić jak mu nakazuje jego własne sumienie i możliwości finansowe.

Gdyby taką ofiarę złożyły wszystkie rodziny naszej parafii, byłbym spokojny o całą najdroższą inwestycję naszej parafii.

 

Gmina Krzemieniewo w czerwcu zamierza przekazać pewną dotację na ten cel, o ile mi wiadomo będzie to równowartość ofiar złożonych przez 10 rodzin.

Bóg zapłać za wszystkie, nawet najmniejsze kwoty na ten cel

Ksiądz Proboszcz

 

Darowizna na remont Kościoła :

Każdy, kto zechce pomóc przy remoncie elewacji naszej świątyni może, zgodnie z przepisami podatkowymi,  przekazać darowiznę na cele kultu religijnego w kwocie stanowiącej do 6% swojego dochodu i uzyskać jej późniejsze odliczenie :

Jaki jest limit odliczenia?

Odliczenie z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz darowizną na cele krwiodawstwa nie może przekroczyć 6% dochodu.

Wymagane załączniki:

PIT/O - dołączasz go do zeznania PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. 

Wymagane dokumenty:

W przypadku darowizny pieniężnej - dowód wpłaty na rachunek bankowy.


Ofiary na ten cel można przekazać przelewem na konto bankowe Parafii : 14 1240 1499 1111 0000 1882 8393

w formie darowizny, w tytule wpisać : na Kościół w Drobninie  - remont elewacji kościoła