KOMUNIKAT

 

W związku z trwającym stanem epidemii oraz nowymi regulacjami władz cywilnych, przypominamy o następujących zasadach:

Liczba uczestników liturgii

W trakcie sprawowania kultu religijnego w świątyni może znajdować się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny. Na drzwiach kościoła należy umieścić informację o dopuszczalnej liczbie uczestników.

(W kościele w Drobninie 25 osób, w Garzynie 24 osoby)

Na cmentarzu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.