Dnia 8. czerwca 2017 r. zostały rozpoczęte prace remontowe naszego kościoła. Zostanie on pokryty nową dachówką karpiówką i będą wymienione wszystkie rynny na miedziane, zgodnie z zaleceniem konserwatora. W wyniku przetargu wykonawcą prac jest firma: Rzepka Stefan Usługi Dekarskie Bucz.

 

Darowizna na remont Kościoła

Każdy, kto zechce pomóc przy remoncie dachu naszej świątyni, może, zgodnie z przepisami podatkowymi,  przekazać darowiznę na cele kultu religijnego w kwocie stanowiącej do 6% swojego dochodu i uzyskać jej późniejsze odliczenie :

Jaki jest limit odliczenia?

Odliczenie z tytułu darowizny na cele pożytku publicznego łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz darowizną na cele krwiodawstwa nie może przekroczyć 6% dochodu.

Wymagane załączniki:

PIT/O - dołączasz go do zeznania PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. 

Wymagane dokumenty:

W przypadku darowizny pieniężnej - dowód wpłaty na rachunek bankowy.

 

Ofiary na ten cel można przekazać przelewem na konto bankowe Parafii : 14 1240 1499 1111 0000 1882 8393

w formie darowizny, w tytule wpisać : na Kościół w Drobninie  - remont dachu na kościele

 

Bóg zapłać za składane ofiary na ten cel.

ks. Proboszcz

     

                         

                                                  

 

                                              Zdjęcia z dalszych etapów remontu - patrz :

                                                       remont-dachu-kościół-w-drobninie