Dnia 19. lutego br. rozpoczęły się roboty związane z renowacją elewacji wewnątrz świątyni. Przeprowadza je firma z Poznania. Kościół jest ogrzewany i panująca wewnątrz temperatura jest dobra do prowadzenia tego typu prac. Kolory i numery farb zostały zatwierdzone przez komisję konserwatorów.

 

                      

             

                          

                                                                         

                                                                          dalszy etap prac - zdjęcia Galeria